Bijeenkomsten van Humanistisch Verbond afdeling Utrecht e.o.
MEETINGS HV Utrecht

Voor bijeenkomsten tot eind 2019 zie archief.htm .
Voor latere bijeenkomsten zie ook Facebook
of/en de HV afdelings-pagina's

AGENDA HV Utrecht
. Aanmeldingen bij utrecht@regio.humanistischverbond.nl tenzij anders vermeld
do.24 okt.'24 14:30 MCU HVG Migratie
vr.28 juni'24 19:30 MCU MM Levenslust
vr.21 juni.'24 17:00-20:00 W.Lely Wereldhum.dag m div.sprekers
vr.21 juni.'24 14:00-16:00 Rhijnauwen wandeling met Poezie (ging niet door vw.regen)
woe.19 juni.'24 19.30 MCU ReadingM. J.Habermas
vr.24 mei 19.00 WLely Extra HV film m.nabesch. Familie-herinn'n.
vr.19 apr.'24 19.00 WLely HV film m.nabesch. Wroeging..
woe.17 apr.'24 14:30 MCU HVG Computers, wat kunnen die?
woe.28 feb.'24 19.30 MCU ReadingM m.Maarten S.. P.Singer
vr.16 feb.'24 19.00 WLely HV film m.nabesch. Japan in 1850
vr.9 feb.'24 19.30 MCU MM m.Egbert S. nut v humor
woe.7 feb.'24 19.30 MCU Schrijfcursus Woorden Geven
vr.26 jan.'24 19.30 MCU MM m.Wim S. de planetaire crisis
vr.19 jan.'24 ?13.30 MCU m.Jan J., gesprek met 'n moeder over genderdysforie
do.18 jan.'24 19.00 MCU start 2-wekelijkse werkgroep Ecohum.
vr.12 jan.'24 19.30 MCU MM m.Egbert S. geweldloze communicatie
woe.10 jan.'24 14:30 MCU inspraak in bouwprojecten m.Eric H. en Leo H.
ma.8 jan.'24 19:30 Karg. gesprek over democratie m.Jan J. Let op: locatie gewijzigd !
za.16 dec.'23 14.00 WLely wandeling en 16:00 ledenbijeenkomst
vr.8 dec.'23 19.30 MCU MM m.Egbert S. div.presentaties

. De agenda-items zijn vanaf eind 2019 iha. ge-ordend naar type, achtereenvolgens:
Lezingen en diskussies etc.
Recente diskussies etc.
Film-avonden
Reading Minds
Woorden geven
Jongeren
Landelijke cursussen
Open gespreksbijeenkomsten
Laatste open gespreksmiddagen
Moving Minds
laatste MMverslagen

_________________________________

ALV en lezing van Laurens ten Kate
dinsdag 17 december 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
. Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening.

. Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme van de UvH, zal spreken over de betekenis van kerst voor humanisten. Welke waarde hechten humanisten hieraan? Is het wel relevant om kerst te vieren als je geen Christen bent?
. Verder zullen de bestuursleden van Afdeling Utrecht ook aanwezig zijn voor de Algemene Ledenvergadering om te presenteren wat de afdeling heeft georganiseerd in 2019 en wat onze plannen voor 2020 zijn. Hierbij is er ruimte voor vragen en reacties van de leden.

.

Vrijdag 18 december 2020 Tijd: 19:15-20.15 uur
ALV online (workshop canceled)
. Er zijn ongeveer 20 aanwezigen, w.o. alle bestuursleden en als gast Tessa vWijnen van het LB.
. Uit de "zaal" komt het verzoek om op de online media wat meer gegevens te vermelden, o.a. over de meetings "woorden geven" en over het thema van de komende MovingMinds.
. Twee nieuwe bestuursleden worden gekozen, Rene van Schouwbroek als penningmeester die Karijn vervangt (Karijn vertelt nog iets over haar nieuwe bezigheden in de zorg-ethiek), en Maartje Meertens die Arnold Jorna vervangt. Nu ja vervangt, een bestuur mag ook uit 7 of 9 leden bestaan.

.

Vrijdag 17 december 2021 Tijd: 19:15-20.30 uur
ALV online
. Vanaf 19:00 komen er 14 mensen binnen. Vanaf 19:20 houdt Mardjan Seighali een verhaal over Vrijheid, "Vrijheid is iets groots, iets magisch, daar moet je voor vechten".
. Vanaf 19:45 de ALV. Alle stukken worden goedgekeurd. Er komt binnenkort een nieuw bestuurslid communicatie, maar Marc wil zijn voorzitterschap eind 2022 be-eindigen.
20:27 eind ALV, er wordt nog nagepraat tot 20:40 .
.
.

Lezing over goed leven
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

. Tijdens deze lezing zal humanisticus Jan Warndorff vertellen over zijn perspectief van het humanisme. Hij stelt, "het Antropoceen, het mondiale dorp, de ecologische crisis: in de 21e eeuw bevinden we ons in een geheel nieuwe situatie, dat ook om een nieuwe manier van denken vraagt. De uitdaging aan het humanisme is om zich te ontwikkelen voorbij haar antropocentrische en rationalistische achtergrond, zodat het niet meer gaat om de mens alleen maar om de mens in verhouding tot de aarde, en zodat de cognitieve verhouding tot de wereld wordt gecomplementeerd door een affectieve verhouding." In zijn boek "Geen idee: filosofie van het boerenverstand" (Lemniscaat 2017) geeft de auteur een voorzet. Hij schetst een vernieuwende manier van denken dat draait om het concrete alledaagse leven, met als kernmoraal: probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Zijn inspiratiebronnen zijn Emmanuel Levinas, Teilhard de Chardin, De Kleine Prins en het boeddhisme, maar vooral de verassende humanistische levensfilosofie van Jose Ortega y Gasset. Emeritus professor Hans van Rappard (Vrije Universiteit, Filosofie Oost West) beschreef het boek als "een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij." De inhoudsopgave en integrale inleiding zijn te lezen op zijn website, www.janwarndorff.nl

Impressie van Leo H.:
. Spreker presenteert zijn visie voor zo'n 25 aanwezigen over hoe je in het leven kan staan. Een rol speelt dat hij tot 19 jarige leeftijd in Ethiopie leefde, waar bijvoorbeeld wilde natuur altijd dichtbij is. En dat hij studeerde aan de UvH.
. Enige aspecten die hij noemt zijn: De Ratio verduistert het humanistisch levensgevoel, wees daarop verdacht. Het gaat om de interactie van jezelf met andere mensen en de wereld. Aanvaard en omarm wat er om je heen is, en wat er in de wereld is. Houd van het leven.
. Na de pauze zijn er veel vragen uit de zaal. Zoals: Moet er niet ook aandacht voor de toekomst zijn? Wat te doen met de onverschilligheid bij veel mensen? Mag je behalve "tevreden zijn" niet ook "meer willen" in dit leven? Hoe omgaan met agressieve gevoelens, en hoe met sporters die hun grenzen willen doorbreken ?
. Vragen en antwoorden zijn in goede sfeer.
Lezing "Het verlangen naar zin"
vrijdag 11 september 2020
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Camping Ganspoort (De Kantine), Helling 87, Utrecht
. Kosten: Gratis voor HV-leden en studenten, 5 euro voor overige ge-interesseerden.
. Info & aanmelden(verplicht) : utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Spreker: Hans Alma, hoogleraar bij de UvH

. . Mensen kennen een diep verlangen naar zinvol en waardevol leven. Dat verlangen is geworteld in hele vroege, lichamelijke ervaringen van de wereld als een goede plek om te zijn. Het is een kwetsbaar verlangen, want we kunnen ook teleurgesteld en beschadigd raken. Wat maakt ons daarin weerbaar, wat houdt het verlangen levend? Onze cultuur reikt ons het nodige aan in de vorm van kunst, filosofie, religie. Hoe gaan we met dergelijke bronnen van zin om in onze laatmoderne samenleving, waarin levensbeschouwing voor velen problematisch is geworden? Hans Alma zal in haar lezing het belang van levensverkenning bespreken en onderzoeken hoe we daar gestalte aan geven in dagelijkse praktijken.
. Verder onderzoekt ze wat in deze context de bijdrage kan zijn van een hedendaags humanisme. Hans Alma pleit voor een ecologisch humanisme, dat niet uitgaat van de autonome mens in een maakbare wereld, maar van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bestaansvormen. In het omgaan met de wereld vraagt dat van de mens geen controle en dominantie, maar respect en partnerschap. Vanuit een open levenshouding kunnen we resonantie ervaren met wat ons omringt: in de relatie kunnen nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden om ons leven vorm te geven. Vanuit een dergelijk ecologisch humanisme komt zinvol leven in het teken te staan van aandacht, compassie en zorg voor menselijke en niet-menselijke anderen. Met behulp van kunst laat zij hier voorbeelden van zien.
.


Korte online meeting over de kieswijzer van het HV
donderdag 11 maart 2021
Tijd: 19:00-20:00 uur
. Spreker: Marieke Keyzer, medewerker HV landelijk buro

. De vragen in de kieswijzer zijn ook bedoeld om de invuller te stimuleren om na te denken over levensbeschouwelijke vragen.
.
.

Vrijdag 1 oktober 2021: Lezing door Erwin Kamp over waarom hij humanist is
Op vrijdagavond 1 oktober verzorgt Erwin Kamp, hoofd Humanistische geestelijke verzorging bij het Humanistisch Verbond, een lezing over zijn beweegredenen voor het aanhangen van het humanistisch gedachtengoed.
. Het humanisme heeft in Nederland een vanzelfsprekende plaats in de samenleving ingenomen. Veel Nederlanders onderschrijven waarden als zelfbeschikking, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en redelijkheid. Dat deze waarden met elkaar samenhangen en zijn te herleiden tot een samenhangende visie op het leven, de samenleving en de wereld, is bij veel mensen minder bekend.
. Erwin A. Kamp publiceerde in 2019 het essay 'Waarom ik humanist ben...' en wil met dit persoonlijke verhaal het impliciete humanisme van veel Nederlanders inzichtelijk maken. Het centrale uitgangspunt dat de mens zelf inhoud en vorm aan het leven moet geven, vraagt om een toelichting en onderbouwing. In een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar samenhang en zekerheid, biedt dit essay een aansprekend antwoord en een lonkend perspectief op de toekomst.
. Erwin is werkzaam als Hoofdkrijgsmachtraadsman en lid van Provinciale Staten in Utrecht.
. Datum: vrijdag 1 oktober 2021
Tijd: 19:00 inloop, start om 19:30 uur.
Locatie: Crowne Plaza, Catharijne Esplanade 13, 3511 WK Utrecht.
Vooraf aanmelden via (tijdelijk) infohvutrecht@gmail.com
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge -interesseerden (bij voorkeur pinnen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.

Routebeschrijving Crowne Plaza:
De ingang van Crowne Plaza bevindt zich in Hoog Catharijne. Wanneer je HC binnenloopt vanaf Utrecht Centraal, kun je zowel links- als rechtsom langs de winkels lopen en bereik je het deel dat zich boven de Catharijnesingel bevindt. Neem daar de roltrap (of lift) naar beneden. Kijk om je heen en je ziet met roze neonletters Crowne Plaza. Loop naar binnen (daar is geen receptie) en dan door naar de lift. Ga met de lift naar de 3e etage. Daar is wel een receptie en staat ook aangegeven in welke zaal de lezing plaatsvindt.
.

Vrijdag 17 december 2021: ALV online
. Afdelings-ledenvergadering, met een inleiding door Mardjan Seighali, landelijk voorzitter.
. Tijd 19:00 - 20:15.
. Aanmelden uiterlijk 15 december, via utrecht@regio.humanistischverbond.nl
.

Lezing over stoicijnse filosofie.
vrijdag 18 maart 2022
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Vooraf aanmelden via utrecht@regio.humanistischverbond.nl
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

. Een inleiding in de stoicijnse filosofie.
. Waar draait het om in je leven? Consumeren en het bijbehorende genot is primair in onze samenleving, althans zo lijkt het. Tegelijkertijd leidt al dat produceren en ons consumptiegedrag tot onder meer uitputting van grondstoffen, een groot klimaatprobleem en een verstoorde relatie met de natuur. De stoicijnen dagen ons uit om hier kritisch naar te kijken, en bieden ons gedachten die een inspiratiebron zou kunnen zijn voor de zoektocht naar een uitweg.
. Ronald Wolbink is praktisch filosoof, socratisch gespreksleider en schrijver van het boek Levenskunst a la Montaigne. Hij promoveerde in 2012 op zijn filosofisch proefschrift De coach, de begeleider van de laatste mens. Hij doceert levenskunst en filosofie bij het Humanistisch Verbond. Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken en coaching. Centraal in al zijn werk staat het in gesprek zijn, en het leren van eigen ervaringen.
. Om een indruk te krijgen van het thema waarin Ronald ons gaat meenemen, lees deze interessante inleiding:
. https://www.humanistischverbond.nl/ronald-wolbink-stoicijnse-uitdaging/
Korte impressie van Leo H.:
. Er zijn zo'n 20 aanwezigen. Spreker weet de denkwijze van de Stoicijnen goed over te brengen. Zoals dat je geen macht hebt over de buitenwereld, maar wel over je eigen overtuigingen en intenties. De denkwijze zou meer gebruikt kunnen worden in ons dagelijk leven en in de politiek.
. Na de pauze zijn er veel vragen en suggesties, vooral over de toepasbaarheid van de filosofie, bijvoorbeeld in het Oekraine-conflict.

Zaterdag 23 April 2022 13.00 - 15.30 uur voor HV-leden voorjaars-drankje en hapje bij Peter's Bistro, Blauwkapelseweg 30, 3572 KC Utrecht.

Lezing over Levenskunst door Dick Kleinlugtenbelt.
vrijdag 6 mei 2022
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Astare, Lange Nieuwstraat 10 te Utrecht
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening
Vooraf aanmelden via utrecht@regio.humanistischverbond.nl

. Het leven zin geven, een hele kunst
. De levenskunst is terug. Ze krijgt vaste grond onder de voeten in onze moderne maatschappij, zowel in het openbare als private leven. Dat is niet vreemd. Het heeft van doen met de situatie waarin we leven. We zitten in een overgangsfase. Met de levenskunst keert een vertrouwde en klassieke opvatting over filosofie terug: filosofie als een wijze van leven, een filosofie die de nadruk legt op de wijze waarop we in het leven staan en ons leven leiden. Deze filosofie was lange tijd afwezig, omdat we de inrichting van ons leven ontleenden aan schijnbaar vaste en betrouwbare orientatiepunten, zoals de religie, de traditie, de politiek of economie. Veel van deze zekerheden zijn weggevallen. Daardoor staan moderne mensen 'vrijer' tegenover hun leven. In die 'vrije ruimte' is de levenskunst ontstaan. Dick Kleinlugtenbelt zal tijdens de lezing stil staan bij o.m. de volgende vragen: Wat is levenskunst? Wanneer ontstaat levenskunst? Wat is de betekenis van het woord 'kunst' in levenskunst? Wie geeft de opdracht om je leven te veranderen? Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en gesprek. Na de pauze wordt er ook een levenskunstoefening gedaan.

Korte impressie van Leo H.:
. De zaal is mooi groot. Er zijn 15 aanwezigen. De aspecten van levenskunst worden systematisch besproken. Het is goed te volgen, hoewel spreker enigszins hees is.
. In de oefening na de pauze (in tweetallen) wordt aan een ieder gevraagd om zijn leven te beschrijven met een metafoor (bijv. Zoektocht), een aspect, een specifiek geval, en de essentie voor je leven of zoiets. Alle aanwezigen weten het enigszins zinnig te verwoorden.

Zondag 19 juni 2022
Wandeling met thema Verbondenheid met de natuur.

Onder begeleiding van Nikki van Biemen, humanistisch geestelijk verzorger (tevens programmamanager bij het landelijk bureau).
Tijdstip: verzamelen 13:45, start 14:00.
De wandeling duurt (inclusief momenten van stilstaan/dialoog) circa 2 uur.
Locatie: Koningsweg, 3585 LH Utrecht (ingang Amelisweerd, na passeren A27)
Vooraf aanmelden via utrecht@regio.humanistischverbond.nl, kosten: gratis.

Zondag 25 september 2022
Wandeling met thema Verbondenheid met de natuur
(herhaling).
Onder begeleiding van Nikki van Biemen, humanistisch geestelijk verzorger (tevens programmamanager bij het landelijk bureau).
Tijdstip: verzamelen 09:45, start 10:00.
De wandeling duurt (inclusief momenten van stilstaan/dialoog) circa 2 uur.
Locatie: Koningsweg, 3585 LH Utrecht (ingang Amelisweerd, na passeren A27)
Vooraf aanmelden via utrecht@regio.humanistischverbond.nl, kosten: gratis.
. Tijdens deze wandeling staan we aan de hand van de omgeving en inspirerende (humanistische) teksten samen stil bij de waarden verbondenheid (met natuur). We nodigen je van harte uit om samen dit wandeldialoog aan te gaan.

Lezing over Eenzaamheid door Cees Zeistra .
donderdag 29 september 2022
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Astare, Lange Nieuwstraat 10 te Utrecht
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening
Vooraf aanmelden via utrecht@regio.humanistischverbond.nl

. Filosoof Cees Zweistra neemt ons mee naar de wereld van eenzaamheid en sociale media. Wie is de mens en wat kan ons dat leren over eenzaamheid? Hoe worden we eenzaam? En wat kunnen we eraan doen? Hoe kunnen we evenwichtig omgaan met sociale media?
. Wij zijn eenzamer dan ooit! En dat terwijl wij leven in een tijd waarin vrijwel iedereen op digitale wijze met elkaar is verbonden. Maar volstaat een online verbinding wel tegen de eenzaamheid? Hoe komt het dat het gemis aan mensen om ons heen overeind blijft bij gebruik van sociale media? Wat staat er op het spel in ons sociale verkeer?
. Filosoof Cees Zweistra neemt ons in zijn lezing mee naar de wereld van eenzaamheid en digitale techniek. Hij laat zien hoe het komt dat digitale techniek ons eenzaam maakt, maar ook hoe wij elkaar in deze digitale tijd kunnen blijven vinden. Hij wijst ons wegen om aan de hedendaagse eenzaamheid te ontsnappen. Hoe kunnen we evenwichtig omgaan met sociale media? Hoe kunnen we ons met digitaal contact verrijken, welke risico's zijn er en hoe we kunnen we ons hier tegen wapenen?
. Cees Zweistra is filosoof, auteur en universitair docent rechtstheorie aan de Erasmus universiteit. Hij promoveerde aan de TU-Delft met een proefschrift over de impact van technologie op onze identiteit en sociale relaties. In 'Verkeerd verbonden' (2021) beschrijft hij hoe het gebruik van sociale media mensen eenzaam maakt. Volgens NRC Handelsblad laat Zweistra met dit boek zien hoe de moderne, geseculariseerde mens zich achter gadgets verschuilt, en de echte confrontatie met zijn medemens uit de weg gaat (escapisme).
Impressie van Leo H.:
. Er komen 10 mensen , en die stellen veel vragen. De sfeer is goed. Spreker weet meer dan twee uur onze aandacht vast te houden.
. Spreker betoogt dat de toestand van eenzaamheid ook iets goeds heeft, het ia een zeer wenselijke aanvulling van de toestand van socialisering, verbinding etc. Het is fijn om alleen met jezelf te zijn, deze kunst moet niet verloren raken.
. Digitale technologie kan deze toestanden bij een persoon in gevaar brengen, het is wenselijk dat we geen slaaf worden van technologie.
.

Vrijdag 16 december 2022: ALV
. Afdelings-ledenvergadering, met een presentatie 2e boekje Woorden Geven.
. Tijd 19:00 - 20:30.
.

Woensdagmiddag 21 juni 2023:
Wereldhumanismedag in Utrecht

. 14:30 - 18:00 in het Stadsklooster aan de Kanaalstraat 198, 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station .
. Wereldhumanismedag is een dag die meerdere doelen dient. Op zo'n dag worden mensen eraan herinnerd dat de levensbeschouwing humanisme door mensen wereldwijd wordt gedeeld. Ook is het een dag dat gevierd mag worden dat waarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid actief beleefd en uitgedragen worden. En het is een dag dat mensen die zich thuis voelen bij een humanistische levensbeschouwing elkaar ontmoeten.
. Programma
14.30 Inloop van bezoekers - er is koffie, thee en fris
15.00 Welkomstwoord door Alfons Nederkoorn, voorzitter van de afdeling.
15.10 Studenten van de Universiteit voor Humanistiek en leden vertellen vanaf de 'kansel' wat zij zoeken/vinden bij het humanisme en hoe daar vorm aan gegeven wordt.
15.40 Statafelgesprekken met aan iedere tafel een actief-lid van de afdeling Utrecht. Het actieve lid stelt zich voor, daarna een 15-minuten gesprek met de personen die aanschuiven over het onderwerp dat op tafel ligt. Er zijn meerdere statafels.
16.30 Een drankje en een hapje.
16.45 Lezing: Het principe van welwillendheid met vragen/antwoorden van Ronald Hunneman, filosoof, docent en theatermaker.
Leo H: Er zijn zo'n 20 toehoorders. Onder andere worden genoemd de filosofen B. Russell, W Quine en D.Davidson . O.a. advies: geef bewering vd ander zo sterk mogelijk door.
.

Zaterdag 16 december 2023 14:00:
Winterwandeling door Utrecht, met praten over het goede leven.

. Jules Braber van de UvH leidt de wandeling van ong.7 km.
. Vertrek 14.00 vanaf de Witte Lely aan de Oudegracht 296. Rond 15.30 is de afsluiting in de kelder van de Witte Lely. (Alleen bereikbaar met de stenen buitentrap.)
. Aanmelden: utrecht@regio.humanistischverbond.nl (geen kosten).

Zaterdag 16 december 2023 16:00 Ledenbijeenkomst.
ALV in de kelder vd Witte Lely Oudegracht 296 werf.
. 'Elkaar ontmoeten' staat deze bijeenkomst centraal. Onder andere het werkplan van 2024 wordt besproken. Ong.17.00 afsluiting met een drankje.
. Aanmelden: utrecht@regio.humanistischverbond.nl. De leden die zich aanmelden krijgen op 8 december de agendastukken toegestuurd waaronder het werkplan 2024.
.
Diverse diskussies etc.

Donderdag 2 november 2023 Democratie,
. (slechts 2 aanmeldingen, daarom afgelast.)
Inleiding van Jan Jongerius

. De Tweede Kamerverkiezing in november: gaat het over kiezen of is het meer? Kunnen we over de democratie breder denken dan enkel de verkiezingen? Hoe belangrijk is de huidige rechtsorde voor ons? Stelt de democratie teleur?
. Aanmelding is verplicht, via utrecht@regio.humanistischverbond.nl . Ter inspiratie sturen we dan een verhaal toe.

Maandag 8 januari'24 19:30 - 21:30
Gesprek over democratie

Let op: locatie gewijzigd: Bij Kargadoor op Oudegracht 36 (geen kosten)
. Bij uitstek een humanistisch onderwerp, vooralsnog is dit het rechtssysteem waarbij rechtvaardigheid en vrijheid het best tot hun recht komen. Een keuze maken voor de leden van de Tweede Kamer is al moeilijk. Maar… democratie is misschien nog moeilijker. Het is meer dan het actief of passief meedoen aan verkiezingen. Hoe belangrijk is de huidige rechtsorde voor ons? Mogelijk is democratie zo vanzelfsprekend dat er weinig gedachten zijn. Of weinig hoopvolle gedachten, teleurstelling zelfs. Aan de hand van een aantal vragen gaan we vertellend, luisterend en vragen stellend deze avond door om dan met een iets heldere geest weer huiswaarts te keren. Een van de vragen zou kunnen zijn: is coalitievorming met de bijbehorende "fractiediscipline" niet in strijd met de grondwet en soms ronduit ondemocratisch? Maar eerst maken we een beperkte inventarisatie van de sterke en zwakke punten van de democratie.
. Wilt u vooraf meer informatie ontvangen, of aanmelden: utrecht@regio.humanistischverbond.nl. Let op: bij te weinig belangstelling gaat het gesprek niet door.

Vrijdag 19 januari 2024 ?13:30-16:00
Gesprek over Genderdysforie .

