HV afd. Utrecht e.o.

MEETINGS HV Utrecht

Voor bijeenkomsten tot eind 2019 zie archief.htm .
Voor latere bijeenkomsten zie ook Facebook
of/en de HV afdelings-pagina's .
. De agenda-items zijn vanaf eind 2019 iha. ge-ordend naar type, achtereenvolgens:
Lezingen
Film-avonden
Reading Minds
Woorden geven
Jongeren
Open gespreksbijeenkomsten
Laatste open gespreksmiddag
Moving Minds
laatste MMverslag

_________________________________


ALV en lezing van Laurens ten Kate
dinsdag 17 december 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
. Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening.

. Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme van de UvH, zal spreken over de betekenis van kerst voor humanisten. Welke waarde hechten humanisten hieraan? Is het wel relevant om kerst te vieren als je geen Christen bent?
. Verder zullen de bestuursleden van Afdeling Utrecht ook aanwezig zijn voor de Algemene Ledenvergadering om te presenteren wat de afdeling heeft georganiseerd in 2019 en wat onze plannen voor 2020 zijn. Hierbij is er ruimte voor vragen en reacties van de leden.

.

Vrijdag 18 december 2020 Tijd: 19:15-20.15 uur
ALV online (workshop canceled)
. Er zijn ongeveer 20 aanwezigen, w.o. alle bestuursleden en als gast Tessa vWijnen van het LB.
. Uit de "zaal" komt het verzoek om op de online media wat meer gegevens te vermelden, o.a. over de meetings "woorden geven" en over het thema van de komende MovingMinds.
. Twee nieuwe bestuursleden worden gekozen, Rene van Schouwbroek als penningmeester die Karijn vervangt (Karijn vertelt nog iets over haar nieuwe bezigheden in de zorg-ethiek), en Maartje Meertens die Arnold Jorna vervangt. Nu ja vervangt, een bestuur mag ook uit 7 of 9 leden bestaan.


Lezing over goed leven
dinsdag 15 oktober 2019
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekening

. Tijdens deze lezing zal humanisticus Jan Warndorff vertellen over zijn perspectief van het humanisme. Hij stelt, "het Antropoceen, het mondiale dorp, de ecologische crisis: in de 21e eeuw bevinden we ons in een geheel nieuwe situatie, dat ook om een nieuwe manier van denken vraagt. De uitdaging aan het humanisme is om zich te ontwikkelen voorbij haar antropocentrische en rationalistische achtergrond, zodat het niet meer gaat om de mens alleen maar om de mens in verhouding tot de aarde, en zodat de cognitieve verhouding tot de wereld wordt gecomplementeerd door een affectieve verhouding." In zijn boek "Geen idee: filosofie van het boerenverstand" (Lemniscaat 2017) geeft de auteur een voorzet. Hij schetst een vernieuwende manier van denken dat draait om het concrete alledaagse leven, met als kernmoraal: probeer van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden. Zijn inspiratiebronnen zijn Emmanuel Levinas, Teilhard de Chardin, De Kleine Prins en het boeddhisme, maar vooral de verassende humanistische levensfilosofie van Jose Ortega y Gasset. Emeritus professor Hans van Rappard (Vrije Universiteit, Filosofie Oost West) beschreef het boek als "een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij." De inhoudsopgave en integrale inleiding zijn te lezen op zijn website, www.janwarndorff.nl

Impressie van Leo H.:
. Spreker presenteert zijn visie voor zo'n 25 aanwezigen over hoe je in het leven kan staan. Een rol speelt dat hij tot 19 jarige leeftijd in Ethiopie leefde, waar bijvoorbeeld wilde natuur altijd dichtbij is. En dat hij studeerde aan de UvH.
. Enige aspecten die hij noemt zijn: De Ratio verduistert het humanistisch levensgevoel, wees daarop verdacht. Het gaat om de interactie van jezelf met andere mensen en de wereld. Aanvaard en omarm wat er om je heen is, en wat er in de wereld is. Houd van het leven.
. Na de pauze zijn er veel vragen uit de zaal. Zoals: Moet er niet ook aandacht voor de toekomst zijn? Wat te doen met de onverschilligheid bij veel mensen? Mag je behalve "tevreden zijn" niet ook "meer willen" in dit leven? Hoe omgaan met agressieve gevoelens, en hoe met sporters die hun grenzen willen doorbreken ?
. Vragen en antwoorden zijn in goede sfeer.
Lezing "Het verlangen naar zin"
vrijdag 11 september 2020
Tijd: 19:00-22:00 uur
Locatie: Camping Ganspoort (De Kantine), Helling 87, Utrecht
. Kosten: Gratis voor HV-leden en studenten, 5 euro voor overige geïnteresseerden.
. Info & aanmelden(verplicht) : utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Spreker: Hans Alma, hoogleraar bij de UvH

. . Mensen kennen een diep verlangen naar zinvol en waardevol leven. Dat verlangen is geworteld in hele vroege, lichamelijke ervaringen van de wereld als een goede plek om te zijn. Het is een kwetsbaar verlangen, want we kunnen ook teleurgesteld en beschadigd raken. Wat maakt ons daarin weerbaar, wat houdt het verlangen levend? Onze cultuur reikt ons het nodige aan in de vorm van kunst, filosofie, religie. Hoe gaan we met dergelijke bronnen van zin om in onze laatmoderne samenleving, waarin levensbeschouwing voor velen problematisch is geworden? Hans Alma zal in haar lezing het belang van levensverkenning bespreken en onderzoeken hoe we daar gestalte aan geven in dagelijkse praktijken.
. Verder onderzoekt ze wat in deze context de bijdrage kan zijn van een hedendaags humanisme. Hans Alma pleit voor een ecologisch humanisme, dat niet uitgaat van de autonome mens in een maakbare wereld, maar van de onderlinge afhankelijkheidsrelaties tussen verschillende bestaansvormen. In het omgaan met de wereld vraagt dat van de mens geen controle en dominantie, maar respect en partnerschap. Vanuit een open levenshouding kunnen we resonantie ervaren met wat ons omringt: in de relatie kunnen nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden om ons leven vorm te geven. Vanuit een dergelijk ecologisch humanisme komt zinvol leven in het teken te staan van aandacht, compassie en zorg voor menselijke en niet-menselijke anderen. Met behulp van kunst laat zij hier voorbeelden van zien.
.


Korte online meeting over de kieswijzer van het HV
donderdag 11 maart 2021
Tijd: 19:00-20:00 uur
. Spreker: Marieke Keyzer, medewerker HV landelijk buro

. De vragen in de kieswijzer zijn ook bedoeld om de invuller te stimuleren om na te denken over levensbeschouwelijke vragen.
.
.

Vrijdag 1 oktober 2021: Lezing door Erwin Kamp over waarom hij humanist is
Op vrijdagavond 1 oktober verzorgt Erwin Kamp, hoofd Humanistische geestelijke verzorging bij het Humanistisch Verbond, een lezing over zijn beweegredenen voor het aanhangen van het humanistisch gedachtengoed.
. Het humanisme heeft in Nederland een vanzelfsprekende plaats in de samenleving ingenomen. Veel Nederlanders onderschrijven waarden als zelfbeschikking, vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en redelijkheid. Dat deze waarden met elkaar samenhangen en zijn te herleiden tot een samenhangende visie op het leven, de samenleving en de wereld, is bij veel mensen minder bekend.
. Erwin A. Kamp publiceerde in 2019 het essay 'Waarom ik humanist ben...' en wil met dit persoonlijke verhaal het impliciete humanisme van veel Nederlanders inzichtelijk maken. Het centrale uitgangspunt dat de mens zelf inhoud en vorm aan het leven moet geven, vraagt om een toelichting en onderbouwing. In een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar samenhang en zekerheid, biedt dit essay een aansprekend antwoord en een lonkend perspectief op de toekomst.
. Erwin is werkzaam als Hoofdkrijgsmachtraadsman en lid van Provinciale Staten in Utrecht.
. Datum: vrijdag 1 oktober 2021
Tijd: 19:00 inloop, start om 19:30 uur.
Locatie: Crowne Plaza, Catharijne Esplanade 13, 3511 WK Utrecht.
Vooraf aanmelden via (tijdelijk) infohvutrecht@gmail.com
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge -interesseerden (bij voorkeur pinnen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.

Routebeschrijving Crowne Plaza:
De ingang van Crowne Plaza bevindt zich in Hoog Catharijne. Wanneer je HC binnenloopt vanaf Utrecht Centraal, kun je zowel links- als rechtsom langs de winkels lopen en bereik je het deel dat zich boven de Catharijnesingel bevindt. Neem daar de roltrap (of lift) naar beneden. Kijk om je heen en je ziet met roze neonletters Crowne Plaza. Loop naar binnen (daar is geen receptie) en dan door naar de lift. Ga met de lift naar de 3e etage. Daar is wel een receptie en staat ook aangegeven in welke zaal de lezing plaatsvindt.
.

Vrijdag 17 december 2021: ALV online
. Afdelings-ledenvergadering, met een inleiding door Mardjan Seighali, landelijk voorzitter.
. Tijd 19:00 - 20:15.
. Aanmelden uiterlijk 15 december, via utrecht@regio.humanistischverbond.nl
.
.

Film-avonden met nabespreking
vrijdag 14 februari 2020, 18 september, 16 oktober en 20 november 2020.

Tijd: 19.00 uur inloop, 19.30 uur - 22.00 uur film met nagesprek.
Locatie: Werfkelder onder Oude Gracht 296 De Witte Lely , Utrecht
Kosten: 5 euro, gratis voor HV-leden en studenten, consumpties voor eigen rekeningInfo en aanmelden: mailto: infohvutrecht@gmail.com
. Ook in 2020 is er weer enkele keren HV-Film, op vrijdagavonden aan de mooie locatie aan de Oudegracht. Vanaf 19.00 uur is inloop en kun je aan de bar alvast wat drinken. Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film door Ina Brouwer, Silvia Benschop of Peris Shaban. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat deed de film met je? Welke boodschap haalde je uit het verhaal? Waar herken je je in, of herken je je absoluut niet in?

. Vrijdagavond 14 februari gaan we een film bekijken over een succesvolle reclameman, Howard, die na de dood van zijn dochter erg worstelt met zijn bestaan. Hij loopt vast en is zichzelf niet meer. Zijn depressie lijkt een ondergang te worden voor zijn onderneming. Zijn collega's zien de tragiek van dichtbij gebeuren en besluiten om hem een handje te helpen. Wat als een interventie wordt opgezet om Howard uit de put te trekken, blijkt een ander soort helingsproces op gang te zetten.
. Deze film roept boeiende vragen op. Wat betekent het om een dierbaar persoon te verliezen? Op welke manier gaat een humanist om met tegenslagen in het leven? Wat maakt een persoon weerbaar? En wat zijn jouw ankerpunten tijdens moeilijke momenten?
. Na de pauze zullen we aan tafel zitten om eerst in tweetallen onze gedachten te delen over de hierboven genoemde vragen. Vervolgens benoemen we een aantal stellingen die we in een open dialoog zullen bespreken.


HV Film 18 september 2020:
One man saving world

. Op vrijdagavond 18 september is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden.
. De 1,5m afstand kan in acht worden genomen en er is ventilatie waarbij de afgezogen lucht vervangen wordt door buitenlucht. Wel zijn de zitplaatsen beperkt. Meld je daarom aan via mail: hvfilmutrecht@gmail.com
. De Film (lengte 100 minuten):
. Op 26 september 1983 komen in een observatiestation in Moskou meldingen binnen dat Amerikaanse kruisraketten zijn opgestegen met bestemming USSR. De verantwoordelijke officier van de installatie staat voor de keuze om nucleaire raketten naar de VS te sturen. Volgens het protocol moet hij die opdracht geven. Daarmee zal het nucleaire arsenaal van de Sovjet-Unie heel Noord-Amerika wegvagen. Tegelijk twijfelt hij: klopt het systeem wel?  Is er geen sprake van een foutmelding? Zijn de computers te vertrouwen? Hij besluit het bevel niet te geven en behoudt daarmee de wereld van de ondergang. Want uiteindelijk zal blijken dat het inderdaad om een onverklaarbare foutmelding binnen het systeem ging.
. In 2003 begint de Deense filmmaker Peter Anthony aan de documentaire over deze heldhaftige Russische luitenant; de man die de wereld redde. Tien jaar lang werkte hij aan het document. Het levert een indringend portret op van een verbitterde man, Stanislav Petrov, die na het incident zijn leven op een zijspoor zag raken. In de film volgen we hem wanneer hij voor eerst een reis naar Amerika onderneemt en daar als een held wordt onthaald. Tegelijk worstelt hij met de demonen uit zijn persoonlijke verleden, die in gedramatiseerde fragmenten op sfeervolle wijze worden verbeeld. Over het werken aan de film en de reden dat het een decennium duurde zegt Anthony: “Hij was moeilijk om mee te werken omdat hij in zijn tijd nog steeds naar de Goelag gestuurd kon worden voor het bekend maken van ongeautoriseerde informatie. En hij was een oud-soldaat; hij was niet ge-interesseerd in het bespreken van zijn persoonlijke gevoelens. En juist dat is het mooie aan het verhaal.”

. Een indringende documentaire die zowel de rauwe als ontroerende kant van een tragisch mensenleven laat zien. Die toont dat echte helden in de eerste plaats echte mensen zijn.
. Algemene informatie: Om 19.30 wordt gestart met een introductie van de film. Na de filmvertoning is er een nabespreking waar we met elkaar de impressies zullen delen. Wat vond je van de film? Wat herkende je? Welke vragen riep het op?
. Tijd: 19.00u inloop, 19.30-22.00u film met nagesprek. Tussen de film en het nagesprek is een pauze.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 ad werf, Utrecht.
. Aanmelden (verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
. Kosten: gratis voor HV-leden en studenten, en 5 euro voor overige ge-interesseerden. Drankjes zijn verkrijgbaar bij de bar. * NB er is alleen contante betaling mogelijk, graag zoveel mogelijk gepast.*
Korte impressie van Leo H.
. Het nagesprek wordt geleid door Martijn Rozing, die vroeger wel vaker een film begeleid heeft. Ongeveer alle ongeveer 15 aanwezigen hebben wel iets gezegd over de film. Zelf vond ik dat ver-onachtzaamd wordt dat de man de rang van luitenant kolonel had, van zo-iemand mag je toch wel goed overdachte beslissingen verwachten. De toewijding voor zijn zieke vrouw vond ik trouwens treffend. Het nagesprek loopt zo'n 20 minuten uit.

