Her-oprichting HV afdeling Utrecht.
   Op de donkerste dag van het jaar 2017 (21 december) is na 14 jaar een nieuw bestuur verkozen. De zes bestuurs-leden zijn 30 tot 50 jaar oud.
   Het zijn Marc Torkler (voorzitter), Rense Piso (vice-voorzitter), Karijn Aussems (secretaris en voorlopig ook penningmeester), Arnold Jorna, Jolanda Reuvers en Renee Osse.

   Het evenement werd door zo'n 30 mensen bijgewoond.
   De verkiezing werd voorafgegaan door
- een korte inleiding van Lennart Kolenberg , moderator van de avond,
- een 10 minuten presentatie van Christa Compas (directeur HV bureau) oa over de moeilijke combinatie van een sterke persoonlijkheid met een altruist, en over dat minder dan 10% van de mensen die zich humanist noemen ook lid zijn van het HV,
- drie toepasselijke gedichten van Truus Rozemond,
een presentatie van Leo Horowitz over het verleden van het HV in Utrecht, en
- het voorstellen van de nieuwe bestuursleden aan de aanwezigen.
   Na de pauze met een muzikaal optreden van Lennart was er een 10 minuten presentatie van Karijn Aussems over autonomie en verbinding zonder verplichting. Hierin werd ook o.a. het belang van contact met alle bevolkingsgroepen benadrukt. Met daarna een keuze-quiz met 4 ja-nee vragen.
   En tenslotte een borrel met kleine hapjes.
   Al met al een interessante avond.
Leo H.