. " Moeder worden is geluk hebben
voor wie het verlangen groot is.
moeder zijn is verwachtingen loslaten
en de prachtige kleur van je kind omarmen. "
(Helma de Hollander)
. Voor de serie 'In gesprek met' gaan we in gesprek met Helma de Hollander, schrijfster van gedichten en korte verhalen. Helma is moeder van vier kinderen, haar jongste zoon werd negentien jaar geleden als meisje geboren. Toen hij 10 jaar oud was vertelde hij zijn moeder tijdens de zomervakantie hoe ongelukkig hij zich als meisje voelde. Hoewel zijn woorden haar behoorlijk van haar stuk brachten, was het voor Helma direct duidelijk dat dit verdriet van haar kind diepgeworteld zat. Het viel niet te negeren. En dat wilden zij en haar man ook niet. Een jaar later ging hun dochter in behandeling bij de genderpoli van het VUMC in Amsterdam. Daar werd na een intensief onderzoekstraject de diagnose genderdysforie gesteld. Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart wanneer geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Meestal gaat dit gepaard met de wens om van het andere geslacht te zijn.
. In dit gesprek staat het onderwerp 'gender' centraal. In hoeverre bepaalt gender onze identiteit? Wat voor invloed heeft het op een mens om met dit diepe gevoel van onbehagen te leven? Wat is hiervan de impact binnen een gezin? En welke vrijheid of wens bestaat er om dit met de maatschappij te delen? Het eerste deel van de middag gaat vooral over respectvol luisteren naar de ander met een openhartig verhaal. Na de pauze is er ruimte voor vragen en voor het delen van eigen ervaringen binnen dit thema.
. Aanmelden: utrecht@regio.humanistischverbond.nl (geen kosten). Let op: bij te weinig belangstelling gaat het gesprek niet door.
.

Donderdagen 18 januari en elke 2 weken t/m 21 maart 19: -22:00
Werkgroep Ecologische crises en ecohumanisme.

. Maak je je zorgen over de ecologische crisis? Bekruipt je soms een gevoel van wanhoop en onmacht? Wil je je, samen met geestverwanten, verdiepen in oorzaken en mogelijke oplossingen? Wil je eco-humanistische opvattingen verkennen en van daaruit samen daadkracht ontwikkelen? Dan is deze werkgroep interessant voor jou.
. Het Humanistisch Verbond heeft in aansluiting op de behoefte van haar leden sinds kort een programmalijn ecohumanisme. Ecohumanisme stelt dat de mens niet het recht heeft de aarde en de natuur onbeperkt te gebruiken omdat de mens boven de natuur zou staan.
. In de werkgroep willen we samen met de deelnemers door middel van dialoog reflecteren op de oorzaken van de ecologische crisis, de oplossingen die worden aangereikt en de verschillende mogelijkheden die ecohumanisme biedt om zinvol daarmee om te gaan. Ook gaan we met elkaar kijken welke ideeën en initiatieven er al zijn om de crisis aan te pakken. De literatuur die bij deze werkgroep bestudeerd wordt heeft als indicatie Hbo-niveau.
. De werkgroep is een vaste groep van maximaal 10 mensen die zes keer bij elkaar komt (op donderdag 18 januari, 1 februari, 15 februari, 29 februari, 14 maart en 21 maart 2024) van 19.00 tot 22.00 uur. Voor elke bijeenkomst wordt gemiddeld 60 pagina’s literatuur gelezen. De bijeenkomsten vinden plaats bij het MCU op Oudegracht 60.
. De kosten voor deelname bedragen E 55,- voor niet-leden, E 45,- voor leden en E 25,- voor studenten. Verder kunnen er kosten zijn voor de aanschaf van literatuur.
. Uitgebreidere informatie is beschikbaar, met name over de literatuur en de twee gespreksleiders, email utrecht@regio.humanistischverbond.nl .
. Aanmelden: utrecht@regio.humanistischverbond.nl. U krijgt dan binnen een week bericht of er plaats is.

(nav.de avonden)16feb.-15mrt.'24 : Enige overtuigingen van LeoH. in concept
1. *Het economische systeem kan je niet veranderen*
. Economie is begonnen als ruil-handel en daaruit is op natuurlijke wijze voortgekomen het kapitalisme met al zijn problemen zoals ongebreidelde schulden-opbouw en uitbuiting van arbeiders. Mijn overtuiging is, in tegenstelling tot die van Kate Rayworth, dat dit systeem niet te veranderen is. Wat wel kan is dat je probeert de verlangens van de "homo economicus" te veranderen, bijvoorbeeld door de waardering van de gewone mens voor de natuur en voor een sociale samenleving te versterken en die voor materiele zaken te verzwakken. Hetgeen zal leiden tot een meer verantwoorde besteding van de beschikbare gelden etc. Ook kunnen nationale en mondiale maatregelen en wetten helpen. Mijn hoop is dat wereldwijde samenwerking en democratie steeds beter zal worden.
1b. *Het ideaalbeeld dat ieder mens op aarde gelijke toegang zal hebben tot gebruiks-middelen, is niet haalbaar en ook niet nodig*
2. *Gooi niet alle problemen in onze maatschappij op een hoop*, als je ze wil aanpakken. Natuurlijk hebben alle problemen wel veel met elkaar te maken, maar probeer de problemen toch te scheiden van elkaar. Zo werkt men naar mijn idee ook in wetenschappelijk onderzoek.
3. *Ik geloof niet zo in de effectiviteit van harde acties.* Het lijkt me beter om brieven met vragen te sturen naar verantwoordelijke personen.
4. *Kies bij voorkeur een positieve benadering: investeer flink in werk aan installaties voor duurzame energie-levering.*
4b. *Houd de fossiele energie-winning voorlopig nog in stand, maar leg een hoge belasting op de productie van fossiele brandstoffen*, behalve voor werk aan installaties voor duurzame energie-levering, en voor werk aan energie-besparende voorzieningen, ook in ontwikkelings-landen. En adviseer burgers om veel warme kleding en dekens te gebruiken, en veel meer werk en overleg online vanaf huis te doen.
5. (from Wikipedia Solar Energy:) ** Photosynthesis captures approximately 100 TW in biomass ** (50TW by Phytoplankton ...). 25TW about is world total energy consumption by humanity , so that is only a quarter. But apart by humans also C is used by animals, plants themselves at night, bacteria, fungi, and burned by Lightning and Human-instigated actions ..
. Het probleem is dat het Evenwicht in het klimaat en in het milieu teveel en te snel verschoven raakt. En ... de uitstoot van koolzuur neemt momenteel nog steeds toe ...
6. *Ik leef nu eenmaal, en ik heb allerlei verlangens*. Ik ga niet ten koste van alles de natuur, dieren, toekomst etc. sparen.
. Ik ben eco-humanist in die zin dat ik alles in de cosmos waarde toeken en niet onnodig zal beschadigen, maar dat voor mij mijn waardering voor intelligente wezens voorrang heeft. Andere levensvormen moeten daarvoor soms wijken ...
7. *De mensheid zal niet uitsterven*
. Milieu en klimaat zullen erg gaan verslechteren, met verschraling en vervuiling van de natuur, en wereldwijde temperatuurstijging van misschien wel 5 graden of meer, en zeewaterstijging van misschien wel 10 meter of meer. Met als gevolg grote volksverhuizingen, veel conflicten en mogelijk ook oorlogen.
. Geen mooi vooruitzicht, maar mijn overtuiging is dat de mensheid niet helemaal zal uitsterven, er zullen altijd wel miljoenen mensen overleven. Daarnaast zullen er intelligente robots komen, dat vind ik een positief vooruitzicht.


Film-avonden met nabespreking
vrijdag 14 februari 2020, 18 september, 16 oktober, 20 november 2020 en veel meer.

Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur - 22.00 uur film met nagesprek.
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekeningInfo en aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Ook in 2020 is er weer enkele keren HV-Film, op vrijdagavonden aan de mooie locatie aan de Oudegracht. Vanaf 19.00 uur is inloop en kun je aan de bar alvast wat drinken. Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film door Ina Brouwer, Silvia Benschop of Peris Shaban. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat deed de film met je? Welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in?

. Vrijdagavond 14 februari gaan we een film bekijken over een succesvolle reclameman, Howard, die na de dood van zijn dochter erg worstelt met zijn bestaan. Hij loopt vast en is zichzelf niet meer. Zijn depressie lijkt een ondergang te worden voor zijn onderneming. Zijn collega's zien de tragiek van dichtbij gebeuren en besluiten om hem een handje te helpen. Wat als een interventie wordt opgezet om Howard uit de put te trekken, blijkt een ander soort helingsproces op gang te zetten.
. Deze film roept boeiende vragen op. Wat betekent het om een dierbaar persoon te verliezen? Op welke manier gaat een humanist om met tegenslagen in het leven? Wat maakt een persoon weerbaar? En wat zijn jouw ankerpunten tijdens moeilijke momenten?
. Na de pauze zullen we aan tafel zitten om eerst in tweetallen onze gedachten te delen over de hierboven genoemde vragen. Vervolgens benoemen we een aantal stellingen die we in een open dialoog zullen bespreken.


HV Film 18 september 2020:
One man saving world

. Op vrijdagavond 18 september is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden.
. De 1,5m afstand kan in acht worden genomen en er is ventilatie waarbij de afgezogen lucht vervangen wordt door buitenlucht. Wel zijn de zitplaatsen beperkt. Meld je daarom aan via mail: hvfilmutrecht@gmail.com
. De Film (lengte 100 minuten):
. Op 26 september 1983 komen in een observatiestation in Moskou meldingen binnen dat Amerikaanse kruisraketten zijn opgestegen met bestemming USSR. De verantwoordelijke officier van de installatie staat voor de keuze om nucleaire raketten naar de VS te sturen. Volgens het protocol moet hij die opdracht geven. Daarmee zal het nucleaire arsenaal van de Sovjet-Unie heel Noord-Amerika wegvagen. Tegelijk twijfelt hij: klopt het systeem wel? Is er geen sprake van een foutmelding? Zijn de computers te vertrouwen? Hij besluit het bevel niet te geven en behoudt daarmee de wereld van de ondergang. Want uiteindelijk zal blijken dat het inderdaad om een onverklaarbare foutmelding binnen het systeem ging.
. In 2003 begint de Deense filmmaker Peter Anthony aan de documentaire over deze heldhaftige Russische luitenant; de man die de wereld redde. Tien jaar lang werkte hij aan het document. Het levert een indringend portret op van een verbitterde man, Stanislav Petrov, die na het incident zijn leven op een zijspoor zag raken. In de film volgen we hem wanneer hij voor eerst een reis naar Amerika onderneemt en daar als een held wordt onthaald. Tegelijk worstelt hij met de demonen uit zijn persoonlijke verleden, die in gedramatiseerde fragmenten op sfeervolle wijze worden verbeeld. Over het werken aan de film en de reden dat het een decennium duurde zegt Anthony: "Hij was moeilijk om mee te werken omdat hij in zijn tijd nog steeds naar de Goelag gestuurd kon worden voor het bekend maken van ongeautoriseerde informatie. En hij was een oud-soldaat; hij was niet ge-interesseerd in het bespreken van zijn persoonlijke gevoelens. En juist dat is het mooie aan het verhaal."

. Een indringende documentaire die zowel de rauwe als ontroerende kant van een tragisch mensenleven laat zien. Die toont dat echte helden in de eerste plaats echte mensen zijn.
. Algemene informatie: Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat vond je van de film? Wat herkende je? Welke vragen riep het op?
. Tijd: 19.00u inloop, 19.30-22.00u film met nagesprek. Tussen de film en het nagesprek is een pauze.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 ad werf, Utrecht.
. Aanmelden (verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Kosten: gratis voor HV-leden en studenten, en 5 euro voor overige ge-interesseerden. Drankjes zijn verkrijgbaar bij de bar. * NB er is alleen contante betaling mogelijk, graag zoveel mogelijk gepast.*
Korte impressie van Leo H.
. Het nagesprek wordt geleid door Martijn Rozing, die vroeger wel vaker een film begeleid heeft. Ongeveer alle ongeveer 15 aanwezigen hebben wel iets gezegd over de film. Zelf vond ik dat ver-onachtzaamd wordt dat de man de rang van luitenant kolonel had, van zo-iemand mag je toch wel goed overdachte beslissingen verwachten. De toewijding voor zijn zieke vrouw vond ik trouwens treffend. Het nagesprek loopt zo'n 20 minuten uit.

HV Film 16 oktober:
A personal struggle for emancipation

. Op vrijdagavond 16 oktober is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden. Voor algemene informatie zie bij filmavond 18 september hierboven.
. In lijn met het thema 'Inspiratie', waar we in het begin van het jaar mee startten, bekijken we een film van 77 minuten over de levensloop en carriere van Jackie Robinson. Jackie Robinson was de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de Major League Baseball. Vanaf 1884 was er in Amerika namelijk een verbod op het aannemen van donkere spelers in het team. In deze film zien we welke strijd Jackie voert met zichzelf en de wereld om zich heen om zijn doelen te bereiken en de wereld van honkbal voorgoed te veranderen.
. De film draait om humanistische thema's als: gelijkheid, zelfontplooiing, inspiratie, en authenticiteit. Hoe houd je je staande in een wereld die jou niet beschouwt als een mens? Het is een prachtige film die de weerbaarheid van Jackie Robinson uitbeeldt en laat zien dat de persoonlijke strijd ook zijn weerslag heeft op een breder maatschappelijke ontwikkeling.

20 november HV Film met nagesprek :
Daughter of a film divette

. Length 106 min.
Locatie: Catharijne Esplanade 13 Crowne Plaza etage 3
Tijd: 19:30 - 22:00, inloop va.19:00
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge-interesseerden (graag contant en gepast betalen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
NB: neem een mondkapje mee, dit mag af zodra je op een stoel zit.
. De film.
. Hoe moeilijk heb je het als je moeder een beroemde filmster is? Het is een prachtige film. De regisseur kiest ervoor om een film in de film op te nemen. Filmopnames vormen dan een spiegel waarin de acteurs zichzelf herkennen, wat leidt tot nieuwe inzichten in het eigen leven.
. Moeder Fabienne is een beroemde filmster en haar dochter Lumir heeft nooit de warmte en liefde ontvangen waaraan zij behoefte had. Nu over het leven van haar moeder een biografie is verschenen, komt Lumir met man en kind uit New York naar Parijs om haar moeder te feliciteren. Maar na enige bladzijden gelezen te hebben, laaien de stekeligheden opnieuw op. De biografie berust op leugens. Of niet? Fabienne heeft weinig tijd en zin om er over te praten. Als beroemde actrice speelt ze als moeder een rol in een sciencefictionfilm. In die film wordt ze herinnerd aan een ingrijpende gebeurtenis.

18 juni'21 HV Film met nagesprek :
Communication with aliens

. Length about 120 min.
Locatie: Catharijne Esplanade 13 Crowne Plaza etage 3
Tijd: 19:00 - 22:00, inloop va.18:45
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge-interesseerden (graag contant en gepast betalen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
NB: neem een mondkapje mee, dit mag af zodra je op een stoel zit.
. De film.
. Sciencefiction films zijn bij uitstek geschikt voor het belichten van existentiele en filosofische thema's. Als geen ander genre bezitten ze de vrijheid om te spelen met tijd en ruimte en geven de menselijke verbeelding ongelimiteerde ruimte voor het verkennen van fundamentele vragen. Wat is de mens? Wat is de aard van tijd? Wat is onze plek in de kosmos? Doorgaans worden deze films groots verpakt en voorzien van oogverblindende actie in futuristische settingen. Toch zijn niet alle sciencefictionfilms actiefilms. Zo nu en dan verschijnt er een ingetogen meesterwerk dat via de fantasierijke en ongebruikelijke setting grootse vragen persoonlijk en invoelbaar maakt. Zo ook de film die wij op 18 juni gaan zien.
. Wanneer er twaalf buitenaardse schepen op allerlei plekken op aarde zijn geland, wordt linguist Louise Banks door de Amerikaanse overheid benaderd om te helpen contact te leggen met de buitenaardse wezens. De communicatie met deze mysterieuze wezens is tot dan toe onbegrijpelijk en niet mogelijk geweest. Als Louise samen met natuurwetenschapper Ian Donnely langzaam met deze wezens in contact treedt, ontdekken ze dat deze via cirkelvormige symbolen communiceren. Terwijl zij zich toeleggen op het doorgronden van deze nieuwe taal, loopt de wereldwijde druk om te reageren op de aanwezigheid van de stilzwijgende schepen steeds verder op. Maar eigenlijk gaat deze film niet over die 'buitenwereld'.
. De film belicht namelijk niet alleen de voorvallen rondom het werk van Louise Banks, maar juist wat de ontmoeting met de woordloze wezens met haar doet. Haar eigen geschiedenis en toekomst worden onderdeel van haar zoektocht de wezens en hun aanwezigheid op aarde te begrijpen. Wie is zij zelf eigenlijk? Waar draait haar leven om? Wat is de betekenis van de droombeelden die zij steeds vaker gaat zien? En wat te doen wanneer zij eenmaal zicht krijgt op de toekomst?
. De film onderzoekt de magische werking van tijd en het mysterie van onze bestemming. Maar stelt ook vragen bij onze omgang met datgene wat wij niet kennen, het onbekende en wonderbaarlijke. Hoe tegelijk krachtig en breekbaar contact en communicatie eigenlijk is. Een film die via sfeervolle beelden en een intrigerend verhaal ook een gevoel van verwondering bij de kijker weet te wekken.
.

Vrijdag 17 september 2021: film met nagesprek . Over een strafdelinquent die ontsnapt en vervolgens verrassend goed functioneert als dorps-pastor.
. Locatie: Crowne Plaza (zie boven), inloop vanaf 19:00 . Info en aanmelden: hvfilmutrecht@gmail.com.

Vrijdag 15 oktober: film met nagesprek, over een groepje deels invalide maar vindingrijke kinderen in een vluchtelingenkamp in Irak. Lengte film ongeveer 1 uur en 40 minuten.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 werf, inloop vanaf 18:30, aanvang film (let op) 19:00 . Info en aanmelden: hvfilmutrecht@gmail.com.
Korte impressie van Leo H.
. Er zijn naast de organisator en de presentator 16 deelnemers, waarvan twee alleen de film hebben bekeken.
. In de film zijn veel realistische, vaak aangrijpende scenes, hoewel ook veel niet-realistische scenes.
. Het trof mij dat de kinderen zo lief voor elkaar zijn. De kinderen rennen bij herhaling achter hun leider aan.

Vrijdag 18 februari 2022: film met nagesprek (N.B. vanwege stormweer uitgesteld naar 25 februari), over een hooglopende ruzie van het hoofd van een parish school in New York, zij is streng in de leer, met de meer vrijzinnige kerkvader van de school. Lengte film ongeveer 1 uur en 45 minuten.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 werf, inloop vanaf 18:30, aanvang film 19:00 . Info en aanmelden: hvfilmutrecht@gmail.com.
. Kosten: 5 euro voor niet-leden. Drankjes tegen betaling bij de bar. Verplicht zijn vooraf aanmelden, Corona-QRcode en mondkapje.

Vrijdag 15 april 2022: film met nagesprek, over de ruige en eenzame Rob die samen met zijn varkentje in de bossen van Oregon leeft. Bij terugkeer naar de stad wordt Rob geconfronteerd met de rauwe kanten van de grote stad. De film onderzoekt de schaduw van het moderne, seculier bestaan waarin iedereen vervreemd lijkt van zichzelf. Lengte film ongeveer 1 uur en 30 minuten.
. Locatie en kosten hetzelfde als bij de vorige film-avonden.
Korte impressie van Leo H.:
. De beelden van de film zijn vaag en donker. Het is een traag verlopende film met vele issues. In het nagesprek van een uur olv. MartijnRozing hebben de meesten van de 22 aanwezigen wel een reactie gegeven.

Vrijdag 17 juni 2022: film met nagesprek over een man die gaat nadenken over met zijn onacceptabel gedrag in het verleden. Lengte film ongeveer 108 minuten.

Vrijdag 16 september 2022: film met nagesprek over de samenleving in Iran gezien door een taxi-chauffeur . Lengte film 83 minuten.
. De filmlange taxirit staat symbool voor de staat van het land en de onvrijheid van de maker, die al rijdend en filmend de hem voorgeschreven grenzen uitdaagt en oprekt. Met de in- en uitstappende passagiers behandelt hij - met de nodige humor - aan de hand van alledaagse akkefietjes grotere thema's als moraal en censuur. Een misdaad mag bijvoorbeeld niet gefilmd worden. In Iran mag het publiek niets anders zien dan een vlekkeloze maatschappij.
Korte impressie van Leo H.:
. Er zijn in totaal 14 aanwezigen. In het nagesprek concluderen we dat er in Iran thuis veel meer vrijheid is dan in het openbaar. De situatie voor vrouwen vergelijken we met die voor vrouwen in Holland twee eeuwen geleden, zoals voor Belle van Zuylen. En dat vrijheid mensen gelukkig maakt.

Vrijdag 21 oktober 2022: film met nagesprek over een man die na het verongelukken van zijn enige zoon op de Camilo de Santiago, deze Camino de Santiago gaat lopen om daar de as van zijn zoon uit te strooien. Hij krijgt daarbij gezelschap van drie andere personen, en er ontstaan diverse gesprekken. Lengte film 123 minuten.

Vrijdag 18 november 2022: film met nagesprek over een Amerikaanse vrouw die uit armoede en onvrede met de maatschappij gaat rondtrekken als nomade in een bestelbus en daarbij veel anderen ontmoet die hetzelfde doen. De film komt over als een soort documentaire, en kreeg drie Oscars. Lengte film 108 minuten.

Er zijn weer film-avonden met nagesprek op de vrijdagen 17 februari, 21 april, 16 juni, 15 september, 20 oktober en 17 november.
Tijd: 18.30u inloop, 19.00-22.00u film met nagesprek, tussen de film en het nagesprek is een pauze. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 a/d werf, 3511 NX Utrecht. Kosten: gratis voor leden en 5,- voor overige ge-interesseerden (betaling via PIN). Drankjes zijn verkrijgbaar tegen betaling bij de bar. Vooraf aanmelden via: hvfilmutrecht@gmail.com

Vrijdag 17 februari 2023: Twee totaal verschillende zussen bekommeren zich op elk hun eigen manier om hun broer die overspannen thuis zit. De familieverhoudingen komen al snel onder spanning te staan wanneer de zussen voor hun broer moeten zorgen. En de vraag is; wat houdt dit zorgen dan in? Terwijl ze naar buiten toe proberen om een zinvol leven te leiden. Lengte film 78 minuten.
Korte impressie van Leo H.:
. In het nagesprek met 12 mensen noemt de gespreksleider 3 manieren om de film te bekijken, technisch, qua script, en Wat je raakt. De kijkers werden geraakt door heel verschillende scenes (mij Leo raakte het meest de video's die de man zag over gedoemdheid etc.) Enkele mensen vinden de film onrealistisch, "zo gaat het meestal niet". Hoe dan ook, de film geeft veel aanleiding tot diskussie, zoals over mantelzorg.

Vrijdag 21 april 2023: Vooraf een korte inleiding over humanistische spiritualiteit.
Daarna een art-housefilm over een buschauffeur. Op het eerste oog heeft hij een saai leven. Maar in de pauzes en op rustige ogenblikken schrijft hij aan zijn gedichten. Lengte film 95 minuten.
. Nagesprek o.a over het spirituele mysterie van deze buschauffeur.

Vrijdag 9 juni 2023: Film met Mongoolse spiritualiteit, met nagesprek.

15 september 2023: Film van ong. 70 minuten over hoe te leven met voortdurende mislukkingen en lijden, ingeleid door Martijn Rozing.
Impressie van Leo H. : er waren zo'n 16 mensen. Ik vond de film deprimerend, met veel alleenstaande mensen. Het nagesprek, olv.een invaller, vond ik goed. Zoals dat lijden niet hoeft te leiden tot zelfmoord.

20 Oktober 2023: Film met nabeschouwing olv.Ina Brouwer. De gezond zijnde vader van Iris wil met euthanasie een einde aan zijn leven maken, erg tegen de wens van Iris, maar Iris leert langzamerhand toch dit besluit te accepteren.

17 november 2023: Film van ong.100 minuten, met nabeschouwing olv. Martijn Rozing. Sophie kijkt terug op haar vakantie in een turkse badplaats als 11-jarige met haar problematische vader.

16 februari 2024: Film met nabeschouwing . Film van 130 minuten over on-fortuinlijke mensen in het Japan van omstreeks 1850. Algemeen: zie boven .

