HV afd. Utrecht e.o.

MEETINGS HV Utrecht

Voor bijeenkomsten tot oktober 2018 zie archief.htm .
Voor latere bijeenkomsten zie ook Facebook
of/en de HV afdelings-pagina's .
. . Vanaf eind 2019 zijn de agenda-items iha. ge-ordend naar type, achtereenvolgens:
Lezingen
Film-avonden
Reading Minds
Woorden geven
Jongeren
Open gespreksbijeenkomsten
Moving Minds
laatste MMverslag

Eerdere bijeenkomsten
staan daarna nog.
_________________________________

ALV en lezing van Laurens ten Kate
dinsdag 17 december 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
. Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening.

. Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme van de UvH, zal spreken over de betekenis van kerst voor humanisten. Welke waarde hechten humanisten hieraan? Is het wel relevant om kerst te vieren als je geen Christen bent?
. Verder zullen de bestuursleden van Afdeling Utrecht ook aanwezig zijn voor de Algemene Ledenvergadering om te presenteren wat de afdeling heeft georganiseerd in 2019 en wat onze plannen voor 2020 zijn. Hierbij is er ruimte voor vragen en reacties van de leden.

.

Vrijdag 18 december 2020 Tijd: 19:15-20.15 uur
ALV online (workshop canceled)
. Er zijn ongeveer 20 aanwezigen, w.o. alle bestuursleden en als gast Tessa vWijnen van het LB.
. Uit de "zaal" komt het verzoek om op de online media wat meer gegevens te vermelden, o.a. over de meetings "woorden geven" en over het thema van de komende MovingMinds.
. Twee nieuwe bestuursleden worden gekozen, Rene van Schouwbroek als penningmeester die Karijn vervangt (Karijn vertelt nog iets over haar nieuwe bezigheden in de zorg-ethiek), en Maartje Meertens die Arnold Jorna vervangt. Nu ja vervangt, een bestuur mag ook uit 7 of 9 leden bestaan.


Lezing over goed leven
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

. Tijdens deze lezing zal humanisticus Jan Warndorff vertellen over zijn perspectief van het humanisme. Hij stelt, "het Antropoceen, het mondiale dorp, de ecologische crisis: in de 21e eeuw bevinden we ons in een geheel nieuwe situatie, dat ook om een nieuwe manier van denken vraagt. De uitdaging aan het humanisme is om zich te ontwikkelen voorbij haar antropocentrische en rationalistische achtergrond, zodat het niet meer gaat om de mens alleen maar om de mens in verhouding tot de aarde, en zodat de cognitieve verhouding tot de wereld wordt gecomplementeerd door een affectieve verhouding." In zijn boek "Geen idee: filosofie van het boerenverstand" (Lemniscaat 2017) geeft de auteur een voorzet. Hij schetst een vernieuwende manier van denken dat draait om het concrete alledaagse leven, met als kernmoraal: probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Zijn inspiratiebronnen zijn Emmanuel Levinas, Teilhard de Chardin, De Kleine Prins en het boeddhisme, maar vooral de verassende humanistische levensfilosofie van Jose Ortega y Gasset. Emeritus professor Hans van Rappard (Vrije Universiteit, Filosofie Oost West) beschreef het boek als "een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij." De inhoudsopgave en integrale inleiding zijn te lezen op zijn website, www.janwarndorff.nl

Impressie van Leo H.:
. Spreker presenteert zijn visie voor zo'n 25 aanwezigen over hoe je in het leven kan staan. Een rol speelt dat hij tot 19 jarige leeftijd in Ethiopie leefde, waar bijvoorbeeld wilde natuur altijd dichtbij is. En dat hij studeerde aan de UvH.
. Enige aspecten die hij noemt zijn: De Ratio verduistert het humanistisch levensgevoel, wees daarop verdacht. Het gaat om de interactie van jezelf met andere mensen en de wereld. Aanvaard en omarm wat er om je heen is, en wat er in de wereld is. Houd van het leven.
. Na de pauze zijn er veel vragen uit de zaal. Zoals: Moet er niet ook aandacht voor de toekomst zijn? Wat te doen met de onverschilligheid bij veel mensen? Mag je behalve "tevreden zijn" niet ook "meer willen" in dit leven? Hoe omgaan met agressieve gevoelens, en hoe met sporters die hun grenzen willen doorbreken ?
. Vragen en antwoorden zijn in goede sfeer.
Lezing "Het verlangen naar zin"
vrijdag 11 september 2020
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Camping Ganspoort (De Kantine), Helling 87, Utrecht
. Kosten: Gratis voor HV-leden en studenten, 5 euro voor overige geïnteresseerden.
. Info & aanmelden(verplicht) : utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Spreker: Hans Alma, hoogleraar bij de UvH

. . Mensen kennen een diep verlangen naar zinvol en waardevol leven. Dat verlangen is geworteld in hele vroege, lichamelijke ervaringen van de wereld als een goede plek om te zijn. Het is een kwetsbaar verlangen, want we kunnen ook teleurgesteld en beschadigd raken. Wat maakt ons daarin weerbaar, wat houdt het verlangen levend? Onze cultuur reikt ons het nodige aan in de vorm van kunst, filosofie, religie. Hoe gaan we met dergelijke bronnen van zin om in onze laatmoderne samenleving, waarin levensbeschouwing voor velen problematisch is geworden? Hans Alma zal in haar lezing het belang van levensverkenning bespreken en onderzoeken hoe we daar gestalte aan geven in dagelijkse praktijken.
. Verder onderzoekt ze wat in deze context de bijdrage kan zijn van een hedendaags humanisme. Hans Alma pleit voor een ecologisch humanisme, dat niet uitgaat van de autonome mens in een maakbare wereld, maar van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bestaansvormen. In het omgaan met de wereld vraagt dat van de mens geen controle en dominantie, maar respect en partnerschap. Vanuit een open levenshouding kunnen we resonantie ervaren met wat ons omringt: in de relatie kunnen nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden om ons leven vorm te geven. Vanuit een dergelijk ecologisch humanisme komt zinvol leven in het teken te staan van aandacht, compassie en zorg voor menselijke en niet-menselijke anderen. Met behulp van kunst laat zij hier voorbeelden van zien.
.Film-avonden met nabespreking
vrijdag 14 februari 2020, (niet: 17 april, 19 juni), 18 september, 16 oktober en 20 november.

Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur - 22.00 uur film met nagesprek.
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekeningInfo en aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Ook in 2020 is er weer enkele keren HV-Film, op vrijdagavonden aan de mooie locatie aan de Oudegracht. Vanaf 19.00 uur is inloop en kun je aan de bar alvast wat drinken. Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film door Ina Brouwer, Silvia Benschop of Peris Shaban. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat deed de film met je? Welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in?

. Vrijdagavond 14 februari gaan we een film bekijken over een succesvolle reclameman, Howard, die na de dood van zijn dochter erg worstelt met zijn bestaan. Hij loopt vast en is zichzelf niet meer. Zijn depressie lijkt een ondergang te worden voor zijn onderneming. Zijn collega's zien de tragiek van dichtbij gebeuren en besluiten om hem een handje te helpen. Wat als een interventie wordt opgezet om Howard uit de put te trekken, blijkt een ander soort helingsproces op gang te zetten.
. Deze film roept boeiende vragen op. Wat betekent het om een dierbaar persoon te verliezen? Op welke manier gaat een humanist om met tegenslagen in het leven? Wat maakt een persoon weerbaar? En wat zijn jouw ankerpunten tijdens moeilijke momenten?
. Na de pauze zullen we aan tafel zitten om eerst in tweetallen onze gedachten te delen over de hierboven genoemde vragen. Vervolgens benoemen we een aantal stellingen die we in een open dialoog zullen bespreken.


HV Film6 18 september:
One man saving world

. Op vrijdagavond 18 september is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden.
. De 1,5m afstand kan in acht worden genomen en er is ventilatie waarbij de afgezogen lucht vervangen wordt door buitenlucht. Wel zijn de zitplaatsen beperkt. Meld je daarom aan via mail: hvfilmutrecht@gmail.com
. De Film (lengte 100 minuten):
. Op 26 september 1983 komen in een observatiestation in Moskou meldingen binnen dat Amerikaanse kruisraketten zijn opgestegen met bestemming USSR. De verantwoordelijke officier van de installatie staat voor de keuze om nucleaire raketten naar de VS te sturen. Volgens het protocol moet hij die opdracht geven. Daarmee zal het nucleaire arsenaal van de Sovjet-Unie heel Noord-Amerika wegvagen. Tegelijk twijfelt hij: klopt het systeem wel?  Is er geen sprake van een foutmelding? Zijn de computers te vertrouwen? Hij besluit het bevel niet te geven en behoudt daarmee de wereld van de ondergang. Want uiteindelijk zal blijken dat het inderdaad om een onverklaarbare foutmelding binnen het systeem ging.
. In 2003 begint de Deense filmmaker Peter Anthony aan de documentaire over deze heldhaftige Russische luitenant; de man die de wereld redde. Tien jaar lang werkte hij aan het document. Het levert een indringend portret op van een verbitterde man, Stanislav Petrov, die na het incident zijn leven op een zijspoor zag raken. In de film volgen we hem wanneer hij voor eerst een reis naar Amerika onderneemt en daar als een held wordt onthaald. Tegelijk worstelt hij met de demonen uit zijn persoonlijke verleden, die in gedramatiseerde fragmenten op sfeervolle wijze worden verbeeld. Over het werken aan de film en de reden dat het een decennium duurde zegt Anthony: “Hij was moeilijk om mee te werken omdat hij in zijn tijd nog steeds naar de Goelag gestuurd kon worden voor het bekend maken van ongeautoriseerde informatie. En hij was een oud-soldaat; hij was niet ge-interesseerd in het bespreken van zijn persoonlijke gevoelens. En juist dat is het mooie aan het verhaal.”

. Een indringende documentaire die zowel de rauwe als ontroerende kant van een tragisch mensenleven laat zien. Die toont dat echte helden in de eerste plaats echte mensen zijn.
. Algemene informatie: Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat vond je van de film? Wat herkende je? Welke vragen riep het op?
. Tijd: 19.00u inloop, 19.30-22.00u film met nagesprek. Tussen de film en het nagesprek is een pauze.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 ad werf, Utrecht.
. Aanmelden (verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Kosten: gratis voor HV-leden en studenten, en 5 euro voor overige ge-interesseerden. Drankjes zijn verkrijgbaar bij de bar. * NB er is alleen contante betaling mogelijk, graag zoveel mogelijk gepast.*
Korte impressie van Leo H.
. Het nagesprek wordt geleid door Martijn Rozing, die vroeger wel vaker een film begeleid heeft. Ongeveer alle ongeveer 15 aanwezigen hebben wel iets gezegd over de film. Zelf vond ik dat ver-onachtzaamd wordt dat de man de rang van luitenant kolonel had, van zo-iemand mag je toch wel goed overdachte beslissingen verwachten. De toewijding voor zijn zieke vrouw vond ik trouwens treffend. Het nagesprek loopt zo'n 20 minuten uit.

HV Film 16 oktober:
A personal struggle for emancipation

. Op vrijdagavond 16 oktober is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden. Voor algemene informatie zie bij filmavond 18 september hierboven.
. In lijn met het thema 'Inspiratie', waar we in het begin van het jaar mee startten, bekijken we een film van 77 minuten over de levensloop en carrière van Jackie Robinson. Jackie Robinson was de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de Major League Baseball. Vanaf 1884 was er in Amerika namelijk een verbod op het aannemen van donkere spelers in het team. In deze film zien we welke strijd Jackie voert met zichzelf en de wereld om zich heen om zijn doelen te bereiken en de wereld van honkbal voorgoed te veranderen.
. De film draait om humanistische thema's als: gelijkheid, zelfontplooiing, inspiratie, en authenticiteit. Hoe houd je je staande in een wereld die jou niet beschouwt als een mens? Het is een prachtige film die de weerbaarheid van Jackie Robinson uitbeeldt en laat zien dat de persoonlijke strijd ook zijn weerslag heeft op een breder maatschappelijke ontwikkeling.

20 november HV Film met nagesprek :
Daughter of a film divette

. Length 106 min.
Locatie: Catharijne Esplanade 13 Crowne Plaza etage 3
Tijd: 19:30 - 22:00, inloop va.19:00
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge-interesseerden (graag contant en gepast betalen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
NB: neem een mondkapje mee, dit mag af zodra je op een stoel zit.
. De film.
. Hoe moeilijk heb je het als je moeder een beroemde filmster is? Het is een prachtige film. De regisseur kiest ervoor om een film in de film op te nemen. Filmopnames vormen dan een spiegel waarin de acteurs zichzelf herkennen, wat leidt tot nieuwe inzichten in het eigen leven.
. Moeder Fabienne is een beroemde filmster en haar dochter Lumir heeft nooit de warmte en liefde ontvangen waaraan zij behoefte had. Nu over het leven van haar moeder een biografie is verschenen, komt Lumir met man en kind uit New York naar Parijs om haar moeder te feliciteren. Maar na enige bladzijden gelezen te hebben, laaien de stekeligheden opnieuw op. De biografie berust op leugens. Of niet? Fabienne heeft weinig tijd en zin om er over te praten. Als beroemde actrice speelt ze als moeder een rol in een sciencefictionfilm. In die film wordt ze herinnerd aan een ingrijpende gebeurtenis.