HV Film 16 oktober:
A personal struggle for emancipation

. Op vrijdagavond 16 oktober is er weer een HV -Filmavond in De Witte Lely in Utrecht. Dit uiteraard voor zover de Coronamaatregelen niet strenger worden. Voor algemene informatie zie bij filmavond 18 september hierboven.
. In lijn met het thema 'Inspiratie', waar we in het begin van het jaar mee startten, bekijken we een film van 77 minuten over de levensloop en carrière van Jackie Robinson. Jackie Robinson was de eerste Afro-Amerikaanse honkballer in de Major League Baseball. Vanaf 1884 was er in Amerika namelijk een verbod op het aannemen van donkere spelers in het team. In deze film zien we welke strijd Jackie voert met zichzelf en de wereld om zich heen om zijn doelen te bereiken en de wereld van honkbal voorgoed te veranderen.
. De film draait om humanistische thema's als: gelijkheid, zelfontplooiing, inspiratie, en authenticiteit. Hoe houd je je staande in een wereld die jou niet beschouwt als een mens? Het is een prachtige film die de weerbaarheid van Jackie Robinson uitbeeldt en laat zien dat de persoonlijke strijd ook zijn weerslag heeft op een breder maatschappelijke ontwikkeling.

20 november HV Film met nagesprek :
Daughter of a film divette

. Length 106 min.
Locatie: Catharijne Esplanade 13 Crowne Plaza etage 3
Tijd: 19:30 - 22:00, inloop va.19:00
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge-interesseerden (graag contant en gepast betalen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
NB: neem een mondkapje mee, dit mag af zodra je op een stoel zit.
. De film.
. Hoe moeilijk heb je het als je moeder een beroemde filmster is? Het is een prachtige film. De regisseur kiest ervoor om een film in de film op te nemen. Filmopnames vormen dan een spiegel waarin de acteurs zichzelf herkennen, wat leidt tot nieuwe inzichten in het eigen leven.
. Moeder Fabienne is een beroemde filmster en haar dochter Lumir heeft nooit de warmte en liefde ontvangen waaraan zij behoefte had. Nu over het leven van haar moeder een biografie is verschenen, komt Lumir met man en kind uit New York naar Parijs om haar moeder te feliciteren. Maar na enige bladzijden gelezen te hebben, laaien de stekeligheden opnieuw op. De biografie berust op leugens. Of niet? Fabienne heeft weinig tijd en zin om er over te praten. Als beroemde actrice speelt ze als moeder een rol in een sciencefictionfilm. In die film wordt ze herinnerd aan een ingrijpende gebeurtenis.

18 juni'21 HV Film met nagesprek :
Communication with aliens

. Length about 120 min.
Locatie: Catharijne Esplanade 13 Crowne Plaza etage 3
Tijd: 19:00 - 22:00, inloop va.18:45
Kosten: gratis voor leden en 5 euro voor overige ge-interesseerden (graag contant en gepast betalen). Koffie, thee en water zijn inbegrepen.
NB: neem een mondkapje mee, dit mag af zodra je op een stoel zit.
. De film.
. Sciencefiction films zijn bij uitstek geschikt voor het belichten van existentiële en filosofische thema’s. Als geen ander genre bezitten ze de vrijheid om te spelen met tijd en ruimte en geven de menselijke verbeelding ongelimiteerde ruimte voor het verkennen van fundamentele vragen. Wat is de mens? Wat is de aard van tijd? Wat is onze plek in de kosmos? Doorgaans worden deze films groots verpakt en voorzien van oogverblindende actie in futuristische settingen. Toch zijn niet alle sciencefictionfilms actiefilms. Zo nu en dan verschijnt er een ingetogen meesterwerk dat via de fantasierijke en ongebruikelijke setting grootse vragen persoonlijk en invoelbaar maakt. Zo ook de film die wij op 18 juni gaan zien.
. Wanneer er twaalf buitenaardse schepen op allerlei plekken op aarde zijn geland, wordt linguïst Louise Banks door de Amerikaanse overheid benaderd om te helpen contact te leggen met de buitenaardse wezens. De communicatie met deze mysterieuze wezens is tot dan toe onbegrijpelijk en niet mogelijk geweest. Als Louise samen met natuurwetenschapper Ian Donnely langzaam met deze wezens in contact treedt, ontdekken ze dat deze via cirkelvormige symbolen communiceren. Terwijl zij zich toeleggen op het doorgronden van deze nieuwe taal, loopt de wereldwijde druk om te reageren op de aanwezigheid van de stilzwijgende schepen steeds verder op. Maar eigenlijk gaat deze film niet over die ‘buitenwereld’.
. De film belicht namelijk niet alleen de voorvallen rondom het werk van Louise Banks, maar juist wat de ontmoeting met de woordloze wezens met haar doet. Haar eigen geschiedenis en toekomst worden onderdeel van haar zoektocht de wezens en hun aanwezigheid op aarde te begrijpen. Wie is zij zelf eigenlijk? Waar draait haar leven om? Wat is de betekenis van de droombeelden die zij steeds vaker gaat zien? En wat te doen wanneer zij eenmaal zicht krijgt op de toekomst?
. De film onderzoekt de magische werking van tijd en het mysterie van onze bestemming. Maar stelt ook vragen bij onze omgang met datgene wat wij niet kennen, het onbekende en wonderbaarlijke. Hoe tegelijk krachtig en breekbaar contact en communicatie eigenlijk is. Een film die via sfeervolle beelden en een intrigerend verhaal ook een gevoel van verwondering bij de kijker weet te wekken.
.

Vrijdag 17 september 2021: film met nagesprek . Over een strafdelinquent die ontsnapt en vervolgens verrassend goed functioneert als dorps-pastor.
. Locatie: Crowne Plaza (zie boven), inloop vanaf 19:00 . Info en aanmelden: hvfilmutrecht@gmail.com.

Vrijdag 15 oktober: film met nagesprek, over een groepje deels invalide maar vindingrijke kinderen in een vluchtelingenkamp in Irak. Lengte film ongeveer 1 uur en 40 minuten.
. Locatie: De Witte Lely, Oudegracht 296 werf, inloop vanaf 18:30, aanvang film (let op) 19:00 . Info en aanmelden: hvfilmutrecht@gmail.com.
Korte impressie van Leo H.
. Er zijn naast de organisator en de presentator 16 deelnemers, waarvan twee alleen de film hebben bekeken.
. In de film zijn veel realistische, vaak aangrijpende scenes, hoewel ook veel niet-realistische scenes.
. Het trof mij dat de kinderen zo lief voor elkaar zijn. De kinderen rennen bij herhaling achter hun leider aan.

Vrijdag 19 november 2021 en later zijn er weer HV Film-avonden met nagesprek gepland. Maar door corona-lockdowns gaan deze voorlopig niet door.Reading Minds.
. woensdag 19 februari 2020 e.v.
In 2020 neemt Maarten Struijs ons weer mee in de literatuur waarin humanistische onderwerpen centraal staan. Bij de Reading Minds wordt voor de bijeenkomst een tekst gedeeld die besproken zal worden. Voor 2020 gebruiken we hoofdstukken uit het boek "Waarvoor je leeft"; studies naar humanistische bronnen van de zin. In dit boek komen Humanisten aan bod die lesgeven of gegeven hebben op de Universiteit van Humanistiek. Voor de eerste bijeenkomst beginnen we met Peter Derkx: "Humanisme als moderne levensbeschouwing". Waarschijnlijk volgen voor de bijeenkomsten daarna Joep Dohmen, Joachim Duyndam en Ruud Kaulingfreks. Als je van plan bent om een of meerdere Reading Minds erbij te zijn, kun je ervoor kiezen het boek zelf te kopen (27 euro). Maar ruim voor elke bijeenkomst wordt het te bespreken hoofdstuk ook per mail opgestuurd naar alle aangemelde deelnemers, zodat je prima mee kan doen aan de Reading Minds zonder het boek te kopen.
. Data (alle zijn woensdagen): 19 februari, (niet 15 april, 17 juni,) 21 oktober.
. Tijd: inloop vanaf 19 uur, start om 19.30 en afronding om 22 uur.
. Locatie: cafe Puschkin, Ridderschapstraat 1, 3512 CM Utrecht
. Kosten: 5 euro voor leden en overige ge-interesseerden, inclusief inclusief koffie/thee
. Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com

. woensdag 21 oktober 2020
Bespreking van twee essays over Aesthetiek

. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie/thee. Om 19.30 beginnen we en rond 22.00 ronden we af. De bijeenkomst is gratis.
. Lokatie: Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60). In het milieucentrum houden we ons natuurlijk aan de coronamaatregelen. Een van deze maatregelen is dat we vragen of jullie je eigen mok voor de koffie of thee mee willen nemen.
. We bespreken twee teksten, van Kaulingfreks & Alma uit het boek "Waarvoor je leeft", en van Hans Alma uit het boek "Leven dat leven wil". De teksten worden na aanmelding toegestuurd.
. Info & aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com 7
. Impressie van Leo H.
. Er zijn 10 deelnemers. Eerst is er een rondje waarin ieder iets vertelt over wat je van de essays vond. Het stuk over Aesthetiek en Kunst spreekt velen niet aan. Over het stuk betr. gelijkwaardigheid van dieren, we vinden het belangrijk, wel eten velen in de praktijk regelmatig vlees, of verdelgen muizen..
. Na een pauze wordt de vraag besproken of het HV meer aandacht moet hebben voor Natuur en Kunst. Dat wel, maar iedere humanist heeft het recht om z'n eigen beeld van de wereld te vormen.

. Woensdag 21 april (online) en 16 juni 2021 Reading-minds, dan bespreken we een tekst van Laurens ten Kate, over de complexe relatie tussen humanisme en religie. Meer informatie en aanmelden bij maartje_meertens@hotmail.com .

. Woensdag 20 oktober 2021 Reading-minds over het boekje "De vrijheid om vrij te zijn" van Hannah Arendt (boekje zelf aan te schaffen).
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60.
. Info en aanmelding bij maartje_meertens@hotmail.com .
Korte impressie van Leo H. :
. We zijn met 9 mensen, waarvan 1 nieuwkomer. I.h.a. begrepen de lezers wel wat Hannah Arendt bedoelt. Ze begrepen de tekst pas goed na meerdere malen lezen. Ieder komt aan het woord. Velen geven hun visie op de huidige politiek ea. De diskussie daarover is wijdlopig.

. Geplande Reading Minds meetings:
Woensdag 16 februari 2022 "Erasmus" uit Jos de Wit, Kopstukken vh humanisme, 2020.
Woensdag 20 april 2022 "Spinoza" uit Jos de Wit, Kopstukken, 2020.
Woensdag 15 juni 2022 "Nietsche" uit Jos de Wit, Kopstukken, 2020.
Woensdag 19 oktober 2022 "Sartre" uit J.P.van Praag, geestelijke weerbaarheid vd humanisten,1968.

.

Woorden geven aan wat je bezighoudt.
. woensdag 5 februari 2020 e.v.

. Ook in 2020 gaan we weer schrijven!
. In deze workshops oefenen we met taal om uitdrukking te geven aan wat ons bezighoudt. Elke bijeenkomst proberen we een andere invalshoek uit zoals een ingezonden brief, een kort verhaal, een gedicht, een speech. Het gaat om het plezier van het schrijven, het hoeven geen literaire hoogstandjes te worden. Je kunt per keer beslissen om mee te doen.
. Data (alle zijn woensdagen): 5 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november.
. Tijd: Inloop: 19:00 uur. Start: 19.30 uur tot 22:00 uur.
. Locatie: Puschkin, Ridderschapsstraat 1 in Utrecht.
. Locatie vanaf 2 september: MCU, Oudegracht 60.
. Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee.
. Aanmelden: arnoldjorna@hotmail.com
.
Virus crisis: De workshops van 1 april, 6 mei en 3 juni zijn afgelast, in plaats daarvan hebben we per email ieder resp. een Brief en een Gedicht samengesteld en laten beoordelen door een "maatje". Op 1 juli zijn we met 6 mensen bij elkaar gekomen bij MCU om de resultaten te bespreken.
. We besluiten om er een geprint boekje van te maken. Op onze bijeenkomsten van 2 september (met 6pp), 14 oktober (met 9pp) en 4 november (met 9pp) bespreken we het verder. Het zal uiteindelijk zo'n 80 pagina's worden.
. Het boekje wordt gepresenteerd op vrijdag 18 december bij de online ALV, door het voorlezen van enkele gedichten uit het boekje.

. Woensdag 7 april 2021, en 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, zijn er weer schrijf-avonden. Vanaf 2 juni 19:30 bij MCU op Oudegracht 60. Aanmelden voortaan bij maartje_meertens@hotmail.com .
. Op 7 april (online, *we zijn er alle 10*) introduceren we aan elkaar een zelfgekozen kunstwerk dat ons inspireert. Het kan gaan om een foto, een schilderij, een beeldhouwwerk, een gebouw, een dansvoorstelling, een film, een muziekstuk o.i.d. We vertellen elkaar wat ons erin raakt en wisselen daarover uit. We maken een begin met een gedicht, lied, verhaal, sprookje column, etc. over dat wat ons raakt.
. Op 2 juni (*we zijn er alle 10*) laten we elkaar het eindproduct horen of nog een extra product als je eerdere product al voltooid was.

Woensdag 1 september 2021 begin van een nieuwe serie schrijf-avonden. We schrijven die avond iets bij een foto of tekening gemaakt door een ander, waar die ander ook een (mondelinge) uitleg over heeft gegeven.
. Op de woensdagen 6 oktober en 3 november zijn er weer schrijf-avonden.
. Tijd: 19:30-22:00 (inloop vanaf 19:00), locatie: MCU Oudegracht 60.
. Info en aanmelding bij maartje_meertens@hotmail.com .