19 april 2024: Film van 102 minuten, met nabeschouwing . Een kantoormedewerker krijgt te horen dat hij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer heeft te leven. De man beseft dat hij veel dingen die hij had willen doen niet gedaan heeft. Hij probeert daar nu toch nog iets aan te doen . Algemeen: zie boven.

24 mei 2024: (ipv.21 juni) Film van 105 minuten, met nabeschouwing olv. Jurjen. Het is een deels hilarische en deels tragische zoektocht naar (joodse) familieherinneringen in Ukraine.
Algemeen: als bij andere HVfilm-avonden.Reading Minds.
. woensdag 19 februari 2020 e.v.
In 2020 neemt Maarten Struijs ons weer mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor de bijeenkomst een tekst gedeeld die besproken zal worden. Voor 2020 gebruiken we hoofdstukken uit het boek "Waarvoor je leeft"; studies naar humanistische bronnen van de zin. In dit boek komen Humanisten aan bod die lesgeven of gegeven hebben op de Universiteit van Humanistiek. Voor de eerste bijeenkomst beginnen we met Peter Derkx: "Humanisme als moderne levensbeschouwing". Waarschijnlijk volgen voor de bijeenkomsten daarna Joep Dohmen, Joachim Duyndam en Ruud Kaulingfreks. Als je van plan bent om een of meerdere Reading Minds erbij te zijn, kun je ervoor kiezen het boek zelf te kopen (27 euro). Maar ruim voor elke bijeenkomst wordt het te bespreken hoofdstuk ook per mail opgestuurd naar alle aangemelde deelnemers, zodat je prima mee kan doen aan de Reading Minds zonder het boek te kopen.
. Data (alle zijn woensdagen): 19 februari, (niet 15 april, 17 juni,) 21 oktober.
. Tijd: inloop vanaf 19 uur, start om 19.30 en afronding om 22 uur.
. Locatie: cafe Puschkin, Ridderschapstraat 1, 3512 CM Utrecht
. Kosten: 5 euro voor leden en overige ge-interesseerden, inclusief inclusief koffie/thee
. Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com

. woensdag 21 oktober 2020
Bespreking van twee essays over Aesthetiek

. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee. Om 19.30 beginnen we en rond 22.00 ronden we af. De bijeenkomst is gratis.
. Lokatie: Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). In het milieucentrum houden we ons natuurlijk aan de coronamaatregelen. Een van deze maatregelen is dat we vragen of jullie je eigen mok voor de koffie of thee mee willen nemen.
. We bespreken twee teksten, van Kaulingfreks & Alma uit het boek "Waarvoor je leeft", en van Hans Alma uit het boek "Leven dat leven wil". De teksten worden na aanmelding toegestuurd. . Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com 7
. Impressie van Leo H.
. Er zijn 10 deelnemers. Eerst is er een rondje waarin ieder iets vertelt over wat je van de essays vond. Het stuk over Aesthetiek en Kunst spreekt velen niet aan. Over het stuk betr. gelijkwaardigheid van dieren, we vinden het belangrijk, wel eten velen in de praktijk regelmatig vlees, of verdelgen muizen..
. Na een pauze wordt de vraag besproken of het HV meer aandacht moet hebben voor Natuur en Kunst. Dat wel, maar iedere humanist heeft het recht om z'n eigen beeld van de wereld te vormen.

. Woensdag 21 april (online) en 16 juni 2021 Reading-minds, dan bespreken we een tekst van Laurens ten Kate, over de complexe relatie tussen humanisme en religie. Meer informatie en aanmelden bij maartje_meertens@hotmail.com .

. Woensdag 20 oktober 2021 Reading-minds over het boekje "De vrijheid om vrij te zijn" van Hannah Arendt (boekje zelf aan te schaffen).
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60.
. Info en aanmelding bij maartje_meertens@hotmail.com .
Korte impressie van Leo H. : We zijn met 9 mensen, waarvan 1 nieuwkomer. I.h.a. begrepen de lezers wel wat Hannah Arendt bedoelt. Ze begrepen de tekst pas goed na meerdere malen lezen. Ieder komt aan het woord. Velen geven hun visie op de huidige politiek ea. De diskussie daarover is wijdlopig.

. Reading Minds meetings in 2022:
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60.
. Info en aanmelden via readingmindshv@gmail.com .
Woensdag 16 februari 2022 "Erasmus" uit Jos de Wit, Kopstukken vh humanisme, 2020.
Korte impressie van Leo H. : We zijn met 7 mensen, waarvan 1 nieuwkomer. Iha.begrepen de lezers wel wat de positie van Erasmus in het toenmalig tijdsgewricht was. Hij wilde het katholicisme van binnenuit transformeren. Hij was tegen elke waarheids-claim. De discussie is weer wijdlopig, ieder weet wel iets relevants te zeggen. O.a. over in hoeverre het humanisme een levens-overtuiging is of wellicht meer een levens-beschouwing. We zijn sterk verdeeld over de vraag of het HV hoofdbestuur wel of niet stelling moet nemen in relevante maatschappelijke kwesties.
Woensdag 20 april 2022 "Spinoza" uit Jos de Wit, Kopstukken, 2020.
Woensdag 15 juni 2022 "Nietsche" uit Jos de Wit, Kopstukken, 2020.
Woensdag 26 oktober 2022 "Sartre" uit J.P.van Praag, geestelijke weerbaarheid vd humanisten,1968.
Leo H.: We praten deze avond met 9 personen over de ideeen van filosoof Sartre. Het wordt een tamelijk abstracte discussie, oa.over dat er geen God is, over vrijheid die verantwoordelijkheid met zich meebrengt, over individuen die de samenleving vormen, en over veel meer.

. Reading Minds 2023:
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60.
. Info en aanmelden via readingmindshv@gmail.com .
15 Febr.2023: Alicja Gescinska over 'politieke betrokkenheid van filosofen'
19 April 2023: Marli Huijer: Laatste hoofdstuk 'Een vrolijke blik op de toekomst'
. Marli betoogt in feite om bij slechte kwaliteit van je leven na te denken of het nog de moeite waard is om te blijven leven.
21 Juni 2023: Martha Nussbaum: Laatste hoofdstuk: 'Zwaar aangeslagen democratisch onderwijs'
18 Oct. 2023: Eva Meijer, Vuurduin. Lezen in de zomer, zelf kopen 7,99 bij Bol.com
. . . Reading Minds wordt in 2024 voortgezet:
28 feb.2024: Peter Singer door Patrick Delaire (Au)
17 april 2024: Julia Kristeva door Ieme vd Poel (Fr)
19 juni 2024: Jurgen Habermas door Josef Keulartz (D)
16 okt.2024: Judith Butler door V.Vasterling en A.Habed (US)
.

.

Woorden geven aan wat je bezighoudt.
. woensdag 5 februari 2020 e.v.

. Ook in 2020 gaan we weer schrijven!
. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezighoudt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech. Het gaat om het plezier van het schrijven, het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden. Je kunt per keer beslissen om mee te doen.
. Data (alle zijn woensdagen): 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november.
. Tijd: Inloop: 19:00 uur. Start: 19.30 uur tot 22:00 uur.
. Locatie: Puschkin, Ridderschapsstraat 1 in Utrecht.
. Locatie vanaf 2 september: MCU, Oudegracht 60.
. Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee.
. Aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com
.
Virus crisis: De workshops van 1 april, 6 mei en 3 juni zijn afgelast, in plaats daarvan hebben we per email ieder resp. een Brief en een Gedicht samengesteld en laten beoordelen door een "maatje". Op 1 juli zijn we met 6 mensen bij elkaar gekomen bij MCU om de resultaten te bespreken.
. We besluiten om er een geprint boekje van te maken. Op onze bijeenkomsten van 2 september (met 6pp), 14 oktober (met 9pp) en 4 november (met 9pp) bespreken we het verder. Het zal uiteindelijk zo'n 80 pagina's worden.
. Het boekje wordt gepresenteerd op vrijdag 18 december bij de online ALV, door het voorlezen van enkele gedichten uit het boekje.

. Woensdag 7 april 2021, en 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, zijn er weer schrijf-avonden. Vanaf 2 juni 19:30 bij MCU op Oudegracht 60. Aanmelden voortaan bij maartje_meertens@hotmail.com .
. Op 7 april (online, *we zijn er alle 10*) introduceren we aan elkaar een zelfgekozen kunstwerk dat ons inspireert. Het kan gaan om een foto, een schilderij, een beeldhouwwerk, een gebouw, een dansvoorstelling, een film, een muziekstuk o.i.d. We vertellen elkaar wat ons erin raakt en wisselen daarover uit. We maken een begin met een gedicht, lied, verhaal, sprookje column, etc. over dat wat ons raakt.
. Op 2 juni (*we zijn er alle 10*) laten we elkaar het eindproduct horen of nog een extra product als je eerdere product al voltooid was.

Woensdag 1 september 2021 begin van een nieuwe serie schrijf-avonden. We schrijven die avond iets bij een foto of tekening gemaakt door een ander, waar die ander ook een (mondelinge) uitleg over heeft gegeven.
. Op de woensdagen 6 oktober en 3 november zijn er weer schrijf-avonden.
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60, kosten: gratis.
. Er zijn weer schrijf-avonden op woensdag in paren van bijeenkomsten over dezelfde schrijf-opdracht,
. 2 februari 2022 en 2 maart, en dan 13 april, 11 mei en 8 juni.
.
. In najaar 2022 weer op 7 sept., 5 okt. en 2 nov. (je krijgt steeds commentaar op hetgeen je schrijft). In 2023 e.v. houden we ook weer schrijf-avonden op alle 1e woensdagen vd maand, behalve in december januari juli en augustus.
Kom eens een keer meedoen, mogelijk bevalt het je. Info en aanmelden via woordengevenhv@gmail.com .

.

Dertigers gespreksgroep.
. vrijdag 7 februari 2020 e.v.
(1e vrijdag vd maand, 20:00 uur)
. We komen bijeen om het gesprek aan te gaan over wisselende thema's. Je bent van harte welkom als je in de dertig bent (of iets jonger) en graag aan wilt sluiten bij de gespreksgroep. Bijdrage voor consumpties i.h.a. 2 euro.
. Aanmelden: vuppes@hotmail.com

.

Landelijke cursussen.
. 28 mei: Verdiepingsdag 'Goed leven, goede dood'

. Hoe kijk jij naar de dood? En wat betekent een goed leven voor jou? Door de dood in de ogen te kijken krijg je ook scherper waar je blij van wordt. Waar je het allemaal voor doet. Je onderzoekt de gevoelens die de dood ongemakkelijk maken. Je leert jezelf kennen, hoe je erin staat, wat je wilt maar ook wat je niet wilt. Hoe je het gesprek met een ander hierover voert. Inzichten van filosofen komen daarbij aan bod, maar de belangrijkste bron van wijsheid zijn de andere deelnemers en jijzelf.
. Lees ervaringen van anderen en meld je aan via
https://www.humanistischverbond.nl/agenda/verdiepingsdag-goed-leven-goede-dood-utrecht/
. Tijd: zaterdag 28 mei 2022, 10:00 - 16:00 .
. Locatie: Buurthuis Rosa (Grote Zaal), Malakkastraat 6, Utrecht (met rolstoeltoilet).
. Prijs: E70 (niet-leden), E50 (leden), E35 (studenten en mensen met minimum inkomen), of E25 (leden met minimum inkomen).


Open gespreks-bijeenkomsten.
. Deze worden elke 2 of 3 maanden gehouden.
. 22 juni 2021: voor een jaar stilgelegd. Belangstellenden kunnen terecht bij de Moving Minds.

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

Zie ook www.facebook.com/hvutrecht/events en
www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/afdeling-utrecht/ en
www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html


Open gespreks-middag over Aftakeling bij jezelf en bij anderen.
Woensdag 22 januari 2020
, 14:30 - 17:30
Locatie: Buurt Prins Hendriklaan, adres bij aanmelding.
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Aftakeling, bij jezelf en bij anderen. Hoe kijk je er tegenaan en hoe ga je ermee om?

24 jan.20 Impressie van Leo H.
. We zijn met 8 mensen. We beginnen met een kennismakings-rondje, wat door uitweidingen over wel of geen contact met je kinderen en kleinkinderen, meer dan een half uur duurt.
. Daarna over het thema, vooral over hulp aan aftakelende mensen, hoever moet je daarmee gaan?
. Vooral veel gezinnen sluiten zich af, weren contacten en hulp van buiten het gezin. Leden van het gezin met problemen kan je dan niet helpen. De vraag is of dat eigen keus van die gezinnen is.. dus of je dan die persoon met problemen niet beter toch kan gaan helpen. De meningen bij ons hierover zijn verdeeld.
. We zijn het er wel over eens dat wij als ouderen elkaar moeten helpen. Maar we moeten daarbij niet teveel eisen van elkaar. Lichte vormen van burenhulp kan. Ter sprake komt nog het ACO (AdviesCommissie Ouderenbeleid), verg. website aco-utrecht.nl.
. Om 17.30 ronden we af en bespreken we over welk thema we de volgende keer dinsdag 24 maart zullen praten, zie web-agenda.
. Daarna eten 5 van ons nog samen een lekkere schotel Bami en meer, samengesteld door een van onze deelnemers.


Open gespreks-middag, gaat niet door, maar..
Dinsdag 24 maart 2020
, 14:30 - 17:30
Gaat niet door, maar we kunnen gaan discussieren per email. Geef je email-adres door.
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Het afgesproken thema is:
"De meeste mensen deugen", in hoeverre klopt dat of niet? Er is een boek met die titel, van Rutger Bregman.
Maar we kunnen het zeker ook hebben over de actuele Corona crisis. Hoe lang zal deze duren? Hoe verandert deze ons leven? Etc.


2020/03/24 14.30 - 17.15
Discussie via email over de Virus Crisis
met 10 deelnemers.
Impressie van Leo H.
. Ik ben tevreden over deze diskussie. Van de meeste van de deelnemers heb ik ervaren hoe zij zich opstellen tegenover de problemen.
. Uitgangspunt is de vraag of Crisis beheersing wel nodig is. Antwoord ja, omdat 1. daarmee veel doden onder zwakkere mensen vermeden worden, en in onze humane maatschappij laten we zwakkere mensen niet in de steek , en 2. daarmee niet teveel mensen tegelijk ziek worden, wat onze maatschappij zou ontregelen met alle sociale en economische schade van dien.
. Het gaat er ook om om ons zorgstelsel overeind te houden. Daarbij is niet alleen het redden van levens van ouderen van belang, ook jongeren kunnen ernstig ziek worden.
. Deze crisis zal ook een aansporing zijn om meer te investeren in research van virussen.  Wonderlijk is trouwens dat wat de mens niet erg kan, virus-infecties bestrijden, dat (bijna) elk menselijk (en dierlijk) lichaam dit WEL kan.
. Het elimineren van het Covid virus zal niet meer lukken, we kunnen het alleen nog wat vertragen.
. Of mensen "deugen" en op welke manier komt ook nog even ter sprake. Bijvoorbeeld gaat het zorgen voor de zwakkeren in het algemeen ons goed af. Over "Deugen" van mensen ja of nee, dat kan ons onderwerp zijn op onze eerstvolgende gespreks-middag, mogelijk na de zomer.

. Nagekomen inbreng 28 maart van Ab en van Evert.
. Van Ab:
In Zweden draait alles gewoon door. Alleen de zieken en 70 + moeten aan de 'binnenblijf' regels voldoen, die wij nu ook hebben. Scholen en kinderdagverblijven zijn open om ouders zo veel mogelijk door te kunnen laten werken. Lijkt  op wat RIVM aanbeval? 
. Van Evert, met dank aan Robert Went van de WRR: een aantal (34) ideeën van Amerikaanse denkers over de mogelijke gevolgen van de huidige wereldcrisis door het coronavirus, gepubliceerd door het internettijdschrift Politico: https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 . Men ziet vooral kansen voor een betere ontwikkeling van de samenleving.
.


Gesprek over wat ons bezighoudt.
Woensdagmiddag 2 september.

Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
Aankondiging.
. Wij zullen om 14:30 bijeenkomen op een deel van een omheind pleintje in Oudwijk. Er wordt gezorgd voor stoelen en meer. Na afloop zouden we daar ook bijvoorbeeld afhaal-chinees kunnen eten.
. Kleed je warm aan voor als het koel is door de wind. En neem een paraplu en/of regencape mee voor als het licht regent.
. . Let op:. als er sochtends veel regen of wind wordt verwacht in de middag, dan stellen we de bijeenkomst enkele dagen uit. We beslissen uiterlijk 12:30, houd de email in de gaten.
Kort verslag van Leo H.
. Het is toevallig heel mooi weer, dat komt goed uit.
. Er komen in totaal 7 mensen. We brengen in herinnering enige mensen die heel vaak meededen maar die overleden zijn of anderszins niet meer kunnen komen. Zo komen we te praten over hoe je kunt voorkomen dat langer dan een paar dagen niemand weet dat je dood bent. Het is handig om iemand te hebben die je elke 1 of 2 dagen belt. En de vraag komt op of en in hoeverre je nog wilt leven als je hulpbehoevend bent. De opvattingen hierover zijn verdeeld.
. Dan bespreken we of en hoe we verder willen met onze groep, gezien ook het bestaan van de soortgelijke groep Moving Minds op vrijdag-avonden.
. Ja we willen wel doorgaan, maar bij iemand thuis gaat momenteel niet goed, en in een cafe vinden we wat rumoerig. Daarom komen we vooralsnog liever bijeen in een gehuurd zaaltje. Het lijkt erop dat de huur betaald mag en kan worden door HV afdeling utrecht.
. Een woensdag begin november lijkt het meest geschikt.
. We kunnen altijd praten over actuele zaken. En onze deelnemers hebben vaak onderwerpen waarover ze willen praten, en die ze kunnen inleiden.
. Om 17:00 sluiten we de bijeenkomst. Drie van ons blijven er nog chinees eten.


Open gespreks-middag over wat ons beroert
Woensdag 4 november 2020
van 2 tot 5 uur.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, Utrecht
Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
. Praten over actuele zaken, en over kwesties die deelnemers inbrengen.
. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Maar wel altijd aanmelden.
. Na afloop willen sommigen van ons samen gaan eten in een restaurant.
Verslagje van Leo H.
Vanwege corona hebben 5 mensen zich afgemeld, we zijn daarom maar met 4. We hebben het eerst even over personen met een vervelende en lastige levensstijl, en over de werking van democratie. Dan over het zorg-beleid. Opgemerkt wordt dat patienten vaak tegen hun wil in een ziekenhuis worden opgenomen. En dat in Nederland de opschaling van de zorg minder lijkt te zijn dan in de ons omringende landen, dat stewardessen wel worden ingezet als verpleeghulp, en dat er apparaten voor thuis-be-ademing bestaan.
Vanwege corona kunnen we niet samen gaan eten. Wat betreft een volgende bijeenkomst denken we aan februari of zoiets, en misschien online.


HVG Open gespreks-middag over Ontspannen Communiceren.
Woensdag 10 februari 2021
. Online via Jitsi of Zoom, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30. (een week eerder, dus op 3 februari, van 14:30 tot 15:30 een proef-meeting, voor mensen die hun apparatuur willen voorbereiden, zoals programma's en app's en headsets etc.)
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na enige aandacht voor actuele zaken zullen er voor de diskussie twee korte inleidingen zijn over Geweldloze Communicatie en over Stroomtaal. Als je je zelf wil voorbereiden, hier zijn enige links:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/S/stroomtaal_383/
https://www.carmendehaan.nl/index.php/stroomtaal
. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven, en dat niemand het gesprek domineert.
. Na afloop kiezen we een thema voor de volgende keer, bijvoorbeeld "Buiten-aardse culturen", of "Deugen v.mensen", "Rechtspraak en Politiek", "Helden vs.Slachtoffers", "Ons omgaan met Corona", of iets anders. Als je een geschikt thema hebt waarover je een korte inleiding over kan geven, geef het door.
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl, bij voorkeur een week of meer vooraf, maar uiterlijk 10 februari 14:30.
Kort verslag van Leo H.
. We praten met 6 mensen via Zoom.
. Eerst hebben we het over een inspraak-bijeenkomst over een bouwplan voor een blok woningen in hun buurt. De bijeenkomst was slecht geregeld en er is bij de besluitvorming niets gedaan met de suggesties die op de inspraak-bijeenkomst zijn gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben we het even over wat we de beste vorm van democratie vinden voor gemeente-zaken, directe of via vertegenwoordiging.
. Aansluitend houdt Annette een inleiding over de Stroomtaal methode, waaronder Positief reageren op de ander, en Verantwoording nemen voor wat je zegt. Zie oa. CarmendeHaan.nl/index.php/stroomtaal. We kunnen ons wel vinden in de ideeen van de stroomtaal. Annette noemt ook het werkboek "Je kunt het leven helen" van Louise Hay, dit gaat over veel meer aspecten van je gedrag, ook spiritueel. Nagekomen van Ab (uit luisterboek): Het boek is heel humanistisch, 'Je bent zelf 100% verantwoordelijk'.
. Dan vertelt Ab iets over Marshall Rosenberg en zijn Geweldloze Communicatie methode, waaronder zoiets als je over iets zeer ge-agiteerd en woedend bent, dan de reden bij jezelf gaan zoeken waarom .. dat is moeilijk. Zie ook nl.wikipedia. We bespreken hoe deze methode zich verhoudt met andere methoden van communicatie en bemiddeling.
. En Leo vertelt iets over de methode gehanteerd in de meetings van Utrechtindialoog.nl, waaronder NIET Oordelen, Meningen geven of Advies geven over het verhaal van een ander, maar gewoon proberen te begrijpen hoe de spreker de ervaring ziet.
. Na een korte pauze doen we nog een rondje over hoe ieder zelf communiceert en of en hoe je die nog probeert te verbeteren. Hierbij komt ook het politieke bedrijf ter sprake.
. Daarna bespreken we het wat en wanneer van een volgende bijeenkomst. Om even over 5 uur gaan we uit elkaar.

HVG Open gespreks-middag over Rechtspraak en Politiek.
Woensdag 14 april 2021
. Online via Zoom, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na enige aandacht voor actuele zaken zal er voor de diskussie een korte inleiding zijn van George, over: Welke rol speelt de rechtspraak in de politiek? .
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl
Notities van Leo H.
. We praten online met 5 mensen. Vooraf hebben we het nog over corona en de kabinets-formatie. Dan over het thema, Rechtspraak in de Politiek, met een korte inleiding van George.
. Gezegd wordt oa. "Het is belangrijk in een democratie dat de rechtspraak volledig onafhankelijk is, rechters voor het leven benoemd en niet ge-censureerd", "In het parlement zitten voornamelijk hoger opgeleiden", "Fraude moet beboet worden, maar wat is fraude? Ook als het kwam door een vergissing of iets verkeerd begrepen te hebben? Voeg Hardheids-clausules e.d. toe in de wetten", "We moeten veel meer geld beschikbaar stellen voor Rechtspraak". Ik Leo heb nog als voorlopig standpunt het volgende: "Het is goed recht dat mensen hun zin proberen te krijgen via de rechterlijke macht op grond van een vaag geformuleerde wet. Dan had de wet maar beter geformuleerd moeten worden. Maar de rechter kan een bepaalde wet onvoldoende verklaren om een uitspraak te kunnen doen denk ik (ik las op wp dat het Hooggerechtshof in USA zelfs helemaal niet verplicht is om een zaak in behandeling te nemen)."
. Aan het eind hebben we het nog kort over de schuld die huidig Nederland wel of niet heeft aan het exploiteren van de Indiers in vroeger tijden. Om 5 voor 5 gaan we uit elkaar.