Vrijdag 19 februari 2021, en ook 16 april, 18 juni, 17 sept, 15 okt, 19 nov., zijn er weer HV Film-avonden met nagesprek.Reading Minds.
. woensdag 19 februari 2020 e.v.
In 2020 neemt Maarten Struijs ons weer mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor de bijeenkomst een tekst gedeeld die besproken zal worden. Voor 2020 gebruiken we hoofdstukken uit het boek "Waarvoor je leeft"; studies naar humanistische bronnen van de zin. In dit boek komen Humanisten aan bod die lesgeven of gegeven hebben op de Universiteit van Humanistiek. Voor de eerste bijeenkomst beginnen we met Peter Derkx: "Humanisme als moderne levensbeschouwing". Waarschijnlijk volgen voor de bijeenkomsten daarna Joep Dohmen, Joachim Duyndam en Ruud Kaulingfreks. Als je van plan bent om een of meerdere Reading Minds erbij te zijn, kun je ervoor kiezen het boek zelf te kopen (27 euro). Maar ruim voor elke bijeenkomst wordt het te bespreken hoofdstuk ook per mail opgestuurd naar alle aangemelde deelnemers, zodat je prima mee kan doen aan de Reading Minds zonder het boek te kopen.
. Data (alle zijn woensdagen): 19 februari, (niet 15 april, 17 juni,) 21 oktober.
. Tijd: inloop vanaf 19 uur, start om 19.30 en afronding om 22 uur.
. Locatie: cafe Puschkin, Ridderschapstraat 1, 3512 CM Utrecht
. Kosten: 5 euro voor leden en overige ge-interesseerden, inclusief inclusief koffie/thee
. Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com

. woensdag 21 oktober 2020
Bespreking van twee essays over Aesthetiek

. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee. Om 19.30 beginnen we en rond 22.00 ronden we af. De bijeenkomst is gratis.
. Lokatie: Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). In het milieucentrum houden we ons natuurlijk aan de kpUeqpcoronamaatregelen. Een van deze maatregelen is dat we vragen of jullie je eigen mok voor de koffie of thee mee willen nemen.
. We bespreken twee teksten, van Kaulingfreks & Alma uit het boek "Waarvoor je leeft", en van Hans Alma uit het boek "Leven dat leven wil". De teksten worden na aanmelding toegestuurd.
. Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com
. Impressie van Leo H.
. Er zijn 10 deelnemers. Eerst is er een rondje waarin ieder iets vertelt over wat je van de essays vond. Het stuk over Aesthetiek en Kunst spreekt velen niet aan. Over het stuk betr. gelijkwaardigheid van dieren, we vinden het belangrijk, wel eten velen in de praktijk regelmatig vlees, of verdelgen muizen..
. Na een pauze wordt de vraag besproken of het HV meer aandacht moet hebben voor Natuur en Kunst. Dat wel, maar iedere humanist heeft het recht om z'n eigen beeld van de wereld te vormen.

. Woensdag 17 februari 2021, en 21 april, 16 juni en 20 oktober, zijn er weer reading-minds bijeenkomsten gepland.Woorden geven aan wat je bezighoudt.
. woensdag 5 februari 2020 e.v.

. Ook in 2020 gaan we weer schrijven!
. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezighoudt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech. Het gaat om het plezier van het schrijven, het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden. Je kunt per keer beslissen om mee te doen.
. Data (alle zijn woensdagen): 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november.
. Tijd: Inloop: 19:00 uur. Start: 19.30 uur tot 22:00 uur.
. Locatie: Puschkin, Ridderschapsstraat 1 in Utrecht.
. Locatie vanaf 2 september: MCU, Oudegracht 60.
. Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee.
. Aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com
.
Virus crisis: De workshops van 1 april, 6 mei en 3 juni zijn afgelast, in plaats daarvan hebben we per email ieder resp. een Brief en een Gedicht samengesteld en laten beoordelen door een "maatje". Op 1 juli zijn we met 6 mensen bij elkaar gekomen bij MCU om de resultaten te bespreken.
. We besluiten om er een geprint boekje van te maken. Op onze bijeenkomsten van 2 september (met 6pp), 14 oktober (met 9pp) en 4 november (met 9pp) bespreken we het verder. Het zal uiteindelijk zo'n 80 pagina's worden.
. Het boekje wordt gepresenteerd op vrijdag 18 december bij de online ALV, door het voorlezen van enkele gedichten uit het boekje.

. Woensdag 7 april 2021, en 5 mei, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, zijn er weer schrijf-avonden. Aanmelden voortaan bij maartje_meertens@hotmail.com .
. Op 3 maart houden we een korte zoommeeting om terug te kijken op onze bundel 'Naar Pushkin'. En over hoe we de volgende drie bijeenkomsten willen invullen.
. Op 7 april introduceren we aan elkaar een zelfgekozen kunstwerk dat ons inspireert. Het kan gaan om een foto, een schilderij, een beeldhouwwerk, een gebouw, een dansvoorstelling, een film, een muziekstuk o.i.d. We vertellen elkaar wat ons erin raakt en wisselen daarover uit. We maken een begin met een gedicht, lied, verhaal, sprookje column, etc. over dat wat ons raakt.
. Op 5 mei laten we elkaar horen hoe we thuis verder hebben gewerkt aan ons schrijfproduct en geven we elkaar daar commentaar op zodat we er nog een stap verder in kunnen komen
. Op 2 juni laten we elkaar het eindproduct horen of nog een extra product als je eerdere product al voltooid was. We kijken terug op de drie bijeenkomsten die we met elkaar hebben vormgegeven en kijken vooruit naar een opzet voor een nieuwe cyclus die we in september willen starten.Dertigers gespreksgroep.
. vrijdag 7 februari 2020 e.v.
(1e vrijdag vd maand, 20:00 uur)
. We komen bijeen om het gesprek aan te gaan over wisselende thema's. Je bent van harte welkom als je in de dertig bent (of iets jonger) en graag aan wilt sluiten bij de gespreksgroep. Bijdrage voor consumpties i.h.a. 2 euro.
. Aanmelden: vuppes@hotmail.comOpen gespreks-bijeenkomsten.
. Deze worden elke 2 of 3 maanden gehouden.

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

Zie ook www.facebook.com/hvutrecht/events en
www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/afdeling-utrecht/ en
www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html


Open gespreks-middag over Aftakeling bij jezelf en bij anderen.
Woensdag 22 januari 2020
, 14:30 - 17:30
Locatie: Buurt Prins Hendriklaan, adres bij aanmelding.
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Aftakeling, bij jezelf en bij anderen. Hoe kijk je er tegenaan en hoe ga je ermee om?

24 jan.20 Impressie van Leo H.
. We zijn met 8 mensen. We beginnen met een kennismakings-rondje, wat door uitweidingen over wel of geen contact met je kinderen en kleinkinderen, meer dan een half uur duurt.
. Daarna over het thema, vooral over hulp aan aftakelende mensen, hoever moet je daarmee gaan?
. Vooral veel gezinnen sluiten zich af, weren contacten en hulp van buiten het gezin. Leden van het gezin met problemen kan je dan niet helpen. De vraag is of dat eigen keus van die gezinnen is.. dus of je dan die persoon met problemen niet beter toch kan gaan helpen. De meningen bij ons hierover zijn verdeeld.
. We zijn het er wel over eens dat wij als ouderen elkaar moeten helpen. Maar we moeten daarbij niet teveel eisen van elkaar. Lichte vormen van burenhulp kan. Ter sprake komt nog het ACO (AdviesCommissie Ouderenbeleid), verg. website aco-utrecht.nl.
. Om 17.30 ronden we af en bespreken we over welk thema we de volgende keer dinsdag 24 maart zullen praten, zie web-agenda.
. Daarna eten 5 van ons nog samen een lekkere schotel Bami en meer, samengesteld door een van onze deelnemers.


Open gespreks-middag, gaat niet door, maar..
Dinsdag 24 maart 2020
, 14:30 - 17:30
Gaat niet door, maar we kunnen gaan discussieren per email. Geef je email-adres door.
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Het afgesproken thema is:
"De meeste mensen deugen", in hoeverre klopt dat of niet? Er is een boek met die titel, van Rutger Bregman.
Maar we kunnen het zeker ook hebben over de actuele Corona crisis. Hoe lang zal deze duren? Hoe verandert deze ons leven? Etc.


2020/03/24 14.30 - 17.15
Discussie via email over de Virus Crisis
met 10 deelnemers.
Impressie van Leo H.
. Ik ben tevreden over deze diskussie. Van de meeste van de deelnemers heb ik ervaren hoe zij zich opstellen tegenover de problemen.
. Uitgangspunt is de vraag of Crisis beheersing wel nodig is. Antwoord ja, omdat 1. daarmee veel doden onder zwakkere mensen vermeden worden, en in onze humane maatschappij laten we zwakkere mensen niet in de steek , en 2. daarmee niet teveel mensen tegelijk ziek worden, wat onze maatschappij zou ontregelen met alle sociale en economische schade van dien.
. Het gaat er ook om om ons zorgstelsel overeind te houden. Daarbij is niet alleen het redden van levens van ouderen van belang, ook jongeren kunnen ernstig ziek worden.
. Deze crisis zal ook een aansporing zijn om meer te investeren in research van virussen.  Wonderlijk is trouwens dat wat de mens niet erg kan, virus-infecties bestrijden, dat (bijna) elk menselijk (en dierlijk) lichaam dit WEL kan.
. Het elimineren van het Covid virus zal niet meer lukken, we kunnen het alleen nog wat vertragen.
. Of mensen "deugen" en op welke manier komt ook nog even ter sprake. Bijvoorbeeld gaat het zorgen voor de zwakkeren in het algemeen ons goed af. Over "Deugen" van mensen ja of nee, dat kan ons onderwerp zijn op onze eerstvolgende gespreks-middag, mogelijk na de zomer.

. Nagekomen inbreng 28 maart van Ab en van Evert.
. Van Ab:
In Zweden draait alles gewoon door. Alleen de zieken en 70 + moeten aan de 'binnenblijf' regels voldoen, die wij nu ook hebben. Scholen en kinderdagverblijven zijn open om ouders zo veel mogelijk door te kunnen laten werken. Lijkt  op wat RIVM aanbeval? 
. Van Evert, met dank aan Robert Went van de WRR: een aantal (34) ideeën van Amerikaanse denkers over de mogelijke gevolgen van de huidige wereldcrisis door het coronavirus, gepubliceerd door het internettijdschrift Politico: https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 . Men ziet vooral kansen voor een betere ontwikkeling van de samenleving.
.


Gesprek over wat ons bezighoudt.
Woensdagmiddag 2 september.

Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
Aankondiging.
. Wij zullen om 14:30 bijeenkomen op een deel van een omheind pleintje in Oudwijk. Er wordt gezorgd voor stoelen en meer. Na afloop zouden we daar ook bijvoorbeeld afhaal-chinees kunnen eten.
. Kleed je warm aan voor als het koel is door de wind. En neem een paraplu en/of regencape mee voor als het licht regent.
. . Let op:. als er sochtends veel regen of wind wordt verwacht in de middag, dan stellen we de bijeenkomst enkele dagen uit. We beslissen uiterlijk 12:30, houd de email in de gaten.
Kort verslag van Leo H.
. Het is toevallig heel mooi weer, dat komt goed uit.
. Er komen in totaal 7 mensen. We brengen in herinnering enige mensen die heel vaak meededen maar die overleden zijn of anderszins niet meer kunnen komen. Zo komen we te praten over hoe je kunt voorkomen dat langer dan een paar dagen niemand weet dat je dood bent. Het is handig om iemand te hebben die je elke 1 of 2 dagen belt. En de vraag komt op of en in hoeverre je nog wilt leven als je hulpbehoevend bent. De opvattingen hierover zijn verdeeld.
. Dan bespreken we of en hoe we verder willen met onze groep, gezien ook het bestaan van de soortgelijke groep Moving Minds op vrijdag-avonden.
. Ja we willen wel doorgaan, maar bij iemand thuis gaat momenteel niet goed, en in een cafe vinden we wat rumoerig. Daarom komen we vooralsnog liever bijeen in een gehuurd zaaltje. Het lijkt erop dat de huur betaald mag en kan worden door HV afdeling utrecht.
. Een woensdag begin november lijkt het meest geschikt.
. We kunnen altijd praten over actuele zaken. En onze deelnemers hebben vaak onderwerpen waarover ze willen praten, en die ze kunnen inleiden.
. Om 17:00 sluiten we de bijeenkomst. Drie van ons blijven er nog chinees eten.


Open gespreks-middag over wat ons beroert
Woensdag 4 november 2020
van 2 tot 5 uur.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, Utrecht
Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
. Praten over actuele zaken, en over kwesties die deelnemers inbrengen.
. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Maar wel altijd aanmelden.
. Na afloop willen sommigen van ons samen gaan eten in een restaurant.
Verslagje van Leo H.
Vanwege corona hebben 5 mensen zich afgemeld, we zijn daarom maar met 4. We hebben het eerst even over personen met een vervelende en lastige levensstijl, en over de werking van democratie. Dan over het zorg-beleid. Opgemerkt wordt dat patienten vaak tegen hun wil in een ziekenhuis worden opgenomen. En dat in Nederland de opschaling van de zorg minder lijkt te zijn dan in de ons omringende landen, dat stewardessen wel worden ingezet als verpleeghulp, en dat er apparaten voor thuis-be-ademing bestaan.
Vanwege corona kunnen we niet samen gaan eten. Wat betreft een volgende bijeenkomst denken we aan februari of zoiets, en misschien online.