.

Dertigers gespreksgroep.
. vrijdag 7 februari 2020 e.v.
(1e vrijdag vd maand, 20:00 uur)
. We komen bijeen om het gesprek aan te gaan over wisselende thema's. Je bent van harte welkom als je in de dertig bent (of iets jonger) en graag aan wilt sluiten bij de gespreksgroep. Bijdrage voor consumpties i.h.a. 2 euro.
. Aanmelden: vuppes@hotmail.comOpen gespreks-bijeenkomsten.
. Deze worden elke 2 of 3 maanden gehouden.

. Op deze gespreks-bijeenkomsten willen we van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. De bedoeling is dat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven over het onderwerp, en dat niemand het gesprek domineert. En we willen proberen enige structuur in het gesprek te houden.
. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor contact. We willen ook enige aandacht besteden aan actuele zaken. We willen de discussie over het thema starten om 15u00.
. Na afloop willen sommigen van ons nog wat gaan eten in een restaurant in de buurt.

Zie ook www.facebook.com/hvutrecht/events en
www.humanistischverbond.nl/afdelingen/regio-noord-west/afdeling-utrecht/ en
www.hvutrecht.horowitz.nl/meetings.html


Open gespreks-middag over Aftakeling bij jezelf en bij anderen.
Woensdag 22 januari 2020
, 14:30 - 17:30
Locatie: Buurt Prins Hendriklaan, adres bij aanmelding.
Kosten: geen
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Aftakeling, bij jezelf en bij anderen. Hoe kijk je er tegenaan en hoe ga je ermee om?

24 jan.20 Impressie van Leo H.
. We zijn met 8 mensen. We beginnen met een kennismakings-rondje, wat door uitweidingen over wel of geen contact met je kinderen en kleinkinderen, meer dan een half uur duurt.
. Daarna over het thema, vooral over hulp aan aftakelende mensen, hoever moet je daarmee gaan?
. Vooral veel gezinnen sluiten zich af, weren contacten en hulp van buiten het gezin. Leden van het gezin met problemen kan je dan niet helpen. De vraag is of dat eigen keus van die gezinnen is.. dus of je dan die persoon met problemen niet beter toch kan gaan helpen. De meningen bij ons hierover zijn verdeeld.
. We zijn het er wel over eens dat wij als ouderen elkaar moeten helpen. Maar we moeten daarbij niet teveel eisen van elkaar. Lichte vormen van burenhulp kan. Ter sprake komt nog het ACO (AdviesCommissie Ouderenbeleid), verg. website aco-utrecht.nl.
. Om 17.30 ronden we af en bespreken we over welk thema we de volgende keer dinsdag 24 maart zullen praten, zie web-agenda.
. Daarna eten 5 van ons nog samen een lekkere schotel Bami en meer, samengesteld door een van onze deelnemers.


Open gespreks-middag, gaat niet door, maar..
Dinsdag 24 maart 2020
, 14:30 - 17:30
Gaat niet door, maar we kunnen gaan discussieren per email. Geef je email-adres door.
Aanmelden: leo@horowitz.nl of 0628918989

. Het afgesproken thema is:
"De meeste mensen deugen", in hoeverre klopt dat of niet? Er is een boek met die titel, van Rutger Bregman.
Maar we kunnen het zeker ook hebben over de actuele Corona crisis. Hoe lang zal deze duren? Hoe verandert deze ons leven? Etc.


2020/03/24 14.30 - 17.15
Discussie via email over de Virus Crisis
met 10 deelnemers.
Impressie van Leo H.
. Ik ben tevreden over deze diskussie. Van de meeste van de deelnemers heb ik ervaren hoe zij zich opstellen tegenover de problemen.
. Uitgangspunt is de vraag of Crisis beheersing wel nodig is. Antwoord ja, omdat 1. daarmee veel doden onder zwakkere mensen vermeden worden, en in onze humane maatschappij laten we zwakkere mensen niet in de steek , en 2. daarmee niet teveel mensen tegelijk ziek worden, wat onze maatschappij zou ontregelen met alle sociale en economische schade van dien.
. Het gaat er ook om om ons zorgstelsel overeind te houden. Daarbij is niet alleen het redden van levens van ouderen van belang, ook jongeren kunnen ernstig ziek worden.
. Deze crisis zal ook een aansporing zijn om meer te investeren in research van virussen.  Wonderlijk is trouwens dat wat de mens niet erg kan, virus-infecties bestrijden, dat (bijna) elk menselijk (en dierlijk) lichaam dit WEL kan.
. Het elimineren van het Covid virus zal niet meer lukken, we kunnen het alleen nog wat vertragen.
. Of mensen "deugen" en op welke manier komt ook nog even ter sprake. Bijvoorbeeld gaat het zorgen voor de zwakkeren in het algemeen ons goed af. Over "Deugen" van mensen ja of nee, dat kan ons onderwerp zijn op onze eerstvolgende gespreks-middag, mogelijk na de zomer.

. Nagekomen inbreng 28 maart van Ab en van Evert.
. Van Ab:
In Zweden draait alles gewoon door. Alleen de zieken en 70 + moeten aan de 'binnenblijf' regels voldoen, die wij nu ook hebben. Scholen en kinderdagverblijven zijn open om ouders zo veel mogelijk door te kunnen laten werken. Lijkt  op wat RIVM aanbeval? 
. Van Evert, met dank aan Robert Went van de WRR: een aantal (34) ideeën van Amerikaanse denkers over de mogelijke gevolgen van de huidige wereldcrisis door het coronavirus, gepubliceerd door het internettijdschrift Politico: https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579 . Men ziet vooral kansen voor een betere ontwikkeling van de samenleving.
.


Gesprek over wat ons bezighoudt.
Woensdagmiddag 2 september.

Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
Aankondiging.
. Wij zullen om 14:30 bijeenkomen op een deel van een omheind pleintje in Oudwijk. Er wordt gezorgd voor stoelen en meer. Na afloop zouden we daar ook bijvoorbeeld afhaal-chinees kunnen eten.
. Kleed je warm aan voor als het koel is door de wind. En neem een paraplu en/of regencape mee voor als het licht regent.
. . Let op:. als er sochtends veel regen of wind wordt verwacht in de middag, dan stellen we de bijeenkomst enkele dagen uit. We beslissen uiterlijk 12:30, houd de email in de gaten.
Kort verslag van Leo H.
. Het is toevallig heel mooi weer, dat komt goed uit.
. Er komen in totaal 7 mensen. We brengen in herinnering enige mensen die heel vaak meededen maar die overleden zijn of anderszins niet meer kunnen komen. Zo komen we te praten over hoe je kunt voorkomen dat langer dan een paar dagen niemand weet dat je dood bent. Het is handig om iemand te hebben die je elke 1 of 2 dagen belt. En de vraag komt op of en in hoeverre je nog wilt leven als je hulpbehoevend bent. De opvattingen hierover zijn verdeeld.
. Dan bespreken we of en hoe we verder willen met onze groep, gezien ook het bestaan van de soortgelijke groep Moving Minds op vrijdag-avonden.
. Ja we willen wel doorgaan, maar bij iemand thuis gaat momenteel niet goed, en in een cafe vinden we wat rumoerig. Daarom komen we vooralsnog liever bijeen in een gehuurd zaaltje. Het lijkt erop dat de huur betaald mag en kan worden door HV afdeling utrecht.
. Een woensdag begin november lijkt het meest geschikt.
. We kunnen altijd praten over actuele zaken. En onze deelnemers hebben vaak onderwerpen waarover ze willen praten, en die ze kunnen inleiden.
. Om 17:00 sluiten we de bijeenkomst. Drie van ons blijven er nog chinees eten.


Open gespreks-middag over wat ons beroert
Woensdag 4 november 2020
van 2 tot 5 uur.
Locatie: MCU, Oudegracht 60, Utrecht
Info en aanmelden: leo@horowitz.nl
. Praten over actuele zaken, en over kwesties die deelnemers inbrengen.
. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Maar wel altijd aanmelden.
. Na afloop willen sommigen van ons samen gaan eten in een restaurant.
Verslagje van Leo H.
Vanwege corona hebben 5 mensen zich afgemeld, we zijn daarom maar met 4. We hebben het eerst even over personen met een vervelende en lastige levensstijl, en over de werking van democratie. Dan over het zorg-beleid. Opgemerkt wordt dat patienten vaak tegen hun wil in een ziekenhuis worden opgenomen. En dat in Nederland de opschaling van de zorg minder lijkt te zijn dan in de ons omringende landen, dat stewardessen wel worden ingezet als verpleeghulp, en dat er apparaten voor thuis-be-ademing bestaan.
Vanwege corona kunnen we niet samen gaan eten. Wat betreft een volgende bijeenkomst denken we aan februari of zoiets, en misschien online.


HVG Open gespreks-middag over Ontspannen Communiceren.
Woensdag 10 februari 2021
. Online via Jitsi of Zoom, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30. (een week eerder, dus op 3 februari, van 14:30 tot 15:30 een proef-meeting, voor mensen die hun apparatuur willen voorbereiden, zoals programma's en app's en headsets etc.)
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na enige aandacht voor actuele zaken zullen er voor de diskussie twee korte inleidingen zijn over Geweldloze Communicatie en over Stroomtaal. Als je je zelf wil voorbereiden, hier zijn enige links:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/S/stroomtaal_383/
https://www.carmendehaan.nl/index.php/stroomtaal
. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de gelegenheid krijgt om zijn mening te geven, en dat niemand het gesprek domineert.
. Na afloop kiezen we een thema voor de volgende keer, bijvoorbeeld "Buiten-aardse culturen", of "Deugen v.mensen", "Rechtspraak en Politiek", "Helden vs.Slachtoffers", "Ons omgaan met Corona", of iets anders. Als je een geschikt thema hebt waarover je een korte inleiding over kan geven, geef het door.
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl, bij voorkeur een week of meer vooraf, maar uiterlijk 10 februari 14:30.
Kort verslag van Leo H.
. We praten met 6 mensen via Zoom.
. Eerst hebben we het over een inspraak-bijeenkomst over een bouwplan voor een blok woningen in hun buurt. De bijeenkomst was slecht geregeld en er is bij de besluitvorming niets gedaan met de suggesties die op de inspraak-bijeenkomst zijn gedaan. Naar aanleiding daarvan hebben we het even over wat we de beste vorm van democratie vinden voor gemeente-zaken, directe of via vertegenwoordiging.
. Aansluitend houdt Annette een inleiding over de Stroomtaal methode, waaronder Positief reageren op de ander, en Verantwoording nemen voor wat je zegt. Zie oa. CarmendeHaan.nl/index.php/stroomtaal. We kunnen ons wel vinden in de ideeen van de stroomtaal. Annette noemt ook het werkboek "Je kunt het leven helen" van Louise Hay, dit gaat over veel meer aspecten van je gedrag, ook spiritueel. Nagekomen van Ab (uit luisterboek): Het boek is heel humanistisch, 'Je bent zelf 100% verantwoordelijk'.
. Dan vertelt Ab iets over Marshall Rosenberg en zijn Geweldloze Communicatie methode, waaronder zoiets als je over iets zeer ge-agiteerd en woedend bent, dan de reden bij jezelf gaan zoeken waarom .. dat is moeilijk. Zie ook nl.wikipedia. We bespreken hoe deze methode zich verhoudt met andere methoden van communicatie en bemiddeling.
. En Leo vertelt iets over de methode gehanteerd in de meetings van Utrechtindialoog.nl, waaronder NIET Oordelen, Meningen geven of Advies geven over het verhaal van een ander, maar gewoon proberen te begrijpen hoe de spreker de ervaring ziet.
. Na een korte pauze doen we nog een rondje over hoe ieder zelf communiceert en of en hoe je die nog probeert te verbeteren. Hierbij komt ook het politieke bedrijf ter sprake.
. Daarna bespreken we het wat en wanneer van een volgende bijeenkomst. Om even over 5 uur gaan we uit elkaar.

HVG Open gespreks-middag over Rechtspraak en Politiek.
Woensdag 14 april 2021
. Online via Zoom, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit.
. Na enige aandacht voor actuele zaken zal er voor de diskussie een korte inleiding zijn van George, over: Welke rol speelt de rechtspraak in de politiek? .
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl
Notities van Leo H.
. We praten online met 5 mensen. Vooraf hebben we het nog over corona en de kabinets-formatie. Dan over het thema, Rechtspraak in de Politiek, met een korte inleiding van George.
. Gezegd wordt oa. "Het is belangrijk in een democratie dat de rechtspraak volledig onafhankelijk is, rechters voor het leven benoemd en niet ge-censureerd", "In het parlement zitten voornamelijk hoger opgeleiden", "Fraude moet beboet worden, maar wat is fraude? Ook als het kwam door een vergissing of iets verkeerd begrepen te hebben? Voeg Hardheids-clausules e.d. toe in de wetten", "We moeten veel meer geld beschikbaar stellen voor Rechtspraak". Ik Leo heb nog als voorlopig standpunt het volgende: "Het is goed recht dat mensen hun zin proberen te krijgen via de rechterlijke macht op grond van een vaag geformuleerde wet. Dan had de wet maar beter geformuleerd moeten worden. Maar de rechter kan een bepaalde wet onvoldoende verklaren om een uitspraak te kunnen doen denk ik (ik las op wp dat het Hooggerechtshof in USA zelfs helemaal niet verplicht is om een zaak in behandeling te nemen)."
. Aan het eind hebben we het nog kort over de schuld die huidig Nederland wel of niet heeft aan het exploiteren van de Indiers in vroeger tijden. Om 5 voor 5 gaan we uit elkaar.