HVG Open gespreks-middag over pandemieen.
Woensdag 23 juni 2021, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30.
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl . Locatie wordt doorgegeven na aanmelding, vermoedelijk bij een klein wooncentrum in Bilthoven, neem warme kleding mee.
. Thema Pandemieen, nu en in de toekomst. Over maatregelen, corona-paspoort, fakenieuws, ziekenzorg, vaccins voor arme landen, de fysieke en mentale gezondheid van mensen, en mogelijk meer aspecten. En wat je ervan zou kunnen leren voor toekomstige pandemieen.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. We willen ook aandacht besteden aan (andere) actuele zaken.
De bijeenkomst is 20 juni afgeblazen, dus niet doorgegaan
__

HVG Open gespreks-middag over moraal vroeger en nu.
Woensdag 5 oktober 2022, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, zaal 1.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl , nieuwe gasten zijn welkom.
. We willen vooraf aandacht besteden aan de ons ontvallenen (verg. gardijn.nl en home.hccnet.nl/g.h.wieneke), en aan actuele zaken, en om 15:00 starten met het thema. Thema "aandacht voor slachtoffers en helden vroeger en nu", of/en meer algemeen: "be-oordelen van het verleden met de moraal van nu". Voor inleidingen van George, zie http://hvutrecht.horowitz.nl/essays.htm.
. Als je je wilt voorbereiden dan kan je eens een onderwerp bedenken waar men mogelijk over 100 jaar heel anders over zal denken dan nu.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na afloop gaan sommigen nog ergens eten in de stad.
Kort verslag van Leo H e.a.
. We praten geanimeerd met 6 aanwezigen over onderwerpen die met moraal te maken hebben, in het verleden en nu. Inderdaad hebben wij nare gedragingen overge-erfd van de dieren. We hebben het ook over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, neerhalen of niet? De voorkeur van ons lijkt om bij het standbeeld een plaquette te plaatsen die de bezoeker vraagt om na te denken over onze huidige moraal. Zoals of iedereen op deze wereld een goed leven mag hebben.
. Maar we hebben het steeds meer over de rol van het grote geld dat een persoonlijk beroep op onze morele bedoelingen onderdrukt. Bijvoorbeeld wordt er in sommige bedrijven veel gedaan voor de werknemers. Maar als het bedrijf echt groter wordt dan krijgt het geldelijk gewin voor de aandeelhouders steeds meer de overhand. Een bedrijf dat door andere stemregels e.a. aan dit afglijden iets probeert te doen is Moonback.com, opgericht als alternatief voor Booking.com. Zouden we misschien een maximaal toelaatbaar kapitaal voor een bedrijf moeten instellen? Maar dat heeft weer andere grote bezwaren.

HVG Open gespreks-middag, over helden en slachtoffers.
Woensdag 11 januari 2023, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, zaal 1.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl , nieuwe gasten zijn welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor onderling contact.
. We willen vooraf aandacht besteden aan actuele zaken, en om 15:00 starten met het afgesproken thema "aandacht voor slachtoffers en helden vroeger en nu", als uitgangspunt voor een diskussie. Zie ook http://hvutrecht.horowitz.nl/essays.htm#heldens. Wie beschouwen wij als helden, en wie beschouwen wij als slachtoffers, bijvoorbeeld van het kapitalisme?
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
Kort verslag / Impressie
. We praten ge-animeerd met 12 a 13 mensen over Helden en slachtoffers. Ieder van ons heeft wel een inbreng. Nog levendiger wordt onder elkaar gepraat in de pauze.
. In het voorgesprek hebben we het o.a. over asyl-opvang-locaties, en of sommigen misschien gesloten zouden moeten worden.
. Martine heeft een vriend die in Turkije vastzat, en na zijn vlucht naar Europa besloot om een zware voettocht te maken naar Zuid Frankrijk. Wat betreft helden, veel mensen die wij zien als held, waren eens een slachtoffer van een misstand, en gingen daarna die misstand bestrijden, overigens helemaal niet met de bedoeling om een "held" te worden.
. Al in 1946 schreef Simone de Beauvoir een boekje over een moraal die o.a. het verschil tussen helden en slachtoffers veel kleiner maakte. Nagekomen: het boekje is in nederlandse vertaling verkrijgbaar met titel "Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid" (uitgave Bijleveld 2021) .
. Vroeger werd soms als veel mensen gingen protesteren tegen onderwerping, het hele dorp afgebrand. Nu ja, tegenwoordig worden dan bombardementen uitgevoerd.
. Mensenrechten komen ter sprake, die moeten meer gehandhaafd worden. We nemen nu geen tijd om daar verder op in te gaan.
. Zes van ons gaan nog eten in DeWerfkring.

HVG Open gespreks-middag, over eco-humanisme
Woensdag 5 april 2023, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, zaal 1.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl, maximaal 12 tot 14 deelnemers. Nieuwe gasten zijn welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor onderling contact.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Vooraf (vanaf 14:30) willen we aandacht besteden aan actuele zaken, en dan om 15:00 starten met het afgesproken thema. De visie dat dieren, planten en de Aarde net zo veel waard zijn als de mens, hoe staan we daar tegenover? Hoe gaan we ermee om in ons leven ? Met inleiding door een of meer deelnemers. Lieteke zal haar medewerking verlenen. Zij heeft o.m. meegewerkt aan de invulling van het nieuwe thema ecohumanisme van het HV.
. Na afloop gaan sommigen nog ergens eten in de stad.
- - Impressie door Leo H. met aanvulling van Lieteke - -
. Er zijn 12 deelnemers. Om 14:30 beginnen we met het bespreken van enkele actuele zaken, waaronder Oorlog , Gasbezuiniging, Kernenergie, Uitkopen van boeren, Cultuurverschillen en Schoolontbijt. Daarna doen we een voorstel-rondje, waarin velen ook aangeven waarom ze vanmiddag gekomen zijn.
. Om 15:20 starten we met het thema Eco-humanisme. Lise houdt een korte inleiding als aanzet voor diskussie, kort want we weten allemaal wel welke problemen er spelen. Daarna ontstaat een levendige diskussie, waarin iedereen wel iets inbrengt. Over hoe je aandacht moet vragen voor de problemen, investeren in zonnepanelen, over inspanningen of niet van grote bedrijven zoals Shell voor schone energie, de rol van het grote geld, acties om bedrijven bewust te maken van de problemen. Dat de meeste mensen toch eerst aan hun eigen familie en directe omgeving denken en dan pas aan het algemeen nut.
. Afval uit Italie wordt naar Nederland vervoerd om hier te gebruiken als bio-brandstof ... klinkt vreemd maar in Nederland kunnen we dat blijkbaar zuiniger doen dan in Italie.
. En even over hoe wij dieren als kind behandelden, en over mag je muggen, vliegen of ratten doodslaan?
. In de pauze van 10 minuten wordt veel gepraat onder elkaar. Daarna bespreekt Lieteke het programma van het landelijk HV voor eco-humanisme, dit is te vinden via de link humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/ecohumanisme/, de deelnemers hebben de link van tevoren gehad. Lieteke geeft aan dat er in het programma veel aandacht is voor (klimaat) emoties, geestelijke verzorging en samen in actie komen. Ze wijst ook op de drie krachten van de mens die als basis genoemd worden. Misschien denkkracht nog toevoegen.
. Fred doet verslag van zijn deelname aan de door Lotte geleide werkgroep Active Hope, met als leidraad het boek van J Macy. O.a. was Fred verbaasd dat hij met een steen in zijn hand makkelijker over emoties praatte. Verder was er veel belangstelling voor het plan van Fred om samen met Lieteke een werkgroep ecohumanisme op te richten. Ze doen dat in overleg met het bestuur van de afdeling. De bedoeling is om daar komend najaar mee te starten.
. We bespreken nog even de planning voor een volgende gespreks-middag (4 oktober). Om 17:15 gaan we uit elkaar.

Woensdag-middag 14 juni 2023
HVG extra open gespreks-middag
, over Democratie internationaal
Tijd: van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00. Tijdens de inloop willen we praten over diverse actuele zaken.
Locatie: bij iemand thuis, dat geeft een andere sfeer. Adres na aanmelding. In beginsel maximaal 8 deelnemers. Het wordt in Zeist West, tot nu toe (10 juni) zijn er 5 aanmeldingen.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl. Nieuwe gasten zijn welkom.
. Na afloop willen sommigen misschien nog ergens gaan eten.
. Thema: Democratie internationaal, ihb. in hoeverre de UN als instituut democratisch is, of kan worden. Zou een gekozen wereld-parlement daar bij helpen, en hoe dit kiezen dan? Wat zou de invloed van een dergelijk wereldwijd parlement kunnen zijn? Op de besluitvorming, en op de betrokkenheid van burgers misschien? Kan je vergelijkingen trekken met het europees parlement?
. (Noot. Toevallig gaat het Congres van Humanists International begin augustus in Kopenhagen ook over Democratie.)
. Ook willen we het deze middag nog hebben over het onderwerp voor de HVG middag in het MCU op 4 oktober.
Korte impressie van Leo H.
. Met 6 mensen hebben we het eerst over enkele personen en enige onenigheden in de locale en nationale politiek.
. Dan over de VN. De VN is wel heel nuttig om conflicten tussen naties te verminderen maar het lukt lang niet altijd, kijk naar Oekraine of naar Jemen. Er zou een wereldwijde vergadering van personen opgericht kunnen worden waarvan de leden gekozen zijn door de parlementen van de landen, maar het is zeer de vraag of dit veel zal uitmaken. Want het gaat wereldwijd niet zozeer over conflicten tussen personen maar over conflicten tussen naties. Het meest ondemocratisch zijn daarbij de veto-rechten van vijf landen. Er wordt o.m. ge-opperd dat een land geen veto-recht zou moeten hebben voor problemen die zijn eigen land betreffen.

Woensdag-middag 4 oktober 2023
HVG Open gespreks-middag, over emotioneel versus rationeel denken
.
Tijd: van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
Locatie: MCU, Oudegracht 60.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl .
. Als afwisseling hebben we gekozen voor een meer psychologisch ge-orienteerd thema, over emoties.
. Zijn emoties ook een vorm van denken? Voorbeelden van conflicten tussen een emotie en rationeel denken. Een mens ervaart zeer verschillende emoties. Een van ons beschouwt bijvoorbeeld ook Bemoeizucht als een emotie.
. Je kunt je voorbereiden op het gesprek door te Googlen op bijv. "Emoties en Verstand", en door op Wikipedia te lezen over "Emotie". Meer specifiek: lees
. https://psychologievansucces.nl/kiezen-tussen-verstand-en-gevoel-wie-heeft-gelijk/ , en
. https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie , en ook
. https://www.filosofie.nl/filosofie-is-makkelijker-als-je-denkt-voelen/
(28-09 toegevoegd:) https://www.filosofie.nl/martha-nussbaum-in-je-kwetsbaarheid-ervaar-je-het-goede/
Algemeen. . Nieuwe gasten zijn welkom, wel graag even aanmelden. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor onderling contact.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. Waarbij ieder aan het woord komt en niemand het gesprek domineert.
. Vooraf maken we kennis met elkaar en (vanaf 14:30) bespreken we actuele zaken, en dan om 15:00 starten we met het afgesproken thema, als uitgangspunt voor een discussie.
. Na afloop willen sommigen dan nog ergens gaan eten in de stad.
Kort verslag van Leo H.
. Er zijn 8 deelnemers. Tijdens de inloop wordt er vooral onderling gepraat. Daarna praten we gezamenlijk over de landspolitiek, ihb.of we Hoekstra van CDA wel of niet geschikt vinden voor de klimaat-portefeuille. Daarna doen we een voorstel-rondje.
. Om 15:20 starten we met een inleiding over emoties. Enerzijds vindt oa.de befaamde Martha Nussbaum dat emoties onderdeel behoren te zijn van rationele overwegingen. Anderzijds wordt op psycholgievansucces.nl besproken dat een emotie je het behoorlijk lastig kan maken.
. Sommigen van ons zien ook Bemoeizucht en Gemakzucht als emoties.
. Het is verstandig om je emoties in goede banen te leiden. Daarbij kan het nuttig zijn om je emoties te analyseren, waarom je ze hebt, en dat het fijn en goed is om over je emoties te PRATEN in contact met elkaar, ondanks dat taal en interpretatie zo divers kan zijn. Ook is het nuttig om over deze en andere problemen die je hebt iets te SCHRIJVEN.
. We bespreken nog even de planning voor een volgende gespreks-middag, en om 17:15 gaan we uit elkaar.

. Woensdag-middag 10 januari 2024
HVG Open gespreks-middag, over besluitvorming bij bouwprojecten
. We willen het hebben over besluitvorming bij diverse bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld bij het wegenplan Amelisweerd. En misschien bij plannen voor Nobelkwartier De Bilt, en een wooncomplex bij Driebergen station. In aansluiting willen we het hebben over vormen van inspraak en participatie, welke vormen lijken ons goed?
Tijd: van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
Locatie: MCU zaal 1, Oudegracht 60.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl . Max. 12 deelnemers.
Voorlopige impressie van Leo H.:
. We zijn met 5 gespreks-deelnemers. Twee anderen moesten afmelden wegens ziekte.
. In de inleiding en daarna wordt besproken dat bij veel bouwprojecten de besluitvormingen niet goed verlopen. Specifiek bij 1. de Luifel bij Zeist, Autoweg vs. Woonwijk, 2. het wegenplan Amelisweerd, Antropocentrisme vs. Milieucentrisme en 3. een woonwijk in Leidsche Rijn, Algemeen belang vs. Eigen belang .
. We leren hieruit dat de besproken besluiten op vreemde wijze tot stand kwamen, dat het nuttig is om ons dat te realiseren en dat we ons afvragen of men de juiste lessen trekt.
. We hebben het nog even over vormen van inspraak, o.a.een vorm waarbij burgers wordt gevraagd een begroting te maken voor een of meer bouwprojecten.
. In het laatste kwartier bespreken we nog een datum, locatie en onderwerp voor de volgende keer.

Woensdag-middag 17 april 2024
HVG gespreks-middag, over Computers en Robots
alsook mensen, wat kunnen die potentieel wel en wat niet? Moeten we er in de toekomst bang voor zijn of juist niet? En hoe zit het met De Wil en Bewustzijn?
. Een paar vragen: Zou een computer op hol kunnen slaan? Is de vrije wil in tegenspraak met de natuurwetten? Waarom heb je als je slaapt geen bewustzijn? Mogelijk heb je nog een andere vraag.
. Als voorbereiding zou je het boek De Maniac kunnen lezen, zie www.hebban.nl/boek/de-maniac-benjamin-labatut .
Tijd: van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00.
. * Weliswaar worden er vanuit het HV al veel gespreks-bijeenkomsten gehouden, maar inderdaad niet smiddags *.
Locatie: MCU, Oudegracht 60.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl .
Algemeen. Zie boven.
Notities over het gesprek van Leo H.:
. We zijn met 4 mensen. Na de bespreking van enkele persoonlijke zaken beginnen we met het thema.
. Patrick geeft een overzicht van aspecten van bewustzijn. Als dat de kunst van het redeneren is, ja dan heeft een computer of robot ook wel bewustzijn. Als bewustzijn meer is, dan is het niet zeker dat een computer bewustzijn heeft. Hierover wordt door filosofen verschillend over gedacht.
. We hebben het nog over wat intuitie is. Dieren hebben misschien ook wel intuitie.
. Leo brengt nog zijn opvatting naar voren dat je de electrisch geladen bewegende deeltjes in de menselijke (en dierlijke) hersens kan opvatten als stroompjes, en dat elk voldoend ingewikkeld samenspel van stroompjes de ervaring zal geven van Bewustzijn. Hij heeft daar iets over geschreven op zijn website.
30 april Nagekomen Over de vraag: Is de vrije wil in tegenspraak met de natuurwetten ? Mijn opvatting is nee, het is een dualisme, zoals het (geheel andere) dualisme tussen natuurkundige Golven en Deeltjes. Enerzijds verloopt alles via wiskundige regels (Determinisme), anderzijds kan je die regels interpreteren als uiting van onze vrije Wil. Een en ander staat ook toegelicht op mijn website leo.horowitz.nl .
. :: Na de pauze geeft Patrick een overzicht van gevolgen voor mensen van een volledig ge-computeriseerde wereld. Dat zijn o.m. een kloof tussen de mensen die wel en die niet kunnen omgaan met digitale zaken. Maar ook zullen mensen meer tijd hebben voor kunst, sport en meer.
. Bijgaand de voorbereidings-tekst van Patrick.
. :: Leo brengt nog de nieuwe dienst Chatgpt ter sprake . Dat is in feite een app waarmee je ingewikkelde vragen kan stellen aan een GPT supercomputer, een zogenaamde General Purpose Translator, of beter  Generative Pre-trained Transformer. Je krijgt dan een zinnig klinkend antwoord. Zo'n GPT heeft ook software waarmee hij zich voortdurend traint om zinnige antwoorden te vinden op van alles. En waarmee menselijke trainers allerlei ongepaste en ongewenste antwoorden kunnen afkeuren (dwz. dat de GPT deze antwoorden niet zal geven). Dat laatste is belangrijk!
. Als voorbeeld: mijn neefje vroeg aan deze GPT om een lijst te maken van alle gehele getallen beneden een miljoen die meer delers hebben dan alle kleinere getallen en welke delers dan . Er kwam een mooie lijst uit.
. Een gevaar is dat zo'n GPT zodanig gehackt wordt dat hij toch zeer ongewenste antwoorden en adviezen gaat geven, bijv. om de Kernwapen-lanceerknop in te drukken ..
. Verder is een groot probleem dat die GPT's, en trouwens ook andere AI diensten zoals Bitcoin, en in mindere mate zoekmachines, erg veel electrische energie verbruiken. GPT4 verbruikt weer veel meer energie dan GPT3. Wat doe je daaraan, daar moeten we het misschien nog maar eens over hebben.
. :: Voor een volgende keer, ergens in september, vinden we een goed onderwerp Migratie, diverse aspecten van migratie van mensen, hoe we daar tegenover staan.

Donderdag-middag 24 oktober 2024
HVG gespreks-middag, over Migratie
.
. Na een kort overzicht, starten we met een diskussie over de diverse vormen van Migratie van mensen. Hoe staan we er tegenover, met ons gevoel en met ons verstand?
Tijd: van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:00 met praten over aktuele dingen.
Locatie: MCU, Oudegracht 60.
Aanmelden en info: leo@horowitz.nl .
Algemeen. Zie boven.
. ((Mogelijke thema's voor verdere HVG gespreks-middagen: Sociale gevoelens . Of: regeling van Bijstand. Als iemand een onderwerp weet waarover hij/zij wel wil praten en daarover ook wat ter inleiding kan zeggen, dat is zeer welkom, bericht mij. We kunnen ook een deel van de middag ervoor inruimen. ))


Moving Minds Cafe
Elke 2e en 4e vrijdag in de maand
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie was: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht,
locatie vanaf augustus '19 is vooralsnog MCU Oudegracht 60.
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? wasu mailto:infohvutrecht@gmail.com
Info en aanmelden nu (sinds april 2020 verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie.
((We zaten voorjaar 2019 bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002. Voor vragen kon je tot eind 2019 contact opnemen met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .))
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Thema's in de afgelopen tijd (met aantal deelnemers):
. Winkel vSinkel:
2017/09/08 (4pp) Humanistische Huizen ?
2017/09/22 (9pp) Wanneer ben je een "humanist"?
2017/10/13 (8pp) Autonomie
2017/10/27 (10pp) Robotisering vd maatschappij
. StayOK:
2017/11/10 (8pp) Basis-inkomen
2017/11/24 (8pp) UVRM, houden de naties zich daaraan?
. Brasserie Jansveld:
2017/12/08 (8pp) Eco-humanisme
2017/12/22 (6pp) In hoeverre commitment van vrijwilligers?

2018/01/12 (6pp) Ontwikkelings-samenwerking
2018/01/26 (8pp) Is ouderdom een ziekte?
2018/02/09 (8pp) Plato's Ideeen
2018/02/23 (3pp) Rol Fake news in de democratie
2018/03/09 (9pp) Sociale media en privacy
2018/03/23 (9pp) Werken om te leven of andersom?
. DeRechtbank ea:
2018/04/13 (10pp) Rol van Kunst
2018/04/27 (6pp) Liefdes-verdriet
2018/05/11 (7pp) Voedsel en eten
2018/05/25 (9pp) Redenen om te kiezen voor het humanisme
2018/06/08 (9pp) Eenzaamheid
2018/06/22 (7pp) Privilege van blanke mannen
2018/07/13 (8pp) Religie vs Humanisme
2018/07/27 (4pp) UVRM art.1 in het paspoort ?
2018/08/10 (8pp) Angst-gevoelens
2018/08/24 (3pp) Deep Democracy, Emoties e.a.
. UCK Domplein:
2018/09/14 (6pp) Aantrekkingskracht en Verleiding
2018/09/28 (9pp) Fantasie van Doem en Catastrofes
2018/10/12 (6pp) Onaangepast gedrag
2018/10/26 (6pp) Vrijheid in kiezen ve levens-overtuiging
2018/11/09 (8pp) L tenKate's artikel over Seculier en Sacraal
2018/11/23 (?) Gendergelijkheid in de praktijk, en #Metoo
2018/12/14 (9pp) Authenticiteit, wat is dat?

2019/01/11 (6pp) Spel m.abstracte woorden, wat je erbij denkt
2019/01/25 (8pp) Solidariteit
2019/02/08 (7pp*) Religie en Geloof
2019/02/22 (9pp) Zingeving en levenskunst
2019/03/08 (8pp) Wederkerigheid, wat als je niets kan terugdoen?
2019/03/22 (7pp) Boeddhisme (en 2pp herdenkingstocht aanslag)
2019/04/12 (10pp) Elite's, goed of slecht?
2019/05/10 (5pp) Nationalisme
2019/05/24 (11pp) Suicide
2019/06/14 (7pp) Optimisme vs Pessimisme
2019/06/28 (7pp) Online zijn, voor- en nadelen
2019/07/12 (7pp*) De (on)macht van de overheid
2019/07/26 (5pp) De (echte?) Nederlandse identiteit
2019/08/09 (9pp*) Imago en Pretentie
. MCU OGr60:
2019/08/23 (7pp*) Genderneutrale opvoeding
2019/09/13 (7pp) (waan)zin v.Toerisme
2019/09/27 (8pp*) Klimaatgrenzen
2019/10/11 (8pp) Hierarchie en Macht
2019/10/25 (7pp*) Verdriet
2019/11/08 (8pp) Relativering &humor
2019/11/22 (7pp*) Stervenskunst
2019/12/13 (6pp*) UVRM acceptatie
2020/01/10 (11pp*) Zelfbeschikking over je Lijf
2020/01/24 (8pp) Verwaarlozing
2020/02/14 (6pp*) Mens Slecht/Goed
2020/02/28 (6pp) Slapeloosheid &werk
. Online via Jitsi:
2020/04/10 (10pp*) Conformisme
2020/04/24 (6+3pp*) Altruisme
2020/05/08 (10pp*) Na corona
2020/05/22 (11pp) ?Huidhonger
2020/06/12 (8pp) DeGroteTransitie.nl
2020/06/26 (8pp) Komplot Theorie
. MCU of Online, aanmelding vereist:
2020/07/10 (8+2pp*) White Privilege
2020/07/24 (8+3pp*) De Islam in Nederland
2020/08/14 (9pp*) Het levenseinde
2020/08/28 (4pp*) Planet of the humans
2020/09/25 (7pp*) China en Mensenrechten
2020/10/09 (7+2pp*) Duurzaamheid en humanisme
2020/10/23 (7+2pp) USA verkiezingen
2020/11/13 (0+4+2pp*) USA verkiezingen II
2020/11/27 (0+6pp*) Onderwijs curriculum
2020/12/11 (5pp*) Effectief Altruisme
. Online:
2021/01/08 (8pp*) Mensenrechten
2021/01/22 (12pp*) Geloven en Weten
2021/02/12 (8pp*) Journalistiek &Rusland
2021/02/26 (7pp*) Bevolkings-groei
2021/03/12 (6pp*) Verkiezingen en hun rol
2021/03/26 (8pp*) Risico en Angst
2021/04/09 (6pp*) Voedselbossen
2021/04/23 (6pp*) Groen in stad en land
2021/05/14 (7pp*) Mentale gezondheid
2021/05/28 (5pp) Relatie EU - Rusland
. MCU OGr60:
2021/06/11 (5pp) Israel en Palestina
2021/06/25 (6pp) Vrouwen a/d macht?
2021/07/23 (8pp) Buitenaards leven
2021/08/27 (7pp*) Ecocide
. 19:30-22:00 MCU OGr60:
2021/09/10 (6pp*) Overstroomd Nederland
2021/09/24 ( pp) Psyche complexen en projecties
2021/10/08 (9pp*) Recht op zelfbeschikking
2021/10/22 (11pp) Vriendschap
. 19:30-21:30 Online via Zoom:
2021/11/26 (9pp) Zorg voor je Lichaam
2021/12/10 (11+3pp) Gelijkwaardigheid
2022/01/14 (9+2pp) Mensenleven waarde
. 19:00 19:30-22:00 MCU OGr60:
2022/01/28 (10pp*) Voorbij het Neoliberalisme?
2022/02/11 (online, 3+4 pp) Geboortebeperking nee of ja?
2022/03/11 ( 5pp*) Naasten of Vreemden?
2022/03/25 ( 8pp*) Diversiteitsdebat
2022/04/08 ( 7pp*) Grondrechten in 7 vragen
2022/04/22 (11pp) Discussie over Moving Minds
2022/05/13 (12pp) Perfectionisme
2022/06/24 (10pp) Wat is geluk?
2022/09/09 ( 8pp) Wat is geluk? 2
2022/09/23 ( 9pp*) Patriottisme
2022/10/14 ( 8pp) Brein en denken
2022/10/28 ( 6pp) Gender-vormen
2022/11/11 ( 8pp) De vrije wil
2022/11/25 (10pp*) De UVRM
2022/12/09 ( 8pp) "Verbinding"
2023/01/27 ( 9pp) Loyaliteit
2023/02/10 (10pp*) Spiritualiteit
2023/02/24 ( 7pp*) Talent en groei
2023/03/10 ( 4pp*) Directe democratie
2023/03/24 ( 5pp) Talent en groei 2
2023/04/14 ( 5pp) Ethiek en moraal
2023/04/28 (12pp*) Burg.Ongehoorz.h.
2023/05/12 ( 9pp*) Humanisme vs.Religie
2023/05/26 ( 8pp*) Schuld en Schaamte
2023/09/08 (13pp) Je inspiratie bronnen
2023/09/22 ( 8pp*) Artificial Intelligence
2023/10/13 ( 7pp) Oorlog en humanisme
2023/10/27 ( 7pp*) Groei vs.Ecologie
2023/11/10 ( 3pp*) Gemeenschapszin
2023/11/24 ( 5pp*) Nederland na de verkiezingen
2023/12/08 ( 6pp*) div. presentaties
2024/01/12 (11pp ) geweldloze communicatie
2024/01/26 (12pp*) de planetaire crisis
2024/02/09 ( 8 pp ) nut van humor
2024/02/23 (10pp ) communicatie-middelen
2024/03/08 (10pp ) nut v.gemeenschappen
2024/03/22 ( 9pp ) vrouwen"haat"
2024/04/26 ( 9pp ) vertrouwen
2024/05/24 ( 7pp ) rechtse politiek
2024/06/28 (12pp*) levenslust &zingeving

Hieronder komen aankondigingen, alsmede enkele impressies van Moving Minds bijeenkomsten (aangegeven met een * hierboven). Impressies zijn van Leo H. met eventuele aanvullingen van andere deelnemers.