HVG Open gespreks-middag over Ontspannen Communiceren.
Woensdag 10 februari 2021
. Online via Jitsi of Zoom, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30. (een week eerder, dus op 3 februari, van 14:30 tot 15:30 een proef-meeting, voor mensen die hun apparatuur willen voorbereiden, zoals programma's en app's en headsets etc.)
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na enige aandacht voor actuele zaken zullen er voor de diskussie twee korte inleidingen zijn over Geweldloze Communicatie en over Stroomtaal. Als je je zelf wil voorbereiden, hier zijn enige links:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/S/stroomtaal_383/
https://www.carmendehaan.nl/index.php/stroomtaal
. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven, en dat niemand het gesprek domineert.
. Na afloop kiezen we een thema voor de volgende keer, mogelijk "Buiten-aardse culturen", of "Deugen v.mensen", "Rechtspraak en Politiek", "Helden vs.Slachtoffers", "Ons omgaan met Corona", of iets anders. Als je een geschikt thema hebt waarover je een korte inleiding over kan geven, geef het door.
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl, bij voorkeur een week of meer vooraf, maar uiterlijk 10 februari 14:30.

______________


Moving Minds Cafe
Elke 2e en 4e vrijdag in de maand
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie was: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht,
locatie vanaf augustus '19 is vooralsnog MCU Oudegracht 60.
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? was mailto:infohvutrecht@gmail.com
Aanmelden nu (sinds april 2020 verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie.
((We zaten voorjaar 2019 bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002. Voor vragen kon je tot eind 2019 contact opnemen met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .))
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Thema's in de afgelopen tijd (met aantal deelnemers):
. Winkel vSinkel:
2017/09/08 (4pp) Humanistische Huizen ?
2017/09/22 (9pp) Wanneer ben je een "humanist"?
2017/10/13 (8pp) Autonomie
2017/10/27 (10pp) Robotisering vd maatschappij
. StayOK:
2017/11/10 (8pp) Basis-inkomen
2017/11/24 (8pp) UVRM, houden de naties zich daaraan?
. Brasserie Jansveld:
2017/12/08 (8pp) Eco-humanisme
2017/12/22 (6pp) In hoeverre commitment van vrijwilligers?

2018/01/12 (6pp) Ontwikkelings-samenwerking
2018/01/26 (8pp) Is ouderdom een ziekte?
2018/02/09 (8pp) Plato's Ideeen
2018/02/23 (3pp) Rol Fake news in de democratie
2018/03/09 (9pp) Sociale media en privacy
2018/03/23 (9pp) Werken om te leven of andersom?
. DeRechtbank ea:
2018/04/13 (10pp) Rol van Kunst
2018/04/27 (6pp) Liefdes-verdriet
2018/05/11 (7pp) Voedsel en eten
2018/05/25 (9pp) Redenen om te kiezen voor het humanisme
2018/06/08 (9pp) Eenzaamheid
2018/06/22 (7pp) Privilege van blanke mannen
2018/07/13 (8pp) Religie vs Humanisme
2018/07/27 (4pp) UVRM art.1 in het paspoort ?
2018/08/10 (8pp) Angst-gevoelens
2018/08/24 (3pp) Deep Democracy, Emoties e.a.
. UCK Domplein:
2018/09/14 (6pp) Aantrekkingskracht en Verleiding
2018/09/28 (9pp) Fantasie van Doem en Catastrofes
2018/10/12 (6pp) Onaangepast gedrag
2018/10/26 (6pp) Vrijheid in kiezen ve levens-overtuiging
2018/11/09 (8pp) L tenKate's artikel over Seculier en Sacraal
2018/11/23 (?) Gendergelijkheid in de praktijk, en #Metoo
2018/12/14 (9pp) Authenticiteit, wat is dat?

2019/01/11 (6pp) Spel m.abstracte woorden, wat je erbij denkt
2019/01/25 (8pp) Solidariteit
2019/02/08 (7pp*) Religie en Geloof
2019/02/22 (9pp) Zingeving en levenskunst
2019/03/08 (8pp) Wederkerigheid, wat als je niets kan terugdoen?
2019/03/22 (7pp) Boeddhisme (en 2pp herdenkingstocht aanslag)
2019/04/12 (10pp) Elite's, goed of slecht?
2019/05/10 (5pp) Nationalisme
2019/05/24 (11pp) Suicide
2019/06/14 (7pp) Optimisme vs Pessimisme
2019/06/28 (7pp) Online zijn, voor- en nadelen
2019/07/12 (7pp*) De (on)macht van de overheid
2019/07/26 (5pp) De (echte?) Nederlandse identiteit
2019/08/09 (9pp*) Imago en Pretentie
. MCU OGr60:
2019/08/23 (7pp*) Genderneutrale opvoeding
2019/09/13 (7pp) (waan)zin v.Toerisme
2019/09/27 (8pp*) Klimaatgrenzen
2019/10/11 (8pp) Hierarchie en Macht
2019/10/25 (7pp*) Verdriet
2019/11/08 (8pp) Relativering &humor
2019/11/22 (7pp*) Stervenskunst
2019/12/13 (6pp*) UVRM acceptatie
2020/01/10 (11pp*) Zelfbeschikking over je Lijf
2020/01/24 (8pp) Verwaarlozing
2020/02/14 (6pp*) Mens Slecht/Goed
2020/02/28 (6pp) Slapeloosheid &werk
. Online via Jitsi:
2020/04/10 (10pp*) Conformisme
2020/04/24 (6+3pp*) Altruisme
2020/05/08 (10pp*) Na corona
2020/05/22 (11pp) ?Huidhonger
2020/06/12 (8pp) DeGroteTransitie.nl
2020/06/26 (8pp) Komplot Theorie
. MCU OGr60, aanmelding vereist:
2020/07/10 (8+2pp*) White Privilege
2020/07/24 (8+3pp*) De Islam in Nederland
2020/08/14 (9pp*) Het levenseinde
2020/08/28 (4pp*) Planet of the humans
2020/09/25 (7pp*) China en Mensenrechten
2020/10/09 (7+2pp*) Duurzaamheid en humanisme
2020/10/23 (7+2pp) USA verkiezingen
2020/11/13 (0+4+2pp*) USA verkiezingen II
2020/11/27 (0+6pp*) Onderwijs curriculum
2020/12/11 (5pp*) Effectief Altruisme
2021/01/08 (0+8pp*) Mensenrechten
2021/01/22 (0+ pp) Geloven en Weten

Hieronder komen enkele impressies van Moving Minds bijeenkomsten (aangegeven met een * hierboven). Impressies van Leo H. met eventuele aanvullingen van andere deelnemers.

12 juli 2019 thema: De (on)macht van de overheid. Impressie van Leo H.
Er is een "overheid" per gebied of invloedssfeer (stad, land, kerkgemeenschap etc.) . Maar er zijn bij ons verschillende opvattingen wat een "overheid" precies is, met of zonder aansturende krachten etc.
De overheid is vaak zeer onmachtig, moet rekening houden met veel andere krachten, zoals Markt, Lobby en Eigenbelang.
De regels van de overheid (wetten) worden erg complex, de burgers kennen ze steeds minder en verliezen vertrouwen in de overheid.
Moeten wetten altijd "gehandhaafd" worden, of alleen wanneer overtreding tot ernstige problemen leidt?
Een van ons oppert om alle wetten maar af te schaffen op een na, te weten de UVRM.
Maar we willen de overheid behouden, daar zijn we het wel over eens. De overheid dient sterker te worden, bijvoorbeeld in het rechtdoen aan de zwakken in onze samenleving.

9 augustus 2019 thema: Imago en Pretentie. Impressie van Leo H. van het gesprek.
Ik vind de begrippen imago en pretentie wat onduidelijk en moeilijk, maar ieder weet er wel iets zinnigs over te zeggen.
Zelf kom ik nav.het gesprek tot de volgende overwegingen.
Ik wil niet iets voorspiegelen wat ik denk niet te kunnen waarmaken . Maar een goed imago van jezelf maakt duidelijk waar je voor staat en wat je echt belangrijk vindt. Zo ook: "ik wil beslist gezien worden als humanist. Misschien dat mijn voorbeeld leidt tot het aansluiten van meer mensen bij het humanisme."
Staat humanisme pretentie toe? Ik denk ja, "het humanisme heeft de pretentie dat het mogelijk is om een goed leven te hebben zonder zich te laten leiden door een hogere macht".
Na een thema voor de volgende keer uitgezocht te hebben, gaan we om even over 9 uur uit elkaar.

23 augustus 2019 thema: Genderneutrale Opvoeding. Notitie van Leo H.
Het is weer een ge-amimeerd gesprek waarin veel aspecten naar voren komen.
Er zijn verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen kunnen babies baren. Verder zijn vrouwen meestal erg bedreven in kletsen met elkaar, meer dan mannen. Maar mannen zijn gemiddeld sterker, en mogelijk wat avontuurlijker. Vrouwen en mannen 1zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig, dat is de
uitdrukking.
Een van de punten die ter sprake komen is dat mannen vaker dan vrouwen in crimineel gedrag vervallen. Verg. dat in USA in 2010 tienmaal zoveel mannen in de bajes zaten dan vrouwen. Reden kan zijn dat jongens iha. wordt bijgebracht dat ze moedig moeten zijn. Mogelijk zal een genderneutrale opvoeding helpen tegen crimineel gedrag. Onderricht aan kleine kinderen over "hoe je goed te gedragen" of zo, dat zou nuttig zijn.
Kort na 9 uur gaan we uit elkaar.

27 september 2019 thema: klimaatgrenzen. Impressie van Leo H.
We praten met 8 mensen over het probleem, ook wel aangeduid als Broeikas effect. Hierbij een paar punten die ter sprake komen.
We constateren dat we nu met z'n allen verkeerd bezig zijn met almaar meer dingen te willen, met steeds meer mensen. Bijvoorbeeld gaan we steeds meer vliegen.
Als je veel koolzuur-tax oplegt aan grote vervuilende bedrijven, dan gaan die naar het buitenland, en verliest Nederland bedrijvigheid, wat de meeste mensen niet willen.
Er moeten gewoon veel meer windmolens en zonnepanelen ge-installeerd worden.
Aanpakken van het klimaatprobleem, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen als aardbewoners gezamenlijk. We willen alleen iets bijdragen als de meeste andere mensen het ook doen. Maar we kunnen ook wel individueel iets doen door een goed voorbeeld te geven, zoals minder vliegen, korter douchen, minder vlees eten etc.
Al met al voelen we ons nogal hulpeloos tav.het probleem, maar het is goed om het onder ogen te zien.

25 oktober 2019 thema: verdriet. Impressie van Leo H.
We praten met 7 mensen over het thema Verdriet. Er zijn verschillende opvattingen over wat het nu eigenlijk is . Een is dat Verdriet komt door iets naars veroorzaakt buiten jouw macht.
Als een vriend van je verdriet heeft, wat moet je dan doen? Medeleven tonen is altijd wel goed. Maar wanneer een gesprek aangaan? In ieder geval niet dadelijk, eerst de persoon gelegenheid geven om zelf tot rust in zijn/haar geest te komen. Daarna is het voorzichtig aftasten, wil iemand contact over het verdriet? Het hangt af van diverse dingen.
Humanisten geven meer aandacht aan problemen, ook aan verdriet, ook omdat ze niet geloven in de invloed van een hogere macht.
Na een onderwerp voor volgende keer bedacht te hebben (relativering en humor), gaan we om 9 uur uit elkaar.

22 november 2019 thema: stervenskunst. Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen over hoe afscheid te nemen van het leven. Allerlei aspecten komen aan de orde.
. Is stervenskunst wellicht een belangrijk onderdeel van levenskunst?
. Is nadenken over het einde van je leven gewenst? Veel mensen, vooral jongere, willen er niet over nadenken.
. Zelf zul je op zeker moment sterven. Daarom is het wellicht goed om te leven met en voor de mensen om je heen, velen zullen namelijk nog voortleven na jouw heengaan.
. Niemand weet hoelang hij/zij nog te leven heeft, een dag, een jaar, of tien jaar of nog langer .. het is wellicht beter om met alles rekening te houden.
. Door ruim van tevoren na te denken over je komende levens-einde, en dingen die je beslist nog wil doen af te maken, heb je meer rust bij het eigenlijke sterven.
. Door allerlei dingen goed te regelen, vermijd je voor je nabestaanden allerlei problemen.
. Door nog in leven dingen uit te praten met je naasten, voorkom je veel onaangename spanningen bij de afscheidsplechtigheid en daarna.
. Om je nabestaanden niet teveel te belasten, is het wellicht goed om te regelen dat je in geval van te verwachte komende wils-onbekwaamheid zonder uitzicht, kunt uittreden uit het leven.
. Om 9 uur ronden we het gesprek af en bepalen we een onderwerp voor de volgende keer.

13 december 2019 thema: UVRM acceptatie. Impressie van Leo H.
. We hebben het met 6 mensen over de UVRM (mensenrechten), en de acceptatie daarvan. De UVRM werd in 1948 door de VN aanvaard. Maar ieder land mag zelf bepalen wat het doet met de UVRM verklaring.
. Ook staat in de UVRM niet echt iets over bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties of de toekomst van de aarde.
. We constateerden dat de UVRM door enkele landen niet echt wordt ge-accepteerd, bijv. China, en door veel landen niet erg wordt nageleefd, en ook in Nederland niet volledig wordt nageleefd.