HVG Open gespreks-middag over pandemieen.
Woensdag 23 juni 2021, van 15:00 tot 17:00, met een inloop vanaf 14:30.
. Aanmelden mailto:leo@horowitz.nl . Locatie wordt doorgegeven na aanmelding, vermoedelijk bij een klein wooncentrum in Bilthoven, neem warme kleding mee.
. Thema Pandemieen, nu en in de toekomst. Over maatregelen, corona-paspoort, fakenieuws, ziekenzorg, vaccins voor arme landen, de fysieke en mentale gezondheid van mensen, en mogelijk meer aspecten. En wat je ervan zou kunnen leren voor toekomstige pandemieen.
. We willen van elkaar horen hoe we denken over diverse dingen die ons beroeren, en dat zonder autoriteit. We willen ook aandacht besteden aan (andere) actuele zaken.
De bijeenkomst is 20 juni afgeblazen, dus niet doorgegaan
______________


Moving Minds Cafe
Elke 2e en 4e vrijdag in de maand
Picture MMgesprek.jpg
Tijd 18:30-21:00
Locatie was: UCK Domplein 4 naast entree, soms kamer 002, Utrecht,
locatie vanaf augustus '19 is vooralsnog MCU Oudegracht 60.
Kosten geen, neem je eigen consumpties mee.
Aanmelden? was mailto:infohvutrecht@gmail.com
Info en aanmelden nu (sinds april 2020 verplicht): mailto:utrecht@regio.humanistischverbond.nl
Categorie Gespreksgroep

Kom praten en ideeen uitwisselen over dingen die met de mens te maken hebben. Welk onderwerp houd je veel bezig en zou je graag willen bespreken?We doen rondjes waarin iedere deelnemer zijn/haar ideeen kan inbrengen.
Het cafe wordt 2-wekelijks gehouden, op de 2e en 4e vrijdag vd maand.


Deelname is vrij en toegankelijk voor iedereen die interesse heeft,. Drankjes en snacks kan je zelf meenemen naar de locatie.
((We zaten voorjaar 2019 bij de entree van het UCK, maar soms kamer 002. Voor vragen kon je tot eind 2019 contact opnemen met Karijn Aussems: 06-24160787 of infohvutrecht@gmail.com .))
Zie ook Facebook.com/HVUtrecht/events


Thema's in de afgelopen tijd (met aantal deelnemers):
. Winkel vSinkel:
2017/09/08 (4pp) Humanistische Huizen ?
2017/09/22 (9pp) Wanneer ben je een "humanist"?
2017/10/13 (8pp) Autonomie
2017/10/27 (10pp) Robotisering vd maatschappij
. StayOK:
2017/11/10 (8pp) Basis-inkomen
2017/11/24 (8pp) UVRM, houden de naties zich daaraan?
. Brasserie Jansveld:
2017/12/08 (8pp) Eco-humanisme
2017/12/22 (6pp) In hoeverre commitment van vrijwilligers?

2018/01/12 (6pp) Ontwikkelings-samenwerking
2018/01/26 (8pp) Is ouderdom een ziekte?
2018/02/09 (8pp) Plato's Ideeen
2018/02/23 (3pp) Rol Fake news in de democratie
2018/03/09 (9pp) Sociale media en privacy
2018/03/23 (9pp) Werken om te leven of andersom?
. DeRechtbank ea:
2018/04/13 (10pp) Rol van Kunst
2018/04/27 (6pp) Liefdes-verdriet
2018/05/11 (7pp) Voedsel en eten
2018/05/25 (9pp) Redenen om te kiezen voor het humanisme
2018/06/08 (9pp) Eenzaamheid
2018/06/22 (7pp) Privilege van blanke mannen
2018/07/13 (8pp) Religie vs Humanisme
2018/07/27 (4pp) UVRM art.1 in het paspoort ?
2018/08/10 (8pp) Angst-gevoelens
2018/08/24 (3pp) Deep Democracy, Emoties e.a.
. UCK Domplein:
2018/09/14 (6pp) Aantrekkingskracht en Verleiding
2018/09/28 (9pp) Fantasie van Doem en Catastrofes
2018/10/12 (6pp) Onaangepast gedrag
2018/10/26 (6pp) Vrijheid in kiezen ve levens-overtuiging
2018/11/09 (8pp) L tenKate's artikel over Seculier en Sacraal
2018/11/23 (?) Gendergelijkheid in de praktijk, en #Metoo
2018/12/14 (9pp) Authenticiteit, wat is dat?

2019/01/11 (6pp) Spel m.abstracte woorden, wat je erbij denkt
2019/01/25 (8pp) Solidariteit
2019/02/08 (7pp*) Religie en Geloof
2019/02/22 (9pp) Zingeving en levenskunst
2019/03/08 (8pp) Wederkerigheid, wat als je niets kan terugdoen?
2019/03/22 (7pp) Boeddhisme (en 2pp herdenkingstocht aanslag)
2019/04/12 (10pp) Elite's, goed of slecht?
2019/05/10 (5pp) Nationalisme
2019/05/24 (11pp) Suicide
2019/06/14 (7pp) Optimisme vs Pessimisme
2019/06/28 (7pp) Online zijn, voor- en nadelen
2019/07/12 (7pp*) De (on)macht van de overheid
2019/07/26 (5pp) De (echte?) Nederlandse identiteit
2019/08/09 (9pp*) Imago en Pretentie
. MCU OGr60:
2019/08/23 (7pp*) Genderneutrale opvoeding
2019/09/13 (7pp) (waan)zin v.Toerisme
2019/09/27 (8pp*) Klimaatgrenzen
2019/10/11 (8pp) Hierarchie en Macht
2019/10/25 (7pp*) Verdriet
2019/11/08 (8pp) Relativering &humor
2019/11/22 (7pp*) Stervenskunst
2019/12/13 (6pp*) UVRM acceptatie
2020/01/10 (11pp*) Zelfbeschikking over je Lijf
2020/01/24 (8pp) Verwaarlozing
2020/02/14 (6pp*) Mens Slecht/Goed
2020/02/28 (6pp) Slapeloosheid &werk
. Online via Jitsi:
2020/04/10 (10pp*) Conformisme
2020/04/24 (6+3pp*) Altruisme
2020/05/08 (10pp*) Na corona
2020/05/22 (11pp) ?Huidhonger
2020/06/12 (8pp) DeGroteTransitie.nl
2020/06/26 (8pp) Komplot Theorie
. MCU of Online, aanmelding vereist:
2020/07/10 (8+2pp*) White Privilege
2020/07/24 (8+3pp*) De Islam in Nederland
2020/08/14 (9pp*) Het levenseinde
2020/08/28 (4pp*) Planet of the humans
2020/09/25 (7pp*) China en Mensenrechten
2020/10/09 (7+2pp*) Duurzaamheid en humanisme
2020/10/23 (7+2pp) USA verkiezingen
2020/11/13 (0+4+2pp*) USA verkiezingen II
2020/11/27 (0+6pp*) Onderwijs curriculum
2020/12/11 (5pp*) Effectief Altruisme
. Online:
2021/01/08 (8pp*) Mensenrechten
2021/01/22 (12pp*) Geloven en Weten
2021/02/12 (8pp*) Journalistiek &Rusland
2021/02/26 (7pp*) Bevolkings-groei
2021/03/12 (6pp*) Verkiezingen en hun rol
2021/03/26 (8pp*) Risico en Angst
2021/04/09 (6pp*) Voedselbossen
2021/04/23 (6pp*) Groen in stad en land
2021/05/14 (7pp*) Mentale gezondheid
2021/05/28 (5pp) Relatie EU - Rusland
. MCU OGr60:
2021/06/11 (5pp) Israel en Palestina
2021/06/25 (6pp) Vrouwen a/d macht?
2021/07/23 (8pp) Buitenaards leven
2021/08/27 (7pp*) Ecocide
. 19:30-22:00 MCU OGr60:
2021/09/10 (6pp*) Overstroomd Nederland
2021/09/24 ( pp) Psyche complexen en projecties
2021/10/08 (9pp*) Recht op zelfbeschikking
2021/10/22 (11pp) Vriendschap
Online via Zoom:
2021/11/26 (9pp) Zorg voor je Lichaam
2021/12/10 ( pp) ?Oorlogen voorkomen

Hieronder komen aankondigingen, alsmede enkele impressies van Moving Minds bijeenkomsten (aangegeven met een * hierboven). Impressies zijn van Leo H. met eventuele aanvullingen van andere deelnemers.

12 juli 2019 thema: De (on)macht van de overheid. Impressie van Leo H.
Er is een "overheid" per gebied of invloedssfeer (stad, land, kerkgemeenschap etc.) . Maar er zijn bij ons verschillende opvattingen wat een "overheid" precies is, met of zonder aansturende krachten etc.
De overheid is vaak zeer onmachtig, moet rekening houden met veel andere krachten, zoals Markt, Lobby en Eigenbelang.
De regels van de overheid (wetten) worden erg complex, de burgers kennen ze steeds minder en verliezen vertrouwen in de overheid.
Moeten wetten altijd "gehandhaafd" worden, of alleen wanneer overtreding tot ernstige problemen leidt?
Een van ons oppert om alle wetten maar af te schaffen op een na, te weten de UVRM.
Maar we willen de overheid behouden, daar zijn we het wel over eens. De overheid dient sterker te worden, bijvoorbeeld in het rechtdoen aan de zwakken in onze samenleving.

9 augustus 2019 thema: Imago en Pretentie. Impressie van Leo H. van het gesprek.
Ik vind de begrippen imago en pretentie wat onduidelijk en moeilijk, maar ieder weet er wel iets zinnigs over te zeggen.
Zelf kom ik nav.het gesprek tot de volgende overwegingen.
Ik wil niet iets voorspiegelen wat ik denk niet te kunnen waarmaken . Maar een goed imago van jezelf maakt duidelijk waar je voor staat en wat je echt belangrijk vindt. Zo ook: "ik wil beslist gezien worden als humanist. Misschien dat mijn voorbeeld leidt tot het aansluiten van meer mensen bij het humanisme."
Staat humanisme pretentie toe? Ik denk ja, "het humanisme heeft de pretentie dat het mogelijk is om een goed leven te hebben zonder zich te laten leiden door een hogere macht".
Na een thema voor de volgende keer uitgezocht te hebben, gaan we om even over 9 uur uit elkaar.

23 augustus 2019 thema: Genderneutrale Opvoeding. Notitie van Leo H.
Het is weer een ge-amimeerd gesprek waarin veel aspecten naar voren komen.
Er zijn verschillen tussen vrouwen en mannen. Vrouwen kunnen babies baren. Verder zijn vrouwen meestal erg bedreven in kletsen met elkaar, meer dan mannen. Maar mannen zijn gemiddeld sterker, en mogelijk wat avontuurlijker. Vrouwen en mannen 1zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig, dat is de
uitdrukking.
Een van de punten die ter sprake komen is dat mannen vaker dan vrouwen in crimineel gedrag vervallen. Verg. dat in USA in 2010 tienmaal zoveel mannen in de bajes zaten dan vrouwen. Reden kan zijn dat jongens iha. wordt bijgebracht dat ze moedig moeten zijn. Mogelijk zal een genderneutrale opvoeding helpen tegen crimineel gedrag. Onderricht aan kleine kinderen over "hoe je goed te gedragen" of zo, dat zou nuttig zijn.
Kort na 9 uur gaan we uit elkaar.

27 september 2019 thema: klimaatgrenzen. Impressie van Leo H.
We praten met 8 mensen over het probleem, ook wel aangeduid als Broeikas effect. Hierbij een paar punten die ter sprake komen.
We constateren dat we nu met z'n allen verkeerd bezig zijn met almaar meer dingen te willen, met steeds meer mensen. Bijvoorbeeld gaan we steeds meer vliegen.
Als je veel koolzuur-tax oplegt aan grote vervuilende bedrijven, dan gaan die naar het buitenland, en verliest Nederland bedrijvigheid, wat de meeste mensen niet willen.
Er moeten gewoon veel meer windmolens en zonnepanelen ge-installeerd worden.
Aanpakken van het klimaatprobleem, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allen als aardbewoners gezamenlijk. We willen alleen iets bijdragen als de meeste andere mensen het ook doen. Maar we kunnen ook wel individueel iets doen door een goed voorbeeld te geven, zoals minder vliegen, korter douchen, minder vlees eten etc.
Al met al voelen we ons nogal hulpeloos tav.het probleem, maar het is goed om het onder ogen te zien.

25 oktober 2019 thema: verdriet. Impressie van Leo H.
We praten met 7 mensen over het thema Verdriet. Er zijn verschillende opvattingen over wat het nu eigenlijk is . Een is dat Verdriet komt door iets naars veroorzaakt buiten jouw macht.
Als een vriend van je verdriet heeft, wat moet je dan doen? Medeleven tonen is altijd wel goed. Maar wanneer een gesprek aangaan? In ieder geval niet dadelijk, eerst de persoon gelegenheid geven om zelf tot rust in zijn/haar geest te komen. Daarna is het voorzichtig aftasten, wil iemand contact over het verdriet? Het hangt af van diverse dingen.
Humanisten geven meer aandacht aan problemen, ook aan verdriet, ook omdat ze niet geloven in de invloed van een hogere macht.
Na een onderwerp voor volgende keer bedacht te hebben (relativering en humor), gaan we om 9 uur uit elkaar.

22 november 2019 thema: stervenskunst. Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen over hoe afscheid te nemen van het leven. Allerlei aspecten komen aan de orde.
. Is stervenskunst wellicht een belangrijk onderdeel van levenskunst?
. Is nadenken over het einde van je leven gewenst? Veel mensen, vooral jongere, willen er niet over nadenken.
. Zelf zul je op zeker moment sterven. Daarom is het wellicht goed om te leven met en voor de mensen om je heen, velen zullen namelijk nog voortleven na jouw heengaan.
. Niemand weet hoelang hij/zij nog te leven heeft, een dag, een jaar, of tien jaar of nog langer .. het is wellicht beter om met alles rekening te houden.
. Door ruim van tevoren na te denken over je komende levens-einde, en dingen die je beslist nog wil doen af te maken, heb je meer rust bij het eigenlijke sterven.
. Door allerlei dingen goed te regelen, vermijd je voor je nabestaanden allerlei problemen.
. Door nog in leven dingen uit te praten met je naasten, voorkom je veel onaangename spanningen bij de afscheidsplechtigheid en daarna.
. Om je nabestaanden niet teveel te belasten, is het wellicht goed om te regelen dat je in geval van te verwachte komende wils-onbekwaamheid zonder uitzicht, kunt uittreden uit het leven.
. Om 9 uur ronden we het gesprek af en bepalen we een onderwerp voor de volgende keer.