12 juli 2019 thema: De (on)macht van de overheid. Impressie van Leo H.
Er is een "overheid" per gebied of invloedssfeer (stad, land, kerkgemeenschap etc.) . Maar er zijn bij ons verschillende opvattingen wat een "overheid" precies is, met of zonder aansturende krachten etc.
De overheid is vaak zeer onmachtig, moet rekening houden met veel andere krachten, zoals Markt, Lobby en Eigenbelang.
De regels van de overheid (wetten) worden erg complex, de burgers kennen ze steeds minder en verliezen vertrouwen in de overheid.
Moeten wetten altijd "gehandhaafd" worden, of alleen wanneer overtreding tot ernstige problemen leidt?
Een van ons oppert om alle wetten maar af te schaffen op een na, te weten de UVRM.
Maar we willen de overheid behouden, daar zijn we het wel over eens. De overheid dient sterker te worden, bijvoorbeeld in het rechtdoen aan de zwakken in onze samenleving.

9 augustus 2019 thema: Imago en Pretentie. Impressie van Leo H. van het gesprek.
Ik vind de begrippen imago en pretentie wat onduidelijk en moeilijk, maar ieder weet er wel iets zinnigs over te zeggen.
Zelf kom ik nav.het gesprek tot de volgende overwegingen.
Ik wil niet iets voorspiegelen wat ik denk niet te kunnen waarmaken . Maar een goed imago van jezelf maakt duidelijk waar je voor staat en wat je echt belangrijk vindt. Zo ook: "ik wil beslist gezien worden als humanist. Misschien dat mijn voorbeeld leidt tot het aansluiten van meer mensen bij het humanisme."
Staat humanisme pretentie toe? Ik denk ja, "het humanisme heeft de pretentie dat het mogelijk is om een goed leven te hebben zonder zich te laten leiden door een hogere macht".
Na een thema voor de volgende keer uitgezocht te hebben, gaan we om even over 9 uur uit elkaar.

23 augustus 2019 thema: Genderneutrale Opvoeding. Notitie van Leo H.
Het is weer een ge-amimeerd gesprek waarin veel aspecten naar voren komen.
Er zijn verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen kunnen babies baren. Verder zijn vrouwen meestal erg bedreven in kletsen met elkaar, meer dan mannen. Maar mannen zijn gemiddeld sterker, en mogelijk wat avontuurlijker. Vrouwen en mannen 1zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig, dat is de
uitdrukking.
Een van de punten die ter sprake komen is dat mannen vaker dan vrouwen in crimineel gedrag vervallen. Verg. dat in USA in 2010 tienmaal zoveel mannen in de bajes zaten dan vrouwen. Reden kan zijn dat jongens iha. wordt bijgebracht dat ze moedig moeten zijn. Mogelijk zal een genderneutrale opvoeding helpen tegen crimineel gedrag. Onderricht aan kleine kinderen over "hoe je goed te gedragen" of zo, dat zou nuttig zijn.
Kort na 9 uur gaan we uit elkaar.

27 september 2019 thema: klimaatgrenzen. Impressie van Leo H.
We praten met 8 mensen over het probleem, ook wel aangeduid als Broeikas effect. Hierbij een paar punten die ter sprake komen.
We constateren dat we nu met z'n allen verkeerd bezig zijn met almaar meer dingen te willen, met steeds meer mensen. Bijvoorbeeld gaan we steeds meer vliegen.
Als je veel koolzuur-tax oplegt aan grote vervuilende bedrijven, dan gaan die naar het buitenland, en verliest Nederland bedrijvigheid, wat de meeste mensen niet willen.
Er moeten gewoon veel meer windmolens en zonnepanelen ge-installeerd worden.
Aanpakken van het klimaatprobleem, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen als aardbewoners gezamenlijk. We willen alleen iets bijdragen als de meeste andere mensen het ook doen. Maar we kunnen ook wel individueel iets doen door een goed voorbeeld te geven, zoals minder vliegen, korter douchen, minder vlees eten etc.
Al met al voelen we ons nogal hulpeloos tav.het probleem, maar het is goed om het onder ogen te zien.

25 oktober 2019 thema: verdriet. Impressie van Leo H.
We praten met 7 mensen over het thema Verdriet. Er zijn verschillende opvattingen over wat het nu eigenlijk is . Een is dat Verdriet komt door iets naars veroorzaakt buiten jouw macht.
Als een vriend van je verdriet heeft, wat moet je dan doen? Medeleven tonen is altijd wel goed. Maar wanneer een gesprek aangaan? In ieder geval niet dadelijk, eerst de persoon gelegenheid geven om zelf tot rust in zijn/haar geest te komen. Daarna is het voorzichtig aftasten, wil iemand contact over het verdriet? Het hangt af van diverse dingen.
Humanisten geven meer aandacht aan problemen, ook aan verdriet, ook omdat ze niet geloven in de invloed van een hogere macht.
Na een onderwerp voor volgende keer bedacht te hebben (relativering en humor), gaan we om 9 uur uit elkaar.

22 november 2019 thema: stervenskunst. Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen over hoe afscheid te nemen van het leven. Allerlei aspecten komen aan de orde.
. Is stervenskunst wellicht een belangrijk onderdeel van levenskunst?
. Is nadenken over het einde van je leven gewenst? Veel mensen, vooral jongere, willen er niet over nadenken.
. Zelf zul je op zeker moment sterven. Daarom is het wellicht goed om te leven met en voor de mensen om je heen, velen zullen namelijk nog voortleven na jouw heengaan.
. Niemand weet hoelang hij/zij nog te leven heeft, een dag, een jaar, of tien jaar of nog langer .. het is wellicht beter om met alles rekening te houden.
. Door ruim van tevoren na te denken over je komende levens-einde, en dingen die je beslist nog wil doen af te maken, heb je meer rust bij het eigenlijke sterven.
. Door allerlei dingen goed te regelen, vermijd je voor je nabestaanden allerlei problemen.
. Door nog in leven dingen uit te praten met je naasten, voorkom je veel onaangename spanningen bij de afscheidsplechtigheid en daarna.
. Om je nabestaanden niet teveel te belasten, is het wellicht goed om te regelen dat je in geval van te verwachte komende wils-onbekwaamheid zonder uitzicht, kunt uittreden uit het leven.
. Om 9 uur ronden we het gesprek af en bepalen we een onderwerp voor de volgende keer.

13 december 2019 thema: UVRM acceptatie. Impressie van Leo H.
. We hebben het met 6 mensen over de UVRM (mensenrechten), en de acceptatie daarvan. De UVRM werd in 1948 door de VN aanvaard. Maar ieder land mag zelf bepalen wat het doet met de UVRM verklaring.
. Ook staat in de UVRM niet echt iets over bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties of de toekomst van de aarde.
. We constateerden dat de UVRM door enkele landen niet echt wordt ge-accepteerd, bijv. China, en door veel landen niet erg wordt nageleefd, en ook in Nederland niet volledig wordt nageleefd.

10 januari 2020 thema: Zelfbeschikking over je lijf. Impressie van Leo H.
. We praten met 11 mensen over de grenzen van zelfbeschikking. Er is in veel gevallen een probleem, een dilemma.
. Bv. is zelfbeschikking bij een kind beperkt, de ouders moeten beschikken, ook tegen onverstandig gedrag van heqt kind.
. Ook bij zwakbegaafden is er mogelijk een beperking, bv. mag een vrouw een kind "nemen"? De ouders moeten het kind dan wel opvoeden.. Maar het kan problematisch zijn om een vrouw te laten afzien ve kind.
. En wat als iemand tijdelijk het bewustzijn verliest, dan moet iemand anders de beslissingen nemen.
. Ook bij latere wils-onbekwaamheid, wie neemt dan de beslissingen? Bespreek dit bij voorkeur in een vroeg stadium, bv.met je kinderen.

14 februari 2020 thema ''De mens is van nature slecht/goed''.
. Enkele artikelen die hierover gaan:
https://iai.tv/articles/hobbes-vs-rousseau-are-we-inherently-evil-or-good-auid-1221
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moeten-we-echt-uitgaan-van-het-goede-in-de-mens~bd410650/
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/45357/het-kwaad-in-de-mens.html
https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutger-bregman-en-het-goede-in-de-mens
. Impressie van Leo H.:
. Het gesprek met 6 mensen wordt uitstekend (be)geleid door Wim. Bij toerbeurt geven we onze reacties op de gestelde vragen. Er zijn heel veel reacties gegeven. Uit de gegeven reacties zou ik het volgende willen destilleren.
. De mens is niet van nature slecht of goed.
. Evolutie heeft niet alleen eigenbelang maar ook sociaal gedrag bewerkstelligd.
. Conformisme heeft gevaren, je dient na te denken voordat je je conformeert.
. Iets voor de lieve vrede aanvaarden is niet altijd goed.
. De overheid moet meer vertrouwen hebben in het gedrag van burgers.
. Chinezen die aangifte doen tegen discriminatie, dat is een goede ontwikkeling.
. We hebben af en toe behoefte aan grens-overschrijdend gedrag.

28 februari 2020 thema Slapeloosheid.
Aankondiging.
Gerard Kind: Ik slaap al een tijd slecht, soms helemaal niet. Een bevriende psychotherapeut zei: ''Eigenlijk is dat de enige normale reactie op wat er in de wereld gebeurt''.
Alain de Botton: ''Insomnia is seldom a physical disease ... It is not really to do about not being able to sleep, it is about not having given ourselves a chance to think''.
Zie ook:
1. School of Life: https://www.youtube.com/watch?v=N3zqpAleU5g
2. Ted-x, Eus van Someren: https://www.youtube.com/watch?v=0y6c2KbCftg
3. https://www.humanistischverbond.nl/slapeloos/
4. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/steeds-meer-nederlanders-kampen-met-slaapproblemen-klopt-dit-wel~b21df3b3/
5. https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/slapeloosheid-heeft-vele-gezichten
Impressie volgt nog (of niet..).

10 april 2020 thema Conformisme.
. Aankondiging..
. Hieronder een paar artikelen en filmpjes over dit thema die je ter voorbereiding kunt bestuderen.
. https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo
. https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w
. https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/sociologische_krachten_conformisme_voorbeelden_bronnen.htm
. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/drang-naar-conformisme-is-funest-in-een-samenleving-die-meer-en-meer-gekenmerkt-wordt-door-diversiteit~b93717f7/
. http://wps.pearsoned.com/nl_aronson_socialepsy_6/182/46637/11939164.cw/content/index.html
. https://www.socialevraagstukken.nl/conformisme-is-een-handig-beleidsinstrument/
. https://www.nrc.nl/nieuws/2004/06/12/nederlanders-zijn-helemaal-niet-individualistisch-7690055-a90803
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 10 mensen nav.het begrip Conformisme. In het begin waren er veel storingen. Er waren nog 2 deelnemers maar die moesten wegens slechte verbinding afhaken. Toen we allen onze video uitzetten ging het veel beter. Enfin, je kunt ook een goed gesprek hebben zonder elkaar te zien. Ja, deze avond hebben we ons ook beziggehouden met de perikelen van video meetings.
. Een paar punten die ter sprake komen zijn de volgende.
. Of een gedrag conformistisch is of niet kan je niet altijd zeggen. De meeste mensen conformeren zich graag aan het gedrag van groepsleden, alleen niet als er heel zwaarwegende redenen zijn om het anders te doen.
. Verzetsmensen zijn voorbeelden van mensen die zich niet conformeren. Maar ook schoolmeisjes in de 50-er jaren die een lange broek gingen dragen. En de aanzwengelaars van de zwarte pieten diskussie.
. Inburgeringskursus is goed, maar alleen om de nieuwkomer uitleg te geven over de gewoonten in dit land, en niet om de nieuwkomer een bepaald gedrag op te dringen. Het is het beste in onze samenleving om verschillen tussen groepen te accepteren, ook als je het niet eens bent, natuurlijk zijn er wel grenzen wat je nog accepteert.
. Als iedereen in Europa en in de wereld dezelfde taal zou spreken, ja dat zou goed zijn om elkaar beter te begrijpen. Maar de meeste naties vinden hun eigen taal zo belangrijk dat ze maar weinig ondersteuning geven aan gebruik van een wereldtaal.
. De corona crisis kwam ook nog even ter spake. Zweden geeft jongere mensen veel meer vrijheid van beweging dan andere landen, dat is dus non-conformistisch.
. De volgende keer willen we als thema Altruisme nemen. Om 21.05 be-eindigen we onze meeting.

24 april 2020 thema Altruisme
Aankondiging.
Aanvang 19:00 uur op Jitsi. Leiding door Karijn.
Hieronder nog enkele links om je verder in te lezen:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-kArjCybqpc
2. https://www.youtube.com/watch?v=Diuv3XZQXyc
3. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aanwijzing-voor-diepgeworteld-altruisme-dreumes-geeft-smakelijk-stuk-fruit-terug-aan-vreemde~ba07dd88/
4. https://www.ensie.nl/lexicon-van-de-ethiek/egoisme-en-altruisme
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 6 mensen over het thema Altruisme. In het begin zijn er nog 3 meer bij maar die moeten vw. technische problemen afhaken. Er is enig verschil van opvatting over wat altruisme nu precies is. Leuk om de verschillende opvattingen te horen. Hier volgen enkele overwegingen die naar voren komen.
. Een baby heeft nog geen ik-besef en wil vooral wezens om zich heen behagen. Altruisme is aangeboren. Pas later komt het zelf-besef en dat je in de eerste plaats voor jezelf wil zorgen.
. Bill Gates komt ter sprake, hij geeft veel geld aan goede doelen, in hoeverre is hij altruist?
. We voelen ons goed als we een zeker percentage van ons inkomen (ook anoniem) aan goede doelen geven.
. Echte altruisten denken niet alleen aan de mensen in hun omgeving, maar aan de hele mensheid, en ook aan de dieren en planten en de hele aarde.
. We kiezen voor de volgende keer het thema "Na corona" , en eindigen om 21:05 de meeting.

8 mei 2020 thema Na Corona
Aankondiging.
“Na Corona” wekt de indruk dat deze pandemie ooit achter ons ligt en alles weer kan zijn zoals het was. Maarook al is het virus eenmaal getemd, de wereld zal op allerlei gebied voor altijd zijn veranderd. Om herhaling te voorkomen. Maar ook omdat Corona onhoudbare tekortkomingen in onze samenleving zichtbaar maakte en tegelijk positieve effecten had die we niet meer wilden prijsgeven. Voor welke knelpunten wil jij nu een oplossing? Naar welke oude waarden verlang jij terug en welke nieuwe wil je behouden?
** Impressie van Leo H. **
. We praten met 10 mensen, over hoe zien wij de tijd na Corona. Al gauw komt de opmerking dat Corona wellicht nu altijd bij ons zal blijven, in ieder geval dan twee jaar. Het zorg-beleid vinden we zwak geweest, beschikbaarheid van diverse resources - zoals mondkapjes, nood-ziekenhuisbedden, IC-apparatuur en zorghulpen - kwam slecht op gang. Vergelijken van de situatie met andere landen is moeilijk, in elk land is de situatie weer anders.
. Zal nu eindelijk Kapitalisme verlaten worden? Nee, de mensheid zal vermoedelijk blijven hangen in het Kapitalisme. Overheid of Markt? De overheid dient opdrachten te geven aan bedrijven, voor de betaling moeten bedrijven en particulieren dan wellicht meer belasting gaan betalen. Maar onze meningen blijven verdeeld.

10 juli 2020 thema White Privilege
Introductie van Wim S.
De dood van George Floyd heeft de discussie over racisme wereldwijd tot kookpunt gebracht. Het omver trekken van standbeelden van witte ‘helden’ met een duister verleden laat een toenemende verscherping van de discussie over de relatie tussen ‘zwart’ en ‘wit’ zien. Twee jaar na een eerdere MovingMinds stellen we onszelf opnieuw de vragen van toen tegen de achtergrond van nu. Zijn we er anders naar gaan kijken? Vraagt de situatie van nu om een nieuwe benadering?
** Impressie van Leo H. **
. Er zijn 8 deelnemers waarvan 2 uit Breukelen, plus 2 die thuis meedoen via Jitsi. Na een kennismakingsrondje beginnen we tegen 7 uur met het onderwerp.
. Er komt o.a. ter sprake of en hoe Afrikanen een achterstand hebben tov. Europanen. We constateren dat Afrikanen voor 1500 in veel kleine gemeenschappen leefden en mogelijk mede daarom niet echt een schrift ontwikkeld hebben. En dat ze na 1500 gekoloniseerd werden, wat hun maatschappij heeft gecorrumpeerd.
. Maar wat kunnen we doen om de Afrikanen en andere allochtonen hier, als gelijkwaardigen te behandelen? In de eerste plaats door mensen (w.o. vooral werkgevers en politiemensen) bewust te laten worden van het belang hiervan, door diskussies hierover, ook op scholen. Mogelijk ook door het weghalen uit de openbare ruimte van symbolen als "zwarte piet" en van standbeelden van personen uit het verleden die volkeren hebben uitgebuit etc.
. Om even na 9 uur gaan we uit elkaar.

24 juli 2020 De Islam in Nederland
Introductie van Wim S.
. De Islam heeft na een halve eeuw groei een vaste plek verworven in de Nederlandse samenleving. Islamitische normen en waarden zijn moeilijk tot niet inpasbaar in de Westerse manier van leven. De problemen die dit oplevert halen sinds jaar en dag het nieuws.
. Desondanks zien ontelbare Moslims het Westen als het beloofde land. Westerling plaatsen vaker vraagtekens bij de bedoelingen en effecten van de Islam. Ze zien integratie mislukken; willen een rem op immigratie.
. Onder andere via de links hieronder kun je je inlezen op het onderwerp.
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/07/wilders-agendeerde-een-belangrijk-thema-12351385-a1353742
https://jalta.nl/buitenland/islam-en-democratie-een-ongelukkig-huwelijk-vol-misbruik-en-overspel/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13675/MS?sequence=1.pdf
https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2015-2-75/De-politieke-islam-product-van-botsende-beschavingen
Korte impressie van Leo H.:
. Velen van ons hebben in het verleden iha. prettig samengewerkt met Marokkanen en andere moslims. We praten uitgebreid over hoe de Moslims zich aanpassen in Nederland, in hoeverre de overheid en wijzelf kunnen bijdragen aan de aanpassing, en meer. Het gevaar van islam-fundamentalisten wordt wel gezien maar we hopen dat dit in de toekomst zal blijken wel mee te vallen.
. Ik vond het een goed gesprek, zoals ik van humanistisch ge-orienteerde mensen gewend ben.

14 aug. 2020 Het levenseinde
Introductie van Prerna Chaudhary
. D66 heeft afgelopen maand een wetsvoorstel ingediend om een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider. Zo wil het mensen die hun leven als voltooid beschouwen de mogelijkheid bieden op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.
. Het wetsvoorstel kan hier online gevonden worden.
. In deze Moving Minds bijeenkomst gaan we kijken wat onze eigen opvattingen zijn over een waardig leven, de verantwoordelijkheid over een waardig leven, een waardig levenseinde volgens humanistische principes en het idee van zelfgekozen levenseindes in onze maatschappij.
Verslagje van Leo H.
. We praten met 9 mensen olv. Prerna als student.
. We zijn het erover eens dat euthanasie beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen met een doodswens, maar wel na voldoende overleg met betrokkenen en professionals. Er zou een instituut moeten zijn waar iedereen zonder drempel mag komen praten over een doodswens. Het is beter dan dat mensen uit wanhoop voor een trein springen, hetgeen erg akelig en asociaal is.
. Opgemerkt wordt dat vaak het probleem van een doodswens creatief wordt opgelost, i.h.b. in een Hospice, door een beetje teveel pijnstillers e.d. te geven.
. Bij dementie is het lastig: als zorgverlener kan je een dement mens toch niet zomaar dood maken?

28 aug. 2020 Planet of the Humans
Introductie
. "Planet of the Humans" (van Michael Moore) is een omstreden film, waarin alle duurzaamheidsprojecten in twijfel worden getrokken.
. Het volgende artikel lijkt een goed beginpunt voor een gesprek: https://jacobinmag.com/2020/05/planet-of-the-humans-michael-moore-documentary-climate-change .
Impressie van Leo H.
. Bovengenoemd artikel adviseert Kern-energie, dat lijkt ons een slechte keus. In het algemeen zijn we het wel eens met de strekking van de film. Beperking van het aantal mensen op aarde tot 1 milliard zou erg goed zijn, maar dat lukt gewoon niet. De mens denkt in de eerste plaats aan zichzelf en zijn directe omgeving. We zullen een milieu-catastrofe niet kunnen tegenhouden.
. Wat betreft verdere toekomst van de mensheid, mogelijk zullen beleidsmakers de adviezen opvolgen die gemaakt zijn door ge-avanceerde computer-systemen. Op die manier zou het beheer van onze planeet in feite worden overgenomen door die computer-systemen.

25 sept.2020 China en Mensenrechten
Introductie van Wim S.
. China heeft binnen enkele decennia een hoofdrol verworven op het wereldtoneel en stelt zich steeds zelfbewuster en dwingender op. De afhankelijkheid van Europa van China is sinds Corona pijnlijk zichtbaar geworden. Het is lastig om kritiek te leveren op een grootmacht waarvan je afhankelijk bent. Toch is er alle aanleiding voor kritiek wat betreft mensenrechten. Stellen we ons eigenbelang voorop en kijken we weg of staan we pal voor de mensenrechten en blijven we China met kracht wijzen op haar fouten ongeacht de gevolgen? Of blijft het de kool en de geit sparen?
. De volgende links zijn behulpzaam als opmaat voor de avond.
https://www.chinasquare.be/chinese-rechtssysteem-heeft-eigen-normen-en-waarden/
https://www.amnesty.nl/actueel/nederlands-bedrijf-levert-surveillancetechnologie-aan-china
http://www.blogaap.nl/blog/1891/China-publiceert-witboek-mensenrechten
https://chinareis.strabrecht.nl/china2017/wp-content/uploads/2017/04/artikelversie2.docx
Impressie van Leo H.
. We zijn met 7 mensen. We starten met de vraag of het Westen chinese producten moet weigeren zolang ze de mensenrechten niet honoreren? Misschien maar niet omdat het niet erg helpt, China kan nu onderhand best bestaan door alleen voor eigen gebruik te produceren. En ja het is nu in feite een dictatuur, en die zal niet gauw de politieke vrijheden (art.19, 20 en 21) van de UDHR (=UVRM) toelaten. Maar het blijft goed om druk uit te oefenen.
. Verder bespreken we de economische kracht van China, waardoor ze ook op politiek vlak veel kunnen bereiken, met alle gevaren van dien voor ons. Maar dat kan je ook zeggen van de huidige USA. Wat dat betreft is het misschien wel een goed tegenwicht tegen de invloed van de USA.