10 januari 2020 thema: Zelfbeschikking over je lijf. Impressie van Leo H.
. We praten met 11 mensen over de grenzen van zelfbeschikking. Er is in veel gevallen een probleem, een dilemma.
. Bv. is zelfbeschikking bij een kind beperkt, de ouders moeten beschikken, ook tegen onverstandig gedrag van heqt kind.
. Ook bij zwakbegaafden is er mogelijk een beperking, bv. mag een vrouw een kind "nemen"? De ouders moeten het kind dan wel opvoeden.. Maar het kan problematisch zijn om een vrouw te laten afzien ve kind.
. En wat als iemand tijdelijk het bewustzijn verliest, dan moet iemand anders de beslissingen nemen.
. Ook bij latere wils-onbekwaamheid, wie neemt dan de beslissingen? Bespreek dit bij voorkeur in een vroeg stadium, bv.met je kinderen.

14 februari 2020 thema ''De mens is van nature slecht/goed''.
. Enkele artikelen die hierover gaan:
https://iai.tv/articles/hobbes-vs-rousseau-are-we-inherently-evil-or-good-auid-1221
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moeten-we-echt-uitgaan-van-het-goede-in-de-mens~bd410650/
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/45357/het-kwaad-in-de-mens.html
https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutger-bregman-en-het-goede-in-de-mens
. Impressie van Leo H.:
. Het gesprek met 6 mensen wordt uitstekend (be)geleid door Wim. Bij toerbeurt geven we onze reacties op de gestelde vragen. Er zijn heel veel reacties gegeven. Uit de gegeven reacties zou ik het volgende willen destilleren.
. De mens is niet van nature slecht of goed.
. Evolutie heeft niet alleen eigenbelang maar ook sociaal gedrag bewerkstelligd.
. Conformisme heeft gevaren, je dient na te denken voordat je je conformeert.
. Iets voor de lieve vrede aanvaarden is niet altijd goed.
. De overheid moet meer vertrouwen hebben in het gedrag van burgers.
. Chinezen die aangifte doen tegen discriminatie, dat is een goede ontwikkeling.
. We hebben af en toe behoefte aan grens-overschrijdend gedrag.

28 februari 2020 thema Slapeloosheid.
Aankondiging.
Gerard Kind: Ik slaap al een tijd slecht, soms helemaal niet. Een bevriende psychotherapeut zei: ''Eigenlijk is dat de enige normale reactie op wat er in de wereld gebeurt''.
Alain de Botton: ''Insomnia is seldom a physical disease ... It is not really to do about not being able to sleep, it is about not having given ourselves a chance to think''.
Zie ook:
1. School of Life: https://www.youtube.com/watch?v=N3zqpAleU5g
2. Ted-x, Eus van Someren: https://www.youtube.com/watch?v=0y6c2KbCftg
3. https://www.humanistischverbond.nl/slapeloos/
4. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/steeds-meer-nederlanders-kampen-met-slaapproblemen-klopt-dit-wel~b21df3b3/
5. https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/slapeloosheid-heeft-vele-gezichten
Impressie volgt nog (of niet..).

10 april 2020 thema Conformisme.
. Aankondiging..
. Hieronder een paar artikelen en filmpjes over dit thema die je ter voorbereiding kunt bestuderen.
. https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo
. https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w
. https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/sociologische_krachten_conformisme_voorbeelden_bronnen.htm
. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/drang-naar-conformisme-is-funest-in-een-samenleving-die-meer-en-meer-gekenmerkt-wordt-door-diversiteit~b93717f7/
. http://wps.pearsoned.com/nl_aronson_socialepsy_6/182/46637/11939164.cw/content/index.html
. https://www.socialevraagstukken.nl/conformisme-is-een-handig-beleidsinstrument/
. https://www.nrc.nl/nieuws/2004/06/12/nederlanders-zijn-helemaal-niet-individualistisch-7690055-a90803
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 10 mensen nav.het begrip Conformisme. In het begin waren er veel storingen. Er waren nog 2 deelnemers maar die moesten wegens slechte verbinding afhaken. Toen we allen onze video uitzetten ging het veel beter. Enfin, je kunt ook een goed gesprek hebben zonder elkaar te zien. Ja, deze avond hebben we ons ook beziggehouden met de perikelen van video meetings.
. Een paar punten die ter sprake komen zijn de volgende.
. Of een gedrag conformistisch is of niet kan je niet altijd zeggen. De meeste mensen conformeren zich graag aan het gedrag van groepsleden, alleen niet als er heel zwaarwegende redenen zijn om het anders te doen.
. Verzetsmensen zijn voorbeelden van mensen die zich niet conformeren. Maar ook schoolmeisjes in de 50-er jaren die een lange broek gingen dragen. En de aanzwengelaars van de zwarte pieten diskussie.
. Inburgeringskursus is goed, maar alleen om de nieuwkomer uitleg te geven over de gewoonten in dit land, en niet om de nieuwkomer een bepaald gedrag op te dringen. Het is het beste in onze samenleving om verschillen tussen groepen te accepteren, ook als je het niet eens bent, natuurlijk zijn er wel grenzen wat je nog accepteert.
. Als iedereen in Europa en in de wereld dezelfde taal zou spreken, ja dat zou goed zijn om elkaar beter te begrijpen. Maar de meeste naties vinden hun eigen taal zo belangrijk dat ze maar weinig ondersteuning geven aan gebruik van een wereldtaal.
. De corona crisis kwam ook nog even ter spake. Zweden geeft jongere mensen veel meer vrijheid van beweging dan andere landen, dat is dus non-conformistisch.
. De volgende keer willen we als thema Altruisme nemen. Om 21.05 be-eindigen we onze meeting.

24 april 2020 thema Altruisme
Aankondiging.
Aanvang 19:00 uur op Jitsi. Leiding door Karijn.
Hieronder nog enkele links om je verder in te lezen:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-kArjCybqpc
2. https://www.youtube.com/watch?v=Diuv3XZQXyc
3. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aanwijzing-voor-diepgeworteld-altruisme-dreumes-geeft-smakelijk-stuk-fruit-terug-aan-vreemde~ba07dd88/
4. https://www.ensie.nl/lexicon-van-de-ethiek/egoisme-en-altruisme
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 6 mensen over het thema Altruisme. In het begin zijn er nog 3 meer bij maar die moeten vw. technische problemen afhaken. Er is enig verschil van opvatting over wat altruisme nu precies is. Leuk om de verschillende opvattingen te horen. Hier volgen enkele overwegingen die naar voren komen.
. Een baby heeft nog geen ik-besef en wil vooral wezens om zich heen behagen. Altruisme is aangeboren. Pas later komt het zelf-besef en dat je in de eerste plaats voor jezelf wil zorgen.
. Bill Gates komt ter sprake, hij geeft veel geld aan goede doelen, in hoeverre is hij altruist?
. We voelen ons goed als we een zeker percentage van ons inkomen (ook anoniem) aan goede doelen geven.
. Echte altruisten denken niet alleen aan de mensen in hun omgeving, maar aan de hele mensheid, en ook aan de dieren en planten en de hele aarde.
. We kiezen voor de volgende keer het thema "Na corona" , en eindigen om 21:05 de meeting.

8 mei 2020 thema Na Corona
Aankondiging.
“Na Corona” wekt de indruk dat deze pandemie ooit achter ons ligt en alles weer kan zijn zoals het was. Maarook al is het virus eenmaal getemd, de wereld zal op allerlei gebied voor altijd zijn veranderd. Om herhaling te voorkomen. Maar ook omdat Corona onhoudbare tekortkomingen in onze samenleving zichtbaar maakte en tegelijk positieve effecten had die we niet meer wilden prijsgeven. Voor welke knelpunten wil jij nu een oplossing? Naar welke oude waarden verlang jij terug en welke nieuwe wil je behouden?
** Impressie van Leo H. **
. We praten met 10 mensen, over hoe zien wij de tijd na Corona. Al gauw komt de opmerking dat Corona wellicht nu altijd bij ons zal blijven, in ieder geval dan twee jaar. Het zorg-beleid vinden we zwak geweest, beschikbaarheid van diverse resources - zoals mondkapjes, nood-ziekenhuisbedden, IC-apparatuur en zorghulpen - kwam slecht op gang. Vergelijken van de situatie met andere landen is moeilijk, in elk land is de situatie weer anders.
. Zal nu eindelijk Kapitalisme verlaten worden? Nee, de mensheid zal vermoedelijk blijven hangen in het Kapitalisme. Overheid of Markt? De overheid dient opdrachten te geven aan bedrijven, voor de betaling moeten bedrijven en particulieren dan wellicht meer belasting gaan betalen. Maar onze meningen blijven verdeeld.

10 juli 2020 thema White Privilege
Introductie van Wim S.
De dood van George Floyd heeft de discussie over racisme wereldwijd tot kookpunt gebracht. Het omver trekken van standbeelden van witte ‘helden’ met een duister verleden laat een toenemende verscherping van de discussie over de relatie tussen ‘zwart’ en ‘wit’ zien. Twee jaar na een eerdere MovingMinds stellen we onszelf opnieuw de vragen van toen tegen de achtergrond van nu. Zijn we er anders naar gaan kijken? Vraagt de situatie van nu om een nieuwe benadering?
** Impressie van Leo H. **
. Er zijn 8 deelnemers waarvan 2 uit Breukelen, plus 2 die thuis meedoen via Jitsi. Na een kennismakingsrondje beginnen we tegen 7 uur met het onderwerp.
. Er komt o.a. ter sprake of en hoe Afrikanen een achterstand hebben tov. Europanen. We constateren dat Afrikanen voor 1500 in veel kleine gemeenschappen leefden en mogelijk mede daarom niet echt een schrift ontwikkeld hebben. En dat ze na 1500 gekoloniseerd werden, wat hun maatschappij heeft gecorrumpeerd.
. Maar wat kunnen we doen om de Afrikanen en andere allochtonen hier, als gelijkwaardigen te behandelen? In de eerste plaats door mensen (w.o. vooral werkgevers en politiemensen) bewust te laten worden van het belang hiervan, door diskussies hierover, ook op scholen. Mogelijk ook door het weghalen uit de openbare ruimte van symbolen als "zwarte piet" en van standbeelden van personen uit het verleden die volkeren hebben uitgebuit etc.
. Om even na 9 uur gaan we uit elkaar.

24 juli 2020 De Islam in Nederland
Introductie van Wim S.
. De Islam heeft na een halve eeuw groei een vaste plek verworven in de Nederlandse samenleving. Islamitische normen en waarden zijn moeilijk tot niet inpasbaar in de Westerse manier van leven. De problemen die dit oplevert halen sinds jaar en dag het nieuws.
. Desondanks zien ontelbare Moslims het Westen als het beloofde land. Westerling plaatsen vaker vraagtekens bij de bedoelingen en effecten van de Islam. Ze zien integratie mislukken; willen een rem op immigratie.
. Onder andere via de links hieronder kun je je inlezen op het onderwerp.
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/07/wilders-agendeerde-een-belangrijk-thema-12351385-a1353742
https://jalta.nl/buitenland/islam-en-democratie-een-ongelukkig-huwelijk-vol-misbruik-en-overspel/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13675/MS?sequence=1.pdf
https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2015-2-75/De-politieke-islam-product-van-botsende-beschavingen
Korte impressie van Leo H.:
. Velen van ons hebben in het verleden iha. prettig samengewerkt met Marokkanen en andere moslims. We praten uitgebreid over hoe de Moslims zich aanpassen in Nederland, in hoeverre de overheid en wijzelf kunnen bijdragen aan de aanpassing, en meer. Het gevaar van islam-fundamentalisten wordt wel gezien maar we hopen dat dit in de toekomst zal blijken wel mee te vallen.
. Ik vond het een goed gesprek, zoals ik van humanistisch ge-orienteerde mensen gewend ben.

14 aug. 2020 Het levenseinde
Introductie van Prerna Chaudhary
. D66 heeft afgelopen maand een wetsvoorstel ingediend om een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider. Zo wil het mensen die hun leven als voltooid beschouwen de mogelijkheid bieden op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.
. Het wetsvoorstel kan hier online gevonden worden.
. In deze Moving Minds bijeenkomst gaan we kijken wat onze eigen opvattingen zijn over een waardig leven, de verantwoordelijkheid over een waardig leven, een waardig levenseinde volgens humanistische principes en het idee van zelfgekozen levenseindes in onze maatschappij.
Verslagje van Leo H.
. We praten met 9 mensen olv. Prerna als student.
. We zijn het erover eens dat euthanasie beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen met een doodswens, maar wel na voldoende overleg met betrokkenen en professionals. Er zou een instituut moeten zijn waar iedereen zonder drempel mag komen praten over een doodswens. Het is beter dan dat mensen uit wanhoop voor een trein springen, hetgeen erg akelig en asociaal is.
. Opgemerkt wordt dat vaak het probleem van een doodswens creatief wordt opgelost, i.h.b. in een Hospice, door een beetje teveel pijnstillers e.d. te geven.
. Bij dementie is het lastig: als zorgverlener kan je een dement mens toch niet zomaar dood maken?