13 december 2019 thema: UVRM acceptatie. Impressie van Leo H.
. We hebben het met 6 mensen over de UVRM (mensenrechten), en de acceptatie daarvan. De UVRM werd in 1948 door de VN aanvaard. Maar ieder land mag zelf bepalen wat het doet met de UVRM verklaring.
. Ook staat in de UVRM niet echt iets over bijvoorbeeld onze verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties of de toekomst van de aarde.
. We constateerden dat de UVRM door enkele landen niet echt wordt ge-accepteerd, bijv. China, en door veel landen niet erg wordt nageleefd, en ook in Nederland niet volledig wordt nageleefd.

10 januari 2020 thema: Zelfbeschikking over je lijf. Impressie van Leo H.
. We praten met 11 mensen over de grenzen van zelfbeschikking. Er is in veel gevallen een probleem, een dilemma.
. Bv. is zelfbeschikking bij een kind beperkt, de ouders moeten beschikken, ook tegen onverstandig gedrag van heqt kind.
. Ook bij zwakbegaafden is er mogelijk een beperking, bv. mag een vrouw een kind "nemen"? De ouders moeten het kind dan wel opvoeden.. Maar het kan problematisch zijn om een vrouw te laten afzien ve kind.
. En wat als iemand tijdelijk het bewustzijn verliest, dan moet iemand anders de beslissingen nemen.
. Ook bij latere wils-onbekwaamheid, wie neemt dan de beslissingen? Bespreek dit bij voorkeur in een vroeg stadium, bv.met je kinderen.

14 februari 2020 thema ''De mens is van nature slecht/goed''.
. Enkele artikelen die hierover gaan:
https://iai.tv/articles/hobbes-vs-rousseau-are-we-inherently-evil-or-good-auid-1221
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/moeten-we-echt-uitgaan-van-het-goede-in-de-mens~bd410650/
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/45357/het-kwaad-in-de-mens.html
https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutger-bregman-en-het-goede-in-de-mens
. Impressie van Leo H.:
. Het gesprek met 6 mensen wordt uitstekend (be)geleid door Wim. Bij toerbeurt geven we onze reacties op de gestelde vragen. Er zijn heel veel reacties gegeven. Uit de gegeven reacties zou ik het volgende willen destilleren.
. De mens is niet van nature slecht of goed.
. Evolutie heeft niet alleen eigenbelang maar ook sociaal gedrag bewerkstelligd.
. Conformisme heeft gevaren, je dient na te denken voordat je je conformeert.
. Iets voor de lieve vrede aanvaarden is niet altijd goed.
. De overheid moet meer vertrouwen hebben in het gedrag van burgers.
. Chinezen die aangifte doen tegen discriminatie, dat is een goede ontwikkeling.
. We hebben af en toe behoefte aan grens-overschrijdend gedrag.

28 februari 2020 thema Slapeloosheid.
Aankondiging.
Gerard Kind: Ik slaap al een tijd slecht, soms helemaal niet. Een bevriende psychotherapeut zei: ''Eigenlijk is dat de enige normale reactie op wat er in de wereld gebeurt''.
Alain de Botton: ''Insomnia is seldom a physical disease ... It is not really to do about not being able to sleep, it is about not having given ourselves a chance to think''.
Zie ook:
1. School of Life: https://www.youtube.com/watch?v=N3zqpAleU5g
2. Ted-x, Eus van Someren: https://www.youtube.com/watch?v=0y6c2KbCftg
3. https://www.humanistischverbond.nl/slapeloos/
4. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/steeds-meer-nederlanders-kampen-met-slaapproblemen-klopt-dit-wel~b21df3b3/
5. https://knaw.nl/nl/actueel/nieuws/slapeloosheid-heeft-vele-gezichten
Impressie volgt nog (of niet..).

10 april 2020 thema Conformisme.
. Aankondiging..
. Hieronder een paar artikelen en filmpjes over dit thema die je ter voorbereiding kunt bestuderen.
. https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo
. https://www.youtube.com/watch?v=BOBhKR4MK3w
. https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/sociologische_krachten_conformisme_voorbeelden_bronnen.htm
. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/drang-naar-conformisme-is-funest-in-een-samenleving-die-meer-en-meer-gekenmerkt-wordt-door-diversiteit~b93717f7/
. http://wps.pearsoned.com/nl_aronson_socialepsy_6/182/46637/11939164.cw/content/index.html
. https://www.socialevraagstukken.nl/conformisme-is-een-handig-beleidsinstrument/
. https://www.nrc.nl/nieuws/2004/06/12/nederlanders-zijn-helemaal-niet-individualistisch-7690055-a90803
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 10 mensen nav.het begrip Conformisme. In het begin waren er veel storingen. Er waren nog 2 deelnemers maar die moesten wegens slechte verbinding afhaken. Toen we allen onze video uitzetten ging het veel beter. Enfin, je kunt ook een goed gesprek hebben zonder elkaar te zien. Ja, deze avond hebben we ons ook beziggehouden met de perikelen van video meetings.
. Een paar punten die ter sprake komen zijn de volgende.
. Of een gedrag conformistisch is of niet kan je niet altijd zeggen. De meeste mensen conformeren zich graag aan het gedrag van groepsleden, alleen niet als er heel zwaarwegende redenen zijn om het anders te doen.
. Verzetsmensen zijn voorbeelden van mensen die zich niet conformeren. Maar ook schoolmeisjes in de 50-er jaren die een lange broek gingen dragen. En de aanzwengelaars van de zwarte pieten diskussie.
. Inburgeringskursus is goed, maar alleen om de nieuwkomer uitleg te geven over de gewoonten in dit land, en niet om de nieuwkomer een bepaald gedrag op te dringen. Het is het beste in onze samenleving om verschillen tussen groepen te accepteren, ook als je het niet eens bent, natuurlijk zijn er wel grenzen wat je nog accepteert.
. Als iedereen in Europa en in de wereld dezelfde taal zou spreken, ja dat zou goed zijn om elkaar beter te begrijpen. Maar de meeste naties vinden hun eigen taal zo belangrijk dat ze maar weinig ondersteuning geven aan gebruik van een wereldtaal.
. De corona crisis kwam ook nog even ter spake. Zweden geeft jongere mensen veel meer vrijheid van beweging dan andere landen, dat is dus non-conformistisch.
. De volgende keer willen we als thema Altruisme nemen. Om 21.05 be-eindigen we onze meeting.

24 april 2020 thema Altruisme
Aankondiging.
Aanvang 19:00 uur op Jitsi. Leiding door Karijn.
Hieronder nog enkele links om je verder in te lezen:
1. https://www.youtube.com/watch?v=-kArjCybqpc
2. https://www.youtube.com/watch?v=Diuv3XZQXyc
3. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aanwijzing-voor-diepgeworteld-altruisme-dreumes-geeft-smakelijk-stuk-fruit-terug-aan-vreemde~ba07dd88/
4. https://www.ensie.nl/lexicon-van-de-ethiek/egoisme-en-altruisme
** Impressie van Leo H. **
. We praten online met 6 mensen over het thema Altruisme. In het begin zijn er nog 3 meer bij maar die moeten vw. technische problemen afhaken. Er is enig verschil van opvatting over wat altruisme nu precies is. Leuk om de verschillende opvattingen te horen. Hier volgen enkele overwegingen die naar voren komen.
. Een baby heeft nog geen ik-besef en wil vooral wezens om zich heen behagen. Altruisme is aangeboren. Pas later komt het zelf-besef en dat je in de eerste plaats voor jezelf wil zorgen.
. Bill Gates komt ter sprake, hij geeft veel geld aan goede doelen, in hoeverre is hij altruist?
. We voelen ons goed als we een zeker percentage van ons inkomen (ook anoniem) aan goede doelen geven.
. Echte altruisten denken niet alleen aan de mensen in hun omgeving, maar aan de hele mensheid, en ook aan de dieren en planten en de hele aarde.
. We kiezen voor de volgende keer het thema "Na corona" , en eindigen om 21:05 de meeting.

8 mei 2020 thema Na Corona
Aankondiging.
“Na Corona” wekt de indruk dat deze pandemie ooit achter ons ligt en alles weer kan zijn zoals het was. Maarook al is het virus eenmaal getemd, de wereld zal op allerlei gebied voor altijd zijn veranderd. Om herhaling te voorkomen. Maar ook omdat Corona onhoudbare tekortkomingen in onze samenleving zichtbaar maakte en tegelijk positieve effecten had die we niet meer wilden prijsgeven. Voor welke knelpunten wil jij nu een oplossing? Naar welke oude waarden verlang jij terug en welke nieuwe wil je behouden?
** Impressie van Leo H. **
. We praten met 10 mensen, over hoe zien wij de tijd na Corona. Al gauw komt de opmerking dat Corona wellicht nu altijd bij ons zal blijven, in ieder geval dan twee jaar. Het zorg-beleid vinden we zwak geweest, beschikbaarheid van diverse resources - zoals mondkapjes, nood-ziekenhuisbedden, IC-apparatuur en zorghulpen - kwam slecht op gang. Vergelijken van de situatie met andere landen is moeilijk, in elk land is de situatie weer anders.
. Zal nu eindelijk Kapitalisme verlaten worden? Nee, de mensheid zal vermoedelijk blijven hangen in het Kapitalisme. Overheid of Markt? De overheid dient opdrachten te geven aan bedrijven, voor de betaling moeten bedrijven en particulieren dan wellicht meer belasting gaan betalen. Maar onze meningen blijven verdeeld.

10 juli 2020 thema White Privilege
Introductie van Wim S.
De dood van George Floyd heeft de discussie over racisme wereldwijd tot kookpunt gebracht. Het omver trekken van standbeelden van witte ‘helden’ met een duister verleden laat een toenemende verscherping van de discussie over de relatie tussen ‘zwart’ en ‘wit’ zien. Twee jaar na een eerdere MovingMinds stellen we onszelf opnieuw de vragen van toen tegen de achtergrond van nu. Zijn we er anders naar gaan kijken? Vraagt de situatie van nu om een nieuwe benadering?
** Impressie van Leo H. **
. Er zijn 8 deelnemers waarvan 2 uit Breukelen, plus 2 die thuis meedoen via Jitsi. Na een kennismakingsrondje beginnen we tegen 7 uur met het onderwerp.
. Er komt o.a. ter sprake of en hoe Afrikanen een achterstand hebben tov. Europanen. We constateren dat Afrikanen voor 1500 in veel kleine gemeenschappen leefden en mogelijk mede daarom niet echt een schrift ontwikkeld hebben. En dat ze na 1500 gekoloniseerd werden, wat hun maatschappij heeft gecorrumpeerd.
. Maar wat kunnen we doen om de Afrikanen en andere allochtonen hier, als gelijkwaardigen te behandelen? In de eerste plaats door mensen (w.o. vooral werkgevers en politiemensen) bewust te laten worden van het belang hiervan, door diskussies hierover, ook op scholen. Mogelijk ook door het weghalen uit de openbare ruimte van symbolen als "zwarte piet" en van standbeelden van personen uit het verleden die volkeren hebben uitgebuit etc.
. Om even na 9 uur gaan we uit elkaar.

24 juli 2020 De Islam in Nederland
Introductie van Wim S.
. De Islam heeft na een halve eeuw groei een vaste plek verworven in de Nederlandse samenleving. Islamitische normen en waarden zijn moeilijk tot niet inpasbaar in de Westerse manier van leven. De problemen die dit oplevert halen sinds jaar en dag het nieuws.
. Desondanks zien ontelbare Moslims het Westen als het beloofde land. Westerling plaatsen vaker vraagtekens bij de bedoelingen en effecten van de Islam. Ze zien integratie mislukken; willen een rem op immigratie.
. Onder andere via de links hieronder kun je je inlezen op het onderwerp.
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/07/wilders-agendeerde-een-belangrijk-thema-12351385-a1353742
https://jalta.nl/buitenland/islam-en-democratie-een-ongelukkig-huwelijk-vol-misbruik-en-overspel/
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/13675/MS?sequence=1.pdf
https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2015-2-75/De-politieke-islam-product-van-botsende-beschavingen
Korte impressie van Leo H.:
. Velen van ons hebben in het verleden iha. prettig samengewerkt met Marokkanen en andere moslims. We praten uitgebreid over hoe de Moslims zich aanpassen in Nederland, in hoeverre de overheid en wijzelf kunnen bijdragen aan de aanpassing, en meer. Het gevaar van islam-fundamentalisten wordt wel gezien maar we hopen dat dit in de toekomst zal blijken wel mee te vallen.
. Ik vond het een goed gesprek, zoals ik van humanistisch ge-orienteerde mensen gewend ben.

14 aug. 2020 Het levenseinde
Introductie van Prerna Chaudhary
. D66 heeft afgelopen maand een wetsvoorstel ingediend om een uitzondering te maken op de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding door een levenseindebegeleider. Zo wil het mensen die hun leven als voltooid beschouwen de mogelijkheid bieden op een zelfgekozen moment het leven waardig te kunnen beëindigen. Deze ouderen krijgen zo de regie over een zelfgekozen levenseinde.
. Het wetsvoorstel kan hier online gevonden worden.
. In deze Moving Minds bijeenkomst gaan we kijken wat onze eigen opvattingen zijn over een waardig leven, de verantwoordelijkheid over een waardig leven, een waardig levenseinde volgens humanistische principes en het idee van zelfgekozen levenseindes in onze maatschappij.
Verslagje van Leo H.
. We praten met 9 mensen olv. Prerna als student.
. We zijn het erover eens dat euthanasie beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen met een doodswens, maar wel na voldoende overleg met betrokkenen en professionals. Er zou een instituut moeten zijn waar iedereen zonder drempel mag komen praten over een doodswens. Het is beter dan dat mensen uit wanhoop voor een trein springen, hetgeen erg akelig en asociaal is.
. Opgemerkt wordt dat vaak het probleem van een doodswens creatief wordt opgelost, i.h.b. in een Hospice, door een beetje teveel pijnstillers e.d. te geven.
. Bij dementie is het lastig: als zorgverlener kan je een dement mens toch niet zomaar dood maken?