9 okt.2020 Duurzaamheid en humanisme
Introductie van Wim S.
Binnen veel levensbeschouwelijke stromingen wordt gezocht naar de relatie met duurzaamheid. Ook het Humanistisch Verbond verkent hoe zij zich zal verhouden tot de ecologische crisis die zich voltrekt en erkent dat het Humanisme mede schuld heeft aan de deze crisis. De nadruk op universele menselijke rationaliteit als eigenschap die mensen boven niet-menselijk leven plaatst heeft mede bijgedragen aan uitbuiting van de aarde en haar rijkdommen.
. Leestips:
https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3142/Scriptie%20Definitief.pdf?sequence=1
accent op: 1.2 ­- 1.3 - 1.4 - 2.3 – 3 – 4,pag.41-45 - 4.4 – 5.4 - 6.0
https://pure.uva.nl/ws/files/2729778/173900_Oratieboekje_Davidson_binnen.pdf - pag. 7-22
https://www.examenoverzicht.nl/geschiedenis/verlichting
Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen plus 2 online over de uitputting van de natuur door de mensheid. Als oorzaak wordt oa genoemd de ongebreidelde toename van het aantal mensen en wat zij allemaal willen met als aanjager de mogelijkheden van de techniek.
. We vinden een nieuwe manier van denken van de individuele mens nodig. Maar we hebben twijfels over in hoeverre dat zal lukken. In dit verband wordt genoemd de beweging "effective altruism" van oa. Peter Singer. Mogelijk zou de enige oplossing zijn regelgeving van bovenaf. Maar ook dat zal moeilijk van de grond komen omdat iedere regio en ieder land in de eerste plaats aan zijn eigen korte termijn belang denkt.
. Sommigen van ons denken dat de natuur op aarde zodanig zal worden uitgeput dat de mens hierdoor zal uitsterven. Of op zijn minst dat er veel kans op uitsterven is. Sommige anderen van ons denken dat er altijd wel wat mensen zullen overblijven. Een relevant boek "Collapse" van Jared Diamond wordt genoemd.
. Wat betreft de opstelling van het humanisme, een van de drie oorspronkelijke beginselen van het humanistisch verbond uit 1946 behelsde al dat de mens deel uitmaakt van cosmische verbanden. Maar nu zal het humanisme toch niet alleen meer de mens centraal moeten gaan stellen maar ook de natuur.
. Het was een levendige diskussie. Om 10 over negen gaan we uit elkaar.

13 nov.2020 USA verkiezingen II
Introductie van Wim S.
. Het Amerikaanse volk heeft gesproken en duidelijk gemaakt dat het geen prijs stelt op een tweede termijn voor Donald Trump. In januari neemt het duo Biden/Harris het roer over.
. Maar wat zullen ze aantreffen en hoe gaan ze de opgelopen schade in binnen- en buitenland herstellen? Wat betekent de presidentswisseling voor de verhoudingen met Europa en de rest van de wereld? We praten na over de roerigste presidentswisseling in de VS van onze tijd.
. Onderwerpen voor de discussie:
Het verkiezingssysteem en -proces
Indirect via kiesmannen
Electoral versus Popular Votes
Poststemmers versus stemlokalen
Impressie van Leo H.
. We zijn (online) met 4 mensen, plus nog twee scholieren die een uurtje meedoen tbv. een essay over humanisme.
. Biden lijkt te winnen, maar het effect op de wereldpolitiek is nog onduidelijk. Handels-beperkingen hebben ook zo hun voordelen, maar we hopen op meer samenwerking zodat grens-overschrijdende problemen sneller kunnen worden aangepakt.
. Het kiesstelsel in de USA is getrapt en niet evenredig. Opgemerkt wordt dat dit misschien wel goed is om de invloed te verminderen van persoonlijke belangen van kiezers, misschien ook niet.
. Om 20:45 gaan we uit elkaar.

27 nov. 2020 Onderwijs curriculum
Introductie van Prerna C.
. Kerncurricula onderwijs & 21st century skills.
. Momenteel wordt er her en der gesproken over het verplichten van vakken aan onderwijsinstellingen. Waar zondag met lubach bijvoorbeeld kort even grapt over het verplichten van lessen over ondernemerschap, spelen sommige hoger onderwijsinstellingen met het idee om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tot onderdeel van het curriculum te maken en andere willen dan ook graag 21st century skills onderwijzen.
. Leestips:
https://punt.avans.nl/2020/10/vvd-wil-meer-aandacht-voor-ondernemende-studenten-in-hoger-onderwijs/
https://www.scienceguide.nl/2017/12/holle-retoriek-21st-century-skills/
https://medium.com/@chrisheron/what-are-transversal-competencies-and-why-are-they-important-72878778d80c
Impressie van Leo H.
. We praten met 5 mensen, plus later nog 1, over wenselijkheid van extra vakken in het onderwijs curriculum, dit ivm. de sterk veranderde maatschappij. En of sommige vakken verplicht moeten worden en andere vakken juist facultatief, en of dit afhangt van de studierichting. De meningen erover zijn verdeeld, en worden toegelicht met beschouwingen over oa. de eigen schooltijd en maatschappelijke ontwikkelingen. Opgemerkt wordt o.a. dat research doen iets heel anders is dan lesgeven.

11 dec. 2020 Effectief Altruisme
Introductie van Wim S.
. Effectief altruisme is een filosofie en sociale beweging die pleit voor het gebruik van bewijs en redenering om de meest effectieve manieren te bepalen om anderen te helpen. Altruisme verwijst naar het verbeteren van het leven van anderen - in tegenstelling tot egoisme, dat alleen het eigenbelang benadrukt.
Onderstaand een paar links ter voorbereiding.
https://www.trouw.nl/nieuws/effectief-altruisme-geld-verdienen-om-het-weg-te-geven~bd4ee91f/
https://www.groene.nl/artikel/eerst-rekenen-dan-geven
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism
Impressie van Leo H.
. Bij MCU zijn we met 5. Het lukt helaas niet om online aan te sluiten.
. Eerst hebben we het uitgebreid over de relatie tussen Egoisme en Altruisme. We stellen vast dat de mens beide in zich heeft.
. Dan over de opvatting van Singer c.s. Daar is veel kritiek op. De aanbevelingen van Singer wakkeren het Kapitalisme erg aan. En de meeste mensen vinden mensen om zich heen veel zwaarder wegen dan willekeurige mensen verweg. Je begint met het kiezen van een doel dat je wil steunen. Pas daarna ga je nadenken hoe je dat doel het meest efficient kunt steunen.
. Er is ook gepraat over in hoeverre wij leven voor de mensen om ons heen.
. De vragenlijst die Wim had opgesteld komt niet erg uit de verf. Om 21:00 gaan we uit elkaar.

8 jan.2021 Mensenrechten
Enige links van Prerna C.
Quizzen:
https://www.amnesty.nl/quiz-mensenrechten-corona
https://testen.human.nl/mensenrechtentest
Wereldwijde kijk: https://www.hrw.org/world-report/2020
Economische kijk: http://www.hdr.undp.org/
De mensenrechten zoals we ze kennen:
https://www.mensenrechten.org/de-30-mensenrechten/#.X_Nab9Yo-V4
Martha Nussbaum: capability approach
https://www.filosofie.nl/filosoof/amartya-sen/
https://sociaal.net/achtergrond/capability-approach/
http://people.wku.edu/jan.garrett/nussbaum.htm
Impressie van Leo H.
. We spreken met 8 mensen over mensenrechten, alle deelnemers hebben goede reacties op de diverse aspecten die de revue passeren. Hier volgen enige dingen die gezegd zijn.
. Mensenrechten zijn niet absoluut nodig, maar wel heel nuttig, verhogen het welbevinden van de individuen, en het gaat daarmee ook beter met de omgeving, het land en indirect met de wereld als geheel. Belangrijk vinden wij UVRM art.18-20., vrijheid van religie, vrijheid van menings-uiting, persvrijheid. We vinden de UVRM universeel geldig, hoewel ze wel heel verschillend ge-interpreteerd worden in diverse regio's.
. We bespreken ook nog de Capabilities approach van Martha Nussbaum ea., die een ander type rechten wil toevoegen, zoals "recht op emoties".

22 jan. 2021 Geloven en Weten
Introductie van Wim S.
. Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar verklaringen omtrent het bestaan. De een heeft zich daarbij verzekerd van een heilig geloof in een almacht, terwijl de ander een heilig geloof hecht aan de zekerheden die de wetenschap aanreikt. In deze tijd van ‘alternatieve feiten’, social media bubbels en fabelfuiken worden persoonlijke overtuigingen en standpunten feller dan ooit uitgedragen en aangevallen. Is de menselijke natuur om te willen geloven en om te willen weten aan het veranderen?
Impressie van Leo H.
. Er zijn 10 deelnemers, plus nog 2 voor een deel van de tijd. We praten over diverse vormen en aspecten van Geloof en van Weten. Hier volgen enige dingen die gezegd zijn.
. Je mag iets geloven, als het niet in strijd is met bestaande kennis, en geen schade doet aan de omgeving. Maar het begrip Geloven kan je op verschillende manieren verstaan. Zie ook egberts.jouwweb.nl .
. Velen gaan vaak naar de kerk maar geloven niet echt. Anderzijds zijn er veel mensen die geloven dat er "Iets" van een godheid is zonder te weten wat, en die nooit naar een kerk gaan. Al die mooie en slimme dieren zijn niet door een godheid geschapen, maar gevormd door evolutie, mogelijk zou je dan kunnen zeggen dat God de evolutie-wetten heeft gemaakt, of althans een structuur waaruit de evolutie-wetten voortkomen. Maar wij mensen kunnen niet weten wat de godheid wil ...
. Veel dingen kom je te weten door ervaring. En door onderzoek kan je veel dingen te weten komen, hoewel meestal niet met absolute zekerheid. Maar onderzoeken moeten wel door verschillende instanties onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden.

12 feb.2021 Journalistiek &Rusland
Enige links van Prerna C. en Evert B.
Rusland staat bekend als land dat het niet zo nauw neemt met het creeren van journalistieke vrijheid. Deze moving minds wordt er kort ingegaan op hoe Rusland om gaat met journalisten en wat dat eigenlijk impliceert aan de hand van verschillende sites en artikelen.
Het is wellicht een voorbeeld hoe een regime ervoor zorgt zijn macht te behouden.
Enige artikelen:
https://www.amnesty.nl/landen/rusland
https://www.trouw.nl/nieuws/de-russische-journalistiek-leeft-weer-dankzij-youtube~bff1ded7/
https://www.voanews.com/press-freedom/new-generation-russian-protesters-harnesses-social-media
https://www.voanews.com/press-freedom/russia-ups-legal-pressure-foreign-media-outlets
https://www.ad.nl/buitenland/rusland-steeds-actiever-met-cyberaanvallen-en-nepnieuws~a6931d54/
Optioneel: Zelf artikelen opzoeken en meenemen ter bespreking.
https://www.themoscowtimes.com/ en @moscowtimes van Derk Sauer,
https://www.raamoprusland.nl/ en @raamoprusland met Hella Rottenberg, Laura Starink en Hubert Smeets.
Impressie van Leo H.
. Er zijn 8 deelnemers, enkelen zijn er slechts een deel van het gesprek bij. Hier volgen een paar dingen die gezegd zijn.
. Het klassieke internet heeft geen eigenaar, dat is zeer democratisch. Sociale Media worden beheerd door commerciele partijen, dat brengt het gevaar met zich mee dat mensen in hun bubbel blijven hangen. Toch is het een goed medium om mensen, vooral jonge mensen, in een repressief regime te bereiken. Zoals nu Youtube in Rusland. Rusland levert ons gas, ook daarom al kunnen we maar beter de relatie met Rusland goed houden.
. Genoemd wordt nog de schrijver Alan Watts, met pantheistische ideeen.

26 feb.2021 Bevolkings-groei
Inleiding van Wim S.
. De demografische ontwikkeling van Nederland. De bevolking van Nederland zal tot 2050 doorgroeien tot 19 à 22 miljoen inwoners. Toenemende vergrijzing en zorgvraag, laag geboortecijfer en stagnerende arbeidsparticipatie vragen om structurele immigratie van arbeidskrachten. Gaat Nederland richting stadstaat? Wat zullen de effecten zijn op de woningmarkt, het onderwijs, de mobiliteit, op recreatie en de sociale cohesie? En hoe verhoudt dit toekomstperspectief zich tot de immense klimaat- en milieudoelen waarvoor we staan?
. Centraal zal het rapport van het NIDI en het CBS staan "Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs":
https://publ.nidi.nl/output/2020/nidi-cbs-2020-bevolking-2050-in-beeld.pdf
. Is dit rapport je teveel van het goede? Lees dan deze:
https://publ.nidi.nl/demos/2020/demos-36-03-debeer.pdf
. Daarnaast is een terugblik op dit thema bij Nieuwsuur ook aanbevelenswaardig:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2368084-nederland-in-2050.html
Impressie van Leo H.
. Met in totaal 7 deelnemers praten we vooral over Ziekenzorg voor ouderen, hoe kom je aan personeel, en hoe lang wil je zelf blijven leven ? Ook over dat asylzoekers moeilijk een baan kunnen vinden en dat er te weinig huizen zijn.
. Opmerkingen van Leo H.:
. 90 jaar geleden waren er 2 milliard mensen op aarde, en nu al bijna 8 milliard, en voorlopig blijft het aantal aardbewoners nog flink groeien. Dat worden er teveel en elke natie behoort daarom nieuwe geboorten te ontmoedigen en zeker niet te stimuleren. Het is beter om meer migranten toe te laten in je land, deze migranten willen dat ook zelf zo graag.
. Wat betreft woningtekort, moedig mensen aan, vooral alleenwonende mensen, om een woning te delen. Dit helpt ook tegen eenzaamheid en zal sociaal gevoel stimuleren. Schaf daartoe bijvoorbeeld de hogere AOW voor alleenwonenden af.

12 mrt.2021 Verkiezingen en hun rol
Agenda van Prerna C. met input van Leo H.
Uitleg: https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/verkiezingen/
. Voorlopige vragen voor de discussie
1. Orientatie
a. Stemmen? Op welke partij dan?
b. Welke overwegingen gebruiken we om te kiezen?
c. Stemwijzers
2. Partijen
a. In hoeverre kan je inschatten wat de diverse partijen willen en zullen bereiken?
b. Maakt het stemmen op een partij het verschil?
c. Extremistische partijen?
3. Het proces
a. Voordelen en nadelen van een democratisch gekozen regering
b. Zeteltoewijzing, kan het proces verbeterd worden?
c. Populisme, is dat er?
Impressie van Leo H.
. We praten met 6 mensen. Onze overwegingen bij de keuze van een partij zijn nogal verschillend en deels vaag met zware kritiek op de huidige politieke besluitvorming.
. Belangrijk voor een democratie zijn regelingen waardoor de democratie niet gemakkelijk overhoop wordt gehaald, zoals grondwetswijzigingen moeilijk maken, beperking van de duur van een president-schap en in USA het hooggerechtshof.
. Over voor- en nadelen van een democratie. Sommige politici willen niet zeggen wat ze vinden. Politici met een goed initiatief durven het initiatief vaak niet uit te voeren omdat ze bang zijn voor wat de kiezers vinden, en dan komt het initiatief in de ijskast. Op korte termijn zijn besluiten door experts, technocraten en specialisten misschien beter, maar op langere termijn moet de burger zich kunnen uitspreken over wat er gebeurt.
. Om 21:10 gaan we uit elkaar.

26 maart 2021 Risicosamenleving en angstcultuur
Inleiding en links van Wim S.
. Risicosamenlevingen worden gekenmerkt door fundamentele onzekerheid over zowel de gevaren die ons bedreigen als de verantwoordelijken. Instituties om bedreigingen en rampen in banen te leiden of te compenseren zijn zwak of afwezig. Risicomanagement is een bedrijfstak geworden. Angsten bepalen in sterke mate ons gedrag en onze keuzes. Angst is daarmee handelswaar. Wie angsten weet aan te wakkeren te manipuleren of bezweren is aan de bal. Enkele links ter voorbereiding:
https://www.groene.nl/artikel/eigen-verantwoordelijkheid
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/corona-als-kantelpunt-ik-hoop-dat-de-feiten-er-nu-weer-toe-doen~b99964c4/
https://www.youtube.com/watch?v=2ipRQCw4I_M&ab_channel=TEDxTalks
Korte impressie van Leo H.
. We praten met 8 mensen. Voor de eerste keer via platform Zoom, dit geeft iets mooier beeld dan Jitsi en is mogelijk iets stabieler.
. Er wordt vastgesteld dat veel in onze maatschappij slecht functioneert. "Ik ben bang dat de mensheid verdwijnt (binnen duizend jaar)". Een ouder iemand: "ik niet meer, wel toen er nog een wereld-atoom-oorlog dreigde". Uitspraak van Epicures: "houd je bezig met dingen waar je iets aan kan doen".

9 april 2021 Landbouw en Voedselbossen
Inleiding en links van Wim S.
. Het enthousiasme voor voedselbossen wordt steeds groter. Mensen vormen een eigen stuk land om tot voedselbos of ze helpen vrijwillig bij de ontwikkeling van een voedselbos in hun buurt. Voedselbossen hebben tal van voordelen voor mens en milieu. Vooralsnog een leuke manier om met natuur en voedsel bezig te zijn. Maar kan het worden ontwikkeld tot een serieus alternatief voor de gangbare intensieve landbouw? Is opschaling haalbaar en hoe gaat Nederland er dan uit zien? Links ter voorbereiding:
https://www.groenkennisnet.nl/nl/show/dossier-voedselbossen.htm
https://edepot.wur.nl/261291
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/voedselbossen/
https://www.futurefoodproduction.nl/nl/home
http://www.nav.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Toekomst-voor-de-Nederlandse-akkerbouw-NAV-pamflet.pdf
Korte impressie van Leo H.
. Er zijn zes deelnemers. Er wordt veel gepraat over het kapitale belang om de grond goed te houden voor de generaties na ons. Enige dingen die gezegd zijn: "De sterke afname van de bio-diversiteit leidt tot problemen". "Al die landbouw-producten uitvoeren is niet nodig, dat leidt maar tot uitputting van de grond". "We moeten veel boeren uitkopen en dan laten werken voor Natuurbeheer".
. Na de pauze: Ab wil gaan helpen bij het Voedselbos "Binnenbos" bij Sterkenburg Driebergen

23 april 2021 Groen, Verstedelijking, GMO en landbouw
Inleiding en links van Prerna C. en Marc T.
. De afgelopen jaren is er steeds meer groen uit Nederland verdwenen. Wat houdt dit in voor het straatbeeld: is dit gewenst? Is het mogelijk tegelijkertijd meer groen te willen, betere landbouw en ook tegelijkertijd meer woonruimte te creeren? Is dit eigenlijk ook gewenst? Gaat groen enkel om een groene stad, gaat het over een bos of natuurgebied, of gaat het over de landbouw?
Welke rol kunnen genetisch gemodificeerde organismen spelen in het bereiken van een leefbare wereld?
Onder andere deze vragen zullen ter sprake komen deze Moving Minds.
Verstedelijking en groen:
https://nos.nl/artikel/2369109-schreeuwend-tekort-aan-woningen-wat-moet-eraan-gedaan-worden.html
https://stadszaken.nl/artikel/3032/groen-is-meer-waard-dan-we-denken
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm
Landbouw:
https://www.tubantia.nl/regio/boeren-voeden-nederland-maar-70-procent-van-productie-gaat-naar-duitsland~a07b5812/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/magazine/verantwoorde-landbouw
Genetisch gemanipuleerde organismen
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dit-gras-helpt-tegen-klimaatverandering-maar-van-de-eu-mogen-koeien-het-niet-eten/
https://www.groene.nl/artikel/een-vloek-of-een-zegen?
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:30 tot 20:30 met 6 mensen over Meer groen in stad en land, ja of nee? Enige dingen die ongeveer gezegd zijn: "Wonen moet net als Zorg voor iedereen betaalbaar zijn", "Hoogbouw met gemeenschappelijke tuinen spaart ruimte", "Klimop tegen muren kan best, ondanks dat het een beetje de muren aantast", "Genetische manipulering van gewassen kan helpen om de stikstof-uitstoot te verminderen", "Over zo'n honderd jaar zullen we toch wel naar Oost Nederland moeten verhuizen, of gaan wonen op zeewaardige woonschepen, maar natuurlijk willen we dat zolang mogelijk uitstellen".

14 mei 2021 Mentale Gezondheid
Uit de inleiding van Prerna C.
. Mentale gezondheid wordt steeds meer onder de kijker gezet, met name ook nu tijdens een pandemie. Is het okee dat de overheid maatregelen neemt die deze tegengaan? Is er een rol voor de eigen verantwoordelijkheid of is het verbeteren van de mentale gezondheid iets dat aan professionals over moet worden gelaten? Inlees artikelen:
- https://www.vektis.nl/actueel/medicatie-tegen-depressie-7x-in-top-10-voorgeschreven-ggz-geneesmiddelen
- https://www.trimbos.nl/kennis/hervorming-ggz
- https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-neurochemical-self/201910/personal-responsibility-and-mental-health
Vragen voor de discussie:
a. Wat is mentale gezondheid
b. Wat kan men doen aan de eigen mentale gezondheid
c. Wat zijn externe factoren die bijdragen aan de eigen mentale gezondheid
d. Stelling 1: De overheid is verantwoordelijkheid voor de mentale gezondheid van personen
e. Stelling 2: Een mens is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar mentale gezondheid
f. Stelling 3: Mentale gezondheid komt vanzelf voort uit fysieke gezondheid
g. Stelling 4: Middelen die invloed hebben op de psyche moeten verboden worden
h. W.v.t.t.k
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:35 tot 21:00 incl.pauze met 4 oudere mensen, 1 middelbare en 2 jongere mensen over diverse aspecten. Enige dingen die gezegd zijn:
"mentaal gezond is als je veerkracht hebt bij tegenslagen", "Externe factoren zijn o.a. het hebben van heftige hormonen, maar ook armoede", "Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, zolang als je niet handelings-onbekwaam bent verklaard", "drugs zouden eigenlijk niet verboden moeten zijn".

28 mei 2021 Relatie EU - Rusland
Inleiding en links van Wim S.
. De hoop op een mooiere wereld na de koude oorlog was snel vervlogen. Sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie is Rusland zoekende naar haar rol in de wereld. Het Poetin regime heeft Rusland in de rij gevoegd van autocratische postcommunistische maffiastaten. Repressief naar de eigen bevolking, agressief naar de buitenwereld maar ook hunkerend naar erkenning als wereldmacht. Hoe dient Europa zich op te stellen tegenover de ontwikkeling bij haar Oosterbuur? Wat te doen om haar eigen positie te versterken en wat kan het doen in het belang van het Russische volk?
. Leestips: (Leo H.:) search online "Relatie EU - Rusland".
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:35 tot 20:50 incl.pauze met 5 mensen. Enige dingen die gezegd zijn:
. "Russe willen rustig leven, ze willen geen chaos, daarom conformeren ze zich aan het Poetin-regime. Er heerst een andere mentaliteit dan in West-Europa. Democratische ideeen leven er niet zo. Maar ze hebben met goede componisten, schrijvers en wetenschappers volwaardig meegedaan in Europa".
. Wat betreft democratie, er komt even ter sprake hoe het komt dat sommige landen democratisch geworden zijn, en andere landen niet? Er moet dan veel animo zijn voor diskussie, maar dat kan alleen als de mensen in het land overtuigd zijn van de waarde van Vrije Menings-uiting.