28 aug. 2020 Planet of the Humans
Introductie
. "Planet of the Humans" (van Michael Moore) is een omstreden film, waarin alle duurzaamheidsprojecten in twijfel worden getrokken.
. Het volgende artikel lijkt een goed beginpunt voor een gesprek: https://jacobinmag.com/2020/05/planet-of-the-humans-michael-moore-documentary-climate-change .
Impressie van Leo H.
. Bovengenoemd artikel adviseert Kern-energie, dat lijkt ons een slechte keus. In het algemeen zijn we het wel eens met de strekking van de film. Beperking van het aantal mensen op aarde tot 1 milliard zou erg goed zijn, maar dat lukt gewoon niet. De mens denkt in de eerste plaats aan zichzelf en zijn directe omgeving. We zullen een milieu-catastrofe niet kunnen tegenhouden.
. Wat betreft verdere toekomst van de mensheid, mogelijk zullen beleidsmakers de adviezen opvolgen die gemaakt zijn door ge-avanceerde computer-systemen. Op die manier zou het beheer van onze planeet in feite worden overgenomen door die computer-systemen.

25 sept.2020 China en Mensenrechten
Introductie van Wim S.
. China heeft binnen enkele decennia een hoofdrol verworven op het wereldtoneel en stelt zich steeds zelfbewuster en dwingender op. De afhankelijkheid van Europa van China is sinds Corona pijnlijk zichtbaar geworden. Het is lastig om kritiek te leveren op een grootmacht waarvan je afhankelijk bent. Toch is er alle aanleiding voor kritiek wat betreft mensenrechten. Stellen we ons eigenbelang voorop en kijken we weg of staan we pal voor de mensenrechten en blijven we China met kracht wijzen op haar fouten ongeacht de gevolgen? Of blijft het de kool en de geit sparen?
. De volgende links zijn behulpzaam als opmaat voor de avond.
https://www.chinasquare.be/chinese-rechtssysteem-heeft-eigen-normen-en-waarden/
https://www.amnesty.nl/actueel/nederlands-bedrijf-levert-surveillancetechnologie-aan-china
http://www.blogaap.nl/blog/1891/China-publiceert-witboek-mensenrechten
https://chinareis.strabrecht.nl/china2017/wp-content/uploads/2017/04/artikelversie2.docx
Impressie van Leo H.
. We zijn met 7 mensen. We starten met de vraag of het Westen chinese producten moet weigeren zolang ze de mensenrechten niet honoreren? Misschien maar niet omdat het niet erg helpt, China kan nu onderhand best bestaan door alleen voor eigen gebruik te produceren. En ja het is nu in feite een dictatuur, en die zal niet gauw de politieke vrijheden (art.19, 20 en 21) van de UDHR (=UVRM) toelaten. Maar het blijft goed om druk uit te oefenen.
. Verder bespreken we de economische kracht van China, waardoor ze ook op politiek vlak veel kunnen bereiken, met alle gevaren van dien voor ons. Maar dat kan je ook zeggen van de huidige USA. Wat dat betreft is het misschien wel een goed tegenwicht tegen de invloed van de USA.

9 okt.2020 Duurzaamheid en humanisme
Introductie van Wim S.
Binnen veel levensbeschouwelijke stromingen wordt gezocht naar de relatie met duurzaamheid. Ook het Humanistisch Verbond verkent hoe zij zich zal verhouden tot de ecologische crisis die zich voltrekt en erkent dat het Humanisme mede schuld heeft aan de deze crisis. De nadruk op universele menselijke rationaliteit als eigenschap die mensen boven niet-menselijk leven plaatst heeft mede bijgedragen aan uitbuiting van de aarde en haar rijkdommen.
. Leestips:
https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3142/Scriptie%20Definitief.pdf?sequence=1
accent op: 1.2 ­- 1.3 - 1.4 - 2.3 – 3 – 4,pag.41-45 - 4.4 – 5.4 - 6.0
https://pure.uva.nl/ws/files/2729778/173900_Oratieboekje_Davidson_binnen.pdf - pag. 7-22
https://www.examenoverzicht.nl/geschiedenis/verlichting
Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen plus 2 online over de uitputting van de natuur door de mensheid. Als oorzaak wordt oa genoemd de ongebreidelde toename van het aantal mensen en wat zij allemaal willen met als aanjager de mogelijkheden van de techniek.
. We vinden een nieuwe manier van denken van de individuele mens nodig. Maar we hebben twijfels over in hoeverre dat zal lukken. In dit verband wordt genoemd de beweging "effective altruism" van oa. Peter Singer. Mogelijk zou de enige oplossing zijn regelgeving van bovenaf. Maar ook dat zal moeilijk van de grond komen omdat iedere regio en ieder land in de eerste plaats aan zijn eigen korte termijn belang denkt.
. Sommigen van ons denken dat de natuur op aarde zodanig zal worden uitgeput dat de mens hierdoor zal uitsterven. Of op zijn minst dat er veel kans op uitsterven is. Sommige anderen van ons denken dat er altijd wel wat mensen zullen overblijven. Een relevant boek "Collapse" van Jared Diamond wordt genoemd.
. Wat betreft de opstelling van het humanisme, een van de drie oorspronkelijke beginselen van het humanistisch verbond uit 1946 behelsde al dat de mens deel uitmaakt van cosmische verbanden. Maar nu zal het humanisme toch niet alleen meer de mens centraal moeten gaan stellen maar ook de natuur.
. Het was een levendige diskussie. Om 10 over negen gaan we uit elkaar.

13 nov.2020 USA verkiezingen II
Introductie van Wim S.
. Het Amerikaanse volk heeft gesproken en duidelijk gemaakt dat het geen prijs stelt op een tweede termijn voor Donald Trump. In januari neemt het duo Biden/Harris het roer over.
. Maar wat zullen ze aantreffen en hoe gaan ze de opgelopen schade in binnen- en buitenland herstellen? Wat betekent de presidentswisseling voor de verhoudingen met Europa en de rest van de wereld? We praten na over de roerigste presidentswisseling in de VS van onze tijd.
. Onderwerpen voor de discussie:
Het verkiezingssysteem en -proces
Indirect via kiesmannen
Electoral versus Popular Votes
Poststemmers versus stemlokalen
Impressie van Leo H.
. We zijn (online) met 4 mensen, plus nog twee scholieren die een uurtje meedoen tbv. een essay over humanisme.
. Biden lijkt te winnen, maar het effect op de wereldpolitiek is nog onduidelijk. Handels-beperkingen hebben ook zo hun voordelen, maar we hopen op meer samenwerking zodat grens-overschrijdende problemen sneller kunnen worden aangepakt.
. Het kiesstelsel in de USA is getrapt en niet evenredig. Opgemerkt wordt dat dit misschien wel goed is om de invloed te verminderen van persoonlijke belangen van kiezers, misschien ook niet.
. Om 20:45 gaan we uit elkaar.

27 nov. 2020 Onderwijs curriculum
Introductie van Prerna C.
. Kerncurricula onderwijs & 21st century skills.
. Momenteel wordt er her en der gesproken over het verplichten van vakken aan onderwijsinstellingen. Waar zondag met lubach bijvoorbeeld kort even grapt over het verplichten van lessen over ondernemerschap, spelen sommige hoger onderwijsinstellingen met het idee om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tot onderdeel van het curriculum te maken en andere willen dan ook graag 21st century skills onderwijzen.
. Leestips:
https://punt.avans.nl/2020/10/vvd-wil-meer-aandacht-voor-ondernemende-studenten-in-hoger-onderwijs/
https://www.scienceguide.nl/2017/12/holle-retoriek-21st-century-skills/
https://medium.com/@chrisheron/what-are-transversal-competencies-and-why-are-they-important-72878778d80c
Impressie van Leo H.
. We praten met 5 mensen, plus later nog 1, over wenselijkheid van extra vakken in het onderwijs curriculum, dit ivm. de sterk veranderde maatschappij. En of sommige vakken verplicht moeten worden en andere vakken juist facultatief, en of dit afhangt van de studierichting. De meningen erover zijn verdeeld, en worden toegelicht met beschouwingen over oa. de eigen schooltijd en maatschappelijke ontwikkelingen. Opgemerkt wordt o.a. dat research doen iets heel anders is dan lesgeven.

11 dec. 2020 Effectief Altruisme
Introductie van Wim S.
. Effectief altruisme is een filosofie en sociale beweging die pleit voor het gebruik van bewijs en redenering om de meest effectieve manieren te bepalen om anderen te helpen. Altruisme verwijst naar het verbeteren van het leven van anderen - in tegenstelling tot egoisme, dat alleen het eigenbelang benadrukt.
Onderstaand een paar links ter voorbereiding.
https://www.trouw.nl/nieuws/effectief-altruisme-geld-verdienen-om-het-weg-te-geven~bd4ee91f/
https://www.groene.nl/artikel/eerst-rekenen-dan-geven
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism
Impressie van Leo H.
. Bij MCU zijn we met 5. Het lukt helaas niet om online aan te sluiten.
. Eerst hebben we het uitgebreid over de relatie tussen Egoisme en Altruisme. We stellen vast dat de mens beide in zich heeft.
. Dan over de opvatting van Singer c.s. Daar is veel kritiek op. De aanbevelingen van Singer wakkeren het Kapitalisme erg aan. En de meeste mensen vinden mensen om zich heen veel zwaarder wegen dan willekeurige mensen verweg. Je begint met het kiezen van een doel dat je wil steunen. Pas daarna ga je nadenken hoe je dat doel het meest efficient kunt steunen.
. Er is ook gepraat over in hoeverre wij leven voor de mensen om ons heen.
. De vragenlijst die Wim had opgesteld komt niet erg uit de verf. Om 21:00 gaan we uit elkaar.

8 jan.2021 Mensenrechten
Enige links van Prerna C.
Quizzen:
https://www.amnesty.nl/quiz-mensenrechten-corona
https://testen.human.nl/mensenrechtentest
Wereldwijde kijk: https://www.hrw.org/world-report/2020
Economische kijk: http://www.hdr.undp.org/
De mensenrechten zoals we ze kennen:
https://www.mensenrechten.org/de-30-mensenrechten/#.X_Nab9Yo-V4
Martha Nussbaum: capability approach
https://www.filosofie.nl/filosoof/amartya-sen/
https://sociaal.net/achtergrond/capability-approach/
http://people.wku.edu/jan.garrett/nussbaum.htm
Impressie van Leo H.
. We spreken met 8 mensen over mensenrechten, alle deelnemers hebben goede reacties op de diverse aspecten die de revue passeren. Hier volgen enige dingen die gezegd zijn.
. Mensenrechten zijn niet absoluut nodig, maar wel heel nuttig, verhogen het welbevinden van de individuen, en het gaat daarmee ook beter met de omgeving, het land en indirect met de wereld als geheel. Belangrijk vinden wij UVRM art.18-20., vrijheid van religie, vrijheid van menings-uiting, persvrijheid. We vinden de UVRM universeel geldig, hoewel ze wel heel verschillend ge-interpreteerd worden in diverse regio's.
. We bespreken ook nog de Capabilities approach van Martha Nussbaum ea., die een ander type rechten wil toevoegen, zoals "recht op emoties".

22 jan. 2021 Geloven en Weten
Introductie van Wim S.
. Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar verklaringen omtrent het bestaan. De een heeft zich daarbij verzekerd van een heilig geloof in een almacht, terwijl de ander een heilig geloof hecht aan de zekerheden die de wetenschap aanreikt. In deze tijd van ‘alternatieve feiten’, social media bubbels en fabelfuiken worden persoonlijke overtuigingen en standpunten feller dan ooit uitgedragen en aangevallen. Is de menselijke natuur om te willen geloven en om te willen weten aan het veranderen?
Impressie van Leo H.
. Komt nog

_____________
.
.


Hieronder worden enige activiteiten tot eind 2019 weergegeven.


Woorden geven aan wat je bezig houdt
Woensdagen 2019 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november.
Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Reading Minds
woensdag 16 oktober 2019
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht

Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events

16 oktober 2019 de Terrasofie van Henk Manschot
Notitie van Leo H.
We praten met 6 mensen over de ideeen in het boek.
Wij zijn niet meer waard dan andere onderdelen van de natuur.
Wij zijn kuddedieren, eigenbelang geeft niet altijd de doorslag. We constateren dat er toch teveel eigenbelang is. Ook geld speelt een grote rol helaas, we willen er allemaal economisch op vooruitgaan. Dit is een grote bottlenek.
Aanvullend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zou het wellicht goed zijn om een Universele Verklaring van de Rechten van de Natuur op te stellen, of misschien een Universele Verklaring van de Rechten van een mens op Goede Natuur?
We bespreken nog dat we volgend jaar ook weer Reading Minds willen houden, om de twee maanden.
Om 10 uur gaan we uit elkaar.
Film met nabespreking
vrijdag 19 april, 21 juni, 20 sept., 18 okt. en 15 november 2019
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film die vandaag vertoond wordt.

15 februari is het een Zuid Koreaanse film over de cyclus van het leven in generaties op een eilandje in een groot meer.
19 april is het een film van 105 minuten over een klein kustplaatsje vlak bij Marseille, dat vroeger een hechte dorpsgemeenschap had waar nu niets meer van over is.
21 juni is het een IJslandse maatschappij-kritische komedie van 105 minuten over een milieu-activiste die ook een kind wil adopteren.

Na de vertoning gaan we in gesprek met elkaar over de film. Wat maakte de meeste indruk op je? En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events .