28 aug. 2020 Planet of the Humans
Introductie
. "Planet of the Humans" (van Michael Moore) is een omstreden film, waarin alle duurzaamheidsprojecten in twijfel worden getrokken.
. Het volgende artikel lijkt een goed beginpunt voor een gesprek: https://jacobinmag.com/2020/05/planet-of-the-humans-michael-moore-documentary-climate-change .
Impressie van Leo H.
. Bovengenoemd artikel adviseert Kern-energie, dat lijkt ons een slechte keus. In het algemeen zijn we het wel eens met de strekking van de film. Beperking van het aantal mensen op aarde tot 1 milliard zou erg goed zijn, maar dat lukt gewoon niet. De mens denkt in de eerste plaats aan zichzelf en zijn directe omgeving. We zullen een milieu-catastrofe niet kunnen tegenhouden.
. Wat betreft verdere toekomst van de mensheid, mogelijk zullen beleidsmakers de adviezen opvolgen die gemaakt zijn door ge-avanceerde computer-systemen. Op die manier zou het beheer van onze planeet in feite worden overgenomen door die computer-systemen.

25 sept.2020 China en Mensenrechten
Introductie van Wim S.
. China heeft binnen enkele decennia een hoofdrol verworven op het wereldtoneel en stelt zich steeds zelfbewuster en dwingender op. De afhankelijkheid van Europa van China is sinds Corona pijnlijk zichtbaar geworden. Het is lastig om kritiek te leveren op een grootmacht waarvan je afhankelijk bent. Toch is er alle aanleiding voor kritiek wat betreft mensenrechten. Stellen we ons eigenbelang voorop en kijken we weg of staan we pal voor de mensenrechten en blijven we China met kracht wijzen op haar fouten ongeacht de gevolgen? Of blijft het de kool en de geit sparen?
. De volgende links zijn behulpzaam als opmaat voor de avond.
https://www.chinasquare.be/chinese-rechtssysteem-heeft-eigen-normen-en-waarden/
https://www.amnesty.nl/actueel/nederlands-bedrijf-levert-surveillancetechnologie-aan-china
http://www.blogaap.nl/blog/1891/China-publiceert-witboek-mensenrechten
https://chinareis.strabrecht.nl/china2017/wp-content/uploads/2017/04/artikelversie2.docx
Impressie van Leo H.
. We zijn met 7 mensen. We starten met de vraag of het Westen chinese producten moet weigeren zolang ze de mensenrechten niet honoreren? Misschien maar niet omdat het niet erg helpt, China kan nu onderhand best bestaan door alleen voor eigen gebruik te produceren. En ja het is nu in feite een dictatuur, en die zal niet gauw de politieke vrijheden (art.19, 20 en 21) van de UDHR (=UVRM) toelaten. Maar het blijft goed om druk uit te oefenen.
. Verder bespreken we de economische kracht van China, waardoor ze ook op politiek vlak veel kunnen bereiken, met alle gevaren van dien voor ons. Maar dat kan je ook zeggen van de huidige USA. Wat dat betreft is het misschien wel een goed tegenwicht tegen de invloed van de USA.

9 okt.2020 Duurzaamheid en humanisme
Introductie van Wim S.
Binnen veel levensbeschouwelijke stromingen wordt gezocht naar de relatie met duurzaamheid. Ook het Humanistisch Verbond verkent hoe zij zich zal verhouden tot de ecologische crisis die zich voltrekt en erkent dat het Humanisme mede schuld heeft aan de deze crisis. De nadruk op universele menselijke rationaliteit als eigenschap die mensen boven niet-menselijk leven plaatst heeft mede bijgedragen aan uitbuiting van de aarde en haar rijkdommen.
. Leestips:
https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3142/Scriptie%20Definitief.pdf?sequence=1
accent op: 1.2 ­- 1.3 - 1.4 - 2.3 – 3 – 4,pag.41-45 - 4.4 – 5.4 - 6.0
https://pure.uva.nl/ws/files/2729778/173900_Oratieboekje_Davidson_binnen.pdf - pag. 7-22
https://www.examenoverzicht.nl/geschiedenis/verlichting
Impressie van Leo H.
. We praten met 7 mensen plus 2 online over de uitputting van de natuur door de mensheid. Als oorzaak wordt oa genoemd de ongebreidelde toename van het aantal mensen en wat zij allemaal willen met als aanjager de mogelijkheden van de techniek.
. We vinden een nieuwe manier van denken van de individuele mens nodig. Maar we hebben twijfels over in hoeverre dat zal lukken. In dit verband wordt genoemd de beweging "effective altruism" van oa. Peter Singer. Mogelijk zou de enige oplossing zijn regelgeving van bovenaf. Maar ook dat zal moeilijk van de grond komen omdat iedere regio en ieder land in de eerste plaats aan zijn eigen korte termijn belang denkt.
. Sommigen van ons denken dat de natuur op aarde zodanig zal worden uitgeput dat de mens hierdoor zal uitsterven. Of op zijn minst dat er veel kans op uitsterven is. Sommige anderen van ons denken dat er altijd wel wat mensen zullen overblijven. Een relevant boek "Collapse" van Jared Diamond wordt genoemd.
. Wat betreft de opstelling van het humanisme, een van de drie oorspronkelijke beginselen van het humanistisch verbond uit 1946 behelsde al dat de mens deel uitmaakt van cosmische verbanden. Maar nu zal het humanisme toch niet alleen meer de mens centraal moeten gaan stellen maar ook de natuur.
. Het was een levendige diskussie. Om 10 over negen gaan we uit elkaar.

13 nov.2020 USA verkiezingen II
Introductie van Wim S.
. Het Amerikaanse volk heeft gesproken en duidelijk gemaakt dat het geen prijs stelt op een tweede termijn voor Donald Trump. In januari neemt het duo Biden/Harris het roer over.
. Maar wat zullen ze aantreffen en hoe gaan ze de opgelopen schade in binnen- en buitenland herstellen? Wat betekent de presidentswisseling voor de verhoudingen met Europa en de rest van de wereld? We praten na over de roerigste presidentswisseling in de VS van onze tijd.
. Onderwerpen voor de discussie:
Het verkiezingssysteem en -proces
Indirect via kiesmannen
Electoral versus Popular Votes
Poststemmers versus stemlokalen
Impressie van Leo H.
. We zijn (online) met 4 mensen, plus nog twee scholieren die een uurtje meedoen tbv. een essay over humanisme.
. Biden lijkt te winnen, maar het effect op de wereldpolitiek is nog onduidelijk. Handels-beperkingen hebben ook zo hun voordelen, maar we hopen op meer samenwerking zodat grens-overschrijdende problemen sneller kunnen worden aangepakt.
. Het kiesstelsel in de USA is getrapt en niet evenredig. Opgemerkt wordt dat dit misschien wel goed is om de invloed te verminderen van persoonlijke belangen van kiezers, misschien ook niet.
. Om 20:45 gaan we uit elkaar.

27 nov. 2020 Onderwijs curriculum
Introductie van Prerna C.
. Kerncurricula onderwijs & 21st century skills.
. Momenteel wordt er her en der gesproken over het verplichten van vakken aan onderwijsinstellingen. Waar zondag met lubach bijvoorbeeld kort even grapt over het verplichten van lessen over ondernemerschap, spelen sommige hoger onderwijsinstellingen met het idee om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tot onderdeel van het curriculum te maken en andere willen dan ook graag 21st century skills onderwijzen.
. Leestips:
https://punt.avans.nl/2020/10/vvd-wil-meer-aandacht-voor-ondernemende-studenten-in-hoger-onderwijs/
https://www.scienceguide.nl/2017/12/holle-retoriek-21st-century-skills/
https://medium.com/@chrisheron/what-are-transversal-competencies-and-why-are-they-important-72878778d80c
Impressie van Leo H.
. We praten met 5 mensen, plus later nog 1, over wenselijkheid van extra vakken in het onderwijs curriculum, dit ivm. de sterk veranderde maatschappij. En of sommige vakken verplicht moeten worden en andere vakken juist facultatief, en of dit afhangt van de studierichting. De meningen erover zijn verdeeld, en worden toegelicht met beschouwingen over oa. de eigen schooltijd en maatschappelijke ontwikkelingen. Opgemerkt wordt o.a. dat research doen iets heel anders is dan lesgeven.

11 dec. 2020 Effectief Altruisme
Introductie van Wim S.
. Effectief altruisme is een filosofie en sociale beweging die pleit voor het gebruik van bewijs en redenering om de meest effectieve manieren te bepalen om anderen te helpen. Altruisme verwijst naar het verbeteren van het leven van anderen - in tegenstelling tot egoisme, dat alleen het eigenbelang benadrukt.
Onderstaand een paar links ter voorbereiding.
https://www.trouw.nl/nieuws/effectief-altruisme-geld-verdienen-om-het-weg-te-geven~bd4ee91f/
https://www.groene.nl/artikel/eerst-rekenen-dan-geven
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism
Impressie van Leo H.
. Bij MCU zijn we met 5. Het lukt helaas niet om online aan te sluiten.
. Eerst hebben we het uitgebreid over de relatie tussen Egoisme en Altruisme. We stellen vast dat de mens beide in zich heeft.
. Dan over de opvatting van Singer c.s. Daar is veel kritiek op. De aanbevelingen van Singer wakkeren het Kapitalisme erg aan. En de meeste mensen vinden mensen om zich heen veel zwaarder wegen dan willekeurige mensen verweg. Je begint met het kiezen van een doel dat je wil steunen. Pas daarna ga je nadenken hoe je dat doel het meest efficient kunt steunen.
. Er is ook gepraat over in hoeverre wij leven voor de mensen om ons heen.
. De vragenlijst die Wim had opgesteld komt niet erg uit de verf. Om 21:00 gaan we uit elkaar.

8 jan.2021 Mensenrechten
Enige links van Prerna C.
Quizzen:
https://www.amnesty.nl/quiz-mensenrechten-corona
https://testen.human.nl/mensenrechtentest
Wereldwijde kijk: https://www.hrw.org/world-report/2020
Economische kijk: http://www.hdr.undp.org/
De mensenrechten zoals we ze kennen:
https://www.mensenrechten.org/de-30-mensenrechten/#.X_Nab9Yo-V4
Martha Nussbaum: capability approach
https://www.filosofie.nl/filosoof/amartya-sen/
https://sociaal.net/achtergrond/capability-approach/
http://people.wku.edu/jan.garrett/nussbaum.htm
Impressie van Leo H.
. We spreken met 8 mensen over mensenrechten, alle deelnemers hebben goede reacties op de diverse aspecten die de revue passeren. Hier volgen enige dingen die gezegd zijn.
. Mensenrechten zijn niet absoluut nodig, maar wel heel nuttig, verhogen het welbevinden van de individuen, en het gaat daarmee ook beter met de omgeving, het land en indirect met de wereld als geheel. Belangrijk vinden wij UVRM art.18-20., vrijheid van religie, vrijheid van menings-uiting, persvrijheid. We vinden de UVRM universeel geldig, hoewel ze wel heel verschillend ge-interpreteerd worden in diverse regio's.
. We bespreken ook nog de Capabilities approach van Martha Nussbaum ea., die een ander type rechten wil toevoegen, zoals "recht op emoties".

22 jan. 2021 Geloven en Weten
Introductie van Wim S.
. Sinds mensenheugenis zoekt de mens naar verklaringen omtrent het bestaan. De een heeft zich daarbij verzekerd van een heilig geloof in een almacht, terwijl de ander een heilig geloof hecht aan de zekerheden die de wetenschap aanreikt. In deze tijd van ‘alternatieve feiten’, social media bubbels en fabelfuiken worden persoonlijke overtuigingen en standpunten feller dan ooit uitgedragen en aangevallen. Is de menselijke natuur om te willen geloven en om te willen weten aan het veranderen?
Impressie van Leo H.
. Er zijn 10 deelnemers, plus nog 2 voor een deel van de tijd. We praten over diverse vormen en aspecten van Geloof en van Weten. Hier volgen enige dingen die gezegd zijn.
. Je mag iets geloven, als het niet in strijd is met bestaande kennis, en geen schade doet aan de omgeving. Maar het begrip Geloven kan je op verschillende manieren verstaan. Zie ook egberts.jouwweb.nl .
. Velen gaan vaak naar de kerk maar geloven niet echt. Anderzijds zijn er veel mensen die geloven dat er "Iets" van een godheid is zonder te weten wat, en die nooit naar een kerk gaan. Al die mooie en slimme dieren zijn niet door een godheid geschapen, maar gevormd door evolutie, mogelijk zou je dan kunnen zeggen dat God de evolutie-wetten heeft gemaakt, of althans een structuur waaruit de evolutie-wetten voortkomen. Maar wij mensen kunnen niet weten wat de godheid wil ...
. Veel dingen kom je te weten door ervaring. En door onderzoek kan je veel dingen te weten komen, hoewel meestal niet met absolute zekerheid. Maar onderzoeken moeten wel door verschillende instanties onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden.