11 juni 2021 Israel en Palestina
Inleiding van (Marc en) Prerna C.
. Hoe worden de spanningen in dit gebied verklaard? Welke 'humanitaire waarden' zijn door Israel geschonden, en welke door Palestina? Welke grootmachten spelen hierbij een rol? Hoe kan in de toekomst vrede bewerkstelligd worden? En andere vragen. Zouden de Palestijnen en de Israeliers het ooit eens kunnen worden met elkaar? Wat houdt ze tegen? Inlees artikelen:
- https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11101797
- https://www.dw.com/en/israeli-official-hamas-stealing-the-future-of-palestinian-children/a-57601186
- https://www.youtube.com/channel/UCIu679sa2q5Lw9CB95_-hdw
- https://unwatch.org/hrc-46-resolutions-and-reports-against-israel/
- https://youtu.be/_Jj8vne0ca0
- https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-khamenei-says-fight-against-israel-is-public-duty-2021-05-07/
- https://www.instagram.com/tv/CPVlfVdJDmq/
- https://www.circleofblue.org/2020/wef/hotspots-h2o-water-scarcity-in-palestinian-territories-puts-farming-at-risk/
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We zijn met 5 mensen. Enige dingen die gezegd zijn: "Waterschaarste aldaar wordt minder omdat meer dan de helft van het water nu verkregen wordt van ontziltings-installaties", "Extremismen wekken de mensen op tot actie-voeren, aan beide zijden", " tegen-acties tegen raket-aanvallen moeten in verhouding zijn teneinde escalatie te voorkomen", "misschien dat over 50 jaar het conflict is bijgelegd".
."Israel heeft de macht in het gebied, daarom heeft Israel de verantwoording voor het goed kunnen functioneren van de Palestijnen en hun mensenrechten." Noot van Leo: zie ook leo.horowitz.nl/israelba.htm .

25 juni 2021 Vrouwen aan de macht
Inleiding en links van Wim S.
. Meisjes doen het beter op school dan jongens. Op de universiteiten zijn de vrouwelijke studenten in de meerderheid. Terwijl vrouwen beter opgeleid raken dan mannen blijft de vertegenwoordiging van vrouwen in het bedrijfsleven, op maatschappelijke posities en in de politiek achter. Welke processen gaan schuil achter deze verspilling van ambities en kennis? Lost het probleem zich over generaties vanzelf op of is er sturend beleid nodig om de positie van vrouwen in de samenleving te versterken?
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-het-tijd-is-dat-vrouwen-ook-formeel-aan-de-macht-komen
https://www.google.com/search?q=vrouwen+aan+de+macht+stef+bos&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l7j46i39i199i291i362...8.1536190j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://npokennis.nl/longread/7882/waarom-is-het-belangrijk-vrouwen-in-de-politiek-te-hebben#id-16353
http://globalizen.nl/cultuurverschillen_masculiniteit_vs_femininiteit.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/70556/stop-de-feminisering-het-onderwijs
- - Korte impressie van Leo H. - -
We praten met 6 mannen, eerst over of vrouwen anders zijn dan mannen nee of ja, en waarom dan. Later bespreken we dat het goed is dat de samenleving meer femine wordt, in Europa gebeurt dat inderdaad.

23 juli 2021 Buitenaards leven
Inleiding en links van Leo H.
. Buiten-aards leven en buitenaardse intelligenties, bestaan die en hoe zou het daar zijn. Laten we daar eens over brainstormen en ons niet altijd blindstaren op onze eigen mensheid.
. Welke vormen van leven zijn er buiten de aarde? Hoe zit het met de kansen dat zich ergens intelligent leven ontwikkelt? En dat de intelligentie niet zichzelf vernietigt nadat ze daartoe in staat zijn? En hoeverweg zouden die intelligenties dan zijn? Zouden ze ons kunnen bezoeken gezien de afstand? Zouden ze het ook willen? Hebben ze het misschien ooit gedaan, zonder dat we het gemerkt hebben? Hoe zou een eventueel bezoek eruit zien? Zou de mensheid ooit contact kunnen krijgen met andere intelligenties?
. En wat vinden jullie van het perspectief dat een intelligentie de resources van een heel zonnestelsel zou opgebruiken?
. En hoe zal onze eigen ruimtevaart zich ontwikkelen? Zullen we ooit naar andere sterren kunnen reizen? Komen er bemande vluchten naar de planeten? Zal de mensheid ooit planeten gaan koloniseren?
. Veel erover is te vinden via Wikipedia: nl.wikipedia.org Buitenaards_leven, Vergelijking_van_Drake, Fermiparadox, Schaal_van_Kardasjov, Bemande_ruimtevaart
. en.wikipedia.org: Extraterrestrial_life, Drake_equation, Fermi_paradox, Kardashev_scale, Interplanetary_spaceflight
. Verder: https://leo.horowitz.nl/travfar.htm
. Lees vooral ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox#It_is_the_nature_of_intelligent_life_to_destroy_itself
- - Impressie van Leo H. - -
. Onder leiding van Wim S. praten we met 8 mensen, met veel plezier.
. In het kosmisch stof zijn organische verbindingen aangetoond, met koolstof-ringen. Ruimte-onderzoek is nuttig voor wetenschap en ook als oefenterrein voor nieuwe technieken. Maar kolonisatie van bijvoorbeeld de planeet Mars zien we niet zitten, het kost al een jaar om er te komen, en je moet daarna onder een koepel leven.
. Er zijn in het het Universum zoveel sterren en planeten, er zitten vast wel enige planeten bij waarop intelligente wezens zijn voortgekomen. Maar het is ondoenlijk om contact te maken onderling, door de enorme afstand.
. Ruimte-reizen en buitenaardse wezens, velen van ons hadden daar als kind fantasieen over. Misschien waren ze er een keer. En zich toen niet kenbaar hebben gemaakt maar het proces van de ontwikkeling van de mens toch hebben bijgestuurd. Of zelfs hebben gestart als een soort goden...

27 aug. 2021 Ecocide
Inleiding, links en punten(ong.) van Wim S.
. In opdracht van de Stop Ecocide Foundation heeft een expertisepanel van 12 internationaal strafrecht- en milieuadvocaten van over de hele wereld een juridische definitie van 'Ecocide' vastgesteld als een mogelijke 5e internationale misdaad. Door Ecocide in het internationaal recht te verankeren kunnen daders voor het Internationaal Strafhof worden berecht. Gaat Ecocide een misdrijf worden en wordt Ecocide een kantelpunt in de strijd tegen de afbraak van de aarde ?
. Enkele links:
https://www.ensie.nl/jannes-h-mulder/ecocide
https://www.stopecocide.nl/overzicht-ecocide
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/ecocidewet-moet-ons-gedrag-wijzigen-a4050909?t=1629451253
. Punten ter bespreking:
a. Ecocide in het rijtje van: Genocide, Misdaden tegen de menselijkheid, Oorlogsmisdaden, Agressie ?
b. Plegers van Ecocide? : Industrieele landbouw en visserij, Oceanen en plastic soep, Fossiele energie en mijnbouw, Ontbossing, Miljarden giftige sigarettenpeuken in het milieu, ? Indirect de gewone burger?
c. Ambtelijke molens... terwijl het huis in brand staat ?
d. Slachtoffers?
Kort verslag van Leo H. :
. We diskussieren ge-animeerd met 7 mensen. Eerst bespreken we het verschil tussen Ecocide en Genocide. Is het wegkappen en afbranden van bossen die de akkerbouw in de weg zitten, misschien niet wezenlijk verschillend van het verwijderen van Joden die de Nazi-cultuur in de weg zaten?
. Dan hebben we het over milieu-wetgeving. Dit zal wel de mensen een beetje meer bewust maken van ecocide, maar heeft verder weinig effect, het moet van de politiek komen. Maar dat kan alleen als de burgers zullen stemmen voor vergaande milieu-bescherming, mogelijk helpt hierbij uitbreiding van kiesmogelijkheden voor de gewone burger. ..
. Daarna bespreken we enige vormen van ecocide. Zoals dat recycled plastic vaak duurder is dan nieuw plastic, wat dan te doen? Ab merkt op dat er onderzoek gaande is naar het produceren van energie uit olie zonder dat er koolzuur vrijkomt maar alleen koolstof. Sigarettenpeuken zijn giftig, Marga heeft altijd een asblikje bij zich voor de peuken.
. Wie is schuldig aan bijv. overstromingen in Limburg of aan bosbranden in Californie? Alle wereld-burgers een klein beetje, maar in grotere mate toch de grote leveranciers van fossiele brandstoffen.
. Is Shell schuldig in Nigeria? Omdat criminelen de olieleidingen openboren? Maar als Shell weggaat dan nemen locale ondernemers het over en zal er wellicht nog meer ecocide gaan plaatsvinden.
. Ondertussen worden vooral de armere wereldburgers slachtoffer van de ecocide's.

10 sept. 2021 Overstroomd Nederland
Inleiding, links en punten van Prerna C.
. We weten allemaal dat klimaatverandering bestaat. Dat we er iets aan moeten doen en onze acties natuurlijk ook gevolgen hebben. Desondanks zet de klimaatverandering door en krijgen we er, als Nederland, ooit mee te maken. Misschien niet jijzelf, maar je kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.
. Wat zouden we doen als het zich voortzet. Wat als Nederland nu daadwerkelijk overstroomt? Het wordt aanstaande moving minds een filosofisch avondje met ideeen van her en der om te kijken wat onze ideeen en oplossingen zouden zijn. Het wordt een vrije avond, waarin het ieder vrij is om zijn of haar gedachtegangen en vakantieverhalen te delen.
. Links:
https://www.businessinsider.nl/dit-blijft-er-over-van-nederland-als-al-het-ijs-smelt-plus-6-andere-bizarre-beelden-over-klimaatverandering/
https://overstroomik.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5001126/zeespiegel-klimaat-nederland-onder-water-overstroming-evacueren
https://www.nu.nl/wonen/5057702/wonen-water-interessante-voorbereiding-stijging-zeespiegel.html
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/oceanix-city-de-drijvende-stad-van-de-toekomst
https://storymaps.arcgis.com/stories/24879760d0a24e85bf25053b0eefeb79
. Voorlopige vragen voor de discussie:
Wat verwachten wij?
Wat zou jij doen?
Alternatieve woonwijzen en leefwijzen
Alternatieve bestemmingen
Massa emigratie?
Overige voorstellen.
Korte impressie van Leo H. :
. We hebben het over de recentelijke zware rivier-overstromingen.
. Maar volgens Sybren Drijfhout, projectleider zeespiegelstijging bij het KNMI, is het de eerste 100 jaar nog wel mogelijk om de dijken te verhogen, dus als dat klopt dan hoeven we voorlopig niet een andere woonplek te zoeken (drijvende huizen of migreren).
. Verder hebben we het over hoe nederlanders waren in bezettingstijd, de kabinets-formatie en meer.

8 okt. 2021 Recht op zelfbeschikking
Inleiding, vragen en links van Prerna C.
. Het recht op zelfbeschikking is een belangrijk recht, dat ingaat op de persoonlijke vrijheid. Het speelt onder meer een rol bij privacy, euthanasie en het opkomen voor de menselijke waardigheid. Discussievragen:
a. Recht op zelfbeschikking, wat houdt dat in?
b. Waarom is recht op zelfbeschikking belangrijk?
c. Wat spreekt ons persoonlijk aan in het recht op zelfbeschikking?
d. Zelfbeschikking in Corona tijd
e. Zelfbeschikking en privacy: Waar doen we het voor?
Achtergrond materiaal (facultatief):
- De wet & Definitie van zelfbeschikking:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbl6ah4zz/artikel_10_privacy
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/zelfbeschikking-en-mensenrechten
- Corona:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/privacy-security-and-public-health-in-a-pandemic-year
https://www.ad.nl/binnenland/zonder-coronapaspoort-geen-toegang-hoe-eerlijk-is- dat~a89e72d7/
- Privacy:
https://www.privacycompany.eu/blogpost-nl/waarom-is-privacy-nou-echt-belangrijk
- Actueel: Britney spears conservatorship - case
Meerdere documentaires; In NL makkelijk toegankelijk op Netflix:Britney vs Spears; ook:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-534944
https://disabilityrightsnc.org/what-we-do/our-advocacy-work/guardianship
Impressie van Leo H. :
. We praten met 9 mensen waarvan twee nieuwkomers. Enige dingen die gezegd zijn:
. Voor een goede ontwikkeling van je persoonlijkheid is het wenselijk dat er geen opdringing van buitenaf van je gedrag is. Voor volledige zelfbeschikking is ook nodig financiele onafhankelijkheid . Maar je zelfbeschikking is beperkt door je solidariteit met anderen. En wat als van ouders de kinderen uit huis worden geplaatst?
. Als er twee mogelijke verdachten ve moord zijn en het kan niet achterhaald worden wie, dan kan in Nederland geen veroordeling plaats vinden; in Duitsland wel, daar worden dan beide veroordeeld.
. Hoever mag privacy gaan? Na goedkeuring door rechter mogen rechercheurs privacy doorbreken.
. Veel interessante aspecten zijn naar voren gekomen maar vooral privacy is niet goed uit de verf gekomen

22 okt. 2021 Vriendschap
Links van Wim S.
. - agenda etc.
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/110657-wat-is-echte-vriendschap.html
https://www.bedrock.nl/tekenen-gezonde-vriendschap/
https://kijkinjebrein.nl/onderwerpen/vriendschap/
https://www.youtube.com/watch?v=weElvVnnelQ

26 nov. 2021 Zorg voor je lichaam
Intro en wat links van Wim S.
. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze Romeinse uitdrukking legt de tweedeling van de mens bloot. De ziel, de geest en het verstand aan ene kant en het lichaam aan de andere kant als huisvesting van het eerste. Is die tweedeling juist? In Westerse culturen leven mensen sterk vanuit de rede. Het lijf daarbij niet zelden gedegradeerd tot een vehikel dat levenslang slaafs gehoor moet geven aan elke wil en gril vanuit het hoofd ontsproten. Totdat het lijntje breekt en er gerepareerd moet worden. Maar wel snel een beetje, want dit is geen leven meer. Wat vertelt jouw lichaam je over zijn/haar leven met jou als je goed luistert? Je lichaam: heb je er een of ben je er een?
a. Voeding en genotmiddelen
b . Fysieke veiligheid
c. Ontspanning, inspanning, hygiëne
d. Ziektes, handicaps en geestelijke gesteldheid
Facultatieve, leestips:
https://www.proud2bme.nl/Proud2Live/Hoe_zorg_je_goed_voor_je_lichaam
https://medium.com/the-mission/the-best-ways-to-balance-the-mind-body-and-soul-2bcea7627d4c
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/psychosomatische-klachten
https://www.allure.com/gallery/best-of-beauty-body-skin-care-product-winners

10 dec. 2021 Gelijkwaardigheid
Inleiding, vragen en links van Prerna C.
. Onderwerp: Wereld Mensenrechten Dag: Thema: "Equality" . Elk jaar op 10 december wordt World Human Rights Day gevierd. Een dag die in het teken staat van mensenrechten. Dit jaar hebben we het geluk dat de Moving Minds avond ook op deze zelfde avond valt. Met het onderwerp gelijkwaardigheid is het leuk om een andere definitie van gelijkwaardigheid te bekijken: De kijk van Amartya Sen en Martha Nussbaum die ze voorstelden in hun Capability Approach.
Engelstalige introductie: https://www.youtube.com/watch?v=hZgsFd-huFw & https://www.youtube.com/watch?v=BunGwSCuksE
Nederlandstalige site: https://sociaal.net/achtergrond/capability-approach/
Gesprek via Miro Boards.
i. Waar ben ik zelf toe in staat?
ii. Wat heeft mij geholpen te zijn wie ik ben?
iii. Wat zou ik nog nodig hebben om te bereiken wat ik nog wil bereiken?
Korte impressie van Leo H. :
. Het is online. Er zijn 14 deelnemers, waarvan 4 op 1 laptop. Het idee was om associaties en ideeen op Miro boards te zetten, maar dat lukt niet erg. Nu ja, het kan ook zonder.
. Het idee is zoiets als dat een ieder gewoon evenveel kansen krijgt, of je nou veel of weinig kan.
. De praktische vraag wordt gesteld: "Welke mogelijkheden.heb je gemist in je leven?" Nu ja, hier in West Europa mis je niet zo gauw iets.
. Er was geen pauze, daarom gaan we al om 21:20 uit elkaar.

14 jan. 2022 Mensenleven waarde
Inleiding, vragen en links van Prerna C.
. Vooraf een kennismakingsrondje en een korte terugblik op de discussie van de laatste Moving Minds (over Mensenrechten), en na afloop (~21:30) evaluatie, selectie van een onderwerp voor volgende keer, en rondvraag.
. Onderwerp: Wat is een mensenleven waard?
. Als aanleiding van dit onderwerp de gedachte: wat maakt nu echt dat een mensenleven een mensenleven is? Een google leverde al snel het eeuwige dilemma op: Is een mensenleven op zichzelf iets waard wanneer iemand zich niet in goede gezondheid verkeert? Nu heeft dit ook raakvlakken met een onderwerp dat voorgesteld werd: Dierenwelzijn. Zo kunnen we deze moving minds duiken in onderwerpen die een mensenleven betreffen en ook ingaan op wat wijzelf zo waardevol vinden in ons eigen bestaan.
. Introductieliteratuur: https://medhum.med.nyu.edu/view/11828. Vragen:
i. Wat maakt een mensenleven een mensenleven?
ii. Wat verstaan we onder "Quality of life"?
iii. Wat denken wij van bijv. De doodstraf
iv. Tot wanneer mag een kind het leven ontzegd worden: hoe ver voor de geboorte, of mag er ook gekeken worden na de geboorte?
v. Dierenleven of mensenleven: Waarom zou een mensenleven waardevoller zijn?
vi. Dierenleed of mensenleed
. Materiaal om je tot denken te zetten (facultatief):
Anti-dierenwelzijn: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/209311
. Economisch(?!):
https://www.nporadio1.nl/nieuws/wetenschap-techniek/af36df17-d5a7-45db-bcb3-0fbfdd565348/hoeveel-is-dat-eigenlijk-waard-een-mensenleven
https://www.welingelichtekringen.nl/economie/1636381/keiharde-vraag-hoeveel-euro-is-een-mensenleven-waard.html
thttps://bijnaderinzien.com/2021/11/15/hoeveel-is-een-mensenleven-ons-waard/
Impressie van Leo H. :
. We zijn met 10 a 11 mensen online waarvan 3 op 1 laptop zonder beeld. Hier zijn enige dingen die gezegd zijn.
. Bepalen anderen de waarde van je leven, of bepaal je dat zelf? Reactie: Dat is afhankelijk van waaraan je de waarde van je leven afmeet .
. Als de keus is tussen het leven van een kind of een oude man, dan zal men kiezen voor het kind, althans in Europa.
. Er wordt opgemerkt: je mag zelf bepalen of je dood wil . Reactie: ja, maar je behoort je wens te bespreken met anderen uit je omgeving.
. Een van ons vindt: Tot 2 jaar mogen de ouders kiezen over het leven van hun kind. Hiertegen wordt ingebracht dat sommige kinderen dan al nadenken over hun leven, en daarom zelf zouden mogen beslissen.
. Na evaluatie en suggesties voor een thema voor volgende keer sluiten we af om 21:50.

28 jan. 2022 Voorbij het Neoliberalisme?
Inleiding en links van Wim S.
. Neoliberalisme is gestoeld op de ideologie dat samenlevingen voortvarender worden als alles aan de vrije markt wordt overgelaten. De Washington Consensus medio jaren tachtig was de aftrap tot een wereldwijde invoering ervan. Vrij baan voor kapitalisme, privatisering en globalisering in combinatie met terugtredende ‘in-efficiënte’ overheden en afslanking van de verzorgingsstaat. Iedereen aandeelhouder! We de balans op van 40 jaar Neoliberalisme. Wat heeft het ons gebracht en afgenomen? Is het systeem kapot, zo ja, kan het gerepareerd of vraagt deze tijd om heel iets anders?
. Prof. P Verhaege in Knack.be 22 aug.2012 p.68-71 over "de economie grijpt steeds dieper in ons leven in, steeds meer mensen staan stijf van de stress".
a. Neoliberalisme in jouw persoonlijk leven
b . De Participatiemaatschappij
c. Verworvenheden of louter uitwassen?
d. Is er een alternatief?
. Leestips eventueel:
https://decorrespondent.nl/12554/het-tijdperk-van-het-neoliberalisme-loopt-ten-einde-wat-komt-ervoor-in-de-plaats/21692220906752-dbbb91bf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondialisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme_(hedendaags)
https://www.groene.nl/artikel/wie-kruipt-er-onder-het-bed-van-de-neoliberaal
https://www.britannica.com/topic/Washington-consensus
https://newlearningonline.com/new-learning/chapter-4/margaret-thatcher-theres-no-such-thing-as-society
Impressie van Leo H. :
. We zijn met 10 a 11 mensen. Er worden veel bezwaren ingebracht tegen Commercie en marktwerking, de Aarde wordt uitgeput, de kloof tussen de rijken en de armen wordt groter, voortdurende stress door onzeker bestaan. Maar er wordt opgemerkt dat marktwerking heel moeilijk is in te dammen.
. Een veel sterker overheids-beleid wordt voorgesteld, waarbij ook genomen besluiten meteen worden uitgevoerd. Meer educatie van de gewone burger over het belang van goed beleid, zodat de kiezer een goede politieke partij zal kiezen. Bijvoorbeeld meer belasting heffen op vermogen.

11 feb. 2022 Geboortebeperking nee of ja?
Programmapunten (van Prerna C.):
- Kennismakings-rondje en korte terugblik op vorige Moving Minds.
- Introductie over Trolley problems en geboortebeperking.
- Is er een link tussen de Trolleyproblems en het geboortebeperking probleem?
- Ieder wordt gevraagd een trolleyprobleem te noemen dat hem aanspreekt.
- Is geboortebeperking nodig, en waarom dan? Klimaat?
- Wiens verantwoordelijkheid is het?
- Toekomst: ideeen en beelden.
- Evaluatie, en onderwerpen voor een volgende MM.
Impressie van Leo H. :
. We zijn met 7 mensen online, waaronder 4 achter 1 telefoonlijn. We hebben het eerst over Trolley-keuze-problemen, enige voorbeelden passeren de revue.
. Toen over hoe geboortebeperking uit te voeren? Het lijkt goed om baby's met grote kans op ernstige kwalen niet geboren te laten worden. Maar als ze eenmaal geboren zijn dan hebben ze ook alle rechten van een mens, en hebben dus ook recht op goede behandeling van hun kwalen. Alleen in het geval van teveel patienten moet de arts beslissen wie voorrang krijgt, en ja vaak wordt dan voorrang verleend aan degeen die meer doet voor de samenleving, of misschien aan de rijkere persoon die er meer voor kan betalen.
. Toen over of geboortebeperking wel voldoende nut heeft? Ja want er zijn teveel mensen op aarde. Iedere natie zou zijn burgers moeten ontmoedigen om kinderen te krijgen. Maar er zijn naties die het krijgen van kinderen aanmoedigen om voor de oudere generaties te kunnen zorgen .. met al die automatisering tegenwoordig lijkt dat echt niet nodig.
. Ieder was tevreden over het gesprek. Om 22:00 gaan we uit elkaar.

11 mrt. 2022 Naasten of Vreemden
Inleiding (van Prerna C.):
- Eerst kennismakings-rondje, en korte terugblik op vorige Moving Minds (Geboortebeperking e.a.).
- De nieuwe oorlog, allemaal vluchtelingen die een nieuw thuis zoeken. Binnenkort zullen dat niet de enigen zijn. Klimaatvluchtelingen van her en der zullen een nieuw thuis zoeken. Tegelijkertijd is er de eigen bevolking van een land en je eigen gezin.
. Zou jij iemand in huis nemen?
. Wat maakt voor jou het verschil tussen iemand die je nabij staat en iemand die je kent?
. Neem je deel aan een groepscultuur? Hoe sta je er tegenover?
. Compassie vs Empathie
. Invloed op onze welvaart
Korte impressie van Leo H. :
. We zijn met 5 mensen. Op het gesuggereerde artikel van R.Bregman over empathie en gedrag van o.a. baby's is veel kritiek. Met mensen buiten je eigen groep voel je wel minder empathie en compassie .
. Ieder land en cultuur moet zelf beslissen wat het wil en doet.
. De diskussie vond ik enigszins verward, maar het was prettig om met elkaar te praten.