___________________
___________________


. u

Open gespreks-middag over het Lot van human societies.
Woensdag 13 november 2019
, 14:30 - 17:30
Locatie: Oudwijk Noord, adres bij aanmelding.
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Deze middag willen we praten naar aanleiding van een boek van J. Diamond over The Fates of Human Societies. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaarden,_paarden_en_ziektekiemen .
. Het is een enigszins somber boek. Als aanvulling kunnen we het hebben over scenario's in de toekomst. Wat zijn de perspectieven van onze samenleving(en), en van de aarde? En kan je nog iets doen om die perspectieven te verbeteren?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

Zie ook www.facebook.com/hvutrecht/events en
www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/afdeling-utrecht/ en
www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html

. Verslagje van Leo H.
HVG 13 nov.2019 over Scenarios voor Toekomst.
. We hebben het met 7 mensen n.a.v. een boek "fates of human societies" van Jared Diamond over gevaren in de toekomst en toekomst-scenarios.
. In het verleden hebben o.a. ook beschikbaarheid van diverse delfstoffen etc. en verspreiding van ziekten veel bijgedragen tot de overwinningen van Europa.
. Voor de toekomst wordt als gevaar genoemd het nog steeds bestaande gevaar van een atoom-oorlog, met bijv.radioactieve cobalt-bommen die onze atmosfeer vergiftigen.
. Een ander gevaar dat wordt genoemd is de mogelijke tegenstelling tussen "cyborgs" die grote verbeteringen aan hun lichaam en geest kunnen betalen en laten aanbrengen en de gewone mensen die dat niet kunnen of niet willen.
. Maar veel van ons zien vooral de toekomst van het klimaat met zorg tegemoet. De mensen kunnen nog steeds geen overeenstemming bereiken. Maar we worden steeds meer bewust van de noodzaak om overeenstemming te bereiken. Anders kunnen er wel eens dramatische conflicten ontstaan.
. Daarnaast is het al zeker dat het op aarde warmer zal worden en de zeespiegel op den duur meters zal stijgen. Met als gevolg grote migraties naar hoger gelegen gebieden. Er wordt door een deelnemer opgemerkt dat hopelijk conflicten met bestaande bewoners beperkt zullen blijven omdat wij mensen onwillekeurig steeds meer luisteren naar adviezen van grote computer-gestuurde advies-organen die geen belang zullen hebben bij grote conflicten.
. Om 17.30 ronden we af en bespreken we het thema voor de volgende keer woensdag 22 januari, zie web-agenda.
. Daarna gaan 5 van ons nog samen eten bij Florin aan de Nobelstraat.

.

. Open gespreks-middag over het Geweten.
- Dinsdag 10 september 2019

- Tijd: 14:30 - 17:30
- Locatie: Bilthoven woongroep, adres bij aanmelding.
- Kosten: geen
- Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Wat is de betekenis van het Geweten, en hoe werkt het bij niet-religieuze mensen?
. Hoe werkt ons geweten, volg je altijd je geweten, en eventueel hoe is het geweten ontstaan?
. We kijken ernaar uit om te horen hoe de kijk van anderen is op het begrip "geweten". En ook van hoeveel belang anderen het "geweten" achten.
. Als je je wat wil inlezen, kijk dan ook op het essay uit 2014 van het filosofisch cafe sHertogenbos, dit is een uitgebreid verhaal over de vele opvattingen over wat men onder "geweten" moet verstaan, link https://www.filos.nu/resources/Documents/Geweten.pdf .
. Lees ook het (weliswaar eenzijdig belichte) verhaal "De meeste mensen deugen" van ene Rutger Bergman op Decorrespondent.nl (tip van Ab B.).
. Misschien kunnen we op een vervolg-bijeenkomst praten over het wijdere thema Moraal of Moraliteit.

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

. Verdere info komt op facebook.com/hvutrecht/events en www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html

. 2019/09/10 Gespreksmiddag met thema ons geweten.
. 2019/09/12: Impressie van Leo H. ea.
. Met 7 mensen praten we zoals altijd weer ge-animeerd over het onderwerp.
. Alle sociale dieren hebben een geweten, deze dieren hebben een aangeboren gevoel of innerlijk kompas om leden van hun eigen kudde te beschermen etc. Vooral bij mensen wordt dit door de opvoeding verder ingevuld, maar ook wel bij dieren. Jonge puber olifanten zonder ouders gaan zich misdragen. Zodra je een volwassen olifant bij hen plaatst worden ze door die volwassene geleerd zich beter te gedragen.
. Ook geestelijk gehandicapten hebben een geweten. Ieder mens heeft een geweten maar het is heel soms ernstig gestoord door een ziekte van de hersenen of een psychose. Soms kan een geschikte opvoeding dit goedmaken.
. Soms doe je iets wat achteraf gezien in strijd is met je geweten, daar heb je dan iha.veel spijt van.
. Veel aanverwante dingen komen ter sprake, zoals de nog steeds strenge voorschriften in sommige kerkgenootschappen.
. Om 17.15 ronden we af en bepalen we het thema voor de volgende keer, dat zal zijn op woensdag 13 november, zie web-agenda.
. Daarna gaan 5 van ons nog samen eten in het naburig eetcaf� van Miltenburg.

.

Reading Minds
woensdag 19 juni 2019

Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: �5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten ge�nterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events June 19

.

. Open gespreks-middag over humanistische rituelen
Woensdag 22 mei 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Buurt Vleutenseweg, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

.
Hoe kunnen rituelen uitdrukking geven aan de gevoelens van mensen? En wat voor soort rituelen spreken het meeste aan bij humanisten? Kunnen we misschien gebruikmaken van de Humanistische Canon (zie HV website)?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

2019/05/27: Kort verslag van Leo H.(corr. 2019/06/05)
2019/05/22 Gespreksmiddag met thema rituelen.
. We zijn met 9 mensen, we praten eerst over geestelijke begeleiding van zieken, zoals dat de zieke persoon dat ook als humanist zelf moet betalen, eventueel via de WMO.
. Dan over rituelen.
. We doen een rondje over wat ieder van ons fijne rituelen zou vinden.
. Opgemerkt wordt o.a. dat het bij rituelen wezenlijk is dat je ze samen met anderen doet. Maar rituelen die je alleen voor jezelf doet hebben misschien toch ook waarde. Wat zijn precies rituelen, dat is niet duidelijk. Nuttige aspecten lijken te zijn:
- het verbindt mensen, omdat je ze samen doet of ondergaat.
- je hoeft even niet na te denken
- ze zijn gemakkelijk uit te voeren, omdat je ze al zo lang kent.
. Genoemd worden nog de rituelen bij de Vrijmetselaars.
. Bij humanisten in Nederland zijn rituelen niet erg van de grond gekomen, alleen bij een uitvaart worden ze wel eens gebruikt.
. Om 17.00 sluiten we de discussie af.
. We besluiten om het de volgende keer te hebben over het begrip "geweten", wat houdt dat in voor de moderne mens? Dat zal op 10 september zijn bij Evert in Bilthoven.
. Na een drankje gaan 6 van ons om 18:00 nog samen wat eten in het zeer naburige restaurant "Lombok".

.

Reading Minds
woensdag 17 april 2019

Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: �5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten ge�nterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar driemaal georganiseerd: 17 april, 19 juni en 16 oktober.
17 april zal het gaan over het essay van S. Oluwole over de Afrikaanse filosofie van Orunmila ea.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Apr.17
.

Moving Minds Cafe 54
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.
vrijdag 22 maart 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over Boeddhisme.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.22


Open gespreks-middag over democratische besluitvorming
Donderdag 14 maart 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: achter Gansstraat, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Laten we het thema positief benaderen, en voorstellen bedenken tot verbetering ...
. Democratische besluitvorming, hoe dragen we daaraan bij, te beginnen op locaal nivo
(provincie, gemeente of kleiner instituut). Als dingen niet goed geregeld zijn, hoe kunnen we onze stem dan het beste laten horen?
. En hoe zorg je ervoor dat het algemeen belang voldoende gediend wordt, ook voor de toekomst? Misschien hebben we ideeen om bestuursvormen te verbeteren ...?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

2019/03/19: Impressie van Leo H (met enkele correcties van andere deelnemers):
. We praten met 10 mensen. Het was weer ge-animeerd en inspirerend.
. We hebben het eerst o.a. even over het nut om bij een conflict gebruik te maken van een Mediator.
. Dan over het thema. Veel meningen komen naar voren, zoals: rekening houden met alle belangen-groeperingen; er moet vooraf inspraak zijn van betrokkenen; bij terugkijken blijkt vaak dat een verkeerd besluit genomen is; besluiten moeten van tijd tot tijd ge-evalueerd worden en herzien kunnen worden; besluitvorming is moeilijk, knopen doorhakken is makkelijker; er zijn verschillende soorten elites; oprichten van een soort Derde Kamer van burgers die zich willen verdiepen in de kwesties, mogelijk geselecteerd door loting, en gebruik van referenda (zoals Ab, die een groot voorstander is van Directe Democratie met Bindende Referenda); laat de vertegenwoordigers de besluiten nemen, geen referenda. En de mensheid lijkt er voorlopig niet in te slagen om tot voldoende maatregelen te komen voor het klimaat-probleem.
. Genoemd wordt nog een boek "Creatieve Democratie" van Louis Logister, gebaseerd op ideeen van John Dewey, over hoe mensen (vooral kinderen) te leren om democratisch besluiten te nemen.
. Om 18:00 gaan we nog samen wat eten in het naburige restaurant "De Beren" .Moving Minds Cafe 53
vrijdag 8 maart 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken? We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over .. nog niet vastgesteld.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.8


Woorden geven aan wat je bezig houdt 14
woensdag 6 maart 2019

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Mar.6


Jongeren Discussieavond 1903
vrijdag 1 maart
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.
Moving Minds Cafe 52
vrijdag 22 februari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Het voostel is om het dit keer te hebben over .. Levenskunst, wat heb je daar voor nodig? En wat zijn goede middelen om je levenskunst te verbeteren?


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.22


Reading Minds
woensdag 20 februari 2019
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht

Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

Maarten Struijs neemt ons mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor iedere bijeenkomst een tekst gekozen die besproken zal worden. Hoe kunnen deze teksten geïnterpreteerd worden? En hoe kunnen we de inhoud relateren aan de ervaringen in het dagelijkse leven? Vragen als deze zullen tijdens de Reading Minds aan bod komen. Wil je deelnemen? Meld je dan aan bij Arnold Jorna: arnoldjorna@hotmail.com voor meer informatie.
Inloop is vanaf 19 uur, de bijeenkomst begint vanaf 19.30 uur.

Deze activiteit wordt dit jaar viermaal georganiseerd: 20 februari, 17 april, 19 juni en 16 oktober.
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.20


Film met nabespreking 19 - Zuid Korea
vrijdag 15 februari 2019
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film door Silvia Benschop.
. Het is een Zuid Koreaanse film over het leven door de jaren heen op een vlot in het midden van een heel verlaten meer, met alle ethische dilemma's die daarbij komen kijken. Hoewel de film vol staat met verwijzingen naar het boeddhisme, is dit vooral een film over de cyclus van het leven. Lengte 103 minuten.

Na de vertoning gaan we in gesprek met elkaar over de film. Wat maakte de meeste indruk op je? En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Feb.15.
Moving Minds Cafe 51
vrijdag 8 februari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. motivaties om te geloven.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.8

(impressie van Leo H.) Ieder van de 10 deelnemers had wel een andere benadering van het begrip geloof. Bijvoorbeeld mijn motivatie om te geloven dat de wereld MISSCHIEN ergens toe dient, hoewel ik niet weet en nooit zal weten waartoe, is dat mij dat een prettig gevoel geeft. Maar echte spiritualiteit als iets dat komt van buiten jezelf had geen van ons ooit ervaren. Het was weer een interessante uitwisseling van gedachten.

Woorden geven aan wat je bezig houdt 13
woensdag 6 februari 2019

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (hoek Wittevrouwenstraat) Utrecht
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezig houdt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit, zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech..
.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We werken met speelse schrijfopdrachten met de nadruk op het plezier van schrijven , het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden.. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

. Initiatief van Het Humanistisch Verbond, toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
Dit jaar op de woensdagen 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober en 6 november. Je kunt per keer beslissen of je meedoet, wel aanmelden graag.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Feb.6Moving Minds Cafe 50
vrijdag 25 januari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken? (mogelijke onderwerpen zijn o.a. : Bespreking boek "Onrust" van theoloog F de Lange; Welke leven-overtuigingen kan je humanistisch noemen; Humanisme en niet-westerse zienswijzen; Humanisme en duurzaamheid; Solidariteit; Tolerantie; Levenskunst, .., ..)

Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand. Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Deze keer 25 januari willen we het hebben over solidariteit. Wat maakt iemand solidair? En is er ook iets waar je absoluut niet solidair mee kan zijn? En kan solidariteit samengaan met individualisme of autonomie? .
Zie verder Facebook.com/HVUtrecht/events Jan.25

(impressie van Leo H.) Ieder van de 8 deelnemers had wel een andere opvatting van het begrip solidariteit.

Open gespreks-middag over klimaat-probleem
Woensdag 23 januari 2019
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Dichterswijk, adres bij aanmelding, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

Wat vind je van de klimaat- en habitat- verslechtering van de wereld?
We denken in de eerste plaats aan Broeikas-effecten. Wat voor problemen geven die, hoe dreigend ervaren we deze, en wat doen we er zelf in de praktijk aan?