12 feb.2021 Journalistiek &Rusland
Enige links van Prerna C. en Evert B.
Rusland staat bekend als land dat het niet zo nauw neemt met het creeren van journalistieke vrijheid. Deze moving minds wordt er kort ingegaan op hoe Rusland om gaat met journalisten en wat dat eigenlijk impliceert aan de hand van verschillende sites en artikelen.
Het is wellicht een voorbeeld hoe een regime ervoor zorgt zijn macht te behouden.
Enige artikelen:
https://www.amnesty.nl/landen/rusland
https://www.trouw.nl/nieuws/de-russische-journalistiek-leeft-weer-dankzij-youtube~bff1ded7/
https://www.voanews.com/press-freedom/new-generation-russian-protesters-harnesses-social-media
https://www.voanews.com/press-freedom/russia-ups-legal-pressure-foreign-media-outlets
https://www.ad.nl/buitenland/rusland-steeds-actiever-met-cyberaanvallen-en-nepnieuws~a6931d54/
Optioneel: Zelf artikelen opzoeken en meenemen ter bespreking.
https://www.themoscowtimes.com/ en @moscowtimes van Derk Sauer,
https://www.raamoprusland.nl/ en @raamoprusland met Hella Rottenberg, Laura Starink en Hubert Smeets.
Impressie van Leo H.
. Er zijn 8 deelnemers, enkelen zijn er slechts een deel van het gesprek bij. Hier volgen een paar dingen die gezegd zijn.
. Het klassieke internet heeft geen eigenaar, dat is zeer democratisch. Sociale Media worden beheerd door commerciele partijen, dat brengt het gevaar met zich mee dat mensen in hun bubbel blijven hangen. Toch is het een goed medium om mensen, vooral jonge mensen, in een repressief regime te bereiken. Zoals nu Youtube in Rusland. Rusland levert ons gas, ook daarom al kunnen we maar beter de relatie met Rusland goed houden.
. Genoemd wordt nog de schrijver Alan Watts, met pantheistische ideeen.

26 feb.2021 Bevolkings-groei
Inleiding van Wim S.
. De demografische ontwikkeling van Nederland. De bevolking van Nederland zal tot 2050 doorgroeien tot 19 à 22 miljoen inwoners. Toenemende vergrijzing en zorgvraag, laag geboortecijfer en stagnerende arbeidsparticipatie vragen om structurele immigratie van arbeidskrachten. Gaat Nederland richting stadstaat? Wat zullen de effecten zijn op de woningmarkt, het onderwijs, de mobiliteit, op recreatie en de sociale cohesie? En hoe verhoudt dit toekomstperspectief zich tot de immense klimaat- en milieudoelen waarvoor we staan?
. Centraal zal het rapport van het NIDI en het CBS staan "Bevolking 2050 in beeld. Drukker, diverser en dubbelgrijs":
https://publ.nidi.nl/output/2020/nidi-cbs-2020-bevolking-2050-in-beeld.pdf
. Is dit rapport je teveel van het goede? Lees dan deze:
https://publ.nidi.nl/demos/2020/demos-36-03-debeer.pdf
. Daarnaast is een terugblik op dit thema bij Nieuwsuur ook aanbevelenswaardig:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2368084-nederland-in-2050.html
Impressie van Leo H.
. Met in totaal 7 deelnemers praten we vooral over Ziekenzorg voor ouderen, hoe kom je aan personeel, en hoe lang wil je zelf blijven leven ? Ook over dat asylzoekers moeilijk een baan kunnen vinden en dat er te weinig huizen zijn.
. Opmerkingen van Leo H.:
. 90 jaar geleden waren er 2 milliard mensen op aarde, en nu al bijna 8 milliard, en voorlopig blijft het aantal aardbewoners nog flink groeien. Dat worden er teveel en elke natie behoort daarom nieuwe geboorten te ontmoedigen en zeker niet te stimuleren. Het is beter om meer migranten toe te laten in je land, deze migranten willen dat ook zelf zo graag.
. Wat betreft woningtekort, moedig mensen aan, vooral alleenwonende mensen, om een woning te delen. Dit helpt ook tegen eenzaamheid en zal sociaal gevoel stimuleren. Schaf daartoe bijvoorbeeld de hogere AOW voor alleenwonenden af.

12 mrt.2021 Verkiezingen en hun rol
Agenda van Prerna C. met input van Leo H.
Uitleg: https://prodemos.nl/kennis-en-debat/publicaties/informatie-over-politiek/verkiezingen/
. Voorlopige vragen voor de discussie
1. Orientatie
a. Stemmen? Op welke partij dan?
b. Welke overwegingen gebruiken we om te kiezen?
c. Stemwijzers
2. Partijen
a. In hoeverre kan je inschatten wat de diverse partijen willen en zullen bereiken?
b. Maakt het stemmen op een partij het verschil?
c. Extremistische partijen?
3. Het proces
a. Voordelen en nadelen van een democratisch gekozen regering
b. Zeteltoewijzing, kan het proces verbeterd worden?
c. Populisme, is dat er?
Impressie van Leo H.
. We praten met 6 mensen. Onze overwegingen bij de keuze van een partij zijn nogal verschillend en deels vaag met zware kritiek op de huidige politieke besluitvorming.
. Belangrijk voor een democratie zijn regelingen waardoor de democratie niet gemakkelijk overhoop wordt gehaald, zoals grondwetswijzigingen moeilijk maken, beperking van de duur van een president-schap en in USA het hooggerechtshof.
. Over voor- en nadelen van een democratie. Sommige politici willen niet zeggen wat ze vinden. Politici met een goed initiatief durven het initiatief vaak niet uit te voeren omdat ze bang zijn voor wat de kiezers vinden, en dan komt het initiatief in de ijskast. Op korte termijn zijn besluiten door experts, technocraten en specialisten misschien beter, maar op langere termijn moet de burger zich kunnen uitspreken over wat er gebeurt.
. Om 21:10 gaan we uit elkaar.

26 maart 2021 Risicosamenleving en angstcultuur
Inleiding en links van Wim S.
. Risicosamenlevingen worden gekenmerkt door fundamentele onzekerheid over zowel de gevaren die ons bedreigen als de verantwoordelijken. Instituties om bedreigingen en rampen in banen te leiden of te compenseren zijn zwak of afwezig. Risicomanagement is een bedrijfstak geworden. Angsten bepalen in sterke mate ons gedrag en onze keuzes. Angst is daarmee handelswaar. Wie angsten weet aan te wakkeren te manipuleren of bezweren is aan de bal. Enkele links ter voorbereiding:
https://www.groene.nl/artikel/eigen-verantwoordelijkheid
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/corona-als-kantelpunt-ik-hoop-dat-de-feiten-er-nu-weer-toe-doen~b99964c4/
https://www.youtube.com/watch?v=2ipRQCw4I_M&ab_channel=TEDxTalks
Korte impressie van Leo H.
. We praten met 8 mensen. Voor de eerste keer via platform Zoom, dit geeft iets mooier beeld dan Jitsi en is mogelijk iets stabieler.
. Er wordt vastgesteld dat veel in onze maatschappij slecht functioneert. "Ik ben bang dat de mensheid verdwijnt (binnen duizend jaar)". Een ouder iemand: "ik niet meer, wel toen er nog een wereld-atoom-oorlog dreigde". Uitspraak van Epicures: "houd je bezig met dingen waar je iets aan kan doen".

9 april 2021 Landbouw en Voedselbossen
Inleiding en links van Wim S.
. Het enthousiasme voor voedselbossen wordt steeds groter. Mensen vormen een eigen stuk land om tot voedselbos of ze helpen vrijwillig bij de ontwikkeling van een voedselbos in hun buurt. Voedselbossen hebben tal van voordelen voor mens en milieu. Vooralsnog een leuke manier om met natuur en voedsel bezig te zijn. Maar kan het worden ontwikkeld tot een serieus alternatief voor de gangbare intensieve landbouw? Is opschaling haalbaar en hoe gaat Nederland er dan uit zien? Links ter voorbereiding:
https://www.groenkennisnet.nl/nl/show/dossier-voedselbossen.htm
https://edepot.wur.nl/261291
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/voedselbossen/
https://www.futurefoodproduction.nl/nl/home
http://www.nav.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/Toekomst-voor-de-Nederlandse-akkerbouw-NAV-pamflet.pdf
Korte impressie van Leo H.
. Er zijn zes deelnemers. Er wordt veel gepraat over het kapitale belang om de grond goed te houden voor de generaties na ons. Enige dingen die gezegd zijn: "De sterke afname van de bio-diversiteit leidt tot problemen". "Al die landbouw-producten uitvoeren is niet nodig, dat leidt maar tot uitputting van de grond". "We moeten veel boeren uitkopen en dan laten werken voor Natuurbeheer".
. Na de pauze: Ab wil gaan helpen bij het Voedselbos "Binnenbos" bij Sterkenburg Driebergen

23 april 2021 Groen, Verstedelijking, GMO en landbouw
Inleiding en links van Prerna C. en Marc T.
. De afgelopen jaren is er steeds meer groen uit Nederland verdwenen. Wat houdt dit in voor het straatbeeld: is dit gewenst? Is het mogelijk tegelijkertijd meer groen te willen, betere landbouw en ook tegelijkertijd meer woonruimte te creeren? Is dit eigenlijk ook gewenst? Gaat groen enkel om een groene stad, gaat het over een bos of natuurgebied, of gaat het over de landbouw?
Welke rol kunnen genetisch gemodificeerde organismen spelen in het bereiken van een leefbare wereld?
Onder andere deze vragen zullen ter sprake komen deze Moving Minds.
Verstedelijking en groen:
https://nos.nl/artikel/2369109-schreeuwend-tekort-aan-woningen-wat-moet-eraan-gedaan-worden.html
https://stadszaken.nl/artikel/3032/groen-is-meer-waard-dan-we-denken
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Zeven-redenen-om-te-investeren-in-een-groene-stad.htm
Landbouw:
https://www.tubantia.nl/regio/boeren-voeden-nederland-maar-70-procent-van-productie-gaat-naar-duitsland~a07b5812/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/magazine/verantwoorde-landbouw
Genetisch gemanipuleerde organismen
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/dit-gras-helpt-tegen-klimaatverandering-maar-van-de-eu-mogen-koeien-het-niet-eten/
https://www.groene.nl/artikel/een-vloek-of-een-zegen?
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:30 tot 20:30 met 6 mensen over Meer groen in stad en land, ja of nee? Enige dingen die ongeveer gezegd zijn: "Wonen moet net als Zorg voor iedereen betaalbaar zijn", "Hoogbouw met gemeenschappelijke tuinen spaart ruimte", "Klimop tegen muren kan best, ondanks dat het een beetje de muren aantast", "Genetische manipulering van gewassen kan helpen om de stikstof-uitstoot te verminderen", "Over zo'n honderd jaar zullen we toch wel naar Oost Nederland moeten verhuizen, of gaan wonen op zeewaardige woonschepen, maar natuurlijk willen we dat zolang mogelijk uitstellen".

14 mei 2021 Mentale Gezondheid
Uit de inleiding van Prerna C.
. Mentale gezondheid wordt steeds meer onder de kijker gezet, met name ook nu tijdens een pandemie. Is het okee dat de overheid maatregelen neemt die deze tegengaan? Is er een rol voor de eigen verantwoordelijkheid of is het verbeteren van de mentale gezondheid iets dat aan professionals over moet worden gelaten? Inlees artikelen:
- https://www.vektis.nl/actueel/medicatie-tegen-depressie-7x-in-top-10-voorgeschreven-ggz-geneesmiddelen
- https://www.trimbos.nl/kennis/hervorming-ggz
- https://www.psychologytoday.com/us/blog/your-neurochemical-self/201910/personal-responsibility-and-mental-health
Vragen voor de discussie:
a. Wat is mentale gezondheid
b. Wat kan men doen aan de eigen mentale gezondheid
c. Wat zijn externe factoren die bijdragen aan de eigen mentale gezondheid
d. Stelling 1: De overheid is verantwoordelijkheid voor de mentale gezondheid van personen
e. Stelling 2: Een mens is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar mentale gezondheid
f. Stelling 3: Mentale gezondheid komt vanzelf voort uit fysieke gezondheid
g. Stelling 4: Middelen die invloed hebben op de psyche moeten verboden worden
h. W.v.t.t.k
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:35 tot 21:00 incl.pauze met 4 oudere mensen, 1 middelbare en 2 jongere mensen over diverse aspecten. Enige dingen die gezegd zijn:
"mentaal gezond is als je veerkracht hebt bij tegenslagen", "Externe factoren zijn o.a. het hebben van heftige hormonen, maar ook armoede", "Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, zolang als je niet handelings-onbekwaam bent verklaard", "drugs zouden eigenlijk niet verboden moeten zijn".

28 mei 2021 Relatie EU - Rusland
Inleiding en links van Wim S.
. De hoop op een mooiere wereld na de koude oorlog was snel vervlogen. Sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie is Rusland zoekende naar haar rol in de wereld. Het Poetin regime heeft Rusland in de rij gevoegd van autocratische postcommunistische maffiastaten. Repressief naar de eigen bevolking, agressief naar de buitenwereld maar ook hunkerend naar erkenning als wereldmacht. Hoe dient Europa zich op te stellen tegenover de ontwikkeling bij haar Oosterbuur? Wat te doen om haar eigen positie te versterken en wat kan het doen in het belang van het Russische volk?
. Leestips: (Leo H.:) search online "Relatie EU - Rusland".
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We praten van 18:35 tot 20:50 incl.pauze met 5 mensen. Enige dingen die gezegd zijn:
. "Russe willen rustig leven, ze willen geen chaos, daarom conformeren ze zich aan het Poetin-regime. Er heerst een andere mentaliteit dan in West-Europa. Democratische ideeen leven er niet zo. Maar ze hebben met goede componisten, schrijvers en wetenschappers volwaardig meegedaan in Europa".
. Wat betreft democratie, er komt even ter sprake hoe het komt dat sommige landen democratisch geworden zijn, en andere landen niet? Er moet dan veel animo zijn voor diskussie, maar dat kan alleen als de mensen in het land overtuigd zijn van de waarde van Vrije Menings-uiting.