25 mrt. 2022 Diversiteitsdebat
Enkele leestips van Wim S.
. De roep om de samenleving inclusiever te maken wordt steeds luider. Is dit terecht of dreigt het diversiteitdebat ten prooi te vallen aan buitensporigheid?
a. Zwart versus wit, b. Gender, c. Onderwijs en universiteiten, d. White supremacy.
. https://cafeweltschmerz.nl/uva-helemaal-woke-met-dekolonisatie-toolkit/
. https://www.oneworld.nl/lezen/interview/gloria-wekker-en-nancy-jouwe-intersectionaliteit-gaat-over-onderdrukking-en-privilege/
. https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/woke-ooit-een-waarschuwing-voor-racisme-nu-een-conservatief-hondenfluitje/
Notitie van Leo H. :
. We zijn met 8 mensen. Woko betekent zoiets als: Wees waakzaam voor de Witten, niet-eliten worden achtergesteld.
. De diskussie wordt weer wat wijdlopig. Er komt o.a.ter sprake: In het verleden werden vrouwen sterk beknot in wat ze mochten. Gelukkig is tegenwoordig in de meeste landen de opvatting: Mannen en Vrouwen zijn gelijk op enkele belangrijke fysieke verschillen na. Ook: Democratie kan in een natie niet van buitenaf opgelegd worden, andere naties moeten zichzelf ontwikkelen. Helaas kan politieke vrijheid zich alleen zeer geleidelijk ontwikkelen.
. Voor volgende bijeenkomsten wordt aanbevolen om de inleiding en diskussie meer toe te spitsen op enkele vragen.

8 april 2022 Grondrechten in 7 vragen
(beg. Prerna C.)
n.a.v. een inleidend artikel van Stefan Paas uit 2018
Korte impressie van Leo H. :
. We zijn met 7 mensen. We constateren dat vaak twee grondrechten met elkaar in conflict zijn, bijvoorbeeld Godsdienst-vrijheid en "Levende wezens niet onnodig pijn doen", denk aan ritueel slachten. Soms wordt een conflict vermeden door beide naast elkaar te laten bestaan. Vergelijk een streng geformeerd echtpaar, dat accepteert dat hun buren euthanasie doen.
. Een ander grondrecht is: Toegang tot de Rechtspraak. Maar dit wordt voor eenvoudige burgers steeds moeilijker, door de geleidelijke afbraak van de sociale advocatuur,
. Bij de evaluatie wordt nog opgemerkt dat het in onze discussies veel gaat om bewustwording en inzicht in de problemen van mensen.

23 sept.2022 Patriottisme
Inleiding en links van Wim S.
. Na de inval van Rusland in Oekraine was de verwachting dat dit land hooguit een paar dagen zou kunnen stand houden tegen het Russische overwicht. En zie hoe de oorlog zich ontwikkelt. Het Oekraiense succes wordt toegeschreven aan patriottisme. In Rusland leeft dat blijkbaar minder. Patriottisme als effectief wapen in de strijd. Vanavond gaan we dieper in op vormen van gemeenschappelijk bewustzijn met hun voor- en nadelen. En hoe typeren we ons eigen land?
. Patriottisme, Chauvinisme, Nationalisme, Globalisme - - voor- en nadelen/gevaren
https://historiek.net/nationalisme-patriottisme-chauvinisme/80568/
https://historiek.net/nationalisme-in-europa/130447/
https://historiek.net/toen-nationale-trots-nog-heel-gewoon-was/67441/
Korte impressie van Leo H. :
. Ieder heeft wel een ander idee bij "Patriottisme".
. We zijn met 9 mensen, waarvan 4 niet eerder of lang niet geweest zijn.
. Zoals dat het zich vooral uit bij voetbalwedstrijden en op koningsdag.
. Of: "trots zijn op eigen land, zonder zich af te zetten tegen het Buitenland".
. Het staat tegenover Globalisme, maar Globalisme belemmert de ontwikkeling van arme landen. Dan kan je beter Patriottisme hebben.

25 nov.2022 De UVRM
Inleiding en vragen door Leo H.
. Locatie MCU Oudegracht 60, inloop vanaf 19:00, gesprek van 19:30 tot 21:30 .
. Mensenrechten, daar is iedereen wel voor. In de eerste plaats de rechten voor zichzelf, en daaruit volgt via sociale overwegingen dat je dan deze rechten ook aan de andere mensen moet geven. Maar ze zijn nooit expliciet geformuleerd voordat deze rechten met voeten getreden werden in WO2.
. In 1948 werd de UVRM (Universele Verklaring vd Rechten vd Mens, in het Engels: Universal Declaration of Human Rights) aangenomen door de VN. Overigens worden de beschreven rechten in veel landen niet nagekomen. Zie verder online, bijv. door te zoeken op UVRM.
. Ab B. zal een verdere toelichting geven, met als mogelijke casus de gender gelijkheid, in hoeverre wordt dit gedekt door de UVRM ?
. Hier volgen een aantal punten die we zouden kunnen bespreken. Is er een punt bij dat je graag bespreekt? Meld mij dat dan.
0. Vooraf misschien bespreken van actuele zaken zoals de energiecrisis.
1. Korte terugblik op de vorige Moving Minds over de Vrije Wil.
2. Kennismakings-rondje, en hoe denk je over UVRM?
3. Stelling. De UVRM zou niet tot stand gekomen zijn zonder de barbaarsheden in WO2. Ja of nee?
4. Hoe kan het nakomen van de UVRM bevorderd worden?
5. Is er een vd 30 artikelen waaraan je meer aandacht wil besteden?
6. Vind je dat er een UVRM2 moet komen?
7. In hoeverre zou gendergelijkheid opgenomen moeten worden in een UVRM2 ?
8. Weet je een ander recht waarvan je vindt dat het opgenomen zou moeten worden in een UVRM2 ?
9. Vind je dat er een UVRDieren moet komen?
10. Zo ja, welke artikelen zouden dan zeker moeten voorkomen in zo'n verklaring UVRD?
11. Vind je dat er een UVRNatuur moet komen?
12. Zo ja, welke artikelen zouden dan zeker moeten voorkomen in zo'n verklaring UVRN?
13. Kunnen er humanisten zijn die GEEN aanhanger zijn van een UVRM (UDHR) ?
14. Laatste opmerkingen.
15. Evaluatie, hebben we meer inzicht gekregen?
16. Bepalen van een onderwerp voor de volgende keer.
Impressie van Leo H. :
. We zijn met 10 mensen. Van de genoemde punten zijn er maar weinig aan bod gekomen. We hebben het eerst even over Vrije Wil, is dat in tegenspraak met de loop vd natuurwetten? Leo vindt nee, het is zijn twee complementaire manieren om gebeurtenissen te interpreteren.
. Daarna hebben we het even over de rechten van vrouwen, deze zijn in de praktijk nog steeds niet gelijk aan die van mannen. Hoewel in de UVRM geen onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen.
. We hebben het o.a. over de naleving van de UVRM, deze is slecht. Daarom vinden we de UVRM maar van beperkte waarde. Het zou trouwens wel goed zijn om iets van mensenrechten te onderwijzen op de basis-school. We hebben het ook nog even over een verklaring voor dierenrechten, die bestaat wel. En over of er misschien humanisten zijn die de UVRM van geen waarde vinden.

10 febr. 2023 Spiritualiteit
Begeleid door Egbert S.
Notities nav.de avond van Leo H. :
. De 10 deelnemers worden voor een half uur ingedeeld in groepjes van 2 met 8 vragen.
. Spiritualiteit is voor een van ons een innerlijke onbewuste kracht in jezelf. Voor mij Leo is het een vorm van fantaseren over bijzondere verschijnselen in de wereld.
. Humanisme moet vind ik uitgaan van ieders eigen levensfilosofie, die je opgebouwd hebt door overnemen van je ouders, onderwijzers en anderen, en dat hebt uitgebouwd door erover na te denken. Gevoelens en emoties zijn ook belangrijk, deze sturen wat je eigenlijk wil. Maar het is je verstand dat dit in goede banen kan leiden.

24 febr. 2023 Talent en groei
Inleiding vnl. van Wim S.
. Ieder mens maakt in het leven een unieke ontwikkeling door. Het milieu waarin je opgroeit en je opvoeding vormen hierbij de basis. Maar ook je gezondheid, karakter, talenten en interesses zijn bepalend. En er zijn de vele kansen maar ook bedreigingen die je leven lang je pad kruisen en waar je iets mee doet of niet. Vanavond kijken we naar onze persoonlijke ontwikkeling. Heb je jouw talenten voldoende ontdekt en benut? Welke sleutelmomenten kende jouw ontwikkeling? Wat had anders gekund en waarom? Wat doe je nu met jouw bereikte groei en wijsheid? En naar de toekomst toe?
a. Gezin en milieu: Sfeer, Sociale klasse, Geloof, Siblings
b. Sociale omgeving: Vrienden, Clubs, Cultuur, Sport en hobby
c. School en opleiding: Keuze, Leervermogen, Sfeer
d. Volwassenheid: ?Partner, ?Kinderen, Loopbaan, carriere, pensionering, Persoonlijke groei

10 maart 2023 Directe Democratie
Inleiding van Leo H.:
. Democratie, daar is iedereen wel voor denk ik. Zonder democratie ben je afhankelijk van de willekeur van de leiders, van de mensen die toevallig de leiding in handen hebben gekregen, van het land, regio of stad.
. Er zijn meerdere vormen van democratie. Directe democratie houdt in dat iedere burger mag meestemmen over gedane voorstellen, zoals bij een Referendum. Dit in tegenstelling tot indirecte democratie, waarbij je personen en partijen kiest die voor jou mogen stemmen. Soms gebeurt dat zelfs getrapt zoals voor de Eerste Kamer. En bijvoorbeeld bij de verkiezingen binnen de chinese communistische partij.
. Een meer toegespitste vorm van Directe democratie zijn Burgerraden. Deze bestaan in meerdere vormen en hebben hun invloed. Hierover gaat Ab Blaas iets meer vertellen.
Impressie van Leo H.:
. Er zijn maar 4 mensen, misschien door het onprettige weer en de busstakingen. Aandacht wordt geschonken aan het boek DEMOCRATIE uit 2011 van lid HV Utrecht Jde Kievid. Besproken wordt de vorm van Directe Democratie in het oude Athene. In Zwitserland's kanton's wordt een soortgelijke directe democratie toegepast.
. In USA en ook elders dreigt Democratie ondergeschikt gemaakt te worden aan partijbelangen. Een democratie kan zomaar omvergeworpen worden.
. Leo oppert het idee om een kwart of een tiende van de zetels in een parlement te laten bezetten door via loting geselecteerde burgers. Deze personen zijn niet afhankelijk van partijbelangen.
. En er zijn nu verkiezingen voor Waterschappen. Verkiezingen voor bijv. het Ministerie van Onderwijs zou wellicht ook wel goed zijn.
. Wat betreft Referenda, Ab vindt referenda van waarde, maar het BREXIT-referendum onterecht gelanceerd.
. Om 21:30 stoppen we de diskussie.

28 april 2023 Burgerlijke Ongehoorzaamheid
Inleiding en links van Wim S.:
. In deze tijd van crises grijpen mensen vaker naar het middel van Burgerlijke ongehoorzaamheid. Om misstanden in de samenleving onder de aandacht te brengen van de politiek en veranderingen af te dwingen. Burgerlijke ongehoorzaamheid kenmerkt zich door ontregeling van de openbare ruimte, opzettelijke wetsovertreding en het negeren van bevelen van de overheid. BO actiegroepen claimen doorgaans geweldloos te zijn en slechts gericht op het belang van de samenleving. Is Burgerlijke ongehoorzaamheid een bedreiging voor de democratie? Of versterkt deze het juist?
. Vraag: Wil jij ongehoorzaam zijn in het belang van huidige en toekomstige generaties?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_ongehoorzaamheid
https://www.socialevraagstukken.nl/burgerlijke-ongehoorzaamheid-is-belangrijk-voor-democratie/
https://www.2doc.nl/documentaires/2023/03/rebellion.html
Impressie van Leo H.:
. Na een kort kennismakingsrondje praten wij met 12 mensen over het thema. Ieder heeft wel een inbreng.
. Gaaf Nederland denken wij. Maar veel dingen zijn niet op orde. Zoals dat de VVD zorg en onderwijs etc. heeft afgebouwd . Eigenlijk zou het hele economische systeem van nu anders moeten. Vooral het Klimaat is slachtoffer. We hebben veel sympathie voor de groepen van Extinction Rebellion. Je kunt wetten overtreden zolang je maar zorgt dat er Orde en Rechtvaardigheid blijft. Sommigen van ons zijn lid van de Dierenpartij.
. Ieder van ons heeft wel eens meegelopen met een protestdemonstratie. De meesten van ons zijn niet actiebereid, maar willen wel ondersteuning bieden voor actievoerders. Een van ons geeft de voorkeur aan blijven onderhandelen met de regering etc., ook via politieke partijen.
. In veel landen is actievoeren erg risicovol. Bijvoorbeeld in Rusland. Mede omdat een derde van de Russen leven van een uitkering van de staat, hebben Poetin en zijn kameraden veel aanhang. Maar deze oud-KGBers lijken gefrustreerd te zijn en Poetin heeft in zijn hoofd gezet om ten koste van alles zijn land zo groot mogelijk te maken.
. Om 21:30 eindigen we de diskussie en doen we nog een rondje over wat een ieder er van vond.

12 mei 2023 Humanisme vs. Religie
Uit de inleiding van Egbert S.:
. . Deze avond verkennen wij de plaats, rol en functie van het humanisme, en wat jij daarin van waarde vindt.
. Het Christendom heeft als religie de meeste aanhangers en het langste bestaan. Wat maakt deze zo succesvol - ook al brokkelt deze in de westerse wereld af - ? Wat heeft religie wat humanisme niet heeft?
Korte impressie van Leo H.:
. Na een kort kennismakingsrondje praten wij met 9 mensen over het thema. Hier volgen enkele dingen die gezegd zijn.
. Het humanisme gaat uit van de mens, niet vanuit een god. In het humanisme heb je vrije ruimte voor een eigen filosofie. Je bent autonoom en kunt zelf kiezen.
. Daarentegen geeft het christendom houvast, je hoeft dan niet verder na te denken.
. Ook het russische volk dat Poetin volgt kwam ter sprake.
. Na nog kort wat gepraat over andere dingen gaan wij om 21:45 uit elkaar, sommigen van ons gaan nog wat drinken in een cafe.

26 mei 2023 Schuld en Schaamte
Inleiding en links van Wim S.:
. Schuld en schaamte zijn onlosmakelijke thema`s in het leven van de mens. Het raakt mensen op uiteenlopende manier. De een is zich van geen kwaad bewust, hoe slecht zijn daden ook waren. De ander gaat het leven lang gebukt onder misplaatste schuldgevoelens. Gezonde schaamte beschermt ons tegen asociaal gedrag. Het relativeert ons ego. Een ongezond schaamtegevoel, over onszelf of onze familie werkt vervreemdend en isolerend. Het vervormt onze identiteit. En wanneer wordt schuld collectief? En schaamte plaatsvervangend? Via onder andere de websites hieronder kunt u zich orienteren op het onderwerp.
. kuleuven.be/thomas/page/persoonsvormende-achtergronden-schuld-schaamte
. heelimperfect.nl/zin-schuld-en-schaamte
Korte impressie van Leo H.:
. We praten met 8 mensen over welke gevolgen schuld en schaamte kunnen hebben, en wat ze betekenen. Het verdiepte onze inzichten. Enkele uitspraken: Ook een hond lijkt schuld en schaamte te voelen. Individuen van in strijd zijnde partijen zijn vaak aardig voor elkaar.

22 sept. 2023 Artificial Intelligence,
met inleiding en links van Wim S.
Impressie van Leo H.:
. We zijn met 8 mensen. Ter sprake komen o.m. wordprocessing, snelheidsmeters, ov-chipkaart, toeslagen-affaire, robot-diertjes. We willen allemaal een gemakkelijker leven, dit leidt ertoe dat er steeds meer AI gebruikt gaat worden. Ondertussen zit AI al zoveel verweven in van alles, dat het niet meer tegen te houden is. Is veel AI een gevaar? Worden we door AI minder humaan? Leo vindt dat de AI systemen erg kijken naar wat de mens wil, dus in die zin ook humaan zijn. Leo droomt al 60 jaar van een komende wereld met veel computers en robotten.
. Na afloop 21:30 gaan we nog wat drinken bij de Kargadoor.

27 okt. 2023 Groei versus Ecologie,
Inleiding en links van Wim S.
. Vergrijzing, laag geboortecijfer en lage arbeidsparticipatie. Voor onze welvaart hebben we ons afhankelijk gemaakt van arbeidsmigratie, lees bevolkingsgroei. Tegelijkertijd tekenen de grenzen aan groei en welvaart zich ecologisch steeds scherper af. Een fatsoenlijk onderdak kunnen we nieuwkomers en onze jongeren nauwelijks bieden. Hoe verhoudt dat zich tot de immense ecologische problemen en milieudoelstellingen en onze kwetsbaarheid vanwege bevolkingsdichtheid en zeespiegelstijging? Is groei van welvaart en bevolking de oplossing voor, of mede de oorzaak van de crises van vandaag? Als de politiek het niet durft dan gaan wij Humanisten het doen. Discussieren over het spanningsveld tussen ecologie en (bevolkings)groei. Links:
. Staatscommissie Bevolkingsontwikkeling: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/05/29/ik-kan-verklappen-wij-gaan-geen-eenkind-politiek-of-geen-vierkind-politiek-adviseren-a4165812
https://nidi.nl/demos/demografische-toekomsten-van-nederland/
https://nos.nl/artikel/2450911-asielinstroom-neemt-toe-kabinet-overlegt-over-migratie
https://www.wyniasweek.nl/vol-voller-volst-de-berlijn-aan-de-rijn-droom-van-rob-jetten-dreigt-werkelijkheid-te-worden/
NRC Opinie 18-10-2023: https://humanistisch-verbond-afdeling-utrecht.email-provider.eu/download/neue9cxdtw/KDKheNfYjZ?file=ecologie+en+groei+NRC+1.docx&l=ptcmutkvne
Impressie van Leo H.:
. We hebben het eerst nog even over Israel en de Oekraine, en hoever Pacifisme moet gaan.
. Dan bespreken we veel situaties en problemen in de demografie van Nederland. Heel veel over hoe het vroeger was. Wordt Nederland misschien te vol?
. Migranten helpen de welvaart, maar hoe dan huisvesten? Vroeger, en ook nu nog wel, zorgde de werkgever voor de huisvesting. Maar bij ontslag wordt de werknemer dan vaak dakloos. Opgemerkt wordt dat hoge flatgebouwen minder ruimte innemen zodat er meer ruimte is voor groen en natuur.
. De overheid heeft uit bezuiniging het meeste kennis-personeel afgestoten en gedelegeerd aan commerciele partijen. De overheid is zijn regie kwijt, slaagt alleen in wat lapwerk. Nu ja, wel goed lijkt de oprichting van een commissie Demografische ontwikkeling.
. Na afloop gaan 5 van ons nog wat drinken en napraten in de Kargadoor vlakbij.

10 nov. 2023 Gemeenschapszin,
Inleiding van Egbert S.
. Kerken lopen al jaren leeg maar de behoefte aan gemeenschapszin bestaat als nooit tevoren. Toegenomen bezoeken aan kerkdiensten voor "ongelovigen" of "vrijzinnigen", lezingen van filosofen of het Utrechtse Studium Generale, zelfs cabaretiers verdiepen er zich in.
Impressie van Leo H.:
. We zijn met maar drie mensen, mogelijk door het slechte weer. We stoppen om 21:10 .
. Mensen zijn sociale wezens, een mens voelt zich prettig als onderdeel van een groep. Ook voelt hij zich dan veiliger. Een persoon kan zich overigens lid voelen van meerdere groepen, zoals Familie, of Humanistisch Verbond, of hobbyclub of/en sportclub .
. Gemeenschapszin is heel nuttig voor onze samenleving. Hoewel het vaak overvleugeld wordt door individualisme. Dit maakt sturing vanuit de overheid nodig.
. Gemeenschapszin is ook voor jezelf nuttig, bijvoorbeeld dat je leert door contacten in de groep. Leo merkt op: Ook na je levenseinde maak je nog deel uit vd groep, door het enigszins voortleven v je gedachten bij de andere leden vd groep. .

24 nov. 2023 Nederland na de verkiezingen,
Inleiding van Wim S.
. Wat betekent de verkiezingsuitslag voor de richtingen die ons land op zal kunnen gaan? Welke partijen hebben hun relevantie verloren en met welke gaan we de toekomst in? Welke coalities zijn kansrijk en wat zullen ze gaan betekenen voor de inwoners van ons land? En niet in de laatste plaats: hoe zal de nieuwe politieke werkelijkheid zich gaan verhouden tot het Humanistisch gedachtengoed? We gaan erover in gesprek aan de hand van een greep uit de uitdagingen waar Nederland voor staat.

8 dec. 2023 (div.presentaties),
Egbert S. had gevraagd om als deelnemer een onderwerp met uitleg te bedenken.
Impressie van Leo H.:
De 6 deelnemers presenteerden hun onderwerpen.
1. Drankverslaving. Om ervan af te komen word lid van een vereniging zoals Blauwe Knoop of Anti Alcoholi.
2. Tirade over het niet echt aanpakken van de Klimaat-crisis. Het HV moet actiegroepen meer ondersteunen.
3. Tech, is dat niet een wezenlijk onderdeel van de menselijke aard?
4. Asylzoekers, de vele problemen daarmee, zoals huisvesting. Op TV wordt het veel besproken.
5. De wereld en het Universum, hoe komt het dat die bestaan? Zie utrecht2.horowitz.nl/mathworld.htm
6. Vrijheid in onze job. Alleen met Blijheid of ook met Verantwoordelijkheid? Er moet een goede balans zijn.

26 jan.'24 Planetaire crisis
. Voorbereid door Wim S. met 12 vragen.
Impressie van Leo H.:
. Het gesprek, met 12 deelnemers, is levendig. De gespreksleider moet regelmatig lange betogen afbreken om ook de visie van anderen te kunnen horen. Ieder moet zich inhouden om niet teveel het woord te nemen.
. Genoemd wordt Rapport vdClubvRome 1972, en Sicco Mansholt . Broeikas-effect door koolzuur was toen al bekend maar het nemen van maatregelen ertegen, dat komt erg langzaam op gang. Zure regen en aantasting van de ozonlaag zijn wel verholpen redelijke tijd na ontdekking.
. De voetafdruk op de aarde van de westerse mens is veel te hoog . Voelen we daarvoor schuldig? Ja, maar we willen toch een prettig leven hebben. Ieder kan zijn voetafdruk individueel verminderen door bijv.thermostaat lager te zetten, minder auto te rijden, minder vliegreizen, minder vlees en zuivelproducten te eten . Toch zal dit niet voldoende zijn om de opwarming van de aarde acceptabel te houden ... er moet echt veel meer alternatieve energie opgewekt worden, en methoden om de koolzuur uit de lucht te halen ...
. Koeien afschaffen zou veel helpen. Maar kweekvlees wordt onbewust tegengewerkt door de boerenstand e.a. De markt-economie en ihb. het grootkapitaal spelen ook een kwalijke rol.

28 jun.'24 Levenslust &zingeving
. In- en bege-leiding door Wim S.
. De zin van het leven is om er zin aan te geven. Want je leven is een feit en dat wordt prettiger als je er iets zinvols mee doet. Sluitende redenering, doen dus! Was het maar zo eenvoudig. Dan waren meer mensen gelukkig, zaten er minder in de gevangenis of in andere problemen en zag de maatschappij er rooskleuriger uit. Op deze laatste Moving Minds van dit seizoen en bovendien de laatste onder het ‘bewind’ van uw moderator van de afgelopen jaren gaan we filosoferen over de vraag der vragen: waarvoor kom ìk mijn bed uit iedere morgen? En hoe zit dat bij jou? .
. 10 aspecten, 1. Levenslust en zingeving. Kip en ei, oorzaak, gevolg, 2. etc.
Impressie van Leo H.:
. We starten om 19:30 met 12 mensen. We gaan 30 minuten in groepjes van 3 met elkaar praten over de 10 aspecten. Na een korte pauze bespreken we de oogst. W.o. :
. Levenslust en zingeving zitten ahw. aan tegengestelde kanten v.e. lemniscaat.
. Als je weinig stimulans kreeg van je ouders dan moet je je op eigen kracht zien te ontwikkelen, maar dat kan en wil niet iedereen.
. Het is verstandig om meerdere doelen en zingevings-aspecten te ontwikkelen.
. Om 21:40 gaan nog een 8-tal van ons wat drinken in de Kargadoor.

______________________

.
Naar begin van deze lijst