(20190106 Leo H.:) Klimaatbeheersing of niet-beheersing ? Bron: en.wikipedia.org/wiki/Global_warming .
. De temperatuur van het aardoppervlak is 1 graad gestegen sinds 1930 , en de stijging gaat steeds sneller , dit is duidelijk ge-correleerd met het toenemende energie-verbruik door de mens . Met name door het gebruik van fossiele brandstoffen en het daarmee gepaard gaande broeikas-effect wordt het aardoppervlak warmer. Toename van methaan in de lucht speelt ook een rol, bijdrage wordt op 10-20% geschat. Ook de emissie van roet e.d. leidt door absorptie van zonlicht tot temperatuurstijging, bijdrage wordt ook op 10-20% geschat. Daarnaast zijn er veel feedback-effecten, zowel positief als negatief, die we nog niet goed kennen.
. Gevolgen zijn het smelten van de ijskappen, en de uitzetting van het zeewater. Ook verzakt in sommige gebieden waaronder Nederland de bodem oa door de gaswinning. Daardoor kan het zeewater in de komende 100 jaar wel 5 meter stijgen.
. Dit kan weer leiden tot grote investeringen in dijkenbouw, of/en mogelijk grote volks-migraties bijvoorbeeld in BanglaDesh.
. Mogelijk is de temperatuur over 100 jaar wel met 5 graden gestegen . Dit zal ook leiden o.a. tot groter worden van woestijnen, en het zal het leven in tropische gebieden moeilijker maken, en het gebruik van air-conditioning doen toenemen. En veel plant- en dier-soorten zullen uitsterven.

. Nu ja, ik verwacht niet dat de mens hierdoor zal uitsterven, dat kan een schrale troost zijn.
.
We zouden de problemen kunnen pareren door veel minder fossiele brandstoffen te gaan gebruiken . Maar ja hoe doe je dat, de mens denkt bijna altijd eerst aan zijn eigen toekomst en van zijn naasten en dan pas aan.de toekomst van de samenleving als geheel . Er zijn ook potentaten die het niets kan schelen en grootschalig bossen laten kappen etc. .
. Het beste zijn wereldwijde afspraken, maar die komen maar heel langzaam van de grond.
Ook eventuele wereldwijde projecten zoals uitstrooien van koolzuur-absorberende mineralen? ?
. Wat kunnen we zelf doen? Ik denk aan: 1. bezuinigen op energiegebruik, 2. minder vliegreizen, 3. afval scheiden, 4. plantaardig eten, 5. minder nieuwe kleding en papier kopen, en als we geld hebben, 6. je huis isoleren, 7. zonnepanelen laten aanleggen op het dak van je huis of op een ander dak, en 8. beleggen in fondsen voor duurzame energie-opwekking.
. Maar ja, als maar 10% van de mensen dit doet, dan zet het maar weinig zoden aan de dijk. Enfin, we geven dan wel het goede voorbeeld .

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen, eerst over o.a. overheids-diensten, die vaak slecht geregeld zijn.
. Dan over het klimaat-probleem. Na een korte inleiding over de feiten, memoreren we verscheidene mogelijke vormen van energie-winning etc., die minder belastend zijn voor het milieu, zoals aardwarmte, en binding van koolzuur door groene gewassen, en door gesteenten zoals Olivijn, zie smartstones.nl. Maar het gebruik van deze middelen zal voorlopig lang niet genoeg zijn om het klimaat-probleem op te lossen.
. In het afsluitend rondje wordt geconstateerd dat we niet depressief worden van het klimaat-probleem, maar dat het ons wel bezighoudt, en dat we toch wel een klein steentje willen bijdragen aan het bestrijden van het klimaat-probleem.
. Om 17:45 gaan we nog samen wat eten in het naburige restaurant "De Branding" .


Noot. Korte verslagen van vorige bijeenkomsten van de open gespreks-middagen kan je vinden bij de betreffende bijeenkomst in het Agenda Archief <http://humanistischverbond.nl//cms/images/afdelingen/utrecht/AgendaArchief.doc> .Moving Minds Cafe 49
vrijdag 11 januari 2019
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. humanistische waarden, en voornemens voor het nieuwe jaar.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Jan.11
. Evaluatie: Met 6 mensen hebben we ge-animeerd gepraat over een aantal (meest humanistische) waarden.

Moving Minds Cafe 48
vrijdag 28 december 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: Gaat niet door, Utrecht
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Donkere Avond en Algemene Ledenvergadering
vrijdag 21 december 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: niet-HV-leden 5 euro, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering waarbij we de resultaten van 2018 zullen presenteren en tevens de plannen voor 2019 met jullie willen delen. Hierbij is er ruimte voor vragen en reacties van de leden.
Ook komt spreken Bas Nabers, filosoof, en o.a. hoofdredacteur Humanistische Canon. Het thema van de avond is ‘Humanisme, all inclusive? Wanneer kan je nou daadwerkelijk zeggen dat je humanist bent? Is humanisme met of zonder God? Is humanisme individualistisch of juist gemeenschappelijk?

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Dec. 21
Moving Minds Cafe 47
vrijdag 14 december 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. authenticiteit, wat verstaan we eronder en kan het wel echt bestaan?

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .

Er waren 9 deelnemers. Conclusie was dat ieder wel iets anders verstaat onder het begrip Authenticiteit: "anders dan gebruikelijk", "goed bedoeld", "uit jezelf", "geheel erachter staan", etc, of een combinatie van deze punten.

Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Dec. 14


Bijeenkomst 70 jaar Vrijheid van Meningsuiting

Maandag 10 december 2018 - Domkerk Utrecht – 13.30 uur – 16.00 uur

Het recht om je als mens vrij te mogen uiten, een eigen mening te vormen en informatie op te sporen of doorgeven, staat beschreven in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In 2018 bestaat deze Mensenrechtenverklaring 70 jaar. Ter ere van dit jubileum hebben diverse Nederlandse mensenrechtenorganisaties en activisten aan jonge grafisch ontwerpers gevraagd affiches te ontwerpen voor een tentoonstelling over artikel 19 UVRM. De tentoonstelling van deze affiches is van 14 november tot 11 december te zien in de Domkerk te Utrecht tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Op 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, en de laatste dag van de tentoonstelling, staan we graag stil bij de toekomst van Vrijheid van Meningsuiting met een publieke lezing en discussie.

PROGRAMMA maandag 10 december 2018

13.30 uur – 14.00 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee.

14.00 uur – 14.15 uur Welkomwoord namens de Domkerk en namens de organiserende mensenrechtenorganisaties.

14.15 uur – 14.45 uur Lezing door Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin over verleden, heden en toekomst van artikel 19 UVRM: Vrijheid van Meningsuiting.

14.45 uur – 15.10 Discussie en reactie door deelnemende mensenrechtenorganisaties op de lezing.

15.10 uur - 15.12 uur Uitvoering compositie Componist des Vaderlands.

15.10 uur – 16.00 uur Napraten tijdens een borrel en optioneel: Schrijven voor Write for Rights.

Organisatie:

De tentoonstelling is tot stand gekomen door Amnesty International, Bits of Freedom, het College voor de Rechten van de Mens, Fauzia Ilyas, Free Press Unlimited, Glenn Helberg, het Humanistisch Verbond, de Nationale Unesco Commissie, de Unesco jongerencommissie, de Raad voor de Journalistiek en de Domkerk.

Deelnemende grafisch ontwerpers:

Anouk Krus, Beatriz Conefrey, Jerry Estié, Pascalle van Gerwen, Vera Rijks en Han Yu die de afgelopen zomer afstudeerden aan de Rietveldacademie te Amsterdam, Academie st Joost te Den Bosch en de Willem de Kooning Academie te Rotterdam.

Contact: eflokstra@xs4all.nl .
Zie ook: http://www.domkerk.nl/nl/kerkgemeente/organisatie/70-jaar-vrijheid-van-meningsuiting

Aanmelden voor deze bijeenkomst bij infohvutrecht@gmail.com, aantal plaatsen beperkt.Jongeren Discussieavond 1812
vrijdag 7 december
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.


Woorden geven aan wat je bezig houdt 12
woensdag 28 november 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.Moving Minds Cafe 46
vrijdag 23 november 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. nog niet vastgesteld.

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 23.


Open gespreks-middag over "wat vind je het leukst?"
Donderdag 22 november 2018
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Oog in Al, adres na te vragen, Utrecht .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

Wat vind je het meest de moeite waard om te doen in je leven, en wat vind je het leukst ?
Of doe je maar alles mee wat je tegenkomt?
. Als dit onderwerp te vaag gevonden wordt dan kunnen we het bijvoorbeeld nog hebben over de klimaat- en habitat- verslechtering van de wereld, wat voor problemen geven die, hoe dreigend ervaren we deze, en wat doen we er zelf in de praktijk aan?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd, geld en zin hebben.

2018/11/24: Kort verslag van Leo H.
. We zijn met 8 deelnemers. We hebben het eerst oa. over de verslechterende habitat op aarde.
. Dan hebben we het over wat we leuk en waardevol vinden in het leven. De diskussie komt niet erg van de grond. Nu ja, de een wil graag bijdragen aan een goed lopende maatschappij met veel gemakken, de ander wil graag behoeftige mensen helpen, een derde weet het niet maar probeert gewoon te doen waar hij goed in is, en dat pakte goed uit. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat hetgeen je het liefst wil doen in het leven meestal vanzelf wordt bepaald door de omstandigheden in je kindertijd.
. In het gesprek komen veel andere onderwerpen ter sprake, zoals behandeling van migranten, dat kan je om ons beschavingspeil hoog te houden, beter maar goedaardig en menslievend doen.
. We spreken af om het de volgende keer te hebben over het klimaat-probleem, zie agenda.
. Even na 17u30 gaan 6 van ons eten in een restaurantje aan de Handelstraat, de meesten nemen een pasta.
Film met nabespreking 8
vrijdag 16 november 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van Ina Brouwer van een documentaire uit 2018 van 85 minuten over Bewaren - of hoe te leven.

Digna (68) en haar moeder (92) gooiden in hun leven weinig weg.
. Is het nostalgie of heeft het niet kunnen weggooien van spullen een diepere achtergrond? “Soms denk ik nog wel eens aan de plaatjes van Peter Pan die ik opplakte op een Cornflakesdoos. Ik kon nog niet lezen. De plaatjes waren onbegrijpelijk, geheimzinnig. Ik bewaarde ze in een dubbelgevouwen karton. Niemand mocht dit zien. Dit waren mijn kostbaarheden”. De Peter Pan plaatjes, ze zijn er nog. Net zoals vele andere spulletjes. Alles keurig weggeborgen in dozen, laden en kasten. Voor Digna en haar moeder zijn de spullen als tijdmachines: het verleden is tastbaar aanwezig, maar tegelijk onbereikbaar ver weg.
. Nu vraagt Digna zich af: waarom bewaren we dat allemaal? Is het om je eigen geschiedenis te herinneren, die je heeft gemaakt tot wat je nu bent? Is het hechting aan datgene wat voorbij is en wat nog niet losgelaten kan worden? Of geeft het bewaren van spullen haar leven van nu zin en betekenis?
. Nu door digitalisering de wereld snel verandert, wordt voor haar deze vraag steeds dringender. Waarom niet opruimen? Leef je gelukkiger, vrijer, lichter, zonder de zorg en verantwoordelijkheid voor al die dingen? En – op welke manier leven jongeren, die zoveel mogelijk spullen wegdoen en wiens meeste bezit zich in de Cloud bevindt? Hebben zij behoefte aan herinneringen? Kunnen ze die later nog terugvinden?

Na de vertoning in het nagesprek gaan we na wat het al dan niet bewaren van spullen voor ons betekent. En welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden, afwisselend geleid door Ina Brouwer en Silvia Benschop. Consumpties voor eigen rekening.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 16.Lezing over Humanisme en religie: vete of verwevenheid?
dinsdag 13 november 2018 Uitgelicht

Tijd: 19.00 - 21.30
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Is humanisme hetzelfde als vrij zijn van religie? Of komt in het moderne humanisme de vrijheid van religieuze tradities juist tot uitdrukking? Filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate duikt met u in deze spannende vragen. Hij vertrekt van het hoofdstuk dat hij in 2015 schreef voor het boek Vrij(heid) van religie (Gily Coene, Marc Van Den Bossche, red., VUB Press), en zal laten zien hoe de secularisering al ver voor de moderne tijd is begonnen: bij Socrates, maar ook bij Mozes, Christus en Mohammed. Met behulp van beeld en woord gaat hij met u in gesprek over de vraag wat humanisme in 2018 zou kunnen betekenen.

De inloop bij De Witte Lely is vanaf 19 uur.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 13
.


Moving Minds Cafe 45
vrijdag 9 november 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. de tekst van Laurens ten Cate over humanisme en religie, waarover Laurens 13 november zal praten.

Voor meer interesse in Laurens ten Kate's achtergrond, zie hier een interview met hem: https://tvblik.nl/het-vermoeden/laurens-ten-kate-1
Ook toegevoegd is de berichtgeving van CBS dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Nov. 9.Intervisie en Levenskunst 1
donderdag 8 november 2018

Tijd: 19.00 - 21.30
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten:
€40 voor leden, €50 voor niet-leden (4 bijeenkomsten).
Info en aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com

In een vaste groep van maximaal 8 deelnemers onderzoeken we hoe we onze humanistische waarden kunnen integreren in ons dagelijks leven. We doen dit volgens de methode van Themagecentreerde Interactie (TGI). Geïnteresseerd of wil je meer weten over Themagecentreerde Interactie, kom dan naar de kennismakingsavond op 8 november.
Intervisiedata:13 december 2018, 31 januari en 14 maart 2019


Jongeren Discussieavond 1811
vrijdag 2 november
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.