11 juni 2021 Israel en Palestina
Inleiding van (Marc en) Prerna C.
. Hoe worden de spanningen in dit gebied verklaard? Welke 'humanitaire waarden' zijn door Israel geschonden, en welke door Palestina? Welke grootmachten spelen hierbij een rol? Hoe kan in de toekomst vrede bewerkstelligd worden? En andere vragen. Zouden de Palestijnen en de Israeliers het ooit eens kunnen worden met elkaar? Wat houdt ze tegen? Inlees artikelen:
- https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11101797
- https://www.dw.com/en/israeli-official-hamas-stealing-the-future-of-palestinian-children/a-57601186
- https://www.youtube.com/channel/UCIu679sa2q5Lw9CB95_-hdw
- https://unwatch.org/hrc-46-resolutions-and-reports-against-israel/
- https://youtu.be/_Jj8vne0ca0
- https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-khamenei-says-fight-against-israel-is-public-duty-2021-05-07/
- https://www.instagram.com/tv/CPVlfVdJDmq/
- https://www.circleofblue.org/2020/wef/hotspots-h2o-water-scarcity-in-palestinian-territories-puts-farming-at-risk/
- - Korte impressie van Leo H. - -
. We zijn met 5 mensen. Enige dingen die gezegd zijn: "Waterschaarste aldaar wordt minder omdat meer dan de helft van het water nu verkregen wordt van ontziltings-installaties", "Extremismen wekken de mensen op tot actie-voeren, aan beide zijden", " tegen-acties tegen raket-aanvallen moeten in verhouding zijn teneinde escalatie te voorkomen", "misschien dat over 50 jaar het conflict is bijgelegd".
."Israel heeft de macht in het gebied, daarom heeft Israel de verantwoording voor het goed kunnen functioneren van de Palestijnen en hun mensenrechten." Noot van Leo: zie ook leo.horowitz.nl/israelba.htm .

25 juni 2021 Vrouwen aan de macht
Inleiding en links van Wim S.
. Meisjes doen het beter op school dan jongens. Op de universiteiten zijn de vrouwelijke studenten in de meerderheid. Terwijl vrouwen beter opgeleid raken dan mannen blijft de vertegenwoordiging van vrouwen in het bedrijfsleven, op maatschappelijke posities en in de politiek achter. Welke processen gaan schuil achter deze verspilling van ambities en kennis? Lost het probleem zich over generaties vanzelf op of is er sturend beleid nodig om de positie van vrouwen in de samenleving te versterken?
https://www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-het-tijd-is-dat-vrouwen-ook-formeel-aan-de-macht-komen
https://www.google.com/search?q=vrouwen+aan+de+macht+stef+bos&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l7j46i39i199i291i362...8.1536190j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://npokennis.nl/longread/7882/waarom-is-het-belangrijk-vrouwen-in-de-politiek-te-hebben#id-16353
http://globalizen.nl/cultuurverschillen_masculiniteit_vs_femininiteit.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/70556/stop-de-feminisering-het-onderwijs
- - Korte impressie van Leo H. - -
We praten met 6 mannen, eerst over of vrouwen anders zijn dan mannen nee of ja, en waarom dan. Later bespreken we dat het goed is dat de samenleving meer femine wordt, in Europa gebeurt dat inderdaad.

23 juli 2021 Buitenaards leven
Inleiding en links van Leo H.
. Buiten-aards leven en buitenaardse intelligenties, bestaan die en hoe zou het daar zijn. Laten we daar eens over brainstormen en ons niet altijd blindstaren op onze eigen mensheid.
. Welke vormen van leven zijn er buiten de aarde? Hoe zit het met de kansen dat zich ergens intelligent leven ontwikkelt? En dat de intelligentie niet zichzelf vernietigt nadat ze daartoe in staat zijn? En hoeverweg zouden die intelligenties dan zijn? Zouden ze ons kunnen bezoeken gezien de afstand? Zouden ze het ook willen? Hebben ze het misschien ooit gedaan, zonder dat we het gemerkt hebben? Hoe zou een eventueel bezoek eruit zien? Zou de mensheid ooit contact kunnen krijgen met andere intelligenties?
. En wat vinden jullie van het perspectief dat een intelligentie de resources van een heel zonnestelsel zou opgebruiken?
. En hoe zal onze eigen ruimtevaart zich ontwikkelen? Zullen we ooit naar andere sterren kunnen reizen? Komen er bemande vluchten naar de planeten? Zal de mensheid ooit planeten gaan koloniseren?
. Veel erover is te vinden via Wikipedia: nl.wikipedia.org Buitenaards_leven, Vergelijking_van_Drake, Fermiparadox, Schaal_van_Kardasjov, Bemande_ruimtevaart
. en.wikipedia.org: Extraterrestrial_life, Drake_equation, Fermi_paradox, Kardashev_scale, Interplanetary_spaceflight
. Verder: https://leo.horowitz.nl/travfar.htm
. Lees vooral ook https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox#It_is_the_nature_of_intelligent_life_to_destroy_itself
- - Impressie van Leo H. - -
. Onder leiding van Wim S. praten we met 8 mensen, met veel plezier.
. In het kosmisch stof zijn organische verbindingen aangetoond, met koolstof-ringen. Ruimte-onderzoek is nuttig voor wetenschap en ook als oefenterrein voor nieuwe technieken. Maar kolonisatie van bijvoorbeeld de planeet Mars zien we niet zitten, het kost al een jaar om er te komen, en je moet daarna onder een koepel leven.
. Er zijn in het het Universum zoveel sterren en planeten, er zitten vast wel enige planeten bij waarop intelligente wezens zijn voortgekomen. Maar het is ondoenlijk om contact te maken onderling, door de enorme afstand.
. Ruimte-reizen en buitenaardse wezens, velen van ons hadden daar als kind fantasieen over. Misschien waren ze er een keer. En zich toen niet kenbaar hebben gemaakt maar het proces van de ontwikkeling van de mens toch hebben bijgestuurd. Of zelfs hebben gestart als een soort goden...

27 aug. 2021 Ecocide
Inleiding, links en punten(ong.) van Wim S.
. In opdracht van de Stop Ecocide Foundation heeft een expertisepanel van 12 internationaal strafrecht- en milieuadvocaten van over de hele wereld een juridische definitie van 'Ecocide' vastgesteld als een mogelijke 5e internationale misdaad. Door Ecocide in het internationaal recht te verankeren kunnen daders voor het Internationaal Strafhof worden berecht. Gaat Ecocide een misdrijf worden en wordt Ecocide een kantelpunt in de strijd tegen de afbraak van de aarde ?
. Enkele links:
https://www.ensie.nl/jannes-h-mulder/ecocide
https://www.stopecocide.nl/overzicht-ecocide
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/13/ecocidewet-moet-ons-gedrag-wijzigen-a4050909?t=1629451253
. Punten ter bespreking:
a. Ecocide in het rijtje van: Genocide, Misdaden tegen de menselijkheid, Oorlogsmisdaden, Agressie ?
b. Plegers van Ecocide? : Industrieele landbouw en visserij, Oceanen en plastic soep, Fossiele energie en mijnbouw, Ontbossing, Miljarden giftige sigarettenpeuken in het milieu, ? Indirect de gewone burger?
c. Ambtelijke molens... terwijl het huis in brand staat ?
d. Slachtoffers?
Kort verslag van Leo H. :
. We diskussieren ge-animeerd met 7 mensen. Eerst bespreken we het verschil tussen Ecocide en Genocide. Is het wegkappen en afbranden van bossen die de akkerbouw in de weg zitten, misschien niet wezenlijk verschillend van het verwijderen van Joden die de Nazi-cultuur in de weg zaten?
. Dan hebben we het over milieu-wetgeving. Dit zal wel de mensen een beetje meer bewust maken van ecocide, maar heeft verder weinig effect, het moet van de politiek komen. Maar dat kan alleen als de burgers zullen stemmen voor vergaande milieu-bescherming, mogelijk helpt hierbij uitbreiding van kiesmogelijkheden voor de gewone burger. ..
. Daarna bespreken we enige vormen van ecocide. Zoals dat recycled plastic vaak duurder is dan nieuw plastic, wat dan te doen? Ab merkt op dat er onderzoek gaande is naar het produceren van energie uit olie zonder dat er koolzuur vrijkomt maar alleen koolstof. Sigarettenpeuken zijn giftig, Marga heeft altijd een asblikje bij zich voor de peuken.
. Wie is schuldig aan bijv. overstromingen in Limburg of aan bosbranden in Californie? Alle wereld-burgers een klein beetje, maar in grotere mate toch de grote leveranciers van fossiele brandstoffen.
. Is Shell schuldig in Nigeria? Omdat criminelen de olieleidingen openboren? Maar als Shell weggaat dan nemen locale ondernemers het over en zal er wellicht nog meer ecocide gaan plaatsvinden.
. Ondertussen worden vooral de armere wereldburgers slachtoffer van de ecocide's.

10 sept. 2021 Overstroomd Nederland
Inleiding, links en punten van Prerna C.
. We weten allemaal dat klimaatverandering bestaat. Dat we er iets aan moeten doen en onze acties natuurlijk ook gevolgen hebben. Desondanks zet de klimaatverandering door en krijgen we er, als Nederland, ooit mee te maken. Misschien niet jijzelf, maar je kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen.
. Wat zouden we doen als het zich voortzet. Wat als Nederland nu daadwerkelijk overstroomt? Het wordt aanstaande moving minds een filosofisch avondje met ideeen van her en der om te kijken wat onze ideeen en oplossingen zouden zijn. Het wordt een vrije avond, waarin het ieder vrij is om zijn of haar gedachtegangen en vakantieverhalen te delen.
. Links:
https://www.businessinsider.nl/dit-blijft-er-over-van-nederland-als-al-het-ijs-smelt-plus-6-andere-bizarre-beelden-over-klimaatverandering/
https://overstroomik.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5001126/zeespiegel-klimaat-nederland-onder-water-overstroming-evacueren
https://www.nu.nl/wonen/5057702/wonen-water-interessante-voorbereiding-stijging-zeespiegel.html
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/oceanix-city-de-drijvende-stad-van-de-toekomst
https://storymaps.arcgis.com/stories/24879760d0a24e85bf25053b0eefeb79
. Voorlopige vragen voor de discussie:
Wat verwachten wij?
Wat zou jij doen?
Alternatieve woonwijzen en leefwijzen
Alternatieve bestemmingen
Massa emigratie?
Overige voorstellen.
Korte impressie van Leo H. :
. We hebben het over de recentelijke zware rivier-overstromingen.
. Maar volgens Sybren Drijfhout, projectleider zeespiegelstijging bij het KNMI, is het de eerste 100 jaar nog wel mogelijk om de dijken te verhogen, dus als dat klopt dan hoeven we voorlopig niet een andere woonplek te zoeken (drijvende huizen of migreren).
. Verder hebben we het over hoe nederlanders waren in bezettingstijd, de kabinets-formatie en meer.

8 okt. 2021 Recht op zelfbeschikking
Inleiding, vragen en links van Prerna C.
. Het recht op zelfbeschikking is een belangrijk recht, dat ingaat op de persoonlijke vrijheid. Het speelt onder meer een rol bij privacy, euthanasie en het opkomen voor de menselijke waardigheid. Discussievragen:
a. Recht op zelfbeschikking, wat houdt dat in?
b. Waarom is recht op zelfbeschikking belangrijk?
c. Wat spreekt ons persoonlijk aan in het recht op zelfbeschikking?
d. Zelfbeschikking in Corona tijd
e. Zelfbeschikking en privacy: Waar doen we het voor?
Achtergrond materiaal (facultatief):
- De wet & Definitie van zelfbeschikking:
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbl6ah4zz/artikel_10_privacy
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/zelfbeschikking-en-mensenrechten
- Corona:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/privacy-security-and-public-health-in-a-pandemic-year
https://www.ad.nl/binnenland/zonder-coronapaspoort-geen-toegang-hoe-eerlijk-is- dat~a89e72d7/
- Privacy:
https://www.privacycompany.eu/blogpost-nl/waarom-is-privacy-nou-echt-belangrijk
- Actueel: Britney spears conservatorship - case
Meerdere documentaires; In NL makkelijk toegankelijk op Netflix:Britney vs Spears; ook:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-534944
https://disabilityrightsnc.org/what-we-do/our-advocacy-work/guardianship
Impressie van Leo H. :
. We praten met 9 mensen waarvan twee nieuwkomers. Enige dingen die gezegd zijn:
. Voor een goede ontwikkeling van je persoonlijkheid is het wenselijk dat er geen opdringing van buitenaf van je gedrag is. Voor volledige zelfbeschikking is ook nodig financiele onafhankelijkheid . Maar je zelfbeschikking is beperkt door je solidariteit met anderen. En wat als van ouders de kinderen uit huis worden geplaatst?
. Als er twee mogelijke verdachten ve moord zijn en het kan niet achterhaald worden wie, dan kan in Nederland geen veroordeling plaats vinden; in Duitsland wel, daar worden dan beide veroordeeld.
. Hoever mag privacy gaan? Na goedkeuring door rechter mogen rechercheurs privacy doorbreken.
. Veel interessante aspecten zijn naar voren gekomen maar vooral privacy is niet goed uit de verf gekomen

22 okt. 2021 Vriendschap
Links van Wim S.
. - agenda etc.
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/110657-wat-is-echte-vriendschap.html
https://www.bedrock.nl/tekenen-gezonde-vriendschap/
https://kijkinjebrein.nl/onderwerpen/vriendschap/
https://www.youtube.com/watch?v=weElvVnnelQ

26 nov. 2021 Zorg voor je lichaam
Intro en wat links van Wim S.
. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze Romeinse uitdrukking legt de tweedeling van de mens bloot. De ziel, de geest en het verstand aan ene kant en het lichaam aan de andere kant als huisvesting van het eerste. Is die tweedeling juist? In Westerse culturen leven mensen sterk vanuit de rede. Het lijf daarbij niet zelden gedegradeerd tot een vehikel dat levenslang slaafs gehoor moet geven aan elke wil en gril vanuit het hoofd ontsproten. Totdat het lijntje breekt en er gerepareerd moet worden. Maar wel snel een beetje, want dit is geen leven meer. Wat vertelt jouw lichaam je over zijn/haar leven met jou als je goed luistert? Je lichaam: heb je er een of ben je er een?
a. Voeding en genotmiddelen
b . Fysieke veiligheid
c. Ontspanning, inspanning, hygiëne
d. Ziektes, handicaps en geestelijke gesteldheid
Facultatieve, leestips:
https://www.proud2bme.nl/Proud2Live/Hoe_zorg_je_goed_voor_je_lichaam
https://medium.com/the-mission/the-best-ways-to-balance-the-mind-body-and-soul-2bcea7627d4c
https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/psychosomatische-klachten
https://www.allure.com/gallery/best-of-beauty-body-skin-care-product-winners

_____________
.
.
Naar begin van deze lijst