Woorden geven aan wat je bezig houdt 11
woensdag 31 oktober 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.
Vervolg-avond op 28 november .Moving Minds Cafe 44 (let op, locatie gewijzigd !)
vrijdag 26 oktober 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie let op, gewijzigd: Cafe-R. De Rechtbank bij Hamburgerstraat, Utrecht
Kosten Consumpties voor eigen rekening
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Let op: locatie gewijzigd, is deze keer bij cafe De Rechtbank op Korte.Nieuwstraat 14.

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. Vrijheid van Gedachten, Geweten en Religie.
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat hierover.

Zie hieronder drie links ter verdieping voor de bijeenkomst. Voor degenen die geen toegang tot het Volkskrant artikel hebben, neem even contact met ons op.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/onder-een-roofzuchtig-systeem-betekent-gelijkheid-nog-geen-vrijheid~b9c4ef65/

https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/humanistisch-verbond-deventer-pleit-voor-athe%C3%AFstische-burgemeester-1.1504500

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,.

Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie evt. ook Facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 26.Korte film uit 1960 2 maal, met bespreking
vrijdag 19 oktober 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296, Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in de sfeervolle werfkelder De Witte Lely. Tijdens de HV-filmavonden gaat het niet alleen om het zien van een mooie, ontroerend, diepzinnige film, maar ook om het filmgesprek. In de loop der jaren hebben we op allerlei manieren met elkaar uitgewisseld over wat we op het scherm zagen. Juist in die uitwisseling gaan we soms pas echt ‘zien’. We ontdekken wat de film ons te zeggen heeft, ontdekken door de blik van de anderen ook wat we eerder niet zagen. Het filmgesprek verrijkt en verheldert.

Op 19 oktober zullen we het filmgesprek meer centraal zetten door een bijzondere opzet: we zullen een korte film (28 minuten) twee keer bekijken. Tussendoor en achteraf hebben we een gesprek met elkaar. Dit betekent dat de betekenissen die we in de uitwisseling na het zien van de film, meenemen in een tweede kijkronde. Deze opzet is een experiment om verdieping in de kijkervaring en het filmgesprek te zoeken.

Voor deze gelegenheid zullen een bijzondere film bekijken; een Franse zwart-wit film uit 1960 waarin een zowel persoonlijk als universeel verhaal verteld wordt. In het verhaal volgen we een man die de derde wereldoorlog heeft overleefd en met een aantal mensen overleefd in de gewelven onder de stad Parijs. Hij wordt uitgekozen om deel te nemen aan een tijdreis-experiment. Het doel is hem via zijn eigen herinneringen te trainen in het reizen door de tijd. Dan kan hij de toekomstige generatie van mensen uiteindelijk om hulp vragen…

De film - gemaakt door de enigmatische regisseur Chris Marker - heeft een uitzonderlijke vorm: ze bestaat geheel uit ‘stills’ dwz stilstaande beelden/foto’s die het verhaal laten zien dat de hoofdpersoon ons vertelt in de voice-over. Het is een zowel indringende al meditatieve kijkervaring waarin universele thema’s over herinningen, verlangen, bestemming en de tragiek van het menselijk bestaan in tot uitdrukking worden gebracht. Kom, kijk en ga in gesprek, het wordt een bijzondere avond.

De deuren gaan open om 19 uur en het programma start om 19.30 uur. Entree is gratis voor HV-leden, 5 euro voor niet-leden. Graag vooraf reserveren via infohvutrecht@gmail.com.

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden.
Zie ook facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 19.

Moving Minds Cafe 43
vrijdag 12 oktober 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over .. onaangepast gedrag, hoever mag dat gaan?
. Wat versta je eronder? Is het hetzelfde als grensoverschrijdend gedrag of niet? En hoe gaan je ermee om? Heb je zelf misschien een voorbeeld van een gedrag bij jezelf of bij een ander, dat op de grens van het aanvaardbare
vindt of vond liggen? Vragen als deze zullen we bespreken.

Hier zijn links die je vooraf kunt bestuderen:

1. https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/details.php?cps=16

2. https://nos.nl/artikel/2159889-kiezers-over-normen-en-waarden-met-respect-komen-we-er-wel-uit.html

3. https://www.happinez.nl/groei/ode-aan-onaangepastheid-iedereen-stroom-inzwemt/

4. http://aspsychologyblackpoolsixth.weebly.com/definitions-of-abnormality.html

5. https://www.nytimes.com/2017/11/13/your-money/healthy-deviants-know-the-difference-between-normal-and-stupid.html


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Okt. 12.Jongeren Discussieavond 1810
vrijdag 5 oktober
Iedere eerste vrijdag van de maand komt de Jonge Humanisten-groep in Utrecht bijeen.
Het is een gezellige en beschouwelijke groep van jonge mensen die maandelijks bijeenkomen om te praten, discussiëren en filosoferen over uiteenlopende onderwerpen van Satire tot Sartre.
spreken we over een onderwerp dat we samen hebben gekozen. Gewoonlijk spreken we af bij iemand thuis, maar soms wijken we daar vanaf, bijvoorbeeld als we naar een interessante film of lezing gaan.

Aanmelden & info:infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 20:00
Kosten: i.h.a. €2 voor de consumpties
Locatie: adres krijg je bij aanmelding.
Moving Minds!
(Humanistisch Cafe nr42)
vrijdag 28 september 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: UCK Domplein 4 naast entree, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgroep

Iedere 2e en 4e vrijdagavond van de maand ontmoeten de Moving Minds! elkaar voor uitdagende dialogen over levensvragen die ons allemaal direct of indirect bezighouden. Hierbij is ruimte voor iedere deelnemer om kennis, ideeën en vragen te delen.

Deze keer willen we het hebben over 'Catastrofale Fantasie', ofwel rampgedachten, de inbeelding dat het ergste gaat komen. Hebben we er allemaal mee te maken? Of is het alleen voor de pessimisten onder ons? Is het alleen maar een last, of heeft het ook voordelen? En hoe ga je ermee om?

Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Er is een koffie-automaat, drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie. We zitten bij de entree van het UCK.
Voor vragen, neem contact op met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events Sept 28.Woorden geven aan wat je bezig houdt 10
woensdag 26 september 2018

Tijd: 19.15 - 22.00
Locatie: Puschkin, Ridderschapstraat 1 (is in centrum van Utrecht)
Kosten: €5,00 per avond voor koffie/thee/materialen.
Aanmelden: mailto: arnoldjorna@hotmail.com ,evt.tel. 06-42487471

“Inspiratie voor het leven, woorden geven aan wat je bezig houdt”

Workshop met schrijfopdrachten en korte teksten, zoals columns, gedichten en korte verhalen, vanuit een Humanistisch perspectief.
Start 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. We beginnen met een speelse schrijfopdracht met de nadruk op het plezier van schrijven. Na de pauze bespreken we een bestaande tekst. Rond 22.00 uur sluiten we de avonden af.

Initiatief van Het Humanistisch Verbond, ook toegankelijk voor niet leden.
Vervolg-avonden op 31 oktober , 28 november .

Open gespreks-middag over vrijwilligerswerk
Woensdag 26 september 2018
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: adres na te vragen, Bunnik .
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Hier zijn wat overwegingen van George, Evert en Leo die uitgangspunt kunnen zijn voor een diskussie.
. Vrijwilligerswerk lijkt een duidelijke functie te vervullen in onze samenleving. Is dit het gevolg van bezuinigingen op reguliere functies of juist op een behoefte om de samenleving aan te vullen of een nuttige invulling van je leven te realiseren? Als de vrijwilliger niet geheel ongeschoold kan zijn (b.v. schuldhulpverlener) ontstaat er dan een onduidelijkheid t.o.v. regulier werk? Wanneer is er sprake van verdringing van reguliere functies? Wanneer is vrijwilligerswerk een belangeloze inzet voor de medemens
en samenleving, en wanneer is het niet zo belangeloos? (b.v. het helpen in de kantine van je tennisvereniging). Belangrijk uitgangspunt bij vrijwilligerswerk is dat het niet vrijblijvend is, je bent verantwoordelijk tegenover de organisatie waar je voor werkt (b.v. chauffeursdiensten voor een buurtbuslijn of telefonist bij de telefonische hulpdienst). Ook vrijwilligerswerk is "werk".
. Is het helpen van familie en mantelzorg wellicht geen vrijwilligerswerk, maar verplichting tegenover je naaste familie en vrienden? (b.v.
kinderen die zorgen voor hun hulpbehoevende ouders, of opa en oma die passen op de kleinkinderen).
. Is misschien een voordeel van vrijwilligerswerk boven betaald werk dat vrijwillig werk meer ongedwongen is dan betaald werk? Maar is vrijwilligerswerk altijd echt vrijwillig?

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. We willen ook proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. Nieuwe gasten zijn altijd welkom. Graag aanmelden maar ook zonder aanmelding ben je welkom.
. We willen de discussie starten om 15u00. Na afloop willen we samen gaan eten in de buurt
, voor mensen die tijd en zin hebben. Dit keer bij het Wapen van Bunnik. Onze gastheer adviseert om vegetarisch te gaan eten, we moeten tenslotte wat meer gaan denken aan klimaat en uitputting van resources.

2018/09/28: Kort verslag . Concept
. We zijn met 7 deelnemers. Ter sprake komen eerst oa.
1. verschillende bevolkingsgroepen in de wereld die het moeilijk hebben, waaronder de Ahmadiyya Muslim's.
2. een filosofische opvatting over energiestromen in de wereld: inspirerende ideeen zijn overal en bevruchten weer andere ideeen op andere plaatsen in de cosmos.
Verg.het japanse begrip Oikos = zoiets als "het eigene ve.stam-verband.
3. dat er in de natuur zoveel samenwerking van organismen is, zoals dat veel insecten zich beperken tot het bezoeken van maar 1 plantensoort, en daar maar 1 soort handeling verrichten.
De natuur heeft zich in die vele millioenen jaren geleidelijk zo gevormd.
. Daarna wisselen we gedachten uit over het gekozen thema vrijwilligerswerk . We constateren nog eens dat de samenleving er behoefte aan heeft en dat tegelijkertijd de vrijwilliger er voldoening aan ontleent.
We komen ook nog te praten over het begrip Mantelzorg.
Nagekomen: Paul heeft nog de volgende link over de documentaire ‘Moeders en dochters in de mantelzorg’: .
. Even na 17u30 ronden we af, en bedenken we een thema voor een volgende bijeenkomst, die we over 2 maanden willen houden. Het voorlopig voorstel is :
"wat vind je het meest de moeite waard om te doen in je leven, en wat vind je het leukst ?". We zullen erover praten op do.middag 22 november bij George.
. Na afloop gaan 6 van ons eten in het Wapen van Bunnik, 3 nemen mosselen, 3 nemen een salade.

Noot. Korte verslagen van vorige bijeenkomsten van de open gespreks-middagen kan je vinden bij de betreffende bijeenkomst in het Agenda Archief <http://humanistischverbond.nl//cms/images/afdelingen/utrecht/AgendaArchief.doc> .Film met nabespreking 6
vrijdag 21 september 2018
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296, Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Tijd: 19:00-22:00 uur
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten

Deze avond nodigen we je weer uit om aan te sluiten bij de filmavond in Utrecht. In de sfeervolle werfkelder De Witte Lely gaan de deuren open om 19 uur en starten we om 19.30 uur met een introductie van de film door Ina Brouwer.

Het is een aangrijpend verhaal over een transgender zangeres die in een emotionele situatie veerkracht en moed toont om haar identiteit en persoonlijkheid staande te houden.
Deze vrouw, een serveerster en zangeres, ontmoet haar grote liefde in een nachtclub in de Chileense hoofdstad Santiago. Er ontstaat een sterke liefdesband tussen haar en de 20 jaar oudere man dat ze bijna bij hem intrekt. Maar plotseling sterft haar geliefde. Door zijn dood wordt ze geconfronteerd met een harde realiteit. Zijn familie is gefrustreerd, vol onbegrip en argwaan. Maar bovendien met keiharde bureaucratische vooroordelen tegen transgenders. Ze wordt door hen gezien als een misbaksel. Ze raakt in zulke nare situaties verzeild dat ze geen kans krijgt om afscheid te nemen van haar geliefde en te rouwen. Sommige scènes tonen een wat onbegrijpelijke werveling van muziek, zang, dans en lichtflitsen. Elementen die in haar leven van groot belang zijn. Wellicht duiden die op het groeiproces dat ze doormaakt, zowel als vrouw en als zangeres. Ze verloochent zichzelf niet en blijft zichzelf trouw.
Alhoewel het transgender-zijn het thema vormt van deze film, is het geen film met een boodschap over hedendaagse transgenders in Chili.

Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat deed de film met je? Welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in? We zien er naar uit je daar weer te zien!

De film-avonden worden i.h.a. elke derde vrijdag van de maand gehouden. Consumpties voor eigen rekening.
Meer info op facebook.com/HVUtrecht/events Sept. 21.Humanistisch Cafe nr41 "Moving Minds - Aantrekkingskracht"
vrijdag 14 september 2018
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie: Let op, is nu UCK Domplein 4, Utrecht
Kosten geen, neem je eigen thermosfles en consumpties mee.
Aanmelden? evt. mailto:infohvutrecht@gmail.com
Categorie Gespreksgoep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.

Deze keer willen we het hebben over "Aantrekkingskracht", wat trekt je aan om mee bezig te houden?

Zie verder Facebook.com/HVUtrecht/events Sept 14

Eerdere bijeenkomsten

Zie onder Archief : [../utrecht/AgendaArchief.doc]